Official Telegram channel of the President of Ukrainewatch here
Best analytics service

Add your telegram channel for

  • get advanced analytics
  • get more advertisers
  • find out the gender of subscriber
CategoryNot specified
Channel location and language

audience statistics Walaa_Meme

💗Nutti dhihaatta 🚶 💜Jaalalaan nurraa qabamta💓 💛Garmalee Koflaan Fincaan ofirrati buusta😂 😘asuman waliin taane Afaan fi artii keenya gudifanna. Yaadaf  @walaaoromo  👇👇👇👇Join👇👇👇👇  @Walaa_Meme  
Show more
6 909-6
~1 858
~1
26.85%
Telegram general rating
Globally
381 296place
of 5 730 636

Subscribers gender

Find out how many male and female subscibers you have on the channel.
?%
?%

Audience language

Find out the distribution of channel subscribers by language
Russian?%English?%Arabic?%
Subscribers count
ChartTable
D
W
M
Y
help

Data loading is in progress

User lifetime on the channel

Find out how long subscribers stay on the channel.
Up to a week?%Old Timers?%Up to a month?%
Subscribers gain
ChartTable
D
W
M
Y
help

Data loading is in progress

Since the beginning of the war, more than 2000 civilians have been killed by Russian missiles, according to official data. Help us protect Ukrainians from missiles - provide max military assisstance to Ukraine #Ukraine. #StandWithUkraine
Ashamaa Kabajamtoota fi Jaalatamtoota Amaati keenya Kuno arra Warra sport Hojjataniif Powder Barreeda isiniif qabanee dhufnee jira bittadha itti fayyadama Nu quunama
958
1
Boru Ajandaan Guddaan tora Facebookii fi soshaal-Midiyaa hundaan Namni Hundi kan irratti xiiyyeefatu EID MUBARAK wan Taheef😁, Anis Gama kootin asuman Nama Hunda Dura Obolleewwan kiyya warreen Amantaa Muslimaa Hordofan Maraan Baga Ayyaana EID Arafaatiin isin Gahe. 🌴🕋🌴🕌🌴🕌🌴🕋🕌🕋🌴🕌🕌🌴 Warra EID MUBARAK nan ja'e fi nan hin ja'iin hundaan🥰🥰
895
1
Boru Ajandaan Guddaan tora Facebookii fi soshaal-Midiyaa hundaan Namni Hundi kan irratti xiiyyeefatu EID MUBARAK wan Taheef😁, Anis Gama kootin asuman Nama Hunda Dura Obolleewwan kiyya warreen Amantaa Muslimaa Hordofan Maraan Baga Ayyaana EID Arafaatiin isin Gahe. 🌴🕋🌴🕌🌴🕌🌴🕋🕌🕋🌴🕌🕌🌴 Warra EID MUBARAK nan ja'e fi nan hin ja'iin hundaan🥰🥰
1
0
Hacee Gaafa Aduwa Yoomu ati nuuf qaalidha Bara baran oso hin ta'in yoomu ati onnee teenya keessa jirta hacee ❤️💚❤️
1 164
2
Yooya jira jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya Kuno arra Gattii madalawaadhan Mashiina Killee fi Batraa Keeki itti dalagan isiniif qabannee dhufnee jira meshaa barreeda kana bixuudhan itti fayyadamaa Warri bituu barbaadan asiin na quunamaa
727
2
#Creatine_powder Powder barreeda kana Itti fayyadama Nama hundaaf ta'a dhalaafis dhiiraafis ni ta'a Powder kana Nama sport hunda kan dalagu fadhachuu qaba Wan takka nama hin miidhu Warrii powder kana barbaadan karaa kanan nu qunamaa
569
0
#Creatine_powder Powder barreeda kana Itti fayyadama Nama hundaaf ta'a dhalaafis dhiiraafis ni ta'a Powder kana Nama sport hunda kan dalagu fadhachuu qaba Wan takka nama hin miidhu Warrii powder kana barbaadan karaa kanan nu qunamaa
252
1
✋ Ashamaa Akkam jirtan? Arran tana channel barreeda isiiniif qabannee dhufne Jirra takka filaadhuudhan. Join godha
432
1
Oduu gamachiisa namoota channel qabdan hundaaf!! Promotion channaali oromootiif namoonni creator channel taatan maraaf link channel keessan erguun galmaa'u dandeessu Akkuma beekamun oromiyaan akka biyya keenyaati hedduu balloodhas guddoodha taanaafu nuuti Afaan keyya kallatti hudan guudisu qabna odeeffannoo,barnoota fi bashanana fi k k f.. Dabarsuun kanaaf channalota Afaan keenyaaf iddoo haa laannu. Akkasuma warren channel keessan galmeefatan channel kan join godhaati wan haraya asirati egadha Galatooma.
Show more ...
723
0
Hariyaa kiyya takkaan ta'u fadha maliin godha janan Yoo mal nan ja'e seeta🤔 Dubartoota keenya kan Biyya jiran Janajani nan hin ja'u seetani😂😂😂😂 Dubbiin tun Gawwaa qofaaf hin galle😀😀👍 Sheer godhi
1 420
1
Oso Makiina Ooftu Yaroo Duubiste bira dabarte sin ja'an Oso hin dubisne Yaroo bira dabarte Ni boona sin ja'an Akka feete taatu Afaan nama jalaa hin baatu adeero Tana Save naaf goradhu😀 Sheer godha Hiriyoota keessan Channel kana irrati Afeera 🙏 Obboleyan kiyya qaqaali namu nama sadiif sheer godhaa 👍
1 888
8
Boru Ajandaan Guddaan tora Facebookii fi soshaal-Midiyaa hundaan Namni Hundi kan irratti xiiyyeefatu EID MUBARAK wan Taheef😁, Anis Gama kootin asuman Nama Hunda Dura Obolleewwan kiyya warreen Amantaa Muslimaa Hordofan Maraan Baga Ayyaana EID Al-Fixriitin isin Gahe. 🌴🕋🌴🕌🌴🕌🌴🕋🕌🕋🌴🕌🕌🌴 EID MUBARAK 👇👇Join👇👇 👉👈
2 249
3
Oduu gamachiisa namoota channel qabdan hundaaf!! Promotion channaali oromootiif namoonni creator channel taatan maraaf link channel keessan erguun galmaa'u dandeessu Akkuma beekamun oromiyaan akka biyya keenyaati hedduu balloodhas guddoodha taanaafu nuuti Afaan keyya kallatti hudan guudisu qabna odeeffannoo,barnoota fi bashanana fi k k f.. Dabarsuun kanaaf channalota Afaan keenyaaf iddoo haa laannu. Akkasuma warren channel keessan galmeefatan channel kan join godhaati wan haraya asirati egadha Galatooma.
Show more ...
2 114
7
Adunyaa kana irraa kan anaf jadhee du'e dhagaa🔋 bilbila📱 kooti qofa😂😭😂 Kofaltee calisuun sheemidha 👍sheer godhi
1 983
5
https://t.me/walaa_Meme?livestream=c1b1f85ef6f21d9605
Wálàä(Text) mémè😁😂
💗Nutti dhihaatta 🚶 💜Jaalalaan nurraa qabamta💓 💛Garmalee Koflaan Fincaan ofirrati buusta😂 😘asuman waliin taane Afaan fi artii keenya gudifanna. Yaadaf @walaaoromo 👇👇👇👇Join👇👇👇👇 @Walaa_Meme
607
2
Seena live jira
515
0
Yoo Tam Walin Live seene haa mariyanu comment naaf kaaya
807
0
Yaada fi gaafi isin na gaafachu feetan fi warri nu walin live haas'u feetan as jalati Yaada qabdan nuuf barreesa
10
0
https://t.me/walaa_Meme?livestream=34cb669f7d940cdbc0
Wálàä(Text) mémè😁😂
💗Nutti dhihaatta 🚶 💜Jaalalaan nurraa qabamta💓 💛Garmalee Koflaan Fincaan ofirrati buusta😂 😘asuman waliin taane Afaan fi artii keenya gudifanna. Yaadaf @walaaoromo 👇👇👇👇Join👇👇👇👇 @Walaa_Meme
20
0
Live jira seena jaalan kiyya kan qabso telegram
19
0
Live jira seena nu waliim boohara
141
0
https://t.me/walaa_Meme?livestream=70678165df0902627f
Wálàä(Text) mémè😁😂
💗Nutti dhihaatta 🚶 💜Jaalalaan nurraa qabamta💓 💛Garmalee Koflaan Fincaan ofirrati buusta😂 😘asuman waliin taane Afaan fi artii keenya gudifanna. Yaadaf @walaaoromo 👇👇👇👇Join👇👇👇👇 @Walaa_Meme
174
0
Ramadaani akkam ja'a Obboleyan kiyya
2 652
2
#Facebook : dark mode : dark mode : dark mode : dark mode : dark mode ultra pro max Yoo siif gale👍 tuqi sheer godhi 😆😂🤣
2 649
1
Kanin ja'u Hantuutni Binneensa Basonaati moo Binneensa Manaati Na dhibee mee naaf deebisa😎🤔😂
2 349
2
https://t.me/walaa_Meme?livestream=c87f5f43ad4ecc65c2
Wálàä(Text) mémè😁😂
💗Nutti dhihaatta 🚶 💜Jaalalaan nurraa qabamta💓 💛Garmalee Koflaan Fincaan ofirrati buusta😂 😘asuman waliin taane Afaan fi artii keenya gudifanna. Yaadaf @walaaoromo 👇👇👇👇Join👇👇👇👇 @Walaa_Meme
2
0
Seena Live jira Yaada channel keenya irra qabdanii fi Komii qabdan nuuf dhiyeesa
2
0
https://t.me/walaa_Meme?livestream=b8293ad23a85ba5500
2
0
Live jiraa seena mee
2
0
I'm single if you don't believe me Ask my girlfriend.😀
2 324
4
Last updated: 11.08.22
Privacy Policy Telemetrio