cookie

ما از کوکی‌ها برای بهبود تجربه مرور شما استفاده می‌کنیم. با کلیک کردن بر روی «پذیرش همه»، شما با استفاده از کوکی‌ها موافقت می‌کنید.

avatar

Neuro PRO - نقل قول

💡Когнитивная психология 👮🏼‍♀️Злой полицейский

نمایش بیشتر
839مشترکین
-224 ساعت
اطلاعاتی وجود ندارد7 روز
+730 روز
برترین اشارات ورودی
01
Икона Фармы
6.3k
~2.6k
41.65%
1ذکر ها
33.33%از کل اشارات
1ذکر ها
33.33%از کل اشارات
1ذکر ها
33.33%از کل اشارات
برترین اشارات خروجی

در حال بارگیری داده...

بازنشرها و اشارات کانال

در حال بارگیری داده...

ذکر ها بر اساس دسته

در حال بارگیری داده...

ذکر ها بر اساس GEO

در حال بارگیری داده...

بازنشرها و اشاره‌های کانال
پیدا شد: 0 بازنشر و 0 اشاره در 58 کانال
Икона Фармы
6.3k
~2.6k
41.65%
وارد شوید و به اطلاعات مفصل دسترسی پیدا کنید

ما این گنجینه ها را پس از تأیید هویت به شما نشان خواهیم داد. ما وعده می‌دهیم که سریع است!