cookie

We use cookies to improve your browsing experience. By clicking «Accept all», you agree to the use of cookies.

avatar

💚فریدون فرخزاد💚

پرواز را به خاطر بسپار ، پرنده مُردنی‌ست پل ارتباطی : @reza_zia

Show more
Advertising posts
258
Subscribers
No data24 hours
-17 days
+930 days

Data loading in progress...

Subscriber growth rate

Data loading in progress...

بیوگرافی در یک دقیقه پرواز را به خاطر بسپار پاسخ حافظ و مولوی به خمینی جیمزباند و خمینی تمرین دموکراسی تمجید از دو بزرگمرد (فرخزاد و نوریزاد) تفرشی‌ها گدا هستند تحریم موسیقی تبلیغ کنسرت چهارشنبه میریم ایران! حرف دل مردم میزبانی از سوسن خدمت یا خیانت رسانه‌های گروهی به گور پدر همه رئیس‌ها این چیزهایی که می‌گویم می‌خندید جوک نیست انقلاب پشمی ارتش رهایی‌بخش آواز فرانسوی مارتیک این‌هایی که در ایران سر کار هستند با قصاب و عطار و بقال خوب بشوید بوسیدن دست یک فرشته به گور پدر همه رئیس‌ها بیشتر دوست دارم زیر یک رولزرویس یک عرب پولدار برم تا اینکه به دست یک پاسدار ۱۳ ساله کشته بشم! تُرک هم تُرک‌های قدیم آتوسا از فریدون فرخزاد می‌گوید این چهار سال چهل سال می‌شود اگر...
Show all...
ویدیوهای فریدون فرخزاد ۸.zip137.80 MB
01:06
Video unavailableShow in Telegram
🎤فریدون فرخزاد 🎼درو وا نمی‌کنم
Show all...
7.66 MB
01:41
Video unavailableShow in Telegram
#شبکه_نیم 🎼درو وا نمی‌کنیم
Show all...
درو وا نمی‌کنیم....mp46.24 MB
Repost from هدافکا
01:41
Video unavailableShow in Telegram
#شبکه_نیم 🎼درو وا نمی‌کنیم
Show all...
درو وا نمی‌کنیم....mp46.24 MB
01:01
Video unavailableShow in Telegram
IMG_7766.MP45.22 MB
00:24
Video unavailableShow in Telegram
IMG_8377.MOV18.48 MB
Photo unavailableShow in Telegram
یکی دو جا دیدم که وقتی من توی برنامه‌ی نوروزی‌ام گفتم برنامه تلویزیونی اجرا نمی‌کنم یا کم اجرا می‌کنم خیلی خوشحال یکی دو نفر مژده دادند که الحمدالله از دستش راحت شدیم! من نمی‌فهمم این چه فرم همبستگی انسانی است که یک آدمی نشسته در دنیا و فقط منتظر این است که یه آدم دیگه کار نکند و از کار نکردن آن آدم خوشحال شود. من خوشحال می‌شوم اگر تمام شما سلامت باشید و کار بکنید و بسازید زندگی را و دنیایی که فردا هست و مال شماست و مال بچه‌های شماست 🎤فریدون فرخزاد
Show all...
Repost from N/a
Photo unavailableShow in Telegram
فروغ فرخزاد شاعره معروف کشته شد جیپ استیشن فروغ فرخزاد با یک اتومبیل شورلت تصادف کرد و فروغ جابجا درگذشت جنازه فروغ ساعت ۹ صبح فردا از پزشکی قانونی تا مقبره ظهیرالدوله تشییع خواهد شد. #اطلاعات ۲۵ بهمن ۱۳۴۵
Show all...
Repost from N/a
Photo unavailableShow in Telegram
فروغ فرخزاد شاعره معروف کشته شد جیب استیشن فروغ فرخزاد با یک اتومبیل شورلت تصادف کرد و فروغ جابجا درگذشت جنازه فروغ ساعت ۹ صبح فردا از پزشکی قانونی تا مقبره ظهیرالدوله تشییع خواهد شد. #اطلاعات ۲۵ بهمن ۱۳۴۵
Show all...
Photo unavailableShow in Telegram
کاش در جای دیگری غیر از ایران به دنیا آمده بودم‌. در حالی نزدیک به مرکز حرکات و جنبش‌های زنده. افسوس که همه‌ی عمرم و همه‌ی توانایی‌هایم را باید فقط و فقط به علت عشق به خاک و دلبستگی به خاطره‌ها، در بیغوله‌ای که پر از مرگ و حقارت و بیهودگی است تلف کنم، همچنان که تا به حال کرده‌ام. وقتی تفاوت را می‌بینم و این جریان زنده‌ی هوشیار را که با چه نیرویی پیش می‌رود و شوق به آفریدن و ساختن را تلقین و بیدار می‌کند مغزم پر از سیاهی و ناامیدی می‌شود و دلم می‌خواهد بمیرم. بمیرم و دیگر قدم به کانون فیلم نگذارم و مجله‌ی فردوسی را نخوانم. ما از دیگران چه کم داشتیم و چه کم داریم، من و تو، جز یک محیط مستعد برای رشد کردن و بار برداشتن و میوه دادن و سیراب شدن؟فروغ فرخزاد ✉️نامه به ابراهیم گلستان ۳۱ مه ۱۹۶۶
Show all...
Choose a Different Plan

Your current plan allows analytics for only 5 channels. To get more, please choose a different plan.