cookie

We use cookies to improve your browsing experience. By clicking «Accept all», you agree to the use of cookies.

avatar

استورگهـ🔞𝙨𝙩𝙤𝙧𝙜𝙚

Show more
Advertising posts
5 778
Subscribers
-1324 hours
-1347 days
-23530 days

Data loading in progress...

Subscriber growth rate

Data loading in progress...

00:02
Video unavailable
خواننده ی مشهوری که روی اهنگساز س‌کسی‌ای کراش می‌زنه و برای به دست اوردنش هر کاری می‌کنه و در اخر به زور متوسل..🍑💦 GAY🏳‍🌈 با جیغ و داد خودمو به در می‌کوبم -توروخدا ازادم کن دیوونه. منو کجا اوردی؟؟ من فقط یه اهنگساز بدبختم. سوما پوزخند میزنه و جلو میاد. -به خودت اسیب نزن عزیزم.🔞😈 -روانی ولم کن. جلو میاد و روی صورتم دست میکشه. -تو پسر خوبی هستی مگه نه؟ با درد هق هق می‌کنم.🔥💦 از ترس سرمو تکون میدم به علامث مثبت. -می‌خوای دیوونه بازی در بیاری؟ چون اون‌وقت من کلی می‌زنمت، حبست می‌کنم، ادمت می‌کنم. اینو می‌خوای! یا میذاری باهات مهربون باشم.⛓️🩸 https://t.me/+ZQZknH7FcYMxMDY0 https://t.me/+ZQZknH7FcYMxMDY0
Show all...
Photo unavailable
📿👬#گی_ها_هم_شهید_میشن👬📿 #آقا_زاده ای که سر اختلافش با #باباش ازش جدا میشه و تبدیل میشه به یه #لات_پایین_شهری💯💦🔥 تو همون کوچه پس کوچه های پایین شهر #عاشق یه #بچه_خوشگل_مذهبی میشه و سر یه سو تفاهم تا حد مرگ #کتکش می زنه🙊❌⚠️ ⭕️کنار تخت محو صورت غرقه خوابه امیرعلی شده بود. #بدبخت شدی پسر. ادم کم بود؟ این #خشک_مذهبه با خدا با نماز اخه؟ ای خاک تو سرت کنن.🙄🤦🏻‍♂ این که معلومه بفهمه چی تو دلته توفم تو صورتت نمی ندازه🚷⚠️👨‍🦯 #پارت_واقعی https://t.me/+hjigJQEeXMswNzkx https://t.me/+hjigJQEeXMswNzkx
Show all...
Repost from N/a
00:03
Video unavailable
پسره واسه خودشیرینی پلاگ میزاره اما ددیش عصبانی میشه ببین چه بلایی سرش میاره😱‼️ #گـــــــــــــــــی🏳‍🌈 #فاک_بوی🍼 #پارت_واقعی نبود لف بده🔥 وقتی از شر پیرهنشم خلاص شد به سراغش رفت🔞🔥... فاک... از دید فاکرش.. پسرش تو این پوزیشن از الهه هام سک..سی تر شده بود... پارچه مشکی حریر لباسش بالا رفته بود...💦 با..سن تو پرش و سوراخ صورتیش کاملا توی دیدش بود❗ و پلاگ هم توسط همون سوراخ بلعیده شده بود 🔥که مطمعنا هرکس میتونست فقط با دیدن ابن صحنه جق بزنه ...😱‼️💦 جورابای توری رنگش فاک ...لباس حریرش از یکی از سرشونه هاش اویزون بود🔞🤤 انحنای کمرش که میخواست براش جون بده ...🥹 دستاشو حرکت داد و سر پلاگ لمس کرد ″پلاگش بزرگ که نیس؟ حرفای دکتر یادت رفت؟ ″🔥🔞 بلایی سرش اورد که... https://t.me/+VQoMnCXsbew1NDA0 ۸ صبح پاک شه 🌞
Show all...
Repost from N/a
00:04
Video unavailable
شاهی که با یه شیطان معامله میکنه اما زیرش میزنه و اون شیطان برای گرفتن انتقام پسر شاه رو میدزده و... #گـــــــــــــــــی #خشن #تخیلی مگه یه شیطان با دعا خوندن از بین نمیره؟ پس چرا این بیشتر بهم نزدیک میشد؟ گردنم رو گرفت و منو عین پر از روی زمین بلند کرد. با پوزخند گفت -هیچ کس نمیتونه تو رو از دستم نجات بده. حس خفگی بهم دست داده بود. با بدبختی گفتم + چی ازم میخوای؟ -به جای خواهرت باید عروسم بشی و برام جانشین به دنیا بیاری. اگر پسر خوبی باشی، بعدش روحت رو بدون درد ازت میگیرم با تموم شدن حرفش، دندونای بلندش رو تو گوشت گردنم فرو کرد که... https://t.me/+2rHmzhUtFVM1MmI0 ۸ صبح پاک شه 🌞
Show all...
Repost from N/a
#گ‍ـــی‌ل‍ـــاو 😍🩸🎀 - باسنتو بالا ببر سوراخ کونت معلوم بشه میخوام بکنمت... دستم رو روی لپرای باسنم گذاشتم تفی به کونم زد - علی دوست داری ازم حامله بشی؟ چشم هام گرد شد نعره زد - اسپرمم رو میریزم توی تنِ شیرینت... https://t.me/+r7VfmI6elallYTI8 پسر عموی طرد شده‌اش رو حامله می کنه تا بتونه بگرده به خونه...🥹🧸🤍 ۱۲ شب پاک شه 🌞
Show all...
Repost from N/a
فریاد بعد چند سال تلاش بی وقفه کافه‌اش رو افتتاح می کنه🫶 همون شب اول سیاوش مافیای هاتی روش سیخ می شه😂🥲🫀 سیاوش بخاطر حس شهوت خواهر فریاد رو گروگان می گیره و به فریاد تجاوز می کنه🥲🥲💔🖤 فریاد بااسلحه بهش شلیک می کنه🔞🔗 رفیق سیاوش نجاتش میده سیاوش با تن زخمی تقاص گلوله رو می گیره و فریاد حامله می شه🎀🫃 https://t.me/+r7VfmI6elallYTI8 https://t.me/+r7VfmI6elallYTI8 ۱۱ شب پاک شه 🌞
Show all...
Repost from N/a
_همه بخوابید دخترا لنگاتونو هوا کنید و پاهاتونو باز کنید خط شورتتونو بزنید کنار یه جوری که نازتون قشنگ معلوم باشه آقا میخواد چک تون کنه وای به حالتون اگه بکارتتون دست خورده باشه و آقا بفهمه چراغ قوه رو برداشتم و یکی یکی رفتم وسط پای دخترا هیچ کدومشون باب میلم نبود  هیچ کدوم نمیتونستن منو تحریک کنن یهو چشمم افتاد به یه دختر چشم ابی که نشسته بود و در حالی که عروسکشو  تو بغلش فشار میداد بهم زل زده بود چه هیکلی داشت رفتم سمتش و گفتم : _چرا پاهاتو باز نکردی نازتو نشون بده ببینم دستشو گذاشت رو شورتشو محکم گرفتش از لجاجتش خوشم اومد رو به خاله گفتم: _بخوابونش چکش کنم اگه باکره باشه همینو میخرم دختره خواست فرار کنه که خاله خوابوندش و شورتشو کشید پایین وای باورم نمیشد چی میدیدم .... https://t.me/+r3kRUmW5UZ45MzZk https://t.me/+r3kRUmW5UZ45MzZk ۹ شب پاک شه 🌞
Show all...
Repost from N/a
#با_جادو_پسره_رو_تحریک_میکنه 🫣🤤 #آکام: آههه... عوضیی... چیکار کردی..🥵 روم #خیمه زد و همونطور که بین #پاهام بود با لحن #شهوتی پچ زد: یکم از #جادو استفاده کردم تا به توام #خوش‌بگذره 😈 چیه؟! #خوشت اومده؟ با #حس کردن سر #عضوش خودمو #منقبض کردم: نکننن..!! یه #جوری میشمم 😓😭 ترور: پس #حال میده بهت.. و با یه #حرکت تموم عضو #کلفتشو واردم کرد که از #درد... 😱😱😱😱😱😱 https://t.me/+HhesN5ZWTWwxZmFk ۶ پاک شه 🌞
Show all...
يه ددى هات و سسكى كه ليتلشو حامله ميكنه و بهش ميگه ممه هاش بزرگ شدن و…🍒🍆 با شهوت گفت:جووون، چه بزرگ شدن. با عجز نالیدم: _ وریا بچه داره لگد میزنه !! خم شد و بوسه ای روی شکمم کاشت. _آروم بابایی،دور آخره. بلند شد با کاری که کرد....🔞💦 https://t.me/+Z-Dw6UGYmbE1ZmVh
Show all...
👍 1