The service is also available in your language. For translation, pressEnglish
The best auto-posting service

Do you want the same buttons under the posts?

دسته بندیمشخص نشده است
زبان جغرافیایی و کانال
مشخص نشده است
نمایش توضیحات
752-1
~81
~50
10.76%
رتبه کلی تلگرام
در جهان
1 869 359جایی
از 4 990 256
همه انتشارات
؛💚🟡💚🟡💚🟡•°•○ ؛💚🟡💚 •°•○ ؛🟡💚 ؛🟡 .🟡•﷽•💚 به‌ روز گویمت‌ امشب ‌به‌ خواب‌ خواهم‌ دید! چوشب‌شودهمه‌شب‌ تا به‌ روز بیدارم ♥️ 🙏🦋 🟡 🟡💚 💚🟡💚 •°•○ 💚🟡💚🟡💚🟡•°•○

My Video1.gif.mp4

72
1
؛💚🟡💚🟡💚🟡•°•○ ؛💚🟡💚 •°•○ ؛🟡💚 ؛🟡 .🟡•﷽•💚 ❤️✨ خــدایـا🤲 🌸حفـظ ڪن مردمِ سـرزمینـم را🌸 از بلاها، سختی‌ها مصیبت‌ها و گرفتاری‌ها خـدایا❤️ خودت پناه و تسکینِ دردهایشان باش دلشوره و دلواپسی را از ڪشور ما دور ڪن🙏 💫آمیـــن یا رَبَّ 🙏 🌸گاهى بايد فقط آروم باشى و همه چيز رو بسپارى به خدا شبتون سرشار از آرامش🌸 ♥️ 🙏🦋 🟡 🟡💚 💚🟡💚 •°•○ 💚🟡💚🟡💚🟡•°•○

file

1
0
؛💚🟡💚🟡💚🟡•°•○ ؛💚🟡💚 •°•○ ؛🟡💚 ؛🟡 .🟡•﷽•💚 اے شــهيد ركاب پــيغــمــبــر پــدر و مــادرم فــداے تــو بــاد اے اُحــُد شــاهد شــهادت تــو عــمــر مــن وقــف در ثــنــاے تــو بــاد در دلــم حــســرت زيارت تــوســتــ كه تــو مــحــبــوب مــردمــے حــمــزه طــبــق نــصــّ صــريح آل نــبــیــ اســدالــلــه دومــے حــمــزه از ســلــام زيارتــت پــيداســتــ كه تــو ياور شــدے نــبــوت را گــر پــيمــبــر تــو را دهد رخــصــتــ خــود شــفــيعــے همــه قــيامــت را اے عــلــمــدار غــزوه هاے رســولــ كاشــف الــكرب مــصــطــفــايے تــو وے يل ِ يكه تــاز بــدر و اُحــُد تــحــت فــرمــان مــرتــضــايے تــو گــر بــنــے هاشــمــے كنــے حــمــلــه بــر يمــين و يســار مــيتــازیــ گــر كنــے قــصــد جــان هر مــشــرڪــ مــركب و راكبــش بــر انــدازیــ آه از آنــدم كه قــصــد جــان تــو كرد هنــدِ مــلــعــونــه ے جــگــر خــواره كرد قــاتــل پــس از شــهادت تــو بــا غــضــب ســينــه ے تــورا پــاره عــَلــَمــت چــونــكه بــر زمــين افــتــاد واے ،دنــدان مــصــطــفــے بــشــكســتــ گــفــت زهرا پــس از تــو يا عــَمــّاه ســر پــيغــمــبــر خــدا بــشــكســتــ دشــمــن از پــيكر تــو هم نــگــذشــتــ مــُثــلــه شــد قــامــت مــطــهر تــو لــيڪ جــســم پــُر از جــراحــاتــتــ مــانــد مــخــفــے ز چــشــم خــواهر تــو مــن بــمــيرم بــراے آن خــواهر كه تــن بــے ســر بــرادر ديد جــســم هفــتــاد و دو گــل ِ پــرپــر بــر ســر نــيزه هيجــده ســر ديد راهِ زينــب بــه قــتــلــگــاه افــتــاد قــتــلــگــاه بــرادر بــے ســر خــواهر انــگــار بــا بــرادر خــود مــيشــنــيدنــد نــالــه ے مــادر مــادر انــگــار بــا پــســر دارد مــيزنــد حــرفــهاے آخــر را مــيشــنــيدنــد قــاتــل و مــقــتــولــ نــالــه هاے غــريب مــادر را اين همــان نــالــه هاے مــادر بــود قــتــلــوڪ بــُنــیــَّ عــطــشــانــا اولــين نــوحــه هاے كوثــر بــود ذبــحــوڪ بــُنــَیــَّ عــريانــا ♥️ 🙏🦋 🟡 🟡💚 💚🟡💚 •°•○ 💚🟡💚🟡💚🟡•°•○
ادامه مطلب ...
14
1
؛💚🟡💚🟡💚🟡•°•○ ؛💚🟡💚 •°•○ ؛🟡💚 ؛🟡 .🟡•﷽•💚 درڪــنــارت مــے شــود احــســاس بــوے ڪــربــلــا در تــو پــنــهان ســت اســرار مــگــوے ڪــربــلــا هر ڪــســے پــابــوســیــَت آمــد بــه تــهرانــ،بــاطــنــنــ راهخــود را ڪــج نــمــوده او بــه ســوے ڪــربــلــا صــحــن زیــبــایــَت بــه لــطــف روضــه هاے بــے ریــا آبــرویــے ڪــســب ڪــرد از آبــروے ڪــربــلــا هر ڪــســے از آب ســقــا خــانــه هایــَت مــے خــورد نــاگــزیــراً مــے ڪــنــد یــاد عــمــوے ڪــربــلــا اهل رے از بــرڪــت دســت شــمــا نــوشــیــده انــد بــاده ے نــاب نــجــف را از ســبــوے ڪــربــلــا زنــدگــیــَت یــاد داده بــر تــمــام عــاشــقــان راه انــســان ســاخــتــن بــا خــلــق و خــوے ڪــربــلــا ♥️ 🙏🦋 🟡 🟡💚 💚🟡💚 •°•○ 💚🟡💚🟡💚🟡•°•○
ادامه مطلب ...
86
1
؛💚🟡💚🟡💚🟡•°•○ ؛💚🟡💚 •°•○ ؛🟡💚 ؛🟡 .🟡•﷽•💚 ♥️ کاش در امتحان رسیدن به شما ، هم📜 نمره قبولی را کسب کنیم:(🥺 💚 ♥️ 🙏🦋 🟡 🟡💚 💚🟡💚 •°•○ 💚🟡💚🟡💚🟡•°•○
99
1
؛💚🟡💚🟡💚🟡•°•○ ؛💚🟡💚 •°•○ ؛🟡💚 ؛🟡 .🟡•﷽•💚 ...⁉️ ♨️ یک پایتان را که روے نفس شیطانی بگذارید پای دیگرتان دربهشت است(:🌺 ♥️ 🙏🦋 🟡 🟡💚 💚🟡💚 •°•○ 💚🟡💚🟡💚🟡•°•○
110
1
؛💚🟡💚🟡💚🟡•°•○ ؛💚🟡💚 •°•○ ؛🟡💚 ؛🟡 .🟡•﷽•💚 برای دلبستن ، به خدا باید دلت را بهش گره بزنی " یکی زیر ... یکی رو ... مادر بزرگم میگفت : " قالی دستبافت مرگ ندارد " ♥️ 🙏🦋 🟡 🟡💚 💚🟡💚 •°•○ 💚🟡💚🟡💚🟡•°•○
97
1
؛💚🟡💚🟡💚🟡•°•○ ؛💚🟡💚 •°•○ ؛🟡💚 ؛🟡 .🟡•﷽•💚 #جانم_امام_حسن هیچ وقت از در و دیوار ندیدی خیری حرم تو در و دیوار ندارد خوب است!!!😔♥️ ♥️ 🙏🦋 🟡 🟡💚 💚🟡💚 •°•○ 💚🟡💚🟡💚🟡•°•○
126
1

sticker.webp

84
1
؛💚🟡💚🟡💚🟡•°•○ ؛💚🟡💚 •°•○ ؛🟡💚 ؛🟡 .🟡•﷽•💚 🌼آخرين دوشنبه 💚اردیبهشت ماهـتون زیبا 🌼امروزتون شاد 💚لحظه تون سرشارازعشق ومحبت 🌼آرزومندم امروز 💚خداوند 🌼گره از مشکلاتتون بگشاید 💚وبرآورده کند 🌼تمام خواسته های قلبی شما را 💚حاجت روا باشید ♥️ 🙏🦋 🟡 🟡💚 💚🟡💚 •°•○ 💚🟡💚🟡💚🟡•°•○

file

81
1

sticker.webp

80
0
؛💚🟡💚🟡💚🟡•°•○ ؛💚🟡💚 •°•○ ؛🟡💚 ؛🟡 .🟡•﷽•💚 🌷 روزدوشنبه تون پر برکت و معطر ❤️به عطر خوش صلوات بر حضرت محمد ص 🌷و خاندان پاک و مطهرش و مطهرش 🌷اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد🌷 ❤️ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ ❤️ ♥️ 🙏🦋 🟡 🟡💚 💚🟡💚 •°•○ 💚🟡💚🟡💚🟡•°•○

file

80
0

sticker.webp

76
1
؛💚🟡💚🟡💚🟡•°•○ ؛💚🟡💚 •°•○ ؛🟡💚 ؛🟡 .🟡•﷽•💚 سلام مولای مهربانم ، مهدی جان یادت آرام و مهربان ، همچون عبور نرم نسیم از میان درختان ، هر صبحگاه ، روحم را معطر می کند . انگار هر سپیده دم که سلامت می کنم ، ذره ذره ی وجودم غرق شکوفه می شود و جانم سرشار از حس رویش و امید ، تازه می شود . وقتی تو را دارم از دلخستگی ها چه باک ؟ .... اللهم عجل لولیک الفرج ♥️ 🙏🦋 🟡 🟡💚 💚🟡💚 •°•○ 💚🟡💚🟡💚🟡•°•○
78
0

sticker.webp

80
2
؛💚🟡💚🟡💚🟡•°•○ ؛💚🟡💚 •°•○ ؛🟡💚 ؛🟡 .🟡•﷽•💚 الا ای دل که تنگ کربلایی مکن شکوه ز دوری و جدایی کرامت هست هر جایی که باشی تو که با این جماعت آشنایی زده تکیه به تخت پادشاهی کسی که کرده از این در گدایی از اینجا تا حرم یک پلک راه است دو چشمت را ببندی کربلایی......... از دور سلامت میکنم مولای من ...... اَلسَلامُ عَلَيَڪ يا اباعَبدِالله الحُسَین(ع)❤️ ❤️ ♥️ 🙏🦋 🟡 🟡💚 💚🟡💚 •°•○ 💚🟡💚🟡💚🟡•°•○
78
1

sticker.webp

72
2
#صوت_قرآن 🙏❤️ ❤️ نَحݩ عُشٰاقْ اَلْحٌسٖــیِݩـ ❤ 🕌🚩

Page486.mp3

11
0
✯══๑ღ💕HOSSEIN‎💞ღ๑══✭ .🍃•﷽•❤️ اهدایی خادم کانال ❤️ نَحݩ عُشٰاقْ اَلْحٌسٖــیِݩـ ❤️ هرروزقرائت یک صفحه به شما بزرگواران 🙏❤️ ‎ 🕌🚩 ✯══๑ღ💕HOSSEIN💞ღ๑══✭
11
1
#ترجمه_صوتی 🙏❤️ ❤️ نَحݩ عُشٰاقْ اَلْحٌسٖــیِݩـ ❤ 🕌🚩

Page_T_486.mp3

11
0

sticker.webp

11
0

sticker.webp

70
1

sticker.webp

70
1

AnimatedSticker.tgs

70
1
🗓 تــقــویــم شــیــعــه ☀️ امــروز: شــمــســے:دوشــنــبــه - ۲۶ اردیــبــهشــت ۱۴۰۱ مــیــلــادے:Monday - 16 May 2022 قــمــرے:الــإثــنــين،14 شــوال 1443 🌹 امــروز مــتــعــلــق اســت بــه: 🔸ســبــط الــنــبــي حــضــرت امــام حــســن مــجــتــبــے عــلــیــه الــســّلــام 🔸ســیــدالــشــهدا و ســفــينــة الــنــجــاة حــضــرت امــام حــســیــن عــلــیــهمــا الــســّلــام 🗞 وقــایــع مــهم شــیــعــه: 🔹مــرگ عــبــدالــمــلــڪ بــن مــروان،86ه-قــ 📆 روزشــمــار: ▪️1 روز تــا شــهادت حــضــرت حــمــزه و وفــات حــضــرت عــبــدالــعــظــیــم حــســنــے عــلــیــهمــا الــســلــامــ ▪️11 روز تــا شــهادت امــام صــادق عــلــیــه الــســلــامــ ▪️17 روز تــا ولــادت حــضــرت فــاطــمــه مــعــصــومــه س و آغــاز دهه ڪــرامــتــ ▪️27 روز تــا ولــادت امــام رضــا عــلــیــه الــســلــامــ ▪️46 روز تــا شــهادت امــام جــواد عــلــیــه الــســلــامــ ✅ بــا مــا همــراه شــویــد...
ادامه مطلب ...
❤️️﷽ نَحݩ عُشٰاقْ اَلْحٌسٖــیِݩـ ﷽❤
#خوشاعشقےڪه‌معشوقش #‌حسین #است♥:)️ #جایی‌برای‌عاشقان‌شش‌گوشه‌ارباب️♥️👇 https://t.me/OSHAGH_HOSSEINJAN #به_عشق_و_احترام_امام_حسین_لفت_ندین😍:)
11
0

sticker.webp

73
1
؛💚🟡💚🟡💚🟡•°•○ ؛💚🟡💚 •°•○ ؛🟡💚 ؛🟡 .🟡•﷽•💚 و او عــشــ🌸ـق را آفرید و زندگی آغـاز شد پس با نامش شروع میکنم امروزم را تابپیچد عطر عاشقی درهوای زندگی‌ام 🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷 🌸الهی به امید تو🌸 ♥️ 🙏🦋 🟡 🟡💚 💚🟡💚 •°•○ 💚🟡💚🟡💚🟡•°•○

file

80
1

sticker.webp

77
1
؛💚🟡💚🟡💚🟡•°•○ ؛💚🟡💚 •°•○ ؛🟡💚 ؛🟡 .🟡•﷽•💚 نیمه شب، کنج حرم، جای محبان خالی‌ست:(🥺 نیمه شب، کنج حرم سخت زبانزد شده است:(😔 🕌✨ ♥️ 🙏🦋 🟡 🟡💚 💚🟡💚 •°•○ 💚🟡💚🟡💚🟡•°•○
133
1
؛💚🟡💚🟡💚🟡•°•○ ؛💚🟡💚 •°•○ ؛🟡💚 ؛🟡 .🟡•﷽•💚 ❤ ✨ ای آرام جان ❤️ امشب ✨ تمام دوستانم را آرامشی ازجنس خودت ارزانی ده دلی آرام ،قلبی نورانی✨ شفای همه بیماران ،زندگی شاد سلامتی جسم و روان نصیب همه بندگانت بفرما🙏 آمین یا رَبَّ 🙏 ❣خداوند شب را مایه‌ی آرامش قرار داد 🔰سوره مبارکه انعام آیه ۹۶ شبی آرام✨ به امید تجلی روزی مملو از انوار الهی براتون آرزومندم✨ شبتون سرشار از آرامش الهی✨🙏 ♥️ 🙏🦋 🟡 🟡💚 💚🟡💚 •°•○ 💚🟡💚🟡💚🟡•°•○
ادامه مطلب ...

file

101
1
؛💚🟡💚🟡💚🟡•°•○ ؛💚🟡💚 •°•○ ؛🟡💚 ؛🟡 .🟡•﷽•💚 🔷🔹چہ‌ شقایق‌ باشد 🔷🔹چہ‌ گُل‌ِ نرگس‌ و یاس 🔷🔹جاۍِ یڪ‌ گُل🌹 🔷🔹همچنان‌ خالیست...!♡ 🤲 ♥️ 🙏🦋 🟡 🟡💚 💚🟡💚 •°•○ 💚🟡💚🟡💚🟡•°•○
189
1
؛💚🟡💚🟡💚🟡•°•○ ؛💚🟡💚 •°•○ ؛🟡💚 ؛🟡 .🟡•﷽•💚 ❤️🍃 یــاحـــضـــرٺ مـــادر 🍃❤️ ✨بــا همـــیـــنــ 🕊دســٺ وَرَم ڪرده دعــایـــے ڪن مـــادر ✨تـــا گــِــِره 🕊از ڪـارِ تــمـــامـــےِ جــهـان بـــاز شـــود 🕊 🥀 💕 ♥️ 🙏🦋 🟡 🟡💚 💚🟡💚 •°•○ 💚🟡💚🟡💚🟡•°•○
156
2
؛💚🟡💚🟡💚🟡•°•○ ؛💚🟡💚 •°•○ ؛🟡💚 ؛🟡 .🟡•﷽•💚 ‎ حسین جاااااان♥️ بَرْ طٰالِعَم نِوِشْتِہْ شُدِهْ، عُشٰاقْ اَلْحُسَیْنٓ دَسْٺْ خُودَمْ نَبوٓدْ، اَگَـرْ عاشِقَٺْ شُدَم ‎ ♥️ 🙏🦋 🟡 🟡💚 💚🟡💚 •°•○ 💚🟡💚🟡💚🟡•°•○
148
1
؛💚🟡💚🟡💚🟡•°•○ ؛💚🟡💚 •°•○ ؛🟡💚 ؛🟡 .🟡•﷽•💚 من اگر نقاش بودم 🕌را می کشیدم یک بیابان لاله ی 🥀 را می کشیدم دشتی از های پر پر🥀 نقشی از حیدر اشکی از طفلان منظر نور و هدایت 🕌 را می کشیدم ♥️ 🙏🦋 🟡 🟡💚 💚🟡💚 •°•○ 💚🟡💚🟡💚🟡•°•○
149
1

sticker.webp

104
2
؛💚🟡💚🟡💚🟡•°•○ ؛💚🟡💚 •°•○ ؛🟡💚 ؛🟡 .🟡•﷽•💚 ♥️غم مخور جانا در اين عالم 🌹 ♥️كه عالم هيچ نيست🍃 ♥️نيست هستي جز دمي ناچيز 🌹 ♥️و آن دم هيچ نيست 🍃 درووووووود♥️ صبحتون شااااد ♥️ صبحتون زيبا ♥️ صبحتون پر اميد♥️ صبحتون پر برکت♥️ صبحتون پر انرژي♥️ ♥️ 🙏🦋 🟡 🟡💚 💚🟡💚 •°•○ 💚🟡💚🟡💚🟡•°•○ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌
ادامه مطلب ...

animation.gif.mp4

103
4

sticker.webp

83
1
؛💚🌼💚🌼💚🌼•°•○ ؛💚🌼💚 •°•○ ؛🌼💚 ؛🌼 .🌼•﷽•💚 ✨﷽✨الهی به امیدتو 🌸شروع روزتون را 💐معطر  می کنیم به 🌸عطر دل نشین صلوات 💐بر محمد و آل محمد(ص) ♥️اللّهُمَّ‌صَلِّ‌عَلي 💚مُحَمَّدوَآلِ‌مُحَمَّد ♥️وَعَجِّل‌فَرَجَهُــم 🌷در پناه حضرت محمد(ص) و خاندان پاکش روزتون پربرکت🌷 ❤️ 🙏🦋 🌼 🌼💚 💚🌼💚 •°•○ 💚🌼💚🌼💚🌼•°•○

file

81
2

sticker.webp

80
0
؛💚🟡💚🟡💚🟡•°•○ ؛💚🟡💚 •°•○ ؛🟡💚 ؛🟡 .🟡•﷽•💚 ❤️ صبح زیبایت بخیر ای نازنین زیبای من لحظه دیدار توست ای مهر تو دنیای من آفتاب روی تو پر میکشد از شرق دور صبح زیبا میرسد ای جلوه فردای من من تو را میخواهمت همچون نسیم آرزو ای سراپا مهر تو افسانه دنیای من خاطرم آید که صبحی با تو پیمان بسته ام صبح زیبایت به خیر ای مهر تو دنیای من 💚 💚 ♥️ 🙏🦋 🟡 🟡💚 💚🟡💚 •°•○ 💚🟡💚🟡💚🟡•°•○
ادامه مطلب ...

file

84
1

sticker.webp

81
1
؛💚🟡💚🟡💚🟡•°•○ ؛💚🟡💚 •°•○ ؛🟡💚 ؛🟡 .🟡•﷽•💚 السلام ای نورداورالسلام زینتِ دوش پیمبرالسّلام السلام ای جان حیدرالسلام زاده ی زهرای اطهرالسلام السلام ای وارث خون خدا ای حسین ای یوسفِ گلگون قَبا السّلام ای کشته ی تیغِ جفا السّلام ای شاه مذبوح القفا الله علیه علیک یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام ♥️ 🙏🦋 🟡 🟡💚 💚🟡💚 •°•○ 💚🟡💚🟡💚🟡•°•○
97
4

sticker.webp

79
2
✯══๑ღ💕HOSSEIN‎💞ღ๑══✭ .🍃•﷽•❤️ اهدایی خادم کانال ❤️ نَحݩ عُشٰاقْ اَلْحٌسٖــیِݩـ ❤️ هرروزقرائت یک صفحه به شما بزرگواران 🙏❤️ ‎ 🕌🚩 ✯══๑ღ💕HOSSEIN💞ღ๑══✭
16
0
#صوت_قرآن 🙏❤️ ❤️ نَحݩ عُشٰاقْ اَلْحٌسٖــیِݩـ ❤ 🕌🚩

Page485.mp3

15
0
#ترجمه_صوتی 🙏❤️ ❤️ نَحݩ عُشٰاقْ اَلْحٌسٖــیِݩـ ❤ 🕌🚩

Page_T_485.mp3

16
0

sticker.webp

16
0

sticker.webp

79
1

sticker.webp

78
1

AnimatedSticker.tgs

77
1
🗓 تــقــویــم شــیــعــه ☀️ امــروز: شــمــســے:یــڪــشــنــبــه - ۲۵ اردیــبــهشــت ۱۴۰۱ مــیــلــادے:Sunday - 15 May 2022 قــمــرے:الــأحــد،13 شــوال 1443 🌹 امــروز مــتــعــلــق اســت بــه: 🔸مــولــے الــمــوحــدیــن امــیــر الــمــومــنــیــن حــضــرت عــلــے بــن ابــیــطــالــب عــلــیــهمــا الــســّلــام 🔸(عــصــمةالــلــه الــكبــري حــضــرت فــاطــمــة زهرا ســلــام الــلــه عــلــيها) 🗞 وقــایــع مــهم شــیــعــه: 🔹امــروز مــنــاســبــتــے نــداریــمــ 📆 روزشــمــار: ▪️2 روز تــا شــهادت حــضــرت حــمــزه و وفــات حــضــرت عــبــدالــعــظــیــم حــســنــے عــلــیــهمــا الــســلــامــ ▪️12 روز تــا شــهادت امــام صــادق عــلــیــه الــســلــامــ ▪️18 روز تــا ولــادت حــضــرت فــاطــمــه مــعــصــومــه س و آغــاز دهه ڪــرامــتــ ▪️28 روز تــا ولــادت امــام رضــا عــلــیــه الــســلــامــ ▪️47 روز تــا شــهادت امــام جــواد عــلــیــه الــســلــامــ ✅ بــا مــا همــراه شــویــد...
ادامه مطلب ...
❤️️﷽ نَحݩ عُشٰاقْ اَلْحٌسٖــیِݩـ ﷽❤
#خوشاعشقےڪه‌معشوقش #‌حسین #است♥:)️ #جایی‌برای‌عاشقان‌شش‌گوشه‌ارباب️♥️👇 https://t.me/OSHAGH_HOSSEINJAN #به_عشق_و_احترام_امام_حسین_لفت_ندین😍:)
16
0

sticker.webp

77
1
؛💚🟡💚🟡💚🟡•°•○ ؛💚🟡💚 •°•○ ؛🟡💚 ؛🟡 .🟡•﷽•💚 🌸 بسم الله الرحمن الرحیم به نام آن که او نامی ندارد به هر نامی که خوانی،سر برآرد یاذَالجَلالِ وَالاکرام الهی به امید لطف و کرم تو 🌸 سلام صبحتون بخیر و نیکی یکشنبه خوبی داشته باشید ♥️ 🙏🦋 🟡 🟡💚 💚🟡💚 •°•○ 💚🟡💚🟡💚🟡•°•○

Gifybot.mp4

86
3

sticker.webp

86
1
؛💚🟡💚🟡💚🟡•°•○ ؛💚🟡💚 •°•○ ؛🟡💚 ؛🟡 .🟡•﷽•💚 ...❤️ ...♡ همه ی دل خوشی ام آخر شب ها این است دوسه خط باتو سخن گفتن و آرام شدن...😔 🌙🕌 ♥️ 🙏🦋 🟡 🟡💚 💚🟡💚 •°•○ 💚🟡💚🟡💚🟡•°•○
152
1
؛💚🟡💚🟡💚🟡•°•○ ؛💚🟡💚 •°•○ ؛🟡💚 ؛🟡 .🟡•﷽•💚 ❤️✨ ❤️پروردگارا 🌷 در این شب زیبا بهاری 🌷روح ما را پاک و تطهیر کن 🌷و از نورانیت و عشقت ما را لبریز بفرما 🌷همه ما را به آرزویمان برسان 🌷و همه خیرهای دنیا را نصیبمان گردان 🌷و هرچه شر دنیاست از سرمان کم آمیــن یا رَبَّ 🙏 🌷آرزو کن هر چه می خواهد دل تنگت بگو😇 امشب از آن شب هاست 🌷 ازآن شب های زیبا خداست❤️ 🌷بگو هرچه خواهی خدا امشب دردل همه ی ماست❤️ آرزو شیرین و زیباست🥰 شبتون پر از آرزوهای دست یافتنی🌷🙏 ♥️ 🙏🦋 🟡 🟡💚 💚🟡💚 •°•○ 💚🟡💚🟡💚🟡•°•○
ادامه مطلب ...
123
1
⬜️◻️◽️▫️ دلتنگ هوای حرمت...🥺 ✅ 💢 ‌| 🎬 💯

file

136
4
؛💚🟡💚🟡💚🟡•°•○ ؛💚🟡💚 •°•○ ؛🟡💚 ؛🟡 .🟡•﷽•💚 #منتظرانہ ◽️بی تو بودن را گریستم...😭 ◽️میدانم آمده ای ... ◽️بسیار نزدیک... ◽️پشت پلک هایی که توان باز شدن به روی زیباییت را ندارد... ◽️پشت در،دلی که هنوز برای میزبانی تو پاک نشده... ◽️میدانم آمده ای... ◽️دعاکن من هم بیایم به پیشواز تو!🥺 ♥️ 🙏🦋 🟡 🟡💚 💚🟡💚 •°•○ 💚🟡💚🟡💚🟡•°•○
157
2
؛💚🟡💚🟡💚🟡•°•○ ؛💚🟡💚 •°•○ ؛🟡💚 ؛🟡 .🟡•﷽•💚 ...⁉️ حــــتــــےاگــــه عــــاشــــق ائمــــه نــــیــــســــتــــیــــ، اداےعــــاشــــقــــا رو در بــــیــــار! چــــارتــــا شــــعــــر بــــخــــون از فــــراقــــ... دلــــتــــوهوایــــے ڪــنــــ... راهےڪــنــــ... مــــســــتــــمــــرولــــے ســــاده و بــــے شــــیــــلــــه پــــیــــلــــه ادعــــایــــ‌ دوســــت داشــــتــــن ڪــنــــ! یه وقــــتــ بــــه خــــودت مــــیــــاے مــــیــــبــــیــــنــــے همــــیــــنــــا رو هم ازت خــــریــــدنــــ... مــــیــــبــــیــــنــــےجــــدے جــــدے عــــاشــــق شــــدیــــ... ایــــنــ خــــانــــواده بــــزرگــــتــــر از ایــــن حــــرفــــانــــ... خــــیــــلــــےبــــزرگــــتــــر! ♥️ 🙏🦋 🟡 🟡💚 💚🟡💚 •°•○ 💚🟡💚🟡💚🟡•°•○
ادامه مطلب ...
158
2

sticker.webp

121
2
؛💚🟡💚🟡💚🟡•°•○ ؛💚🟡💚 •°•○ ؛🟡💚 ؛🟡 .🟡•﷽•💚 🌹این ڪلیپ بسیار زیبا... تقدیم به... تڪ تڪ شمادوستان عزیزانم♡ ♥️ 🙏🦋 🟡 🟡💚 💚🟡💚 •°•○ 💚🟡💚🟡💚🟡•°•○

file

117
1

sticker.webp

95
1
؛💚🟡💚🟡💚🟡•°•○ ؛💚🟡💚 •°•○ ؛🟡💚 ؛🟡 .🟡•﷽•💚 قدمت مبارک ای که جانم دادی تو تماشای لب یارِ جوانم دادی چه فریبانه، شبم را به گُلی بخشیدی و گل به پروانه ، نشانم دادی صبح قشنگتوووون بخیر صبحانه تون سرشار از عشق قشنگترين چشمها بدرقه راهتون زيباترين لبخندها بر لبانتون ♥️ 🙏🦋 🟡 🟡💚 💚🟡💚 •°•○ 💚🟡💚🟡💚🟡•°•○
97
1

sticker.webp

84
1
؛💚🟡💚🟡💚🟡•°•○ ؛💚🟡💚 •°•○ ؛🟡💚 ؛🟡 .🟡•﷽•💚 ‍ 🍃🌸شروع هفته تون پر برکت و معطر به ذکر شریف صلوات بر حضرت مُحَمَّدٍ(ص) و خاندان پاک و مطهرش 🌸🍃 🍃🌸اللّهُمَّ 🍃🌺صَلِّ 🍃🌸عَلَی 🍃🌺مُحَمَّدٍ 🍃🌸وَ آلِ 🍃🌺 مُحَمَّدٍ 🍃🌸وَ عَجِّلْ 🍃🌺فَرَجَهُمْ ♥️ 🙏🦋 🟡 🟡💚 💚🟡💚 •°•○ 💚🟡💚🟡💚🟡•°•○

file

86
1

sticker.webp

81
1
؛💚🟡💚🟡💚🟡•°•○ ؛💚🟡💚 •°•○ ؛🟡💚 ؛🟡 .🟡•﷽•💚 بہ رسم شروع هرصبــح آقــاے خــوبم هرجا کہ هستے باهزاران عشق ســـلام..❣ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا بَقِيَّةَ اللهِ اَلاعظم ♥️ 🙏🦋 🟡 🟡💚 💚🟡💚 •°•○ 💚🟡💚🟡💚🟡•°•○
88
1

sticker.webp

100
0
؛💚🟡💚🟡💚🟡•°•○ ؛💚🟡💚 •°•○ ؛🟡💚 ؛🟡 .🟡•﷽•💚 حسیـــن جان...💚 ☀️هر روز،صبح زود، زیارٺ ڪنم تو را 🕌تا روبروے گنبدتان مےدهم سلام ❤️هرجاڪه صحبٺ ازتو شدوذڪرخیرتو 💚دستم بہ سینہ،عرض ادب ڪردم،احترام ❤️السَّلاَمُ عَلَى الْحُسَيْنِ 💚وَ عَلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ❤️وَ عَلَى أَوْلاَدِ الْحُسَيْنِ 💚وَ عَلَى أَصْحَابِ الْحُسَيْن ♥️ 🙏🦋 🟡 🟡💚 💚🟡💚 •°•○ 💚🟡💚🟡💚🟡•°•○ ‎‌‌‌

file

100
0

sticker.webp

86
0
#صوت_قرآن 🙏❤️ ❤️ نَحݩ عُشٰاقْ اَلْحٌسٖــیِݩـ ❤ 🕌🚩

Page484.mp3

16
1
✯══๑ღ💕HOSSEIN‎💞ღ๑══✭ .🍃•﷽•❤️ اهدایی خادم کانال ❤️ نَحݩ عُشٰاقْ اَلْحٌسٖــیِݩـ ❤️ هرروزقرائت یک صفحه به شما بزرگواران 🙏❤️ ‎ 🕌🚩 ✯══๑ღ💕HOSSEIN💞ღ๑══✭
17
0
#ترجمه_صوتی 🙏❤️ ❤️ نَحݩ عُشٰاقْ اَلْحٌسٖــیِݩـ ❤ 🕌🚩

Page_T_484.mp3

16
0

sticker.webp

17
0

sticker.webp

87
0

sticker.webp

88
0

AnimatedSticker.tgs

86
0
🗓 تــقــویــم شــیــعــه ☀️ امــروز: شــمــســے:شــنــبــه - ۲۴ اردیــبــهشــت ۱۴۰۱ مــیــلــادے:Saturday - 14 May 2022 قــمــرے:الــســبــت،12 شــوال 1443 🌹 امــروز مــتــعــلــق اســت بــه: 🔸پــبــامــبــر گــرامــے اســلــام حــضــرت مــحــمــد مــصــطــفــے صــلــے الــلــه عــلــیــه و آلــه وســلــّمــ 🗞 وقــایــع مــهم شــیــعــه: 🔹امــروز مــنــاســبــتــے نــداریــمــ 📆 روزشــمــار: ▪️3 روز تــا شــهادت حــضــرت حــمــزه و وفــات حــضــرت عــبــدالــعــظــیــم حــســنــے عــلــیــهمــا الــســلــامــ ▪️13 روز تــا شــهادت امــام صــادق عــلــیــه الــســلــامــ ▪️19 روز تــا ولــادت حــضــرت فــاطــمــه مــعــصــومــه س و آغــاز دهه ڪــرامــتــ ▪️29 روز تــا ولــادت امــام رضــا عــلــیــه الــســلــامــ ▪️48 روز تــا شــهادت امــام جــواد عــلــیــه الــســلــامــ ✅ بــا مــا همــراه شــویــد...
ادامه مطلب ...
❤️️﷽ نَحݩ عُشٰاقْ اَلْحٌسٖــیِݩـ ﷽❤
#خوشاعشقےڪه‌معشوقش #‌حسین #است♥:)️ #جایی‌برای‌عاشقان‌شش‌گوشه‌ارباب️♥️👇 https://t.me/OSHAGH_HOSSEINJAN #به_عشق_و_احترام_امام_حسین_لفت_ندین😍:)
17
0

sticker.webp

84
0
؛💚🟡💚🟡💚🟡•°•○ ؛💚🟡💚 •°•○ ؛🟡💚 ؛🟡 .🟡•﷽•💚 🍃🌸بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ🌸🍃 خدایا 💕🍃🌸 🍃🌸ذکرت، نامت سپریست‌ که تمام دردهایمان را پس میزند وتمام نداشته‌هایمان را پایان می‌دهد و تمام داشته‌هایمان را اعتبار می‌بخشد ...🌸🍃 💕🍃پس با نام و ذکرت آغاز میکنیم، شروع هفته را و باشد که؛ تمامی لحظات یاریمان کنی الهی به امید تو💕🍃🌸 ♥️ 🙏🦋 🟡 🟡💚 💚🟡💚 •°•○ 💚🟡💚🟡💚🟡•°•○

file

94
0

sticker.webp

96
0
؛💚🟡💚🟡💚🟡•°•○ ؛💚🟡💚 •°•○ ؛🟡💚 ؛🟡 .🟡•﷽•💚 .... يک وجب دوری.... برای عاشقان... يعنی عذاب ....😔 لااقل: يك شب مرا پيشت ببر حتی به خواب.😔 ❤️ ‎ ♥️ 🙏🦋 🟡 🟡💚 💚🟡💚 •°•○ 💚🟡💚🟡💚🟡•°•○
157
1
؛💚🟡💚🟡💚🟡•°•○ ؛💚🟡💚 •°•○ ؛🟡💚 ؛🟡 .🟡•﷽•💚 ❤ ✨ خدایا 🙏 امشب آرامش واقعی را به ناب ترین عاشقانت ❣ که در این دنیای پُر تلاطم فقط دل در گِرو عشق❣ تو بستند ، عنایت بفرما...🙏 خدایا🙏 آگاهی به تمام حالمون بگیر دستمون رو ❤️🙏 آمیــن یا رَبَّ 🙏 ✨الهی دفتر امشب رو با آرامش ببندیم 📖 و دلتون بی بغض و آروم باشه ❤️ ❤️ به امید فردایی بهتر🌺 شبتون پر از عشق به خدای مهربان❤️ ♥️ 🙏🦋 🟡 🟡💚 💚🟡💚 •°•○ 💚🟡💚🟡💚🟡•°•○
ادامه مطلب ...

file

118
1

sticker.webp

115
1
؛💚🟡💚🟡💚🟡•°•○ ؛💚🟡💚 •°•○ ؛🟡💚 ؛🟡 .🟡•﷽•💚 🔶🔸این 🔷🔹جمعه 🔶🔸هم 🔷🔹بی وصالش 🔶🔸گذشت...:(🥺 😔 ♥️ 🙏🦋 🟡 🟡💚 💚🟡💚 •°•○ 💚🟡💚🟡💚🟡•°•○
146
2
؛💚🟡💚🟡💚🟡•°•○ ؛💚🟡💚 •°•○ ؛🟡💚 ؛🟡 .🟡•﷽•💚 💚مولای من یوسف زیبای زهرا شنیده ام از ما دلتنگ ترے براے آمدنت••• شنیده ام دل نگرانِ مایی••• شنیده ام گریہ مے کنے براے ما••• کے تمام مے شود غروب هایے ک "دلِ" ما "گیرِ" دلتنگے ات است آقا⁉️ تسبیحی بافته ام نه از سنگـــــــ•••• نه از چوبــــــــ•••• نه از مرواریــــــــد••• من بلور اشکـــــــهایم را ب نخ کشیده ام•• تا برای ظهورتان دعا کنم••• 🌺 اللهم عجل لولیک الفرج 🌺 ❤️‍🩹 ♥️ 🙏🦋 🟡 🟡💚 💚🟡💚 •°•○ 💚🟡💚🟡💚🟡•°•○
ادامه مطلب ...
136
1
؛💚🟡💚🟡💚🟡•°•○ ؛💚🟡💚 •°•○ ؛🟡💚 ؛🟡 .🟡•﷽•💚 ‌قرآن‌ڪہ‌نگاھ‌ میڪردم .. دیدم‌ڪہ‌سورھ‌ۍ‌توبـہ‌بسم‌اللـہ‌ندارھ ... انگارڪہ‌میخواد‌بفھمونـہ‌نیاز ‌نیست‌ڪارۍ‌بڪنۍ .. فقط‌‌برگرد ...😇❤️‍🩹 ♥️ 🙏🦋 🟡 🟡💚 💚🟡💚 •°•○ 💚🟡💚🟡💚🟡•°•○
155
1

sticker.webp

115
1
؛💚🟡💚🟡💚🟡•°•○ ؛💚🟡💚 •°•○ ؛🟡💚 ؛🟡 .🟡•﷽•💚 نــــام " تــــُ "حــــَڪ شــــده بــــر ... فــــقـــــط اوّل قـــــرآن بــــاشـــــد....✎ ♥️ 🙏🦋 🟡 🟡💚 💚🟡💚 •°•○ 💚🟡💚🟡💚🟡•°•○
128
1
؛💚🟡💚🟡💚🟡•°•○ ؛💚🟡💚 •°•○ ؛🟡💚 ؛🟡 .🟡•﷽•💚 🔷🔹داخل سجاده ام 🔷🔹 یک یاس کم دارم بیا 🔷🔹ذکر تسبیحم شده 🔷🔹 یا " آلِ طه العجل" 🔷🔹یاانیس ومونس 🔷🔹 این بیقراری ها بیا ♥️ 🙏🦋 🟡 🟡💚 💚🟡💚 •°•○ 💚🟡💚🟡💚🟡•°•○
153
2

sticker.webp

114
2
؛💚🟡💚🟡💚🟡•°•○ ؛💚🟡💚 •°•○ ؛🟡💚 ؛🟡 .🟡•﷽•💚 هر صبح، آغازیست دوباره برای آموختن و بالیدن! آغازی برای تکاندن غبار از دل، و نشاندن غنچه های محبت و عشق! پس شروع دوباره زندگی بر تو مبارک "صبح عالی‌تون متعالی" ♥️ 🙏🦋 🟡 🟡💚 💚🟡💚 •°•○ 💚🟡💚🟡💚🟡•°•○
112
1

sticker.webp

104
0
؛💚🟡💚🟡💚🟡•°•○ ؛💚🟡💚 •°•○ ؛🟡💚 ؛🟡 .🟡•﷽•💚 🌸برای سلامتی و تعجیل در 💕ظهور امام زمان (عج) 🌸سه صلوات از تَهِ دِل بفرستیم ‌ ‌ 💕اللّهُمَّ‌صَلِّ‌عَلي 🌸مُحَمَّدوَآلِ‌مُحَمَّد 💕وَعَجِّل‌فَرَجَهُــم ♥️ 🙏🦋 🟡 🟡💚 💚🟡💚 •°•○ 💚🟡💚🟡💚🟡•°•○

file

109
1

sticker.webp

113
1
؛💚🟡💚🟡💚🟡•°•○ ؛💚🟡💚 •°•○ ؛🟡💚 ؛🟡 .🟡•﷽•💚 💚دلم گرفته ازاین روزگار یامهدی ❇️بسر نمیرسد این انتظاریامهدی 💚قرارماوشما جمعه بود اول صبح ❇️چه شد پس آنهمه قول و قراریامهدی 🍃🌸 ♥️ 🙏🦋 🟡 🟡💚 💚🟡💚 •°•○ 💚🟡💚🟡💚🟡•°•○
514
1

sticker.webp

106
1
؛💚🟡💚🟡💚🟡•°•○ ؛💚🟡💚 •°•○ ؛🟡💚 ؛🟡 .🟡•﷽•💚 ....❤️ سلامِ صبح من ازدل بہ بارگاه شما خوشم همیشہ بہ یڪ جرعۂ نگاه شما بہ غربتم نظرے ڪن ڪه دورم ازحرمٺ تو وعطا وعنایٺ،من وپناه شما ⚘السَّلاَمُ عَلَى الْحُسَيْنِ ⚘وَ عَلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ⚘وَ عَلَى أَوْلاَدِ الْحُسَيْنِ ⚘وَ عَلَى أَصْحَابِ الْحُسَيْن ♥️ 🙏🦋 🟡 🟡💚 💚🟡💚 •°•○ 💚🟡💚🟡💚🟡•°•○
137
2

sticker.webp

98
1
#صوت_قرآن 🙏❤️ ❤️ نَحݩ عُشٰاقْ اَلْحٌسٖــیِݩـ ❤ 🕌🚩

Page483.mp3

20
0
Last updated: ۱۲.۰۵.۲۲
Privacy Policy Telemetrio