cookie

ما از کوکی‌ها برای بهبود تجربه مرور شما استفاده می‌کنیم. با کلیک کردن بر روی «پذیرش همه»، شما با استفاده از کوکی‌ها موافقت می‌کنید.

رتبه بندی کانال های تلگرام در کشور افغانستان

بزرگترین پایگاه داده از کانال های تلگرام در کشور افغانستان
یافت 24 catalog.filter.found.channels با یک مخاطبین 387 839 catalog.filter.found.subscribers
#ناممشترکینرشد (7 روز)تعداد بازدید از پستERیاد کردن (7 روز)جغرافیادسته بندی
174 6341014 8106.44%359افغانستان
235 6833710 99130.80%0افغانستان
329 2248410 24535.06%0افغانستان
427 4067122 87110.48%3 080افغانستان
521 3957152 47811.58%19افغانستان
616 2462112 91617.95%989افغانستان
7
غزنی دالر
ghazni_dallar
14 896414 48130.08%0افغانستان
814 3451032 34116.32%0افغانستان
913 8041172 45517.78%2افغانستان
1012 022623 82031.78%0افغانستان
1111 890942081.75%0افغانستان
1211 798587346.22%0افغانستان
1311 403822031.78%0افغانستان
1411 2603810 20490.62%0افغانستان
1511 194804 76042.52%0افغانستان
16
ARYAN PRODUCTION
aryan_production
10 4464576 56462.84%4افغانستان
17
لوڅ سړی
pashto_afghanistan
10 202551 40513.77%0افغانستان
18
ډيالوګونه
pashto_dialogues
9 551202 36024.71%8افغانستان
199 021501 62317.99%0افغانستان
208 9101372983.34%21افغانستان
217 524303 05240.56%0افغانستان
226 101121 17219.21%5افغانستان
234 542561653.63%0افغانستان
244 3366683319.21%0افغانستان