cookie

We use cookies to improve your browsing experience. By clicking «Accept all», you agree to the use of cookies.

avatar

صبح بخیر☕ شب بخیر🌘 - Overview

بِسْمِ اللّهِْ الْرَحْمنِ الرَحیمْ هر شاهدے ڪھ در نظر آمد بہ دلبرے در دل نیافت راه ڪھ آنجا مڪان توست... #سعدے تبلیغات در کانال پذیرفته می‌شود لطفا به این آیدی مراجعه کنید @nekemodaa

Show more
37 457Subscribers
+3424 hours
+3067 days
+1 33030 days

Data loading in progress...

Subscriber growth rate

Data loading in progress...

✅ازدواج درعرض۱۰روز❤️‍🔥 فروش ملک ۱۲روز😳 و انواع دیگر کارگشایی و دعاصدرصد تضمینی💯 درکمترین زمان. دکتری علوم قرآنی سما رجاشفا قلم لوح✅ https://t.me/+B3ssVaxNl_c3YTNk
Show all...
2👍 1👎 1
𔗶طالع بـیـنی وراهـکارحـل مشــکل𔗶
𔗶اینده نگری ♡زرتــشـت♡ 𔗶
𔗶پیشگویی های بانوی ارغوانی𔗶
𔗶تــاروت کــبــیــر𔗶
𔗶طالع بینی بهار بانو𔗶
𔗶پیشگویی ۱۰۰درصدقوی مانیسا𔗶
𔗶فــــالـــکــــده آرتــــمــــیـــس𔗶
𔗶سَرکِتابِ قُرآنیً دوُعاشِقً*مُعجِزهِ وَغُوغا میکُنِه.𔗶
𔗶زندگی کوتاهه؛مهربان باشیم 𔗶
𔗶آیینه بینی ودعا یهوداارزان𔗶
𔗶یک فنجان آینده مهمان من𔗶
𔗶رونیک تراپی و سیجل𔗶
𔗶بهترین پیشگویی روباماتجربه کنید 𔗶
𔗶دنــیــای کــلــیـپ ایـنـسـتـا𔗶
𔗶حالمان با؏شق بهتـرمیشود!𔗶
𔗶طالع موکلداردعاوسرکتاب تضمینی𔗶
𔗶پروفـایل وعکسنوشته جدید 𔗶
𔗶اسرارآميز ترين پيشگويي هاي شادي 𔗶
𔗶خنده برهر درد بی درمانی دواست𔗶
𔗶برگشت معشوق طالع احساسی𔗶
𔗶کــوردی دلـــ♡ـــبــری کـــن𔗶
𔗶سَرکِتابِ قُرآنیِ دَقیق اِحضارِسَریعِ مَعشوق𔗶
𔗶(پـروفایل  شیک و جدیدرسید)𔗶
𔗶پروفایلتـوباعشـقت سـت ڪن𔗶
𔗶تک نیت احساسی در کانال تک دل𔗶
𔗶دعاهاملا میگن ردخورنداره 𔗶
𔗶جدید ترین ریمیکس های پاپ رپ و نوستالژی𔗶
𔗶تو چرخه سرنوشتت چی میگذره𔗶
𔗶مخوفترین اسرارزندگیت اینجاست𔗶
𔗶آموزش علوم غریبه خفیه𔗶
𔗶پــروفـــایـــل فــیـــک وشـیــکـــ𔗶
𔗶اینجاکمرباریک شوبدون ورزش ورژیم 𔗶
𔗶پیشگویی تضمینی دعاموکلدار 𔗶
𔗶استوری بنفش بروز ترین استوری𔗶
𔗶لحظاتی همراه با آرامش𔗶
𔗶دعانویسی و اسرار علوم غریبه𔗶
𔗶یوسف و زلیخا  !!!!!𔗶
𔗶طالع عشق و ازدواج قوی و بینظیر𔗶
𔗶سـرکتـاب زنـدگـی، شـمـع تـراپـی𔗶
𔗶صبح بخیر شب بخیر 💯𔗶
💜بیا👇تا ببینی فال واقعی یعنی چی👇 https://t.me/joinchat/QX4zvIDA2iFSDF4- 🧿بیست نفراول👈فال کامل 😍 🧿سی نفراول 👈دعاقوی😍 ❤️سریع جوین بشید که آخرین فرصته👆 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 📗 طالع بـیـنی وراهـکارحـل مشــکل 📗 صبح بخیر شب بخیر 📗 پیشگویی های بانوی ارغوانی 📗 تــاروت کــبــیــر 📗 اینده نگری ♡زرتــشـت♡ 📗 یک فنجان آینده مهمان من 📗 طالع بینی بهار بانو 📗 رونیک تراپی و سیجل 📗 شیکترین عاشقانه های؛ ادبی واحساسی 📗 پیشگویی ۱۰۰درصدقوی مانیسا 📗 بهترین پیشگویی روباماتجربه کنید 📗 فــــالـــکــــده آرتــــمــــیـــس 📗 طالع موکلداردعاوسرکتاب تضمینی 📗 آیینه بینی ودعایهوداارزان 📗 پروفـایل وعکسنوشته جدید 📗 اسرارآميز ترين پيشگويي هاي شادي 📗 سَرکِتابِ قُرآنیِ دَقیق اِحضارِسَریعِ مَعشوق 📗 خنده برهر درد بی درمانی دواست 📗 برگشت معشوق طالع احساسی 📗 کــوردی دلـــ♡ـــبــری کـــن 📗 دنــیــای کــلــیـپ ایـنـسـتـا 📗 (پـروفایل  شیک و جدیدرسید) 📗 تک نیت احساسی در کانال تک دل 📗 ترکیبی از فال قهوه وتاروت وپاسور 📗 حـرف دلـتـو بزار ؛پروفایلت.. 📗 تو چرخه سرنوشتت چی میگذره 📗 مخوفترین اسرارزندگیت اینجاست 📗 پــروفـــایـــل فــیـــک وشـیــکـــ 📗 پیشگویی تضمینی•دعاموکلدار 📗 سَرکِتابِ قُرآنیً دوُعاشِقً*مُعجِزهِ وَغُوغا میکُنِه. 📗 استوری بنفش بروز ترین استوری 📗 لحظاتی همراه با آرامش 📗 یوسف و زلیخا !!!!! 📗 طالع عشق و ازدواج قوی و بینظیر 📗 سـرکتـاب زنـدگـی، شـمـع تـراپـی 📗 زندگی کوتاهه؛مهربان باشیم 💯 شرکت در لیست_رزرو VIP ♡@grouppeshro♡
Show all...
👍 2
یه بیقراری معشوق اوردم توپ بیا تا جا نموندی❤️‍🔥😉 https://t.me/donyaooojoon
Show all...
👍 1👎 1
ꕥطالع بـیـنی وراهـکارحـل مشــکلꕥ
ꕥصبح بخیر شب بخیر ꕥ
ꕥپیشگویی های بانوی ارغوانیꕥ
ꕥتــاروت کــبــیــرꕥ
ꕥاینده نگری ♡زرتــشـت♡ ꕥ
ꕥزندگی کوتاهه؛مهربان باشیم ꕥ
ꕥیک فنجان آینده مهمان منꕥ
ꕥطالع بینی بهار بانوꕥ
ꕥرونیک تراپی و سیجلꕥ
ꕥپیشگویی ۱۰۰درصدقوی مانیساꕥ
ꕥبهترین پیشگویی روباماتجربه کنید ꕥ
ꕥفــــالـــکــــده آرتــــمــــیـــسꕥ
ꕥحالمان با؏شق بهتـرمیشود!ꕥ
ꕥطالع موکلداردعاوسرکتاب تضمینیꕥ
ꕥآیینه بینی ودعایهوداارزانꕥ
ꕥپروفـایل وعکسنوشته جدید ꕥ
ꕥاسرارآميز ترين پيشگويي هاي شادي ꕥ
ꕥسَرکِتابِ قُرآنیً دوُعاشِقً*مُعجِزهِ وَغُوغا میکُنِه.ꕥ
ꕥخنده برهر درد بی درمانی دواستꕥ
ꕥکــوردی دلـــ♡ـــبــری کـــنꕥ
ꕥدنــیــای کــلــیـپ ایـنـسـتـاꕥ
ꕥ(پـروفایل  شیک و جدیدرسید)ꕥ
ꕥمنبعِ تکستِ یه خطی برا بیو تِلگرامت!ꕥ
ꕥپروفایلتـوباعشـقت سـت ڪنꕥ
ꕥتک نیت احساسی در کانال تک دلꕥ
ꕥترکیبی از فال قهوه وتاروت وپاسورꕥ
ꕥتو چرخه سرنوشتت چی میگذرهꕥ
ꕥبرگشت معشوق طالع احساسیꕥ
ꕥمخوفترین اسرارزندگیت اینجاستꕥ
ꕥپــروفـــایـــل فــیـــک وشـیــکـــꕥ
ꕥپیشگویی تضمینی•دعاموکلدار ꕥ
ꕥاستوری بنفش بروز ترین استوریꕥ
ꕥلحظاتی همراه با آرامشꕥ
ꕥیوسف و زلیخا !!!!!ꕥ
ꕥطالع عشق و ازدواج قوی و بینظیرꕥ
ꕥسـرکتـاب زنـدگـی، شـمـع تـراپـیꕥ
ꕥدعاهاملا میگن ردخورنداره 💯ꕥ
خدایا دلم معجزه ای میخواهد در حد خدا بودنت از آن معجزه هایی که از شدت خوشحالی گریه کنم🙏🌸 💖Join👇 🌸🍃 @sobhbey 🌸🍃
Show all...
👍 6👌 3🥰 1
از آدم های تنها دوستت دارم زیاد میشنوید !🌸🍂 اما عشق در قلب کسانیست که لابلای شلوغی ها تنها شما را می بینند شما را می شنوند ...🌸🍂 💖Join👇 🌸🍃 @sobhbey 🌸🍃
Show all...
3👏 2👍 1
زندگی واقعا بسیار ساده است و چه زیبا می‌شود که هر روز🌸🍂 دلمان را مملو از عشق کنیم و به باغچه‌ دل خود سری بزنیم ... علف‌های هرز را بِکنیم به گل‌ها آبی بدهیم بگذاریم ریه‌هایمان هوایی تازه بخورد اصلا زندگی کنیم ...🌸🍂 💖Join👇 🌸🍃 @sobhbey 🌸🍃
Show all...
👍 5
‏خلاصه میگم...!🍂 ‏درد سرطان رو یه سرطانی میفهمه! ‏نبود مادر رو یه مادر از دست داده میفهمه! ‏نعمت آزادی رو یه زندانی میفهمه! ‏نعمت سلامتی رو یه بیمار میفهمه! ‏قدر ثانیه ها رو یه اعدامی میفهمه! ‏درد عشق رو یه عاشق میفهمه!🍂🌸 ‏آدمها تا نچشیده باشند فقط بهت زل ‏میزنند و کمی بعد فراموش میکنند... 💖Join👇 🌸🍃 @sobhbey 🌸🍃
Show all...
👍 5
نابینا غصه نخور...! در دنيا چیز قشنگی🍂🌸 برای دیدن وجود ندارد ماهم که می بینیم خود رابه کوری زده ايم باورکن..! ماهی ها گریه شان دیده نميشود گرگها خوابیدشان عقابها  سقوط شان انسانها ! درون شان🍂🌸 💖Join👇 🌸🍃 @sobhbey 🌸🍃
Show all...
👍 6 1💔 1
انتظار را می شناسم قدش بلند است و🍂🌸 کمی فربه گویی نگاهش در آخرین غروب پاییز یخ زده است آری، به اندازه تمام سال های جوانی ام انتظار را می شناسم...🍂🌸 💖Join👇 🌸🍃 @sobhbey 🌸🍃
Show all...
👍 5 1😭 1
♥️🥀 💖Join👇 🌸🍃 @sobhbey 🌸🍃
Show all...
👍 1
Sign in and get access to detailed information

We will reveal these treasures to you after authorization. We promise, it's fast!