cookie

ما از کوکی‌ها برای بهبود تجربه مرور شما استفاده می‌کنیم. با کلیک کردن بر روی «پذیرش همه»، شما با استفاده از کوکی‌ها موافقت می‌کنید.

رتبه بندی کانال های تلگرام در کشور افغانستان

بزرگترین پایگاه داده از کانال های تلگرام در کشور افغانستان
یافت 25 catalog.filter.found.channels با یک مخاطبین 902 939 catalog.filter.found.subscribers
#ناممشترکینرشد (7 روز)تعداد بازدید از پستERیاد کردن (7 روز)جغرافیادسته بندی
1528 176458206 39139.08%95افغانستان
272 6532827 31910.07%8افغانستان
335 7571239 36126.18%0افغانستان
429 132477 76926.67%0افغانستان
525 5712233 01511.79%658افغانستان
619 0071541 95410.28%19افغانستان
715 767473 70323.48%0افغانستان
815 00654 60530.69%0افغانستان
914 5631353 19421.93%0افغانستان
1013 1062742 14016.33%0افغانستان
1111 487642482.16%0افغانستان
1211 48465 80150.51%0افغانستان
1311 249962622.33%0افغانستان
1410 939104 77443.63%0افغانستان
1510 9192411 0459.57%0افغانستان
1610 8982052 69824.75%0افغانستان
179 816478 57087.31%0افغانستان
189 2701454 73051.03%0افغانستان
199 096211 87920.66%0افغانستان
208 6561642 19825.39%14افغانستان
217 7163675917.66%143افغانستان
227 254594756.55%0افغانستان
235 788831 10619.11%0افغانستان
244 8695079216.26%0افغانستان
254 7606963913.42%0افغانستان