cookie

Мы используем файлы cookie для улучшения сервиса. Нажав кнопку «Принять все», вы соглашаетесь с использованием cookies.

avatar

חב"ד מנצחים את שלטון הזדון

לא לשלטון המרידה במלכות ה', לא למזימות האו"ם הוותיקן הפרימידה, לא להרס העולם, "לתקן עולם" במלכות ש-די, ועלו מושיעים בהר ציון עלה הפורץ לפניהם זה מלך המשיח בן פרצי, והיתה לה המלוכה.

Больше
Рекламные посты
294
Подписчики
Нет данных24 часа
Нет данных7 дней
Нет данных30 дней

Загрузка данных...

Прирост подписчиков

Загрузка данных...

Показать все...
Log in or sign up to view

See posts, photos and more on Facebook.

Показать все...
ב"ה חת"ת יום שישי פרשת חקת ו' תמוז ה'תשפ"ד -לקבלת פני משיח בנצחון מלחמת ה' בעמלק - דידן נצח!

ב"ה חת"ת יום שישי פרשת חקת ו' תמוז ה'תשפ"ד -לקבלת פני משיח בנצחון מלחמת ה' בעמלק - דידן נצח! וילחם מלחמות ה' וינצח. הרבי מליובאויטש י' שבט ה'תשנ"ב 1992 מכריז מלחמה על הממשלה ממשלת הימין כולל המפלגות החרדיות ג' וש"ס, הדתיות והלאומיות שחתמו ושותפים לתוכניות גזירות המן של האו"ם: אני מנחם מענדל שניאורסון יהי' הראשון שילחם בכל התוקף ובכל הכחות שלי לפרק את הממשלה! לא לשלטון עמלקי פאשיסטי, לא לזריקות הרעל, די לממשלת עמלק הישראלית שלטון החמס והגזל, די למלחמות המהונדסות, די להרעלות והקרנות, ימח שמם וזכרם מיד אמן. "ויסעו" ויהי חתת אלקים על הערים אשר סביבותיהם ולא רדפו אחרי בני יעקב. ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי א-להים, ויאמר יעקב כאשר ראם, מחנה א-להים זה ויקרא שם המקום ההוא מחנים. לקבוצת טלגרם: חב"ד מנצחים את שלטון הזדון

https://t.me/nahjb

Фото недоступноПоказать в Telegram
הי''ד
Показать все...
🔥 1
Фото недоступноПоказать в Telegram
צודקת בכל מילה שנרשמה על ידה מבזקי⚡️רעם מבזקי חדשות בזמן אמת https://t.me/ramreports
Показать все...
Показать все...
ב"ה חת"ת יום חמישי פרשת חקת ה' תמוז ה'תשפ"ד -לקבלת פני משיח בנצחון מלחמת ה' בעמלק - דידן נצח!

ב"ה חת"ת יום חמישי פרשת חקת ה' תמוז ה'תשפ"ד -לקבלת פני משיח בנצחון מלחמת ה' בעמלק - דידן נצח! וילחם מלחמות ה' וינצח. הרבי מליובאויטש י' שבט ה'תשנ"ב 1992 מכריז מלחמה על הממשלה ממשלת הימין כולל המפלגות החרדיות ג' וש"ס, הדתיות והלאומיות שחתמו ושותפים לתוכניות גזירות המן של האו"ם: אני מנחם מענדל שניאורסון יהי' הראשון שילחם בכל התוקף ובכל הכחות שלי לפרק את הממשלה! לא לשלטון עמלקי פאשיסטי, לא לזריקות הרעל, די לממשלת עמלק הישראלית שלטון החמס והגזל, די למלחמות המהונדסות, די להרעלות והקרנות, ימח שמם וזכרם מיד אמן. "ויסעו" ויהי חתת אלקים על הערים אשר סביבותיהם ולא רדפו אחרי בני יעקב. ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי א-להים, ויאמר יעקב כאשר ראם, מחנה א-להים זה ויקרא שם המקום ההוא מחנים. לקבוצת טלגרם: חב"ד מנצחים את שלטון הזדון

https://t.me/nahjb

Выберите другой тариф

Ваш текущий тарифный план позволяет посмотреть аналитику только 5 каналов. Чтобы получить больше, выберите другой план.