cookie

ما از کوکی‌ها برای بهبود تجربه مرور شما استفاده می‌کنیم. با کلیک کردن بر روی «پذیرش همه»، شما با استفاده از کوکی‌ها موافقت می‌کنید.

Вивчення німецької мови

Канали з вправами і порадами для вивчення німецької мови

#ناممشترکینرشد (7 روز)تعداد بازدید از پستERیاد کردن (7 روز)جغرافیادسته بندی
140 13878613 11032.66%7أوكرانيا
216 414606 51239.68%0أوكرانيا
315 949405 28133.11%0أوكرانيا
4
deutsch|progress🇩🇪
deutsch_progress
10 9556793 18629.09%0أوكرانيا
5
Deutsch Boss
پست های کانال
2 402483834.89%0أوكرانيا
6
Deutschunterricht__
پست های کانال
2 0775854626.29%0أوكرانيا
71 792963835.58%0أوكرانيا
81 657555933.74%0أوكرانيا
91 638551531.44%0أوكرانيا
101 048818317.46%0أوكرانيا
11
Deutsch.Land
deutsche_land
446118641.70%0أوكرانيا
123740605161.76%0أوكرانيا