cookie

Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia de navegación. Al hacer clic en "Aceptar todo", aceptas el uso de cookies.

avatar

\/ / /\/\ /\ /\/ /\ - Resumen

Uvoľnenie stresu, spolupráca s prírodou a využívanie jej zdrojov v súlade s prírodnými cyklami pre dosiahnutie zdravia a celkovej pohody. khatim.webnode.sk

Mostrar más
1 450Suscriptores
-224 hours
-97 days
-4030 days

Carga de datos en curso...

Tasa de crecimiento de suscriptores

Carga de datos en curso...

💫 Vlna Životodarného Slnka 🌞 KIN 48 Žltá Slnečná Hviezda ( Štvrtý Prst Pravej Nohy) Sila: Elegancia Čin: Skrášľovanie Esencia: Umenie Dar Žltej hviezdy je zjavením harmónie, ktorá spája všetky veci. Na rozdiel od predchádzajúcich siedmich pečatí, ktoré boli oddelené a odlišné, Žltá hviezda začína zložitejší harmonický rad, pretože uzatvára oktávu. Na duchovnej úrovni Žltá hviezda začína vývoj vyššej bytosti. Základné pečate, ktoré sa objavujú v tejto sérii, majú rozšírenejšiu frekvenciu ako predchádzajúcich sedem. V tejto novej oktáve dochádza k zosúladeniu harmónií Zeme a hviezd, ktoré znejú na Zemi. Žltá hviezda je prvou zo série hviezdnych harmónií, ktorá evokuje rast potenciálu hviezdnej bytosti vo vás. Ste hviezdna bytosť! Obsahujete holografický hviezdny balík svojho vývoja v rámci Mysle Svetla a energie, ktorá vás smeruje k celistvosti. Táto rezonancia ponúka rozšírenú víziu väčšieho ja a nové spôsoby vnímania reality. Prostredníctvom sebaprijatia ste obdarovaní touto cestou. Žltá hviezda je zapaľovačom, ako explózia kozmického stúpania rezonančných iskier. Je to odpaľovacia rampa, z ktorej počujete raketový rachot svojej zrýchlenej evolúcie. Energiu Žltej hviezdy môžete prežívať ako jemné kolísanie, ktoré sa mení na kolísavý špirálovitý pocit a končí prívalom pocitov, keď sa presuniete do rozšírenej reality. Tento pocit môže byť opísaný ako jemne kaskádovitý ohňostroj, iskrivá explózia v tapisérii Stvorenia. Kaskáda do tejto neznámej perspektívy. Plyňte vo vesmírnych vetroch, kam vás nasmeruje Božstvo, a oblúkom sa vracajte do tejto reality s novým zážitkom seba samého. Namiesto toho, aby ste sa usilovali len o harmóniu, staňte sa harmóniou. Nepraktizujte harmóniu len ako abstrakciu, ale ako živú realitu. Táto prax spája rôzne energie, myšlienky, ľudí a procesy. Pôsobte na základe božskej intuície, aby ste vedeli, čo a kedy kombinovať. Keď začnete nasledovať svoje srdce, spoznáte pocit, že ste na ceste späť ku hviezdam. Žltá hviezda vám ponúka schopnosť udržať si výrazne rozšírené zameranie, jednotu vedomia, ktorá zahŕňa aspekty väčšej konštelácie bytia. Príkladom môže byť súčasné uvedomenie si túžob existenciálnej bytosti a pravdy Základného bytia. Táto hviezdna harmónia zahŕňa nesmierne rozšírenú perspektívu vášho hviezdneho bytia, tej časti vo vás, ktorá v sebe nesie potenciál vášho najväčšieho osudu. Slnečný Tón 9 (Ľavý Lakeť) Sila: Pulzovať Čin: Realizovať Esencia: Zámer Úplnosť, expanzia, majstrovstvo, väčšie časové cykly, naplnenie. Deviatka je lúč hlavných cyklov, základ bytia otvárajúci sa štyrom bodom miery a cyklu. Je to veľký projekt, poriadok väčšieho vzoru v rozvíjaní. So slnečným tónom deviatky sa vám ponúka objatie dlho očakávanej úplnosti. Stelesnite múdrosť väčších cyklov. Buďte tým, kto osvieti ostatných. Ste humanitárnym pracovníkom, ktorého bytie odhaľuje väčší vzor nového sveta. Vo veľkom časovom cykle je deviatka číslom úplnosti a expanzie. Akú úlohu si žiadate dokončiť? Vidíte záchytné body tejto éry úplnosti? Pri rozširovaní zakryte staré vzorce, ktoré nepodporujú váš rast. Prijmite uspokojenie z úplnosti. Ste vyrovnaní na oblúku veľkého časového cyklu. V tomto cykle sa čas a priestor ohýbajú, minulosť a budúcnosť splývajú a životy sa prelievajú do úplnosti. Pripojte sa k naplneniu tajomstva trojitého trojuholníka tým, že ponúknete svoje tajomstvo, aby sa votkalo do väčšieho priestoru reality. Tento lúč vás žiada, aby ste "boli" namiesto toho, aby ste sa snažili byť. 9. deň 13 - dňového cyklu na tému Žlté Slnko - Vesmírny oheň - Osvietenie - Život
Mostrar todo...
Čo je indoktrináci? Ukážeme im ako sa veci majú a ako vždy boli. Dáme im príbeh, nie je to len niečo čomu veria ale od nás “znalých” vedia že to je pravda a preto to budú opakovať celý svoj život a nikto o tom nebude pochybovať *** Indoktrinácia ľudí je proces, ktorým sa snaží ovplyvniť a formovať myšlienky, presvedčenia a hodnoty jednotlivcov alebo skupín v súlade s určitým ideologickým, náboženským, politickým alebo sociálnym presvedčením. Tento proces často zahŕňa systematické a cielené šírenie určitých informácií, názorov alebo hodnôt s cieľom ovplyvniť myseľ jednotlivca alebo skupiny ľudí. Indoktrinácia môže prebiehať prostredníctvom vzdelávania, médií, náboženských inštitúcií, propagandy alebo iných spoločenských interakcií. Indoktrinácia funguje na psychologickom základe tým, že sa snaží ovplyvniť myšlienky, presvedčenia a hodnoty jednotlivcov prostredníctvom rôznych psychologických mechanizmov. Tu sú niektoré základné psychologické postupy a metódy, ktoré sa môžu použiť pri indoktrinácii: Manipulácia informáciami: Poskytovanie selektívnych informácií a prezentácia iba jednej strany argumentu (zemeguľa, historia, vírus a pod.) môže ovplyvniť vnímanie skutočnosti. Ignorovanie alebo deformovanie faktov môže vytvárať skreslený obraz sveta. Emocionálne ovplyvňovanie: Využívanie emócií, ako sú strach, láska, hnev alebo pocity bezpečia, môže posilniť presvedčenia a ovplyvniť rozhodovacie procesy jednotlivcov. Skupinový tlak a konformita: Tlak z prostredia, kde jednotlivec patrí, môže byť silným faktorom pri formovaní jeho presvedčení. Strach z odmietnutia zo strany skupiny alebo snaha prispôsobiť sa dominujúcim názorom môže viesť ku konformite. Opakovanie: Opakovaná prezentácia určitých názorov alebo informácií môže posilniť presvedčenia jednotlivcov. Táto metóda môže vytvárať automatizované odpovede a znižovať schopnosť kritického myslenia. Autorita a idoly: Ak jednotlivci respektujú alebo sa identifikujú s určitou autoritou alebo vzorom, môže to viesť k prijatiu ich názorov bez prehodnotenia. Označovanie a stereotypy: Vytváranie označení pre určité skupiny ľudí a používanie stereotypov môže ovplyvniť, ako sú tieto skupiny vnímané. To môže viesť k vytvoreniu predsudkov a podporovať určité presvedčenia. Indoktrinácia je vnímaná ako manipulatívna a neetická, pretože obmedzuje slobodu myslenia a vytvára jednostranný pohľad na svet a používa sa s cieľom všepiť ľuďom hodnoty a presvedčenia, ktoré sú považované za dôležité alebo užitočné pre tých ktorí takto formujú jednotlivcov a spoločnosť. Je dôležité rozlišovať medzi objektívnym vzdelávaním a manipulatívnou indoktrináciou, a to na základe toho, či je proces založený na slobodnom preskúmaní faktov a názorov, alebo na jednostrannom formovaní myslenia.
Mostrar todo...
👍 4
1
💫 Vlna Životodarného Slnka 🌞 KIN 47 Modrá Galaktická Ruka ( Tretí Prst Pravej Nohy) Sila: Úspech Čin: Vedieť Esencia: Liečenie Modrá ruka je siedmy a posledný archetyp v cykle vývoja primárnej bytosti. Predstavuje silu nachádzajúcu sa v momente dokončenia. Modrá ruka je vnímaná ako uzavretie, čo je vlastne otvorenie sa do inej úrovne bytia. Je to vstup, vchod, portál z jedného chápania do druhého. Kľúč k pochopeniu Modrej ruky nájdeme v meditácii: „Som v tenko zahalenej kresbe hranicou iných dimenzií. V mojom uzavretí je môj začiatok. Iniciačné dvere čakajú." Rovnako ako plynulosť pohybujúcej sa vody je Modrá ruka spojená s procesom tanca, mudry a krásy. Tento pohyb je metaforou pre príliv a odliv života, kvalitu tekutiny, ktorá je krásou kozmického tanca. Pamätajte na túto esenciu a plynulosť vo chvíľach, keď sa váš život zdá nepružný alebo bez krásy. Modrá ruka predstavuje „cestu krásy“, schopnosť vidieť vnútornú krásu bytia a všetkých vecí. Žiť na ceste krásy si vyžaduje byť na vrchole krásy a sily. Z tohto miesta prirodzene plynie vaša „sebaautorita“. Toto je pozícia, v ktorej je vaše ego v súlade s vašou vyššou vôľou. Keď ste na vrchole svojej krásy a sily, vaša samotná prítomnosť pozýva ostatných, aby boli všetko, čím sú. Pre Mayov predstavuje Modrá ruka jeleňa, jemného, ​​pokojne bdelého sprievodcu, ktorý kráča v tekutej kráse a pôvabe, otvára sa a odhaľuje. Esencia Modrej Vlny je zachovaná v metafore vlny. Vlna má mnoho štádií, od ohybu cez hrebeň až po dokončenie a opätovné splynutie s oceánom. Modrá ruka vás spája s veľkým oceánom a odhaľuje brehy vašej skutočnej identity. Ak sa stotožňujete s problémami víchrice a búrky, toto je učenie, ktoré pritiahnete. Energia Modrej ruky vám tiež pomôže prejaviť duchovné schopnosti – najmä intuitívne dary, ako je veštenie. S každou inkarnáciou prinášate nejaké dary. Každá cesta – či už je to cesta ku kňazstvu, šamanizmu, umeniu, záhradkárstvu – nesie rôzne nástroje a zručnosti. Vyberáte si nejaké dary a nástroje, ktoré vám ponúkajú spôsob interakcie s ostatnými a s procesmi vášho života. Môže to byť také jednoduché, ako využiť svoju vrodenú múdrosť a postrehy, aby ste jasne videli dary a nástroje, ktoré nosíte. Galaktický Tón 8 (Ľavé Rameno) Sila: Harmonizovať Čin: Modelovať/Stelesniť Esencia: Integrita Galaktická sieť, cesta jedného srdca, integrita. Osmička je lúč harmonického naladenia, základ spojenia s prúdom trojice. Je to viditeľná láska. Vstúpte do špirálových frekvencií veľkej galaktickej mriežky. Prostredníctvom vášho vrodeného naladenia s touto mriežkou sa vám ponúka posilnenie seba. Uvedomte si, kam vás to ťahá, pretože tam nájdete jedinečné príležitosti. Objavte harmóniu bytia v tejto prirodzenej rezonancii s ostatnými. Buďte vnímaví. Ste božstvom harmónie, podlahou, kde sa stretáva fyzická realita a nekonečno. Vneste hlbšiu harmóniu do praktických okolností, v ktorých sa nachádzate. Osloboďte ego od jeho egocentrizmu. Prijmite silné energie, ktoré zvyšujú harmonické frekvencie planéty. Dýchajte pokojne, ste piesňou, ktorú hrá nová zlatá oktáva. Zaznievajte rezonančný tón jedného srdca! Vytvorte vo svojom živote tok harmónie. 8. deň 13 - dňového cyklu na tému Žlté Slnko - Vesmírny oheň - Osvietenie - Život
Mostrar todo...
3👍 1
💫 Vlna Životodarného Slnka 🌞 KIN 46 Biely Zvučný Svetomost ( Druhý Prst Pravej Nohy) Sila: Smrť Čin: Vyrovnávať Esencia: Príležitosť Život CESTY duchovného vývoja od vás žiada, aby ste sa uvoľnili a niečoho zriekli. Zriekanie sa je opakom vzdávania sa. Znamená to oslobodiť sa od túžby mať veci pod kontrolou, pustiť to, čo si myslíte, že by malo byť. Zrieknutie sa je sloboda. Žiada sa od vás, aby ste sa oslobodili od pút predsavzatí, aby ste nechali všetko presne tak, ako to je, aby ste mohli žiť inšpiratívnejší život, a to v danom okamihu! Žiada sa od vás, aby ste v procese zriekania sa a oslobodenia konali. Žiada sa od vás, aby ste prešli symbolickou smrťou a vzdali sa svojich obmedzujúcich presvedčení. Symbolická smrť odhaľuje vaše ja, orezáva tie časti, ktoré vám už neslúžia. Smrť je stavom oslobodenia sa od ega. Hľadajte nové spôsoby bytia, nových ľudí, nové myšlienky, nové smery, ktoré sa presunú do vákua vytvoreného zrieknutím sa a oslobodením. Odriekanie vás oživuje a posilňuje, aby ste mohli zažiť viac z obrovskej rozlohy života. Držanie sa vzorcov a sťažností z minulosti len obmedzuje možnosti. Odpusťte si, odpusťte druhým(konajte inak). Nechajte odísť nepotrebné. Zrieknite sa toho, čo vás obmedzuje. Postavte sa svojmu odporu. Vďaka vašej ochote prejsť temným lesom sa prirodzene objavia vhľady a odhalenia. Zvučný Tón 7 (Krk) Sila: Nasmerovať Čin: Inšpirovať Esencia: Naladenie Sedmička je stred medzi jednotkou a trinástkou. Mystické vyrovnanie, rezonancia, sebaprijatie, priame spojenie so Zdrojom. Sedmička je lúčom Mystickej sily, základom oslobodenej individuálnej bytosti medzi dvoma bodmi polarity. Vaša duša vás volá dekódovať skryté tajomstvá. Vyžiadajte si svoju mystickú múdrosť poznaním svojho osobného vzťahu so Zdrojom. Katalyzujte mystickú silu svojich siedmich čakier, aby vás poháňala k oblasti božského osvietenia. Uvedomenie si siedmich podrobuje teóriu skúške a žiada praktické využitie vašej mystickej sily. Spojte svoje pocity a intelekt, aby ste premenili hmotu na mystické vedomie. Zotrvávajúc v jednoduchom sebaprijatí, vytvorte zo svetelného stĺpa v chrbtici svetelné telo. Otvorte svoj lotos svetu. Vy ste dar. Osloboďte sa od potreby vonkajšieho potvrdenia a otvorte sa svojej plnej mystickej sile. Prijmite sa bezpodmienečne. 7. deň 13 - dňového cyklu na tému Žlté Slnko - Vesmírny oheň - Osvietenie - Život
Mostrar todo...
2
Inicia sesión y accede a información detallada

Te revelaremos estos tesoros después de la autorización. ¡Prometemos que será rápido!