Official Telegram channel of the President of Ukrainewatch here
The best auto-posting service

Do you want the same buttons under the posts?

CategoryNot specified
Channel location and language
3170
~26
~6
8.20%
Telegram general rating
Globally
3 177 372place
of 4 990 256
270 416place
of 454 443

Subscribers gender

Find out how many male and female subscibers you have on the channel.
?%
?%

Audience language

Find out the distribution of channel subscribers by language
Russian?%English?%Arabic?%
Subscribers count
ChartTable
D
W
M
Y
help

Data loading is in progress

User lifetime on the channel

Find out how long subscribers stay on the channel.
Up to a week?%Old Timers?%Up to a month?%
Subscribers gain
ChartTable
D
W
M
Y
help

Data loading is in progress

Since the beginning of the war, more than 2000 civilians have been killed by Russian missiles, according to official data. Help us protect Ukrainians from missiles - provide max military assisstance to Ukraine #Ukraine. #StandWithUkraine
@aghrabg ❥︎❥︎♫︎❥︎❥︎ ꨄ︎ꨄ︎シ︎

Reza Karami Tara - Sharmande.mp3

26
1
❥︎❥︎♫︎♫︎❥︎❥︎ ꨄ︎ꨄ︎ꨄ︎ꨄ︎ꨄ︎ꨄ︎ꨄ︎ꨄ︎ꨄ︎ ❦︎❦︎❦︎❦︎❦︎❦︎シ︎

Reza Karami Tara - Sharmande.mp3

1
0
❤❤:❤❤ - طُ بِه تَمومِ دُنیٰاِع می‌ارِزِی :))
25
0
۬ ިࡅ۬ߺכ ࡏ݇ࡅٜٜܩࡐ ٠ ިܥܩܢ ࡅ߲ࡅߺ߭ߊ‌ܩࡅߺߺ߳ࡉ(♥️🔗)
138
1
𝐼 𝑙𝑖𝑘𝑒 𝑇𝑜 𝑠𝑒𝑒 𝑌𝑜𝑢 𝑜𝑛 𝑌𝑜𝑢𝑟 𝑀𝑜𝑜𝑛 قَلبم از دیدنِ روی ماهِ تُو ذوقِ میکنهِ♡
137
0
ܒ‌ܦ‌ࡄܚߺ̈ߺܙ ܒࡆܝ‌ܩܢ :)♥️🌱
136
1
تُو کُلِ این شَهر فَقَط مۍخوام با طُ خاطِرِه بِسازَم😻⛱
136
0
כࡅ࡚ߺ၄ ࡅߺ߭ܘ ܟ݆ࡅࡅ݅ࡅߊ‌ࡅ߳ܩܢ👁♥️
134
1
𝕎𝔼 𝔸ℝ𝔼 ℂ𝕆ℕℕ𝔼ℂ𝕋𝔼𝔻 𝕋𝕆 𝔼𝔸ℂℍ 𝕆𝕋ℍ𝔼ℝ مــــنـــــــــــــو تـــو وصـــــــلِ هَــمــیــم🔐
132
0
ɪ ᴍ ʟᴏsɪɴɢ ᴍʏ ᴍɪɴᴅ ɪɴ ғʀᴏɴᴛ ᴏғ ʏᴏᴜʀ ᴇʏʀ♡ من جلو چشمات عقلمو از دست میدم👁
127
0
بِهِتِ مُحتآجَمِ مِثلِ اِحتیآجِ رِیشِهِ بِه خاکِ🎄
126
0
ߊ‌߬ࡏ߭ࡐ ࡅ̈̇ࡑ ࡅ߳ࡐ ܟࡎߊ‌ܝ ܒ ܠܟ߭ࡐ ߊ‌ࡇ ܩܝ߭ܘ♡
125
1
•• [خشـونـت علیـه زنـان، فقـط تیـغ زدنِ صـورت و از بیـن بـردنِ اون تـه ریـشـِ لعنتـی .. !😍💕🌸💍] ••

D15341qWwAA-aRu.mp4

126
0
ɪ ʟᴏᴠᴇ ʏᴏᴜ ᴍᴏʀᴇ ᴛʜᴀɴ ɪ ᴄᴀɴ ᴇxᴘʀᴇss بیشتر از اون چیزی که بتونم توضیح بدمـ دوستت دارمـ
21
0
- خدا تُو رو واسه دلیلِ تپش قلب من آفریده دلبر♡
21
0
I won't get sad till ꪗꪮꪊ'𝕣ꫀ ᭙ⅈ𝕥ꫝ ꪑꫀ با‌ تُو حال‌خوشم‌ پايان‌ نداره :))
20
0
ܟ߲ߊ‌ܒ߭ ܝ߲ܘ ܝ߭ ܝ࡙ܝ߲߲ٜߊ‌ ܝ࡙ܨ ܦ߭ܦ߳ߕ ܟ߭ܝ߭ܥ ܤߊ‌ࡅ̈̇ࡑ!😍
19
0
ܝ߭ ࡅ࡙ࡅٜߊ‌ ࡅ߳ܝ ࡅ࡙ࡍ߭ ߊ‌ܟࡅࡄߊ‌ ࡑ ܩࡅ۬ܨ ܥ ܠࡅٜܝ! :))
19
0
I saw life in your eyes زندگی رو تو '' چشمات '' دیدم♡
18
0
❤❤:❤❤ با همه ی وجود دوست دارم
21
0
زندگیِ مَنِ پازِلیهِ کِه فَقَط با تُـ♡ـو تَکمیلِ میشِه...🧩💕🏹
31
0
29
0
چشم هایش 👁 برای یک عمر دیوانگی بَس است💘
117
0
120
2
117
1
ɪ ᴛᴀɴᴋ ɢᴏᴅ ᴇᴠᴇʀʏᴛɪᴍᴇ ʙᴇᴄᴀᴜsᴇ ʜᴇ ɢᴀᴠᴇ ᴍᴇ مـن همیشـه خـدا را شکـر می‌کنـم کـه رو بهـم داد🌸🔐
120
0
ܝ߭ ࡅ࡙ࡅٜߊ‌ ࡅ߳ܝ ࡅ࡙ࡍ߭ ߊ‌ܟࡅࡄߊ‌ ࡑ ܩࡅ۬ܨ ܥ ܠࡅٜܝ! :))
118
0

sticker.webp

22
0
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌♥️

255153615_291019376218384_2184782340479178102_n.mp4

20
0
شما که او را ندیده‌اید چشم هایش چشم هایش چشم هایش .. باور کنید من هم سیر ندیدمش چشم‌هایش نگذاشتند.. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌♥️
Show more ...
18
0
Last updated: 12.05.22
Privacy Policy Telemetrio