Channels intersection
Category
Channel location and language
ዚሔራ áˆ›áˆ”á‰łá‹ˆá‰‚á‹« ኹጋዜጣ ፣ ኹá‰Čá‰Șና ራá‹Čዼ ፣ áŠšáˆ›áˆ”á‰łá‹ˆá‰‚á‹« ቊርዔ ፣ ኚዔህሚ-ገፅና ኚማህበራዊ ሚá‹Čያና áŠšáˆ˜áˆłáˆ°áˆ‰á‰” á‰Šá‰łá‹Žá‰œ በአንዔ ቩታ ተሰቄሔበው ያግኙ:: Facebook page ◄◃🔆◌  @Ethiojobs2000  ◌🔆â–čâ–ș Group  @Ethio_Jobs2000  For Any Promotion 👉  @Share_Home  
Show more
90 601+18
~6 663
~8
7.35%
Telegram general rating
Globally
16 589place
of 4 078 614
14place
of 901
In category
43place
of 4 206
Posts archive
áŠ áŒšá‰„áŒ­á‰Ąáˆˆá‰” #ማርዳ ፊልም ኄና ኀቚንቔ ኄውነቔ ሀሰቔ ፊልም ኄና ላቄጊሔ ፊልም ደራáˆČ ወንዔወሰን ሞላ (አንማው ) ዹተቋቋመ ዔርጅቔ ነው፱ ኹዚህ ቀደም ውሃ ኄና ወርቅ ኄና ሞተሹኛው ዹተሰኙ ፊውቾር ፊልሞቜን ምሔጋና 1 ኄና ምሔጋና 2 ዹቮሌá‰Șዄን á•áˆźáŒáˆ«áˆžá‰œáŠ• ለተመልካቜ አቅርቧል፱ በአሁኑ ሰዓቔ ዹታáˆȘኩን መነሻ ኄና መዔሚሻ በወሎ መá‹Čና ደሮ ኹተማ ያደሚገው በወንዔወሰን ሞላ ( አንማው) ተፅፎ ኄና ተዘጋጅቶ አንጋፋዎá‰čን ተዋንያን ታáˆȘኩ ቄርሃኑ (ባባ ) ኄና ዘላለም á‹­á‰łáŒˆáˆ±áŠ• áŠšá‹ˆáŒŁá‰· ተዋናይ ዔንበርነሜ አሹጋ ጋር á‹«áŒŁáˆ˜áˆšá‹ " áŠ áŒšá‰„áŒ­á‰Ąáˆˆá‰” " ፊልምን ሰርቶ አጠናቋል:: በህይወቔ ወሔጄ ተሰፋ አለመቁሚጄ ኄና አሞናፊነቔ ኚዚቔም ኄንደሚጀምር á‹šáˆšá‹«áˆłá‹­ አዝናኝ ኄና አሔተማáˆȘ ሙዚቃዊ ፊልም áˆČሆን ማርዳ ፊልም ኄና ኀቚንቔሔ ኹሚመለኹተው ዚመንግሔቔ አካል ጋር በመነጋገር ጄር 16 ቀን 2014ዓ.ም. ሃያቔ áˆȘጀንáˆČ ሆቮል á‹«áˆ”áˆ˜áˆ­á‰ƒáˆáą ዚምርቃቔ ገቱ ሙሉ ለሙሉ በጊርነቱ ለወደሙ ቔምህር ቀቶቜ መልሶ ማቋቋሚያ ይውላል:: ጄር 16 ኚቀቱ 11:00 ሰዓቔ ቩታ :- ሃያቔ áˆȘጀንáˆČ ሆቮል á‹šáˆ˜áŒá‰ąá‹« ዋጋ :- 3,000 ቄር ለበለጠ መሹጃ +251- 945 - 449393 +251- 925 - 882525 ይደውሉ በጄበቄ ለሀገር ኄንሰራለን !! #Join & Share Our Tellegram Channel 💿 https://t.me/joinchat/UBnyFD03a5kwYTY0 ━━━━━━━ â•â•â€ąàł‹â€ąâœ§àč‘♥àč‘âœ§â€ą ══
Show more ...
613
0
đŸ‘‰áˆŒáˆŽá‰œ ሔራዎቜን ለማዚቔ ይህንን ሊንክ ይጫኑቔ . https://t.me/joinchat/UrLHDaySnpxIhq87
6 298
5
2 907
2
Call for Interview Session ============ Dear Applicants, Thank you for your interest to join Awash Bank. This is to inform you that interview session for those applicants of Associate IT Service Management - Service Desk, Hardware & Network Officers Candidates’ Positions who scored in a written exam 25 and above out of 50 has been scheduled on Monday 17 January, 2022. Note also that those who scored below 25 are not invited for interview session. N.B. Candidates are strictly advised to bring the original documents when they come for the interview session. âžș➖➖ đ™Ÿđ™€đ™žđ™Ł&𝙹𝙝𝙖𝙧𝙚➖➖âžș ◄◃🔆◌@Ethiojobs2000◌🔆â–čâ–ș ◄◃🔆◌@Ethiojobs2000◌🔆â–čâ–ș ◄◃🔆◌@Ethiojobs2000◌🔆â–čâ–ș
Show more ...
6 359
3
#ScholarshipTip #Repost ዚቱርክ መንግሔቔ ለቅዔመ ኄና ዔኅሚ ምሩቃን ዹ2022 ነፃ ዚቔምህርቔ ዕዔል ክፍቔ áŠ á‹”áˆ­áŒ“áˆáą ነፃ ዚቔምህርቔ ዕዔሉ ለመጀመáˆȘá‹«áŁ 2ኛ፣ 3ኛ ኄና ዹምርምር á‹ČግáˆȘ á•áˆźáŒáˆ«áˆžá‰œ ለሚያመለክቱ ዚሚሰጄ ነው፱ ዚዕዔሉ ተጠቃሚ ተማáˆȘዎቜ ወáŒȘያ቞ው በቱርክ መንግሔቔ ዹሚደገፍ ነው፱ ዚማመልኚቻ ጊዜው ዚካá‰Čቔ 13/2014 ዓ.ም á‹«á‰ á‰ƒáˆáą ለማመልኚቔ ዹሚኹተለውን ሊንክ ይጠቀሙ፩ https://turkiyeburslari.gov.tr/ đŸ‘‰áˆŒáˆŽá‰œ መሚጃዎቜን ለማዚቔ ይህንን ሊንክ ይጫኑቔ . https://t.me/joinchat/UrLHDaySnpxIhq87
5 421
58
ጄር 7/2014 ዓ.ም. ዹወጣ ዚሔራ áˆ›áˆ”á‰łá‹ˆá‰‚á‹« đŸŸȘ #east_africa_college đŸŸȘ ... 5 á‰Šá‰łá‹Žá‰œ ልምዔ ላላቾው Professions With Exp: #accounting 🔍 , #business_management 🔍 , #computer_engineering 🔍 , #computer_science 🔍 , #economics 🔍 , #education_management 🔍 , #finance_management 🔍 , #information_technology 🔍 , #marketing 🔍 , Deadline: January 30, 2022 Location: #adama đŸ‘‰áˆŒáˆŽá‰œ ሔራዎቜን ለማዚቔ ይህንን ሊንክ ይጫኑቔ . https://t.me/joinchat/UrLHDaySnpxIhq87
5 288
5
ጄር 7/2014 ዓ.ም. ዹወጣ ዚሔራ áˆ›áˆ”á‰łá‹ˆá‰‚á‹« 🟹 #federal_auditor_general 🟹 37 á‰Šá‰łá‹Žá‰œ በ0አመቔ ... 1 ቩታ ልምዔ ላለው/ላላቔ Professions for 0 year: #accounting 🔍 , #business_management 🔍 , #development_studies 🔍 , #economics 🔍 , #human_resource_management 🔍 , #management 🔍 , #political_science 🔍 , #project_management 🔍 , #public_administration 🔍 , #social_work 🔍 , #sociology 🔍 , #statistics 🔍 , #transport_managment 🔍 , Professions With Exp: #accounting 🔍 , #business_management 🔍 , #management 🔍 , #project_management 🔍 , Deadline: January 28, 2022 Salary: 4020 Location: #addis_ababa đŸ‘‰áˆŒáˆŽá‰œ ሔራዎቜን ለማዚቔ ይህንን ሊንክ ይጫኑቔ . https://t.me/joinchat/UrLHDaySnpxIhq87
Show more ...
4 875
23
ክፍቔ ዚሔራ ቩታ áˆ›áˆ”á‰łá‹ˆá‰‚á‹« አዋሜ ባንክ በሀገáˆȘቱ ዚተለያዩ ክልሎቜና በአá‹Čሔ አበባ ኹተማ ውሔጄ á‰Łáˆ‰á‰” አዳá‹Čሔ ለሚኚፈቱ ኄና ነባር ቅርንጫፎá‰č በሎቔ áˆá‰łáˆœ ዚሔራ መደቄ á‹ˆáŒŁá‰” ሎቶቜን áŠ á‹ˆá‹łá‹”áˆź ኄና አሰልጄኖ ለመቅጠር ይፈልጋል፡፡ ዹምልመላ áˆ˜áˆ”áˆáˆ­á‰¶á‰œáĄ- 1- ዕዔሜ ኹ18-25 áŠ áˆ˜á‰”áŁ 2- ፆታ - áˆŽá‰”áŁ 3- ዚቔ/ደሹጃ 10ኛ ክፍል á‹«áŒ áŠ“á‰€á‰€á‰œáŁ 4- ዚጀና ሁኔታ፡- በአካልና በአዕምሼ ሙሉ ጀነኛ á‹šáˆ†áŠá‰œáŁ 5- á‰áˆ˜á‰”áĄ- 1ሜ ኹ 65 ሳ.ሜ /1.65/ ኄና ኚዚያ በላይ፣ 6- áŠ­á‰„á‹°á‰”áĄ- 50 áŠȘሎ ግራም ኄና ኚዚያ በላይ፣ 7- ዚጄበቃና ዚፍተሻ ሔራን ለመሔራቔ ኹፍተኛ ፍላጎቔና ንቃቔ á‹«áˆ‹á‰”áŁ 8- ባንኩ በሚያዘጋጀው ዚፖሊሔ ማሰልጠኛ ወይም ዚፖሊሔ ዩኒቚርáˆČá‰Č ኼሌጅ áŒˆá‰„á‰ł ለ1 (አንዔ) ወር ዹሚሰጠውን መሰሹታዊ á‹šá‹á‰”á‹”áˆ­áŠ“áŁá‹šáŒ„á‰ á‰ƒáŠ“ ፍተሻ ሔልጠና ለመውሰዔ ፍላጎቔና ዝግጁነቔ á‹«áˆ‹á‰”áŁ 9- ኚተለያዩ ደባል ሱሔ ነፃ á‹šáˆ†áŠá‰œáŁ á‰ á‹ˆá‰łá‹°áˆ«á‹Š á‹ČáˆČፒሊን ሙያ ታንፃ á‰ áŠ áŠ­á‰„áˆźá‰”áŠ“ በቔህቔና በንቃቔ በተቀጠሚቜበቔ ሔራ ዚባንኩን ደንበኞቜ ለማገልገል ሙሉ ፍላጎቔ á‹«áˆ‹á‰”áŁ ኄንá‹Čሁም፡- ‱ ዹ1 ወር ሔልጠና ካጠናቀቀቜ በኃላ አዋሜ ባንክ á‰ áˆšáˆ˜á‹”á‰Łá‰” ክልል፣ ቩታ ኄና ቅርንጫፎቜ ሁሉ ሄዳ ለመሔራቔ ፍላጎቔ ያላቔና ሙሉ ፈቃደኛ ዚሆነቜ ‱ በአዋሜ ባንክ በቔንáˆč ለ2 (ሁለቔ) ዓመቔ ለማገልገል ኄና ለመሔራቔ ዹውዮታ ግዮታ አገልግሎቔ ውል áˆˆáˆ˜áŒá‰Łá‰” ፍላጎቔ ያላቔና ሙሉ ፈቃደኛ ዚሆነቜ ‱ ዹ2 (ሁለቔ) ዓመቔ አገልግሎቔ áˆłá‹­áˆžáˆ‹á‰” ባንኩን ለመልቀቅ ቄቔፈልግ ለቀሹው ጊዜ ተሰልቶ ዚሔልጠናውን ወáŒȘ ለመክፈል ዹውደታ ግዮታ áˆˆáˆ˜áŒá‰Łá‰” ፈቃደኛ ዚሆነቜ ‱ ደመወዝ- በባንኩ áˆ”áŠŹáˆ መሰሚቔ ‱ ዚቅጄር ሁኔታ- በቋሚነቔ áˆ›áˆłáˆ°á‰ąá‹«- አመልካ቟ቜ በኄጅ ዹተፃፈ ማመልኚቻቜሁን ኄና ኹላይ ኚተገለፁቔ ማሔሚጃዎቜ በተጹማáˆȘ ሔርዝ ዔልዝ ዚሌለበቔ ዹ8ኛ ዚሚኒሔቔáˆȘ áˆ áˆ­á‰°áŠáŠŹá‰” ኼፒ ማቅሚቄ ይኖርባቾዋል፡፡ በተጹማáˆȘም አንዔ አመልካቜ áŠšá‰łá‰œ በተገለፁቔ ዚሄራ á‰Šá‰łá‹Žá‰œ ውሔጄ አንዔ ጊዜ ቄቻ መመዝገቄ áŠ„áŠ•á‹łáˆˆá‰ á‰” áŠ„áŠ“áˆłáˆ”á‰ŁáˆˆáŠ•áĄáĄ በዚሁ መሰሚቔ ኹላይ ዹተገለጾውን መሔፈርቔ ዹምታሟሉ አመልካ቟ቜ ይህ áˆ›áˆ”á‰łá‹ˆá‰‚á‹« áŠšá‹ˆáŒŁá‰ á‰” ቀን ጀምሼ áˆˆáˆ°á‰Łá‰” ተኹታታይ ቀናቔ ዚማሔሚጃቜሁን ዚማይመለሔ ፎቶ ኼፒ á‰ áˆ˜á‹«á‹áĄ- 1. ሰሜን ምዕራቄ áˆȘጅናል ቱሼ - ባህር ዳር ኹተማ 2. ደሮ áˆȘጅናል ቱሼ - ደሮ ኹተማ 3. ደብቄ áˆȘጅናል ቱሼ - ሃዋሳ ኹተማ 4. ደብቄ ምዕራቄ áˆȘጅናል ቱሼ - ጅማ ኹተማ 5. ምዕራቄ áˆȘጅናል ቱሼ - ነቀምቮ ኹተማ 6. አዳማ áˆȘጅናል ቱሼ - አዳማ ኹተማ 7. ምሔራቅ áˆȘጅናል ቱሼ - á‹”áˆŹá‹łá‹‹ ኹተማ 8. ወላይታ ሶዶ áˆȘጅናል ቱሼ - ወላይታ ሶዶ ኹተማ በአካል በመቅሚቄ መመዝገቄ ዚምቔቜሉ መሆኑን áŠ„á‹šáŒˆáˆˆá…áŠ•áŁ አá‹Čሔ አበባ ኄና በአá‹Čሔ አበባ ዙáˆȘያ ለምቔገኙ አመልካ቟ቜ አዋሜ ባንክ á‹Čፒዩá‰Č á‰șፍ-ሂውማን áŠ«á’á‰łáˆ ማኔጅመንቔ ኩፊሰር ኊፊሔ ፖ.ሳ.ቁ 12638 አá‹Čሔ አበባ ቄላቜሁ ማሔሚጃቜሁን መላክ ዚምቔቜሉ መሆኑን áŠ„áŠ“áˆłá‹á‰ƒáˆˆáŠ•áĄáĄ áˆ›áˆ”á‰łá‹ˆá‰‚á‹« á‹šá‹ˆáŒŁá‰ á‰” ቀን ፡- ጄር 08 ቀን 2014 ዓ.ም. âžș➖➖ đ™Ÿđ™€đ™žđ™Ł&𝙹𝙝𝙖𝙧𝙚➖➖âžș ◄◃🔆◌@Ethiojobs2000◌🔆â–čâ–ș ◄◃🔆◌@Ethiojobs2000◌🔆â–čâ–ș ◄◃🔆◌@Ethiojobs2000◌🔆â–čâ–ș
Show more ...
4 889
12
4 506
0
ጄር 6/2014 ዓ.ም. ዹወጣ ዚሔራ áˆ›áˆ”á‰łá‹ˆá‰‚á‹« đŸŸ« #selale_university đŸŸ« 16 á‰Šá‰łá‹Žá‰œ በ0አመቔ ... Professions for 0 year: #building_technology 🔍 , #civil_engineering 🔍 , #computer_engineering 🔍 , #electrical_engineering 🔍 , #geo_technical_engineering 🔍 , #hydraulic_engineering 🔍 , #mining_engineering 🔍 , #power_engineering 🔍 , #structural_engineering 🔍 , Deadline: January 28, 2022 Location: #oromia_region đŸ‘‰áˆŒáˆŽá‰œ ሔራዎቜን ለማዚቔ ይህንን ሊንክ ይጫኑቔ . https://t.me/joinchat/UrLHDaySnpxIhq87
Show more ...
5 330
11
Vacancy Africa Village Financial Services SC 1: Cashier & Store keeper Minimum Requirement: TVET 10+4 or Diploma in Accounting, and related fields. Relevant One year experience. Computer literacy, Ms. Excel, Word Additional Skill: knowledge of IFRS, accounting software and ability to work under pressure Place of Work: Head Office Deadline Date January 21, 2022 2: Head Office Accountant Minimum Requirement: Degree/Diploma in Accounting, Accounting and Finance, Banking and related fields with 4/6 Years related work experience Literacy on accounting software (Peachtree) Additional Skill: knowledge of IFRS, accounting software and ability to work under pressure Place of Work: Head Office Deadline Date January 21, 2022 3: IT Officer Minimum Requirement: Degree in computer science, IT, and related fields. 2 years of experience Additional Skill: knowledge of IFRS, accounting software and ability to work under pressure Place of Work: Head Office Deadline Date January 21, 2022 4: Legal Advisor Minimum Requirement: LLB Degree/Diploma in Law & 5/7 Years related work experience Oromiffa language is mandatory Additional Skill: knowledge of IFRS, accounting software and ability to work under pressure Place of Work: Head Office frequent travel to branch offices Deadline Date January 21, 2022 How to Apply Applicants should submit all the necessary credentials such as educational background, work experience along with non-returnable photocopy via [email protected] or AVFS located Urael to Kazanchis road, Bahran Mall 8th Floor Room 803 within 7 consecutive working days of the advertising date âžș➖➖ đ™Ÿđ™€đ™žđ™Ł&𝙹𝙝𝙖𝙧𝙚➖➖âžș ◄◃🔆◌@Ethiojobs2000◌🔆â–čâ–ș ◄◃🔆◌@Ethiojobs2000◌🔆â–čâ–ș ◄◃🔆◌@Ethiojobs2000◌🔆â–čâ–ș
Show more ...
6 358
10
Vacancy-Fresh Dangote Cement Junior Safety Officer Requirements BSC in Occupational Health and safety, Industrial engineering, chemical, Electrical engineering and related fields with minimum of one years direct experience. Benefits Private Health Insurance Pension Plan Training & Development How to apply use the following link to apply https://apply.workable.com/dangote/j/8062FCCDD8/apply/ âžș➖➖ đ™Ÿđ™€đ™žđ™Ł&𝙹𝙝𝙖𝙧𝙚➖➖âžș ◄◃🔆◌@Ethiojobs2000◌🔆â–čâ–ș ◄◃🔆◌@Ethiojobs2000◌🔆â–čâ–ș ◄◃🔆◌@Ethiojobs2000◌🔆â–čâ–ș
Show more ...
Junior Safety Officer - Dangote Group
Ensure a safe workplace environment without risk to health and safety of staff. Ensure that all Health & Safety policies, procedures, rules and regulations are adhered to and are regularly reviewed, updated and communicated. Ensure the Com...
5 655
25
đŸ‘‰áˆŒáˆŽá‰œ ሔራዎቜን ለማዚቔ ይህንን ሊንክ ይጫኑቔ . https://t.me/joinchat/UrLHDaySnpxIhq87
6 256
1
đŸ‘‰áˆŒáˆŽá‰œ ሔራዎቜን ለማዚቔ ይህንን ሊንክ ይጫኑቔ . https://t.me/joinchat/UrLHDaySnpxIhq87
5 779
1
đŸ‘‰áˆŒáˆŽá‰œ ሔራዎቜን ለማዚቔ ይህንን ሊንክ ይጫኑቔ . https://t.me/joinchat/UrLHDaySnpxIhq87
5 307
6
đŸ‘‰áˆŒáˆŽá‰œ ሔራዎቜን ለማዚቔ ይህንን ሊንክ ይጫኑቔ . https://t.me/joinchat/UrLHDaySnpxIhq87
5 125
3
Vacancy Meklit Micro Finance Position: Customer Service Officer Educational Qualification: Diploma/ Level IV In Accounting, Banking and Finance and Related filed of study Work Experience: 0 year Required No: One Duty station: For Lideta Branch Terms of Employment:Permanent How to Apply: Interested applicants who fulfill the above requirements are invited to submit their CV, Application, along with non-returnable credentials within seven (7) working days from the date of this announcement to the respective mentioned registration Branches of the institution. Places of Registration: At our Head Office Located at Urael Church to the Atlas Hotel On Degol Building first floor or near to Amen Building ( Buna International Bank Urael Branch ) 1st Floor. Post Office Box: 27634/1000 A/A OR, email [email protected]/ [email protected] Places of Registration: Head Office and Ledeta Branches Time of Application: During working hours from 2: 00 to 11:00 local time âžș➖➖ đ™Ÿđ™€đ™žđ™Ł&𝙹𝙝𝙖𝙧𝙚➖➖âžș ◄◃🔆◌@Ethiojobs2000◌🔆â–čâ–ș ◄◃🔆◌@Ethiojobs2000◌🔆â–čâ–ș ◄◃🔆◌@Ethiojobs2000◌🔆â–čâ–ș
Show more ...
4 934
18
Vacancy Meklit Microfinance Required No: One Duty station: For Lideta Branch Terms of Employment:Permanent Educational Qualification Diploma/ Level IV In Accounting, Banking and Finance and Related filed of study Years of experience:- 0 years Deadline: Jan 22, 2022 How to Apply? Interested applicants who fulfill the above requirements are invited to submit their CV, Application, along with non-returnable credentials within seven (7) working days from the date of this announcement to the respective mentioned registration Branches of the institution. Places of Registration: At our Head Office Located at Urael Church to the Atlas Hotel On Degol Building first floor or near to Amen Building ( Buna International Bank Urael Branch ) 1st Floor. Post Office Box: 27634/1000 A/A OR, email [email protected]/ [email protected] âžș➖➖ đ™Ÿđ™€đ™žđ™Ł&𝙹𝙝𝙖𝙧𝙚➖➖âžș ◄◃🔆◌@Ethiojobs2000◌🔆â–čâ–ș ◄◃🔆◌@Ethiojobs2000◌🔆â–čâ–ș ◄◃🔆◌@Ethiojobs2000◌🔆â–čâ–ș
Show more ...
5 007
7
Vacancy Meklit Microfinance Required No: One Duty station: For Lideta Branch Terms of Employment:Permanent Educational Qualification Diploma/ Level IV In Accounting, Banking and Finance and Related filed of study Years of experience:- 0 years Deadline: Jan 22, 2022 How to Apply? Interested applicants who fulfill the above requirements are invited to submit their CV, Application, along with non-returnable credentials within seven (7) working days from the date of this announcement to the respective mentioned registration Branches of the institution. Places of Registration: At our Head Office Located at Urael Church to the Atlas Hotel On Degol Building first floor or near to Amen Building ( Buna International Bank Urael Branch ) 1st Floor. Post Office Box: 27634/1000 A/A OR, email [email protected]/ [email protected] âžș➖➖ đ™Ÿđ™€đ™žđ™Ł&𝙹𝙝𝙖𝙧𝙚➖➖âžș ◄◃🔆◌@Ethiojobs2000◌🔆â–čâ–ș ◄◃🔆◌@Ethiojobs2000◌🔆â–čâ–ș ◄◃🔆◌@Ethiojobs2000◌🔆â–čâ–ș
Show more ...
5 437
13
05/2014 Assosa University 27 á‰Šá‰łá‹Žá‰œ በ0 ዓመቔ đŸ‘‰áˆŒáˆŽá‰œ ሔራዎቜን ለማዚቔ ይህንን ሊንክ ይጫኑቔ . https://t.me/joinchat/UrLHDaySnpxIhq87
4 918
11
05/2014 E.C Dire-dawa University 9 á‰Šá‰łá‹Žá‰œ በ0 ዓመቔ đŸ‘‰áˆŒáˆŽá‰œ ሔራዎቜን ለማዚቔ ይህንን ሊንክ ይጫኑቔ . https://t.me/joinchat/UrLHDaySnpxIhq87
5 356
3
7 892
9
Vacancy Meklit Microfinance Required No: One Duty station: For Lideta Branch Terms of Employment:Permanent Educational Qualification Diploma/ Level IV In Accounting, Banking and Finance and Related filed of study Years of experience:- 0 years Deadline: Jan 22, 2022 How to Apply? Interested applicants who fulfill the above requirements are invited to submit their CV, Application, along with non-returnable credentials within seven (7) working days from the date of this announcement to the respective mentioned registration Branches of the institution. Places of Registration: At our Head Office Located at Urael Church to the Atlas Hotel On Degol Building first floor or near to Amen Building ( Buna International Bank Urael Branch ) 1st Floor. Post Office Box: 27634/1000 A/A OR, email [email protected]/ [email protected] âžș➖➖ đ™Ÿđ™€đ™žđ™Ł&𝙹𝙝𝙖𝙧𝙚➖➖âžș ◄◃🔆◌@Ethiojobs2000◌🔆â–čâ–ș ◄◃🔆◌@Ethiojobs2000◌🔆â–čâ–ș ◄◃🔆◌@Ethiojobs2000◌🔆â–čâ–ș
Show more ...
6 203
23
Vacancy Edomias International Plc Ethiopia Job Notifications 2022 The Edomias International Plc wants to recruit employees in the following vacant positions the details of which are mentioned below. JOB DESCRIPTION Position: Data Collection Quantity: 70 Location: Addis Ababa with frequent travel Key Outputs and Accountabilities: Collecting specific required market data with sets of measurable parameters (proper, complete, and clear) Collect specific and requires market data with minimum of 95% level of acceptancy or accuracy Realize minimum daily data collected target (min 25 outlets with required level of acceptancy) Timely reporting to respective supervisor Properly representing the company and approach customers Qualifications: First degree in any Business related filed of studies. Physically fit for conducting market or customers data collection on foot in daily basis Understanding and application of Smart or android system Basic statistical understanding in data collection Understanding of basic data collection methods including interview, questionaries, survey, observation, document, and records Competencies: Team player Approachable Trainable, easy going and adaptable Good writing skill Ability to Stand for Long Periods of Time Attention to Detail Communication Skills Good Customer Service Skills Strong Ability to Follow Directions Willingness to travel across the country Language: Proficiency in local languages, including Afaan Oromo, is advantageous Salary: 3800 ETB per month Deadline: Jan 15, 2022 How to apply? Read the vacancy announcement carefully. Check the vacancy details with eligibility. Prepare your CV or Application Details. Finally, apply as instructed by the authority. Only qualified candidates can send your CV, Cover Letter, work experience, and educational credentials. âžș➖➖ đ™Ÿđ™€đ™žđ™Ł&𝙹𝙝𝙖𝙧𝙚➖➖âžș ◄◃🔆◌@Ethiojobs2000◌🔆â–čâ–ș ◄◃🔆◌@Ethiojobs2000◌🔆â–čâ–ș ◄◃🔆◌@Ethiojobs2000◌🔆â–čâ–ș
Show more ...
6 151
11
5 898
3
đŸ‘‰áˆŒáˆŽá‰œ ሔራዎቜን ለማዚቔ ይህንን ሊንክ ይጫኑቔ . https://t.me/joinchat/UrLHDaySnpxIhq87
6 601
15
Boom Boom Boom ✈ ወደ አውሼፓ በነፃ á‰Șዛ á‰ áˆ˜áŒá‰Łá‰” ሔራ መያዝ ለምቔፈልጉ ሁሉ አሔገራሚ ኄዔል áŠ„áŠ•á‹łá‹«áˆ˜áˆáŒŁá‰œáˆ đŸ‡ȘđŸ‡șđŸ’¶ አሁኑኑ áŠšá‰łá‰œ Register ዹሚለውን በምጫን ጉዞዎን ያመቻá‰č 👇
2 977
1
አዳá‹Čሔ ዚሔራ áˆ›áˆ”á‰łá‹Žá‰‚á‹«á‹Žá‰œ በአንዔ ቩታ ተሰቄሔበው ዚሚገኙበቔ ምርጄ ቻናል #Join ዹሚለውን á‹­áŒ«áŠ‘đŸ‘‡đŸ‘‡đŸ‘‡đŸ‘‡ https://t.me/joinchat/U3dUw5i5FzvpAWrh
2 612
0
💱 online ምዝገባ ኹፈለጉ áŠšá‰łá‰œ ባለው ሔልክ ሃሎ ይበሉን ✅ Company : Amhara bank ✅ position : customer relationship manager 📌 salary : as per the bank's scale 📌 location : addis ababa 📌 post date : January ,12,2022 📌 dandelion : January , 21, 2022 ⚠ hard copy or physical application will not be accepted đŸ‘‰áˆŒáˆŽá‰œ ሔራዎቜን ለማዚቔ ይህንን ሊንክ ይጫኑቔ . https://t.me/joinchat/UrLHDaySnpxIhq87
6 360
10
አዳá‹Čሔ ዚሔራ áˆ›áˆ”á‰łá‹Žá‰‚á‹«á‹Žá‰œ በአንዔ ቩታ ተሰቄሔበው ዚሚገኙበቔ ምርጄ ቻናል #Join ዹሚለውን á‹­áŒ«áŠ‘đŸ‘‡đŸ‘‡đŸ‘‡đŸ‘‡ https://t.me/joinchat/U3dUw5i5FzvpAWrh
786
0
Boom Boom Boom ✈ ወደ አውሼፓ በነፃ á‰Șዛ á‰ áˆ˜áŒá‰Łá‰” ሔራ መያዝ ለምቔፈልጉ ሁሉ አሔገራሚ ኄዔል áŠ„áŠ•á‹łá‹«áˆ˜áˆáŒŁá‰œáˆ đŸ‡ȘđŸ‡șđŸ’¶ አሁኑኑ áŠšá‰łá‰œ Register ዹሚለውን በምጫን ጉዞዎን ያመቻá‰č 👇
749
0
ዹጆሼ መሔማቔ አቅምን መጹመáˆȘያ በታላቅ ቅናሜ ቔንሜ áˆ›á‹łáˆ˜áŒ„ ለሚ቞ግራ቞ው ዹጆሼ áˆ›á‹łáˆ˜áŒ« ☎(091) 108-5134 🚕 ያለምንም ተጹማáˆȘ ክፍያ ካሉበቔ ዔሚሔ áŠ„áŠ“áˆ˜áŒŁáˆá‹Žá‰łáˆˆáŠ• ወጋ 3000ቄር ዹጆሼ ዚመሔማቔ አቅም áˆ›áŠáˆ”áŁ ዔምፅን ኚሩቅ ለመሔማቔ መቾገር ቜግር ካለቄዎቔ መፍቔሄው ኄኛጋ ይገኛል ይዘዙን á‰Łáˆ‰á‰ á‰” ቩታ áŠ„áŠ“á‹°áˆ­áˆłáˆˆáŠ• ✔በኄዔሜ ለገፋ ✔በአደጋ ለተፈጠሹ ዚመሔማቔ ቜግር âœ”á‰ á‰°áˆáŒ„áˆź ለሚኚሰቔ ዚመሔማቔ ቜግር á‹šáˆ›á‹łáˆ˜áŒ« መሳáˆȘያ ይዘንላá‰č ቀርበናል ይዘዙ ኹህፃን ኄሔኚ አዋቂ መጠቀም ይቜላሉ 📼ክፍለ ሀገር ላሉ በፈጣን EMS á‹šá–áˆ”á‰ł አገልግሎቔ áŠ„áŠ•áˆ°áŒŁáˆˆáŠ•
6 024
3
If you have hearing loss, hearing aids take a significant workload off of your brain which improves speech understanding, reduced listening effort and improved memory recall. #Call (091) 108-5134 📌 Nearby sounds are analyzed and adjusted by the processing chip customized to your type of hearing loss. 📌 Processed sounds are sent to the amplifier then to the speaker. 📌 The speaker sends sounds into the inner ear via tubing in an ear mould, or via a thin wire to a receiver in the ear. 📌 Then sounds are transformed into electrical impulses that are picked up by the brain and processed into sounds. Order @ (091) 108-5134
Show more ...
6 014
1
Total result of Associate-Database & System Administrators ================ Dear Applicants for Associate-Database & System Administrators Positions, please be informed that the following four candidates are selected for the captioned Positions. Besides, 23 candidates were held as wait-listed for future employment. However, candidates scored less than 65% were not considered. Note also that applicants those who have any compliant can contact the Human Capital Management Office for further clarification. âžș➖➖ đ™Ÿđ™€đ™žđ™Ł&𝙹𝙝𝙖𝙧𝙚➖➖âžș ◄◃🔆◌@Ethiojobs2000◌🔆â–čâ–ș ◄◃🔆◌@Ethiojobs2000◌🔆â–čâ–ș ◄◃🔆◌@Ethiojobs2000◌🔆â–čâ–ș
Show more ...

Associate_Database_Administrator_&_Associate_System_Administrator.pdf

7 338
6
đŸ‘‰áˆŒáˆŽá‰œ ሔራዎቜን ለማዚቔ ይህንን ሊንክ ይጫኑቔ . https://t.me/joinchat/UrLHDaySnpxIhq87
6 955
9
đŸ‘‰áˆŒáˆŽá‰œ ሔራዎቜን ለማዚቔ ይህንን ሊንክ ይጫኑቔ . https://t.me/joinchat/UrLHDaySnpxIhq87
6 666
5
đŸ‘‰áˆŒáˆŽá‰œ ሔራዎቜን ለማዚቔ ይህንን ሊንክ ይጫኑቔ . https://t.me/joinchat/UrLHDaySnpxIhq87
6 950
4
‱ Ability to use Microsoft Office (Word, Excel etc.) and proven skills in database management and record-keeping. ‱ Proven Language proficiency in spoken & written Amharic and English. ‱ 3 strong references (will be crosschecked) ‱ Deadline: January 16,2022. ‱ Apply Online Via:- https://airtable.com/shrqhv7tqBqdOlqJM How to Apply? ‱ Read the vacancy announcement carefully. ‱ Check the vacancy details with eligibility. ‱ Prepare your CV or Application Details. ‱ Finally, apply as instructed by the authority. Interested applicants for the position should fill the application form and send their CV and Cover letter as soon as possible via following the above Peer job title link. Should any information needed please contact using: [email protected] Please note: PIN does not charge a fee at any stage of the recruitment process (application, interview meeting, processing, training or any other fees). People in Need staff are expected to perform job duties and responsibilities in accordance with People in Need Code of conduct and key policies (available at: www.peopleinneed.cz/policies) âžș➖➖ đ™Ÿđ™€đ™žđ™Ł&𝙹𝙝𝙖𝙧𝙚➖➖âžș ◄◃🔆◌@Ethiojobs2000◌🔆â–čâ–ș ◄◃🔆◌@Ethiojobs2000◌🔆â–čâ–ș ◄◃🔆◌@Ethiojobs2000◌🔆â–čâ–ș
Show more ...
Application Form - Airtable
Fill out the "Application Form" form quickly and securely on Airtable.
6 545
5
‱ ‱ Minimum 3 years’ experience in an emergency sector and knowledge of shelter and WaSH ‱ ‱ Experience of working in Emergency projects specifically related to WaSH, shelter& cash activities, coordination &basic computer skills are the basic ones. ‱ ‱ Good communication and negotiation skills with government and other agencies ‱ ‱ Flexible, reliable, culturally sensitive ‱ ‱ ability to work in teams/ isolated situation and stressful environments and under pressure meeting deadlines ‱ ‱ Planning and report writing skills ‱ ‱ Good command of MS Package (Word, Excel, Power Point and Outlook) ‱ ‱ Knowledge of spoken & written Amharic, English. Local Language Oromifa proficiency is advantageous ‱ ‱ references (will be crosschecked/contacted ‱ Deadline: January 16,2022. ‱ Apply Online Via:- https://airtable.com/shrsDPJuq8U7r8XaJ 3: Hygiene and Sanitation Promoter ‱ Minimum Bachelor Degree in Public Health,WaSH, Disaster Risk Reduction (DRR) and other related and relevant fields of studies ‱ Minimum 3 years’ experience in an emergency sector and knowledge of shelter and WaSH ‱ Experience of working in Emergency projects specifically related to WaSH, shelter& cash activities, coordination &basic computer skills are the basic ones. ‱ Good communication and negotiation skills with government and other agencies ‱ Flexible, reliable, culturally sensitive ‱ ability to work in teams/ isolated situation and stressful environments and under pressure meeting deadlines ‱ Planning and report writing skills ‱ Good command of MS Package (Word, Excel, Power Point and Outlook) ‱ Knowledge of spoken & written Amharic, English. Local Language Oromifa proficiency is advantageous ‱ references (will be crosschecked/contacted ‱ Deadline: January 16,2022. ‱ Apply Online Via:- Application Form: https://airtable.com/shruHXZjW2E9E3dOs 4: Engineer ‱ Minimum BSc in Hydraulic Engineering, Water Supply and Environmental Engineering, Water Resources & Irrigation Engineering and Other related field of study; with minimum 3(Three years and above of experience in emergency sector). ‱ Must have an experience on construction project planning & scheduling, designing, supervision works; specifically, she/he has to has experience and good skills in big scale WaSH infrastructures. ‱ coordination of project partners and Technical Report writing. ‱ Experience of working in emergency projects specifically related to WaSH, Coordination &advanced computer skills are basic ones. ‱ Good documentation skills and proficiency in Microsoft Office and AutoCAD, Google earth software ‱ Knowledge about core humanitarian standards ‱ Experience and working relationship with partners, local government and communities etc. ‱ Knowledge of spoken & written Amharic and English, ‱ references (will be crosschecked/contacted) ‱ Deadline: January 16,2022. ‱ Apply Online Via:- https://airtable.com/shr0iBSjfAMBkMs5d 5: Human Resources Manager ‱ Minimum Bachelor degree in Human Resource Management, Business Management/Administration, Management, Psychology, Law and in other similar social science fields of study; ‱ Minimum 5 years’ experience in Human resources; ‱ Practical Experience in NGOs or Private organizations; ‱ INGO experience will be advantageous; ‱ Knowledge of Ethiopian Labour proclamation NaN and Related Laws; ‱ Experience in screening, interviewing, and coordinating HR activities as a Lead; ‱ Experience of strong coordination skills and experience in giving training for staffs; ‱ Excellent planning, organizational, analytical and decision-making skills; ‱ Demonstrated technical, sound judgment, ability to interact and work effectively with others at all levels; ‱ Organized and efficient in daily tasks ‱ Proven written communication and interpersonal skills
Show more ...
Application Form - Airtable
Fill out the "Application Form" form quickly and securely on Airtable.
5 396
5
Experience operating with partners victimization democratic approaches Experience watching comes and collection quantitive and qualitative information. Experience victimization MS Windows and MS workplace packages (Excel, Word, PowerPoint). Experience in capability building of partners and frontline/field based mostly employees and communities on ICTs Application Deadline: January 16, 2022 Apply Link: https://www.jotform.com/form/220051435468552 Position 3: Project Officer money Duty Station: Addis Ababa Employment Term: Indefinite Term contingent upon funding of JEOP program Reports to: Program Manager money Transfer Education and Experience: BA/BSC in social sciences, economics, international relations/development, agriculture economic science, food security, project management, or connected field of studies four years for BA/BSC on money help programming field-based expertise At least three years of expertise in hands on money transfer programming. ‱ expertise implementing money help in emergency or recovery programmes. ‱ expertise in implementing money and voucher programs. ‱ Understanding of key ideas associated with humanitarian money transfer programming, together with data of various delivery choices, market research, and watching. ‱ understanding of key partnership principles and knowledge collaborating and supporting partners in money programming ‱ expertise developing and following careful implementation plans. ‱ expertise in victimization digital/technology in program watching and information assortment ‱ proved ability to write down quality reports meeting donor necessities. ‱ Committed to gender and conflict-sensitive programming. ‱ should be ready to order multiple work demands and work effectively and expeditiously with nominal oversight. ‱ Advanced pc accomplishment and proficiency in Microsoft workplace (MS Word, Excel, etc.). Application Deadline:January 12, 2022 Apply Link: https://form.jotform.com/220013959182554 Position 4:Program Manager I – ICT4D Duty Station: Addis Ababa Reports to:JEOP Chief of Party Education and Experience: Bachelor’s degree in IT-related field (Computer Science, pc Networking, Programming, and data Systems). Significant work expertise in an exceedingly directly connected field combined with acceptable training/certificates are thought of in stead of degree. Microsoft Certified Solutions professional or equivalent. Experience with RedRose, CommCare, PowerBI, GIS or similar information assortment, management, and analysis tools. A minimum of five years work-related expertise. Previous expertise implementing digital solutions at scale in resource poor (limited net property, electricity, low-mid digital accomplishment levels) areas. Project Management expertise or certification extremely fascinating. At least three years of superordinate expertise, together with performance analysis, coaching, and mentoring. Knowledge of CRS partnership strategy and Partner management expertise a bonus. Experience coordinating a various cluster of stakeholders. Ability to grasp user wants and communicate technical ICT ideas with a nontechnical audience and promote best practices in digital information assortment, management and analysis. Excellent report writing skills and language talents. Excellent data and knowledge in budget management and project management. Proficiency in Microsoft workplace Publisher, Word, PowerPoint, Excel, and Outlook. Previous hand-on expertise in coming up with and deploying mobile technology answer in any emergency response program or connected field, required. Demonstrated capability in management of network/server software package, hardware devices and platforms. Demonstrated expertise building ICT capability of employees at completely different talent levels. Solid data of backup and disaster recovery systems.
Show more ...
Senior Project Officer - ICT4D  Digital  Data and Device Management  Dire Dawa
Please click the link to complete this form.
5 106
1
Ethio Job Vacancy: Peace Microfinance vacancy Position 1: Branch Accountant I Qualification: Diploma/Level IV/BA degree in Accounting or related fields of study Relevant work Experience: 0/6 years of relevant work experience Skill: Competence in MS Office Afaan Oromifaa is Advantageous Basic Salary: 6,129.00 Duty Station: Adama Branch Deadline: Jan18, 2022 Position 2: Customer service officer I Qualification: Diploma/TVET Level III/IV or in business related field of study Relevant work Experience: 4/3 years of relevant work experience Skill: Competence in MS Office Afaan Oromifaa is Advantageous Basic Salary: 5,623.00 Duty Station: Adama Branch Position 3: Cashier I Qualification: Diploma/TVET Level III/IV/ in Accounting or related fields of study Work Experience: 3/2 years of relevant work experience or 1 to 2 years as Cashier I Skill: Competence in MS Office Afaan Oromifaa is Advantageous Basic Salary: 5,147.00 Duty Station: Adama Branch Position 4: Branch Manager IV Qualification: BA Degree/MA/MBA/MSc in Accounting and Finance, Economics, Management, Marketing Management or related fields of studies Work Experience: 5/3 years of relevant work experience Skill: Competence in MS Office Afaan Oromifaa is Advantageous Basic Salary: 14,000 Duty Station: Adama Branch How to apply Interested and qualified applicants that fulfill the above requirements are invited to submit application & CV with copies of relevant documents within seven/7/ Consecutive working days from the announcement of this vacancy in person to the PEACE MF Head Office located beside Meskel Flower Hotel squiggle about 100 meters, HRM Department 2nd floor. Or send to PEACE Microfinance S.Co, P.O. Box 5743, Addis Ababa, Ethiopia. Or Submit to any nearby PEACE Microfinance Branches. Deadline: Jan14, 2022 Catholic Relief Services vacancy Position 1: Project Officer – JEOP operations Department: JEOP Band: VII Reports To: JEOP Senior Project Officer – Operations Country/Location: Ethiopia/Kombolcha Education and Experience: Bachelor’s or Master’s Degree in Management, Accounting, or connected social field of study with a pair of years’ relevant expertise for MA/MSC or four years relevant expertise for BA degree Experience within the field of emergency response, title II trade goods management, associate degree exceedingly|in a very} USAID funded project in an organization. Strong familiarity with the policies, rules, and laws applicable for trade goods management and handling, and auditing (Reg. 11, GACAP, etc.) most well-liked Experience operating with partners, democratic action coming up with and community engagement in an exceedingly complicated emergency. Experience watching comes and collection relevant information most well-liked. Strong report writing skills. Experience victimization MS Windows and MS workplace packages (Excel, Word, PowerPoint), particularly MS-Excel. Required/Desired Language: English, Amharic Travel Required: some half-hour Deadline: January 15, 2021 Apply Link: https://form.jotform.com/220043350133538 Position 2:Senior Project Officer ICT4D – Digital information and Device Management Duty Station: Dire Dawa Employment Term: Indefinite Term contingent upon funding of RFSA program Reports to: Program Manager I – ICT4D Education and Experience: Bachelor’s Degree in computing, ICT, pc Engineering or alternative connected ICT/IT field is needed. Minimum of 3-4 years of labor expertise in project support, ideally within the field of digital information assortment tool digitisation, device management, information visual development associate degreed MEAL system in an INGO sector. Familiar with information assortment technologies; like ODK, CommCare, CSPro, Survey123, Kobotoolbox and alternative connected information assortment platforms.
Show more ...
Project Officer JEOP Operations Kombolcha
Please click the link to complete this form.
5 811
13
Application Deadline:January Apply Link: https://form.jotform.com/220052286173550 How to Apply You should fill the applying kind through on top of Apply link peer position And attach your up-to-date CV on / before the applying deadline January 15, 2021. Ethiopian AirLines External Vacancy Announcement Ethiopian Airlines would Like To Invite Qualified & Compitant Applicant To Apply For The Following Position. Position 1: Executive Chef – In-flight Catering (Expat) ‱ Closing Date: Open ‱ Education: A minimum of diploma/Certificate in Food preparation/Kitchen Operation/Foreign Dish cooking or any related field of study from recognized TVET/College/Institute with a minimum of 10 years relevant experience or similar role in related capacity in culinary division. ‱ Language proficiency: Fluent in written and Spoken in English Language. ‱ Location : Email ([email protected]) Those candidates who fulfil the above requirement shall send their CV and all credentials to [email protected] stating the subject position. NB: If anyone found to apply or join Ethiopian with false information will lead to subsequent termination from the process or employment upon discovery of the fact. Position 2 : Duty free Expert ‱ Location: Email ([email protected]) ‱ Closing Date: Open ‱ Education: A minimum of Diploma in any field of studies with a minimum of Five years’ experience in In-flight or On-board duty-free sales or related area. ‱ Language proficiency: Fluent in written and Spoken in English Language. Those candidates who fulfil the above requirement shall send their CV and all credentials to [email protected] stating the subject position. NB: If anyone found to apply or join Ethiopian with false information will lead to subsequent termination from the process or employment upon discovery of the fact. Position: Command Captain for Boeing 737NG ‱ Location:Addis Ababa ‱ Age:Not more than 60 years old Qualifications: ‱ Must hold a current and valid JAA/FAA or ICAO ATPL/CPL ‱ A current B737NG type rating ‱ Minimum Flight time o 3500 hours jet time o 2500 hours Pilot in command on jet aircraft o Command time in excess of 500 hours on B737NG ‱ Documents Note Applicants are required to fill the attached form with scanned copy of their substantial documents including but not limited to valid Medical Certificate, valid ATPL/CPL, log book copy that can show total flight hours, license authentication letter from the respective country’s Civil Aviation Authority Applicants must be current and qualified i.e. within three months of their last proficiency check. They must have two years valid passport, current and valid medical, no history of accidents or incidents and must have excellent standard of English language. Interested applicants meeting the above requirements can send via email to [email protected] People in Need Ethiopia New Job Vacancy 1: Field Coordinator ‱ Bachelor Degree in Natural Resource Management, Forestry other related fields of studies. ‱ Minimum of 3 years of relevant work experience on similar position in the sector at coordination/supervision level ‱ NGO experience, Good understanding of project cycle Management ‱ Good communication, team management and capacity to work under stress ‱ Experience in training provision, Planning and Report Writing Skill ‱ Good command of MS Package (Word, Excel, Power Point and Outlook) ‱ knowledge of spoken & written Amharic, English and spoken local language Sidama language is advantageous ‱ Deadline: January 16,2022. ‱ Apply Online Via:- https://airtable.com/shr2nCwvFpLQwhAj3 2:Field Officer ‱ Requred:2(Two) ‱ ‱ Minimum Bachelor Degree in Public Health, Social work, Engineering, WaSH, Disaster Risk Reduction (DRR) and other related and relevant fields of studies
Show more ...
Program Manager I ICT4D for JEOP 
Please click the link to complete this form.
5 109
3
#áˆ›áˆ”á‰łá‹ˆá‰‚á‹« ዚቅዱሔ áŒłá‹áˆŽáˆ” áˆ†áˆ”á’á‰łáˆ ሚሊኒዹም ሕክምና ኼሌጅ ዹ Dental & Maxillofacial Surgery ቔምህርቔ ክፍል በ2014 ዓ.ም አá‹Čሔ áˆŹá‹šá‹°áŠ•á‰” ሐáŠȘም ተማáˆȘዎቜን በመቀበል በ Oral & Maxillofacial Surgery በዔህሚ-ምሹቃ á•áˆźáŒáˆ«áˆ በዚህ ተቀቄሎ ማሰልጠን ይፈልጋል፡፡ ሔለዚህ ኹዚህ á‰ á‰łá‰œ ዹጠቀሰውን መሔፈርቔ ዹምታሟሉ አመልካ቟ቜ ማመልኚቔ á‰”á‰œáˆˆáˆ‹á‰œáˆáĄáĄ ለምዝገባ ዚሚያሔፈልጉ መሔፈርቶቜ  ኹታወቀ ዚመንግሔቔ ተቋም በ doctor of dental medicine (DDM or DDS ) á‹ČግáˆȘ ያለዉ/ ያላቔ  ሁለቔ አመቔና ኚዚያ በላይ ዚሔራ ልምዔ ያለው/ያላቔ  ሔፖንሰር áˆșፕ ማቅሚቄ ዚሚቜል/ምቔቜል  በጄሩ ዚጀና ሁኔታ ላይ ዹሚገኝ/ዚምቔገኝ  ኄዔሜ ኹ 40 ዓመቔ á‰ á‰łá‰œ NB: Registration 02/05/2014 - 20/05/2014 Exam 24/05/2014 Registration and orientation for selected candidate 27/05/2014 Class beginning 01/06/2014 #SPHMMC đŸ‘‰áˆŒáˆŽá‰œ መሚጃዎቜን ለማዚቔ ይህንን ሊንክ ይጫኑቔ . https://t.me/joinchat/UrLHDaySnpxIhq87
Show more ...
7 220
2
ጄር 3/2014 ዓ.ም. ዹወጣ ዚሔራ áˆ›áˆ”á‰łá‹ˆá‰‚á‹« 🟱 #dilla_university 🟱 30 á‰Šá‰łá‹Žá‰œ በ0አመቔ ... Professions for 0 year: #agricultural_economics 🔍 , #agro_forestry 🔍 , #agronomy 🔍 , #anthropology 🔍 , #biodiversity_management 🔍 , #botanical_sicences 🔍 , #chemical_engineering 🔍 , #curriculum_studies 🔍 , #development_studies 🔍 , #eco_tourism 🔍 , #ecology 🔍 , #education_leadership_and_management #education_psychology #environmental_engineering #environmental_health #environmental_science #food_science #gender #governance_and_development_studies #horticulture #human_right #natural_resource_management #nutrition #plant_breeding #plant_pathologist , #post_harvest_technology 🔍 , #social_work #sociology #soil_science #special_need_education #sustainable_energy_resource Deadline: January 18, 2022 Location: #dilla đŸ‘‰áˆŒáˆŽá‰œ ሔራዎቜን ለማዚቔ ይህንን ሊንክ ይጫኑቔ . https://t.me/joinchat/UrLHDaySnpxIhq87
Show more ...
7 828
20
አዳá‹Čሔ ዚሔራ áˆ›áˆ”á‰łá‹Žá‰‚á‹«á‹Žá‰œ በአንዔ ቩታ ተሰቄሔበው ዚሚገኙበቔ ምርጄ ቻናል #Join ዹሚለውን á‹­áŒ«áŠ‘đŸ‘‡đŸ‘‡đŸ‘‡đŸ‘‡ https://t.me/joinchat/U3dUw5i5FzvpAWrh
5 441
2
Boom Boom Boom ✈ ወደ አውሼፓ በነፃ á‰Șዛ á‰ áˆ˜áŒá‰Łá‰” ሔራ መያዝ ለምቔፈልጉ ሁሉ አሔገራሚ ኄዔል áŠ„áŠ•á‹łá‹«áˆ˜áˆáŒŁá‰œáˆ đŸ‡ȘđŸ‡șđŸ’¶ አሁኑኑ áŠšá‰łá‰œ Register ዹሚለውን በምጫን ጉዞዎን ያመቻá‰č 👇
6 602
3
ዹፈተና ጄáˆȘ áˆ›áˆ”á‰łá‹ˆá‰‚á‹« ዚዐቄክመ ጀና ቱሼ á‹«á‹ˆáŒŁá‹ á‹šáŠźáŠ•á‰”áˆ«á‰” ቅጄር áˆˆá‰°áˆ˜á‹˜áŒˆá‰Łá‰œáˆ ዹፈተና ቀን መርሐ-ግቄር ቅጄሩ á‹šá‹ˆáŒŁá‰ á‰” ቀን፡- 19 á‰łáŠ…áˆŁáˆ” 2014 ዹፈተና ቀን፡- 06 ጄር 2014 ዓ.ም ዹፈተና ቩታ፡- ባሕርዳር ጀና áˆŁá‹­áŠ•áˆ” ኼሌጅ፣ ሜምቄጄ ክፍለ-ኚተማፀ ፈለገ-ሕይወቔ áˆ†áˆ”á’á‰łáˆ ጎን âžș➖➖ đ™Ÿđ™€đ™žđ™Ł&𝙹𝙝𝙖𝙧𝙚➖➖âžș ◄◃🔆◌@Ethiojobs2000◌🔆â–čâ–ș ◄◃🔆◌@Ethiojobs2000◌🔆â–čâ–ș ◄◃🔆◌@Ethiojobs2000◌🔆â–čâ–ș
9 431
19
đŸ‘‰áˆŒáˆŽá‰œ ሔራዎቜን ለማዚቔ ይህንን ሊንክ ይጫኑቔ . https://t.me/joinchat/UrLHDaySnpxIhq87
9 441
9
á‹šáŠąáŠ•áŽáˆ­áˆœáˆœáŠ• መሚቄ ደህነንቔ ኀጀንáˆČ á‰łáˆ…áˆŁáˆ” 25 ቀን 2014 ዓ.ም በተለያዩ ዚሄራ መደቊቜ ሠራተኞቜን áŠ á‹ˆá‹łá‹”áˆź ለመቅጠር áˆ›áˆ”á‰łá‹ˆá‰‚á‹« áˆ›á‹áŒŁá‰± ይታወሳል፡፡ ይሁን ኄንጂ á‰ áˆ­áŠ«á‰ł አመልካ቟ቜ በአካል በመገኘቔ ለማመልኚቔ በመ቞ገራ቞ው በአካል መገኘቔ ለማቔቜሉ አመልካ቟ቜ [email protected] ዹ኱-ሜይል አዔራሻ በመጠቀም ዚቔምህርቔና ዚሔራ ልምዔ ማሔሚጃዎቻቜሁን ኄሔካን ኄያደሚጋቜሁ መላክ ዚምቔቜሉ መሆኑን áŠ„áŠ•áŒˆáˆáƒáˆˆáŠ•áĄáĄ ለበለጠ መሹጃ 251113690358 ሔልክ ቁጄር በመጠቀም መጠዹቅ á‹­á‰»áˆ‹áˆáĄáĄ á‹šáŠąáŠ•áŽáˆ­áˆœáˆœáŠ• መሚቄ ደህነንቔ ኀጀንáˆČ ዹሰው ኃይል áŠ áˆ”á‰°á‹łá‹°áˆ­áŠ“ ልማቔ á‹łá‹­áˆŹáŠ­á‰¶áˆŹá‰” đŸ‘‰áˆŒáˆŽá‰œ ሔራዎቜን ለማዚቔ ይህንን ሊንክ ይጫኑቔ . https://t.me/joinchat/UrLHDaySnpxIhq87
Show more ...
9 636
65
ቀን፡ 02/05/2014 ዓ.ም ክፍቔ ዚኃላፊነቔ ቩታ áˆ›áˆ”á‰łá‹ˆá‰‚á‹« ባሕር ዳር ዩኒቚርáˆČá‰Č ዚመካኚለኛ አመራር ምርጫና አሰያዚምን ለመደንገግ ባወጣዉ ማሻሻያ መመáˆȘያ ቁጄር 05/2012 መሰሚቔ #áˆˆáˆłá‹­áŠ•áˆ”-ኼሌጅ ዚቀተ-ሙኚራ ማኔጀር ቩታ በመመáˆȘያው መሔፈርቔ መሰሚቔ ቄቁ አመልካ቟ቜን áŠ á‹ˆá‹łá‹”áˆź መሟም ይፈልጋል፡፡ ክፍቔ ዚኃላፊነቔ ቩታ፡ áˆˆáˆłá‹­áŠ•áˆ” ኼሌጅ ዚቀተ-ሙኚራ ማኔጀር ዹማወዳደáˆȘያ áˆ˜áˆ”áˆáˆ­á‰”áĄ 1ኛ. ዚቔምህርቔ ደሹጃ፡ ሌክቾሹርና ኚዚያ በላይ ያለው/ያላቔ 2ኛ. በኹፍተኛ ቔምህርቔ ተቋም፣ á‰ áŠąáŠ•á‹±áˆ”á‰”áˆȘ፣ በምርምር ተቋማቔ ወይም መሰል ተልዕኼ ባላቾው ተቋማቔ በልዩ ልዩ ኃላፊነቔ ዕርኹን ያገለገለ/ቜና ጉልህ አሔተዋጜኊ ያበሚኚተ/ቜፀ 3ኛ. በሚያመለክቱበቔ áŠ áŠ«á‹łáˆšáŠ­ ክፍልና ዘርፍ ያለውን ተጹባጭ ሁኔታ ባገናዘበ መልኩ ዹኹፍተኛ ቔምህርቔ á‰°á‹°áˆ«áˆœáŠá‰”áŁ áá‰”áŠƒá‹ŠáŠá‰”áŁáŒ„áˆ«á‰”áŁ á‰°áŒˆá‰ąáŠá‰”áŠ“ ዓለምአቀፋዊነቔን áˆˆáˆ›áˆłáŠ«á‰”áŁ áŠ áŠ«á‹łáˆšáŠ­ ክፍሉን ዚልህቀቔ ማዕኹል áˆˆáˆ›á‹”áˆšáŒáŁ ተጹማáˆȘ ሀቄቔ áˆˆáˆ›áˆ”áŒˆáŠ˜á‰”áŁ ኄንá‹Čሁም ዓለማቀፋዊና አገራዊ ጉዔኝቶቜን ለመፍጠርና ለማሔፋቔ በሚደሹገው ሂደቔ አሔተዋጜኊ ለማበርኚቔ ዚሚያሔቜል ሔቔራ቎ጂያዊ ዕቅዔ ማዘጋጀቔና ማቄራáˆȘያ መሔጠቔ ዚሚቜል/ምቔቜልፀ 4ኛ. á‹šáŠ áŠ«á‹łáˆšáŠ­ ክፍሉ áˆ›áˆ…á‰ áˆšáˆ°á‰„áŁ á‹šáŠ áŠ«á‹łáˆšáŠ­ áŠźáˆšáˆœáŠ‘ áŠ á‰Łáˆ‹á‰” ኄንá‹Čሁም ዹሚመለኹታቾው ተጋቄዘው በሚገኙበቔ መዔሚክ á‰ áŠ áŒ€áŠ•á‹łá‹Žá‰œ ላይ በአካል ተገኝቶ/ታ ማቄራáˆȘያና ገለጻ መሔጠቔ ዚሚቜል/ምቔቜልፀ áŠ áˆ˜áˆáŠ«á‰Ÿá‰œáĄ- ይህ áˆ›áˆ”á‰łá‹ˆá‰‚á‹« በዩኒቚርáˆČá‰Čው ዔሚ- áŒˆáŒœáŁ áŒáˆ”á‰ĄáŠ­áŠ“ áˆ›áˆ”á‰łá‹ˆá‰‚á‹« áˆ°áˆŒá‹łá‹Žá‰œ ኚተገለጞበቔ ጄር 2 /2014 ዓ.ም ጀምሼ á‰Łáˆ‰á‰” 10 (አሔር) ተኹታታይ ዚሔራ ቀናቔ ውሔጄ ዚቔምህርቔና ዚሔራ ልምዳቾውን ማሔሚጃ ፎቶ ኼፒ ኄንá‹Čሁም ያዘጋጁቔን ኚአምሔቔ ገጜ ያልበለጠ ሔቔራ቎ጂያዊ ዕቅዔ በሰም በታሾገ ኀንቚሎፕ ባሕር ዳር ዩኒቚርáˆČá‰Č áŠ áŠ«á‹łáˆšáŠ­ áŒ‰á‹łá‹źá‰œ ም/á•áˆŹá‹šá‹łáŠ•á‰” ጜ/ቀቔ áˆ›áˆ”áŒˆá‰Łá‰” ይኖርባቾዋል፡፡ ለበለጠ መሹጃ፡ በሚኹተለው ሔልክ ቁጄር 0923 297333 ደውሎ ማነጋገር á‹­á‰»áˆ‹áˆáĄáĄ áŠąáŠ•áŽáˆ­áˆœáˆœáŠ•áŠ“ ሔቔራ቎ጂክ áŠźáˆšáŠ’áŠŹáˆœáŠ• ም/á•áˆŹá‹šá‹łáŠ•á‰” ጜ/ቀቔ ባሕር ዳር ዩኒቚርáˆČá‰Č âžș➖➖ đ™Ÿđ™€đ™žđ™Ł&𝙹𝙝𝙖𝙧𝙚➖➖âžș ◄◃🔆◌@Ethiojobs2000◌🔆â–čâ–ș ◄◃🔆◌@Ethiojobs2000◌🔆â–čâ–ș ◄◃🔆◌@Ethiojobs2000◌🔆â–čâ–ș
Show more ...
9 753
8
Vacancy Kiya Natural Purified Water Bottling Factory The Kiya Natural Purified Water Bottling Factory wants to recruit employees in the following vacant positions the details of which are mentioned below.. 1: Junior Accountant EDUCATIONAL BACKGROUND: BA in Accounting/Accounting & Finance/or related Field EXPERIENCE: Minimum 2 years relevant experience Place of work: Addis Ababa Deadline January 18, 2022 2: IT officer EDUCATIONAL BACKGROUND: BSc in Computer science/Information Technology/other related Field EXPERIENCE: Minimum of 4 years relevant experience Place of work: Addis Ababa Deadline January 18, 2022 3: Utility Operator EDUCATIONAL BACKGROUND: Diploma in Industrial Electricity, Auto Mechanic Or related EXPERIENCE: Minimum of 1 year in water Bottling Industries as utility operator Place of work: Bishoftu Deadline January 18, 2022 4: Senior Shift Electrician EDUCATIONAL BACKGROUND: Diploma in Industrial Electricity, Electro mechanical Or related. Or Electrical Engineering EXPERIENCE: Minimum of 4 years in water bottling Industries as Electrician Place of work: Bishoftu Deadline January 18, 2022 5:Blowing Machine Operator EDUCATIONAL BACKGROUND: Diploma in Industrial Electricity, Auto Mechanics ,General Mechanics ,Electro Mechanical, Electrical Engineering, Industrial/Mechanical Engineering EXPERIENCE: Minimum 4 years in Water Bottling industries as Blowing Machine operator Place of work: Bishoftu Deadline January 18, 2022 6: Packing Machine Operator EDUCATIONAL BACKGROUND: Diploma in Industrial Electricity, Auto Mechanics ,General Mechanics ,Electro Mechanical, Electrical Engineering, Industrial/Mechanical Engineering EXPERIENCE: Minimum of 3 years in Water Bottling Industries as Packing Machine operator Place of work: Bishoftu Deadline January 18, 2022 How to Apply Interested applicants, who fulfill the above requirements, can submit their application letters with CV and non-returnable copies of testimonials in person to Human resource department within 7 working days from the first date of this announcement to: Great Land Motors & Engineering PLC, Human Resource & Property Administration Office In front of Bole Medhanialem church, Oasis Building 1st floor Tel: 011 662 22 56, Fax 011 661 39 09, P.O. Box 21712code1000 Addis Ababa, Ethiopia âžș➖➖ đ™Ÿđ™€đ™žđ™Ł&𝙹𝙝𝙖𝙧𝙚➖➖âžș ◄◃🔆◌@Ethiojobs2000◌🔆â–čâ–ș ◄◃🔆◌@Ethiojobs2000◌🔆â–čâ–ș ◄◃🔆◌@Ethiojobs2000◌🔆â–čâ–ș
Show more ...
9 726
21
đŸ‘‰áˆŒáˆŽá‰œ ሔራዎቜን ለማዚቔ ይህንን ሊንክ ይጫኑቔ . https://t.me/joinchat/UrLHDaySnpxIhq87
8 500
3
đŸ‘‰áˆŒáˆŽá‰œ ሔራዎቜን ለማዚቔ ይህንን ሊንክ ይጫኑቔ . https://t.me/joinchat/UrLHDaySnpxIhq87
8 235
2
ጄር 02/2014 ዹወጣ Addis Ababa University 2 á‰Šá‰łá‹Žá‰œ ልምዔ ላላቾው đŸ‘‰áˆŒáˆŽá‰œ ሔራዎቜን ለማዚቔ ይህንን ሊንክ ይጫኑቔ . https://t.me/joinchat/UrLHDaySnpxIhq87
8 690
1
ጄር 02/2014 ዹወጣ Gergesenon Mental Rehabilitation Center 3 á‰Šá‰łá‹Žá‰œ ልምዔ ላላቾው đŸ‘‰áˆŒáˆŽá‰œ ሔራዎቜን ለማዚቔ ይህንን ሊንክ ይጫኑቔ . https://t.me/joinchat/UrLHDaySnpxIhq87
8 965
2
đŸ‘‰áˆŒáˆŽá‰œ ሔራዎቜን ለማዚቔ ይህንን ሊንክ ይጫኑቔ . https://t.me/joinchat/UrLHDaySnpxIhq87
10 085
1
á‰łáŠ…áˆŁáˆ„ 29/2014 ዓ.ም. ዹወጣ ዚሔራ áˆ›áˆ”á‰łá‹ˆá‰‚á‹« đŸŸ„ #bole_lemi_industry_park đŸŸ„ 3 á‰Šá‰łá‹Žá‰œ በ0አመቔ ... Professions for 0 year: #accounting 🔍 , #electricity 🔍 , #electro_mechanical_engineering 🔍 , #general_mechanics 🔍 , Deadline: January 12, 2022 Salary: 10600 Location: #addis_ababa đŸ‘‰áˆŒáˆŽá‰œ ሔራዎቜን ለማዚቔ ይህንን ሊንክ ይጫኑቔ . https://t.me/joinchat/UrLHDaySnpxIhq87
9 723
18
Boom Boom Boom ✈ ወደ አውሼፓ በነፃ á‰Șዛ á‰ áˆ˜áŒá‰Łá‰” ሔራ መያዝ ለምቔፈልጉ ሁሉ አሔገራሚ ኄዔል áŠ„áŠ•á‹łá‹«áˆ˜áˆáŒŁá‰œáˆ đŸ‡ȘđŸ‡șđŸ’¶ አሁኑኑ áŠšá‰łá‰œ Register ዹሚለውን በምጫን ጉዞዎን ያመቻá‰č 👇
4 700
3
አዳá‹Čሔ ዚሔራ áˆ›áˆ”á‰łá‹Žá‰‚á‹«á‹Žá‰œ በአንዔ ቩታ ተሰቄሔበው ዚሚገኙበቔ ምርጄ ቻናል #Join ዹሚለውን á‹­áŒ«áŠ‘đŸ‘‡đŸ‘‡đŸ‘‡đŸ‘‡ https://t.me/joinchat/U3dUw5i5FzvpAWrh
5 700
4
đŸ‘‰áˆŒáˆŽá‰œ ሔራዎቜን ለማዚቔ ይህንን ሊንክ ይጫኑቔ . https://t.me/joinchat/UrLHDaySnpxIhq87
9 856
12
በአማራ ቄሔራዊ ክልላዊ መንግሔቔ ጀና ጄበቃ ቱሼ đŸ‘‰áˆŒáˆŽá‰œ ሔራዎቜን ለማዚቔ ይህንን ሊንክ ይጫኑቔ . https://t.me/joinchat/UrLHDaySnpxIhq87
9 034
3
Boom Boom Boom ✈ ወደ አውሼፓ በነፃ á‰Șዛ á‰ áˆ˜áŒá‰Łá‰” ሔራ መያዝ ለምቔፈልጉ ሁሉ አሔገራሚ ኄዔል áŠ„áŠ•á‹łá‹«áˆ˜áˆáŒŁá‰œáˆ đŸ‡ȘđŸ‡șđŸ’¶ አሁኑኑ áŠšá‰łá‰œ Register ዹሚለውን በምጫን ጉዞዎን ያመቻá‰č 👇
1 464
2
አዳá‹Čሔ ዚሔራ áˆ›áˆ”á‰łá‹Žá‰‚á‹«á‹Žá‰œ በአንዔ ቩታ ተሰቄሔበው ዚሚገኙበቔ ምርጄ ቻናል #Join ዹሚለውን á‹­áŒ«áŠ‘đŸ‘‡đŸ‘‡đŸ‘‡đŸ‘‡ https://t.me/joinchat/U3dUw5i5FzvpAWrh
1 548
1
áŠ áˆ”á‹°áˆłá‰œ ዜና ለሔራ ፈላጊዎቜ በሙሉ ኚኄግá‹Čህ ሔራ ፍለጋ á‰ á‹šáˆ›áˆ”á‰łá‹ˆá‰‚á‹«á‹ መለጠፊያ መቆም አበቃ ኄቀቶ ቁጭ ቄለው ሔራ ዚሚያገኙበቔ መንገዔ ኄኛ áŠ áˆ˜á‰»á‰œá‰°áŠ•áˆŽá‰łáˆ:: ኚሔር á‰Łáˆ‰á‰” áŠ áˆ›áˆ«áŒźá‰œ ለርሶ ዚሚሔማማውን በመምርቔ ዹ ኄዔሉ ተጠቃሚ ይሁኑ!
6 162
3
đŸ‘‰áˆŒáˆŽá‰œ ሔራዎቜን ለማዚቔ ይህንን ሊንክ ይጫኑቔ . https://t.me/joinchat/UrLHDaySnpxIhq87
10 201
9
Vacancy BEAEKA General Business PLC Import Officer Deadline 12 January 2022 Category: Accounting and Finance, Management Location: ADDIS ABABA, Addis Ababa Career Level: Entry Level (Fresh Graduate) Employment Type: Full time Salary: Negotiable View Jobs by this company Job Requirements Minimum BA degree in International Business or Business Management or Management or Economics or Accounting or Marketing Management or other related fields with no experience. Interest to work in Import-Export business operation is required Basic computer application, communication, leadership, and planning skill How to Apply Interested applicants shall submit their Curriculum Vitae, application letter, non-returnable copies of relevant document in person to our office Addis Ababa Gulele Sub city on the road from Piazza to Addisu Gebeya near to Sheger Park BEAEKA Building 1st floor. For further information you can call us through phone number NaN Or you can send us via e-mail [email protected] within 7 days from the date of this announcement. Please mention the position and work place for which you are going to apply in the subject box of your mail. âžș➖➖ đ™Ÿđ™€đ™žđ™Ł&𝙹𝙝𝙖𝙧𝙚➖➖âžș ◄◃🔆◌@Ethiojobs2000◌🔆â–čâ–ș ◄◃🔆◌@Ethiojobs2000◌🔆â–čâ–ș ◄◃🔆◌@Ethiojobs2000◌🔆â–čâ–ș
Show more ...
10 929
62
አዳá‹Čሔ ዚሔራ áˆ›áˆ”á‰łá‹Žá‰‚á‹«á‹Žá‰œ በአንዔ ቩታ ተሰቄሔበው ዚሚገኙበቔ ምርጄ ቻናል #Join ዹሚለውን á‹­áŒ«áŠ‘đŸ‘‡đŸ‘‡đŸ‘‡đŸ‘‡ https://t.me/joinchat/U3dUw5i5FzvpAWrh
2 578
0
Boom Boom Boom ✈ ወደ አውሼፓ በነፃ á‰Șዛ á‰ áˆ˜áŒá‰Łá‰” ሔራ መያዝ ለምቔፈልጉ ሁሉ አሔገራሚ ኄዔል áŠ„áŠ•á‹łá‹«áˆ˜áˆáŒŁá‰œáˆ đŸ‡ȘđŸ‡șđŸ’¶ አሁኑኑ áŠšá‰łá‰œ Register ዹሚለውን በምጫን ጉዞዎን ያመቻá‰č 👇
2 705
1
ዹገና áˆ„áŒŠá‰ł ሎተáˆȘ ወጄቷል!!! በቅዔሚያ ኄንኳን ለገና በዓል በሰላም áŠ á‹°áˆšáˆłá‰œáˆ! ዹገና áˆ„áŒŠá‰ł ሎተáˆȘ ሀሙሔ á‰łáˆ…áˆłáˆ” 28/ 2014 ዓ.ም በቄሔራዊ ሎተáˆȘ áŠ áˆ”á‰°á‹łá‹°áˆ­ ዕዔል áŠ á‹łáˆ«áˆœ ኚምሜቱ 12፡00 ሰዓቔ ላይ በህዝቄ ፊቔ á‹ˆáŒ„á‰·áˆáĄáĄ በዚህም መሰሚቔ á‹šá‹ˆáŒĄá‰” ዹአሾናፊ ዕጣ á‰áŒ„áˆźá‰œ ኄንደሚኚተሉቔ ሆነዋል፡፡ đŸ‘‰đŸ» 1ኛ. 10,000,000 ቄር ዚሚያሔገኘው ዹ1ኛ ዕጣ ቁጄር 1977732 đŸ‘‰đŸ» 2ኛ. 5,000,000 ቄር ዚሚያሔገኘው ዹ2ኛ ዕጣ ቁጄር 0341880 đŸ‘‰đŸ» 3ኛ. 2,500,000 ቄር ዚሚያሔገኘው ዹ3ኛ ዕጣ ቁጄር 0929042 đŸ‘‰đŸ» 4ኛ. 1,500,000 ቄር ዚሚያሔገኘው ዹ4ኛ ዕጣ ቁጄር 1357756 đŸ‘‰đŸ» 5ኛ. 1,000,000 ቄር ዚሚያሔገኘው ዹ5ኛ ዕጣ ቁጄር 1288620 đŸ‘‰đŸ» 6ኛ. 500,000 ቄር ዚሚያሔገኘው ዹ6ኛ ዕጣ ቁጄር 0614488 đŸ‘‰đŸ» 7ኛ. 20 á‹•áŒŁá‹Žá‰œ áŠ„á‹«áŠ•á‹łáŠ•á‹łá‰žá‹ 20,000 ቄር ዚሚያሔገኘው ዕጣ ቁጄር 18052 đŸ‘‰đŸ» 8ኛ. 20 á‹•áŒŁá‹Žá‰œ áŠ„á‹«áŠ•á‹łáŠ•á‹łá‰žá‹ ቄር 10,000 ዚሚያሔገኘው ዕጣ ቁጄር 05609 đŸ‘‰đŸ» 9ኛ. 200 á‹•áŒŁá‹Žá‰œ áŠ„á‹«áŠ•á‹łáŠ•á‹łá‰žá‹ ቄር 5,000 ዚሚያሔገኘው ዕጣ ቁጄር 4599 đŸ‘‰đŸ» 10ኛ. 200 á‹•áŒŁá‹Žá‰œ áŠ„á‹«áŠ•á‹łáŠ•á‹łá‰žá‹ ቄር 1,000 ዚሚያሔገኘው ዕጣ ቁጄር 6941 đŸ‘‰đŸ» 11ኛ. 2,000 á‹•áŒŁá‹Žá‰œ áŠ„á‹«áŠ•á‹łáŠ•á‹łá‰žá‹ ቄር 500 ዚሚያሔገኘው ዕጣ ቁጄር 883 đŸ‘‰đŸ» 12ኛ. 2,000 á‹•áŒŁá‹Žá‰œ áŠ„á‹«áŠ•á‹łáŠ•á‹łá‰žá‹ ቄር 250 ዚሚያሔገኘው ዕጣ ቁጄር 904 đŸ‘‰đŸ» 13ኛ. 20,000 á‹•áŒŁá‹Žá‰œ áŠ„á‹«áŠ•á‹łáŠ•á‹łá‰žá‹ ቄር 100 ዚሚያሔገኘው ዕጣ ቁጄር 22 đŸ‘‰đŸ» 14ኛ. 200,000 á‹•áŒŁá‹Žá‰œ áŠ„á‹«áŠ•á‹łáŠ•á‹łá‰žá‹ ቄር 50 ዚሚያሔገኘው ዕጣ ቁጄር (ዚማሔተዛዘኛ ዕጣ) ደግሞ 4 ቁጄር በመሆን á‹ˆáŒ„á‰·áˆáĄáĄ âžș đ™Ÿđ™€đ™žđ™Ł&𝙹𝙝𝙖𝙧𝙚 ◄◃🔆 @Ethiojobs2000 🔆â–čâ–ș ◄◃🔆 @Ethiojobs2000 🔆â–čâ–ș ◄◃🔆 @Ethiojobs2000 🔆â–čâ–ș
Show more ...
9 463
30
ኄንኳን áˆˆáŒŒá‰łá‰œáŠ• áˆˆáˆ˜á‹”áˆ€áŠ’á‰łá‰œáŠ• ለኄዚሱሔ ክርሔቶሔ ዚልደቔ በዓል áŠ á‹°áˆšáˆłá‰œáˆáĄáĄ 🎄🎄🎄 መልካም ዹገና በዓል 🎄🎄🎄 Merry Christmas 🎄🎄🎄 🎇🎇🎇🎇🎇🎇
9 387
27
Boom Boom Boom ✈ ወደ አውሼፓ በነፃ á‰Șዛ á‰ áˆ˜áŒá‰Łá‰” ሔራ መያዝ ለምቔፈልጉ ሁሉ አሔገራሚ ኄዔል áŠ„áŠ•á‹łá‹«áˆ˜áˆáŒŁá‰œáˆ đŸ‡ȘđŸ‡șđŸ’¶ አሁኑኑ áŠšá‰łá‰œ Register ዹሚለውን በምጫን ጉዞዎን ያመቻá‰č 👇
3 062
1
Boom Boom Boom ✈ ወደ አውሼፓ በነፃ á‰Șዛ á‰ áˆ˜áŒá‰Łá‰” ሔራ መያዝ ለምቔፈልጉ ሁሉ አሔገራሚ ኄዔል áŠ„áŠ•á‹łá‹«áˆ˜áˆáŒŁá‰œáˆ đŸ‡ȘđŸ‡șđŸ’¶ አሁኑኑ áŠšá‰łá‰œ Register ዹሚለውን በምጫን ጉዞዎን ያመቻá‰č 👇
516
0
🛍ዹአውሼፓ áŠ„áˆ”á‰łáŠ•á‹łáˆ­á‹” ዹሆኑ đŸ’„ ኳሊá‰Č đŸ’„ Brand đŸ’„ ኄማይደጋገሙ ልቄሶቜን đŸ’„ በታላቅ ቅናሜ ማግኘቔ ኹፈለጉ:- 🛍ዋጋ Fixed ነው፱ 🛍 ኹለር ሆነ ሳይዝ ዹለውም፱ Fashion as unique as you are‌ đŸ’„Smart Fashion(Thrift/Bonda)đŸ’„ Thanks for stoping by Contact https://t.me/smartfashionthrift And @arsitiamu @Tommegk (093) 613-1041 (092) 546-6874
Smart Fashion(Thrift/Bonda)
በጣም ዚሚያማምሩ ምርጄ á‹šáˆŽá‰¶á‰œđŸ’ƒđŸ’ƒ ቩንዳ ልቄሶቜ በማይታመን ዋጋ👌200 ቄር ጀምሼ 💃💃 Contact https://t.me/smartfashionthrift and @Tommegk @arsitiamu 0925466874 0936131041
2 173
0
አዳá‹Čሔ ዚሔራ áˆ›áˆ”á‰łá‹Žá‰‚á‹«á‹Žá‰œ በአንዔ ቩታ ተሰቄሔበው ዚሚገኙበቔ ምርጄ ቻናል #Join ዹሚለውን á‹­áŒ«áŠ‘đŸ‘‡đŸ‘‡đŸ‘‡đŸ‘‡ https://t.me/joinchat/U3dUw5i5FzvpAWrh
1 428
0
🎄. ልዩ " ዹገና በዓል " ቅናሜ áˆˆáˆ›áˆ”á‰łá‹Žá‰‚á‹« አገልግሎቶቜ በሙሉ 🎄🎄đŸČ 🎄. Channel 🎄. Selling,Shoes,clothe.... 🎄. Shoping 🎄. Music 🎄. Scholarship 🎄.Consultancy companys........ 👉 ኄንá‹Čሁም ማሔተዋወቅ ሚፈልጉቔን ሁሉ በበዓሉ ቅናሜ ማሔተዋወቅ ኄና ማቔሚፍ ይቜላሉ ፱ " ዹገና በዓል ምክንያቔ በማዔሚግ " ልዩ ቅናሜ በመጠቀም ኹ 90,000áˆș በላይ ተደራሜ በማዔሚግ በኄጄፍ ያቔርፉ ፱ #inbox @SHARE_HOME #Call (092) 355-2219 Channel 👇👇👇👇 https://t.me/Ethiojobs2000 https://t.me/Ethiojobs2000 https://t.me/Ethiojobs2000
Ethio Jobs Vacancy👍🏃‍♂🏃‍♀
ዚሔራ áˆ›áˆ”á‰łá‹ˆá‰‚á‹« ኹጋዜጣ ፣ ኹá‰Čá‰Șና ራá‹Čዼ ፣ áŠšáˆ›áˆ”á‰łá‹ˆá‰‚á‹« ቊርዔ ፣ ኚዔህሚ-ገፅና ኚማህበራዊ ሚá‹Čያና áŠšáˆ˜áˆłáˆ°áˆ‰á‰” á‰Šá‰łá‹Žá‰œ በአንዔ ቩታ ተሰቄሔበው ያግኙ:: Facebook page ◄◃🔆 ◌ @Ethiojobs2000 ◌🔆 â–čâ–ș Group @Ethio_Jobs2000 For Any Promotion 👉 @Share_Home
2 851
1
đŸ‘‰áˆŒáˆŽá‰œ ሔራዎቜን ለማዚቔ ይህንን ሊንክ ይጫኑቔ . https://t.me/joinchat/UrLHDaySnpxIhq87
3 560
2
á‰łáŠ…áˆŁáˆ„ 27/2014 ዓ.ም. ዹወጣ ዚሔራ áˆ›áˆ”á‰łá‹ˆá‰‚á‹« 🔮 #galaxy_realestate_plc 🔮 1 ቩታ በ0አመቔ ... 2 á‰Šá‰łá‹Žá‰œ ልምዔ ላላቾው Professions for 0 year: #business_management 🔍 , #marketing 🔍 , #sales 🔍 , Professions With Exp: #business_management 🔍 , #marketing 🔍 , #office_administration 🔍 , #sales 🔍 , #secretary 🔍 , Deadline: January 12, 2022 Location: #addis_ababa đŸ‘‰áˆŒáˆŽá‰œ ሔራዎቜን ለማዚቔ ይህንን ሊንክ ይጫኑቔ . https://t.me/joinchat/UrLHDaySnpxIhq87
4 538
10
á‰łáŠ…áˆŁáˆ„ 26/2014 ዓ.ም. ዹወጣ ዚሔራ áˆ›áˆ”á‰łá‹ˆá‰‚á‹« ♊ #addis_ababa_university ♊ 1 ቩታ በ0አመቔ ... Professions for 0 year: #adult_education 🔍 , #curriculum_studies 🔍 , #education_management 🔍 , Deadline: January 18, 2022 Location: #addis_ababa đŸ‘‰áˆŒáˆŽá‰œ ሔራዎቜን ለማዚቔ ይህንን ሊንክ ይጫኑቔ . https://t.me/joinchat/UrLHDaySnpxIhq87
3 607
2
á‰łáŠ…áˆŁáˆ„ 26/2014 ዓ.ም. ዹወጣ ዚሔራ áˆ›áˆ”á‰łá‹ˆá‰‚á‹« âšȘ #bisrate_gebriel_international_school âšȘ ... 11 á‰Šá‰łá‹Žá‰œ ልምዔ ላላቾው Professions With Exp: #arts 🔍 , #biology_teacher 🔍 , #history 🔍 , #mathenatics 🔍 , Deadline: January 18, 2022 Location: #addis_ababa, đŸ‘‰áˆŒáˆŽá‰œ ሔራዎቜን ለማዚቔ ይህንን ሊንክ ይጫኑቔ . https://t.me/joinchat/UrLHDaySnpxIhq87
3 421
1
Part time or full time Learn how you can earn money directly to your mobile phone!!!! 🔾Big business project 🔾 Easy,safe and secure business for all ♊ 100% phone business ♊ More Power, More performance, More Money ሙሉ ጊዜዎን ወይም ቔርፍ ሰዓቔዎን ተጠቅመው በመሔራቔ ኹፍተኛ ገቱ ዚሚያገኙበቔና á‰ąá‹áŠáˆ” á‰ąá‹«áŒˆáŠ™ ለመሔራቔ ፈቃደኛ ኖቔ? መልሔዎቔ አዎ ኹሆነ ባዘጋጀነው á•áˆźáŒáˆ«áˆ ላይ ይሳተፉ ፱ User: @yayen4 ይመዝገቡ :@Businessopportunity1bot
1 298
4
vacancy ---------- Position: Monitoring & evaluation officer Duty Station: Ebinat/ Debark Emeregency ceneter đŸ‘‰áˆŒáˆŽá‰œ ሔራዎቜን ለማዚቔ ይህንን ሊንክ ይጫኑቔ . https://t.me/joinchat/UrLHDaySnpxIhq87
4 309
2
vacancy ---------- Position: Gender & Nutrition officer Duty Station: Ebinat/ Debark Emeregency ceneter đŸ‘‰áˆŒáˆŽá‰œ ሔራዎቜን ለማዚቔ ይህንን ሊንክ ይጫኑቔ . https://t.me/joinchat/UrLHDaySnpxIhq87
3 943
1
đŸ‘‰áˆŒáˆŽá‰œ ሔራዎቜን ለማዚቔ ይህንን ሊንክ ይጫኑቔ . https://t.me/joinchat/UrLHDaySnpxIhq87
3 863
2
Last updated: 17.01.22
Privacy Policy