cookie

Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia de navegación. Al hacer clic en "Aceptar todo", aceptas el uso de cookies.

avatar

آزمون کارشناس رسمی دادگستری و قوه قضائیه برق تاسیسات ماشین آلات کارخانجات الکترونیک و مخابرات (کانون و مرکز) و آزمون استخدامی

Advertising posts
3 720Suscriptores
+124 hours
+77 days
+4230 days

Carga de datos en curso...

Tasa de crecimiento de suscriptores

Carga de datos en curso...

Repost from MICRO میکرو
ثبت نام کد 16 شروع شد 😍😍 دوره آنلاين آمادگی آزمون نظام مهندسی برق صلاحیت نظارت، طراحی و اجرا مشاوره و ثبت نام: 09165124410 https://t.me/microelectrocom
Mostrar todo...
Repost from MICRO میکرو
سلام و درود https://live259.webinarplus.online/playback/presentation/2.3/986897801b1e560eb9a7ad82158e77fcc82d93de-1713190043391   *لینک مرور آفلاین وبینار نقشه راه آزمون نظام مهندسی برق، سریری کلاب، دکتر امینی _دکتر سریری، ۲۷ فروردین ✅ در صورتی که تصویر ندارید بالای صفحه کنار ذره بین روی علامت🔁 کلیک کنید. *مدت اعتبار، یک ماه*                                     🙂🌹 ✅ لینک افلاین قابل دانلود نیست فقط قابلیت  ضبط دارد. 🍃🌸موفق باشيد🌸🍃 ☎️مشاوره و ثبت نام دوره های آموزشی: 09165124410 https://t.me/microelectrocom
Mostrar todo...
Playback

BigBlueButton recording playback

برخی نکات مفید آزمون کارشناس رسمی دادگستری ⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬ 1- ايا ميدانيد،منظور از تهويه مطبوع يعني: كنترل همزمان دما+ رطوبت+ پاكيزگي هوا وتوزيع مناسب ان، به منظور تامين شرايط مورد نياز فضاي ساختمان( ازمون مكانيكال كارشناسي سال ٨١) 2- ايا ميدانيد الزامات ايمني را باce نشان ميدهند 3- ايا ميدانيد در موترهاي ديزلي ،اگرروغن به ياتاقان نرسد،موتور گريپاژ ميكند 4- ايا ميدانيد موتورها هم مانند ادمي تنفس ميكنند 5- ايا ميدانيد نام ديگر رسوب ،scaleاست(ازمون دادگستري سال٨٨) 6- ايا ميدانيد نامهاي ديگر گاز مبرد،سوپرهيتينگ-سوپرشارژ ميباشد(ازمون دادگستري سال٧٥) 7- ايا ميدانيدسيستم كاسكيد جهت ايجاد دماهاي خيلي پايين ،كاربرد داردواز ان جهت تهيه اكسيژن و... استفاده ميشود(ازمون دادگستري سال ٧٥) 8- ايا ميدانيد در كمپرسور جيلر،موقع راه اندازي مجدد،بيم كف كردن روغن(بدليل گاز موجود در ان )وجود دارد 9- ايا ميدانيدحداقل ١١ قسمت براي دستگاه سرد كننده كمپرسوري ميتوان ليست نمود 10- ايا ميدانيد گازهاي o2وهمچنين co2،در ديگ بخار ،موجب خوردگي ميشوند(ازمون دادگستري سال٧٨) 11- ايا ميدانيد "دگازر"،در واقع همان دي اريتور است 12- ايا ميدانيد به دبي،مقدار جريان ،هم گفته ميشود 13- ايا ميدانيد ،فشار حداقل با٦ واحد سنجيده ميشود 14- ايا ميدانيد در علم مكانيك،واژه فشار به تنهايي نامفهوم ميباشد و بايد مشخص شود،كه منظور ، فشار جو. يا فشارنسبي. يا. فشار مطلق است 15- ايا ميدانيد اسپرينكلرهاي اتوماتيك،با سنسور دما است كه فعال ميشوند( ازمون دادگستري سال٧٥) 16- ايا ميدانيد،كندانسور،گاز متراكم،را به مايع تبديل ميكند(ازمون كارخانجات سال٧٣) 17- ايا ميدانيد نام ديگر شير كشويي،سوپاپي. ونام ديگر شير مفصلي،يكطرفه لولايي ميباشد 18- ايا ميدانيد پاركينگ از محلهايي است كه نياز به رايزر خشك دارد 19- ايا ميدانيد rtd - ترموكوپل- ترميستور از سنسورهاي حرارتي هستند( ازمون كارخانجات سال ٧٩) 20- ايا ميدانيد در جاده ها با سرعت گيرهايي برخورد مينماييم، ايا ميدانيد در تاسيسات فاضلاب هم ،سرعت گيرها ،مطرح ميشوند( ازمون مكانيكال سال ٨٦) 21- ايا ميدانيد نقش كلكتور ،ايجاد جريان صحيح اب ،در هر مسير ميباشد 22- ايا ميدانيد،در سيستمهاي تهويه ، بيشتر از هواكشهاي. الف) پروانه اي. ب) محوري. ج) روتاري. استفاده ميشود؟( ازمون دادگستري سال ٨٤) 23- ايا ميدانيد،در پمپها بجاي واژه" ميزان ابدهي پمپ"، واژه" دبي" را بكار ميبرند 24- ايا ميدانيد پرشرسوييچ يكي از اجزا دستگاه سرد كننده كمپرسوري ميباشد كه باpsنمايش داده ميشود
Mostrar todo...
چند نکته از قسمت تاسیسات مکانیک آزمون کارشناس رسمی دادگستری ⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬ 1- ميدانيم محيط اسيدي باعث خوردگي ميشودو محيط قليايي ايجاد رسوب مينمايد 2- باز هم در مورد رسوب است....رسوب نقش عايق حرارتي را بازي ميكند و ضريب كلي هدايت حرارتي را كاهش ميدهد(ازمون دادگستري سال٧٣) 3- برج خنك كننده ،همانطور كه از اسمش پيداست،خنك ميكند ونه سردو انهم اب در حال جريان كندانسور را(ازمون دادگستري سال ٧١ مكانيكال) 4- ميتوان ps را حد بالا(hps)وحدپايين(lps) برايش تعريف نمود 5- موقعي lpsعمل ميكند ،كه به هر دليلي فشار ماده مبرد،در ورودي به كمپرسور از حد تنظيم شده كمتر باشد(ازمون كارشناسي دادگستري) 6- موقعي hpsعمل ميكند،كه به هر دليلي فشار ماده مبرد،در خروجي از كمپرسور از حد تنظيم شده بيشتر شود(ازمون كارشناسي دادگستري) 7- در ازمون دادگستري ،قسمت مكانيكال،با انواع واقسام شيرها اشنا خواهيد شد،شير سلونوييد-شير سه راهه الكتريكي-شير انبساط و.... 8- اجزاي شير انبساط عبارت است از:ديافراگم+بدنه شير+نازلهاي توزيع+فنر+پين+سنسور 9- "دي اريتور" گازهاي گفته شده در بالا، كه عامل خوردگي هستند را حذف ميكند( ازمون سال٧٧ و٧٨ مكانيكال دادگستري) 10- دگازر،در مراكز بخار صنعتي،گاز زدايي ،از اب تغذيه ديگ بخار را انجام ميدهد 11- چنانچه با واژه دبي ، به تنهايي برخورد كرديد، بدانيد ،منظور طراح سوال،دبي حجمي ميباشد 12- قدرت شفت پمپ با "دور" و"قطر پروانه " رابطه مستقيم دارد( ازمون تاسيسات سال٨١) 13- شايان ذكر است در مورد توجه١) توان سوم(مكعب) انها مد نظر است 14- در بلوك دياگرام دستگاه چيلر ابي،با كندانسور+ كمپرسور+ شير انبساط+... اشنا ميشويم 15- كندانسور ،در واقع ،يك نوع مبدل حرارتي است 16- در "چيلرهاي تراكمي"،"برج خنك كننده"،"ماده مبرد"را در "كندانسور" خشك ميكند 17- در "چيلرهاي جذبي"،"برج خنك كننده"،"ماده مبرد"را در "كندانسور" خنك ميكند.( ازمون كارخانجات سال ٧١) 18- در مسايل ، جهت برجهايي كه از چيلر+ فن كويل+ برج خنك كننده ، استفاده شده ،ضريب قدرت را معمولا 0.7در نظر ميگيرند(ازمون دادگستري سال٨٠) 19- بدليل گران بودن بنزين است كه از موتور دو گانه سوز استفاده ميشود(بعد از راه اندازي گازوييل يا گاز را جايگزين بنزين ميكنند)"ازمون كارخانجات سال ٨٦" 20- به رايزر مرطوب wet plpe هم گفته ميشود 21- به رايزر خشكdry pipe هم گفته ميشود 22- كلكتور ،هنگامي كه قرار است ،اب از چند مسير مختلف،به دستگاههايي مثل پمپ يا ديگ وارد يا خارج شود ،مورد استفاده قرار ميگيرد 23- در بحث كولرها ،يكي فاصله اواپراتور وكندانسور مطرح ميشود،يكي هم بحث راندمان اواپراتور 24- مزيت عمده كولر گازي دو تكه اي اين است كه اواپراتور وكندانسور از هم جدا هستند(اين امر باعث ميشود كه راندمان اواپراتور پايين نيايد)سوال ١) چرا؟.......... زيرا گرمايي كه از كندانسور دفع ميشود،به داخل اتاق را نيافته ودر نتيجه بازده اواپراتور را پايين نمي اورد 25- منحني مسطح را تخت،flatهم مينامند 26- پمپهاي با مشخصهflatرا معمولا در سيستمهاي بسته( همراه با شيرهاي كنترل تدريجي) استفاده ميكنند،پمپهاي داراي مشخصه شيبدار را عموما در سيستمهاي باز ،به كار ميبرند 27- بر پمپها يكسري قوانيني حاكم است كه به اين قوانين ،قوانين تشابه پمپ اطلاق ميشود
Mostrar todo...
چند نکته برای آزمون کارشناس رسمی دادگستری ⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬ 1- در موتور ٤زمانه ،اول تنفس مهم است،بعدتراكم+احتراق+تخليه(كارشناسي دادگستري سال٧١) 2- چیلرها به دو دسته چیلرهای تراکمی و چیلرهای جذبی تقسیم می‌شوند. شکل دیگر تقسیم بندی چیلرها بر اساس شکل خنک شدن ماده مبرد است که به سه دسته آب خنک، هوا خنک وتبخیری تقسیم بندی می‌شوند.چیلرهای تراکمی با استفاده از انرژی الکتریکی و چیلرهای جذبی با استفاده از انرژی حرارتی باعث ایجاد برودت و سرما می‌شوند. 3- نشان بازرگانی CE به منظور ایجاد هماهنگی اجباری در بسیاری از محصولات تجاری و صنعتی که در سطح اروپا (منطقه اقتصادی اروپا یا EEA) تولید یا به فروش می‌رسند، ارائه شده است. محصولاتی که واجد دریافت علامت سی. ای می‌شوند، می‌بایست از نظر سلامت، امنیت، مضر نبودن برای جسم انسان و طبیعت مورد بررسی قرار گیرند و اگر واجد این شرایط باشند قادر به دریافت این نشانه خواهند بود. 4- عدد١٣،اگرابتداي كار وقبل از عدد٤٢،قرارگيرد(يعني١٣٤٢)ترتيب احتراق در ماشين است وجنانجه عدد١٣ اخر كاروبعد از عدد٣/٤ قرارگيرد(يعني٣/٤١٣) تبديل واحد وات و بي تي يو ميباشد(ازمون دادگستري سال٧١ -ازمون دادگستري سال ٨٨) 5- ترتيب احتراق ،در اكثر موتورهاي بنزيني جهار زمانه٢-٤-٣-١ ميباشد(يعني به ترتيب در سيلندر اول،سوم،جهارم ودوم اتفاق مي افتد 6- دبي ،عبارت است از ، مقدار سيال،كه در واحد زمان،از يك لوله يا از يك سطح مشخص،عبور مينمايد 7- در ازمونها با سه دبي ، برخورد خواهيد كرد. الف) دبي حجمي. ب) دبي جرمي. ج) دبي وزني 8- واحدهايpsi-bar-atm-pa-hg-wg از واحدهاي رايج فشار ميباشند 9- چنانچه دوپمپ مشابه بصورت موازي بسته شوند و تنها يكي از پمپها ،راه اندازي شودمقدار ابدهي ان ،"بيشتر از نصف" ابدهي كل سيستم ميشود(ازمون كارخانجات سال ٨٠) 10- كندانسور انواع گوناگوني ،از جمله،ابي -هوايي-تبخيري دارد 11- در مواردي كه لوله گاز از داخل ديوار،كف ،سقف،چهارچوب بصورت تقاطع عبور ميكند،بايد از غلاف غير فلزي استفاده شود 12- فاصله لوله روكار گاز تا لوله هاي اب بايد حداقل ٥سانتي باشد والا نوارپيچي 13- ميدانيم لوله وشيلنگ با هم متفاوت است پس الف)حداقل قطر "شيلنگ" اب اتش نشاني١ اينچ.(ازمون سال ٨٤ مكانيكال). ب) حداقل قطر" لوله" اتش نشاني ٢ اينچ است( ازمون سال ٨٧ مكانيكال) 14- ٤ در صد ،حداكثر مجاز شيب افقي لوله هاي فاضلاب( ازمون مكانيكال سال ٨٦) 15- در اعلام حريق با زون اشنا شديد،در تاسيسات مكانيكي نيز اين كلمه بكار ميرود؛ در شبكه توزيع اب سرد واب گرم مصرفي به دو يا چند زون مستقل از هم تقسيم ميشود،در اينحالت تعداد طبقات هر منطقه بايد طوري انتخاب شود كه حداكثر فشار پشت شيرهاي مصرف كننده در حالت بدون جريان از "٤" بار بيشتر نباشد( ازمون مكانيكال دادگستري) 16- در فصل تهويه با دو واژه "اواپراتور" و"كتدانسور"زياد برخورد ميكنيد،اواپراتور همان قسمت خنك كننده ميباشد،كندانسور همان قسمت تقطير كننده ميباشد. 17- عيب كولرهاي دو تكه اي اين است كه لوله كشي طولاني بدليل دوري اواپراتور وكندانسور ميخواهد 18- در بحث تهويه مطبوع با ٥ سيستم اشنا ميشويد١) سيستم انبساط مستقيم ٢) سيستم تمام اب. ٣) سيستم تمام هوا. ٤) سيستم هوا -اب. ٥) سيستم پمپ حرارتي 19- با سيستم باز وبسته در درس كنترل خطي اشنا شديد،بعنوان مثال ،سيستم باز ،براي برج خنك كن.سيستم باز، نياز به فشار زياد وگذر جريان ثابت دارد
Mostrar todo...
برخی نکات مفید آزمون کارشناس رسمی دادگستری ⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬ 1- ايا ميدانيد ،فشار حداقل با٦ واحد سنجيده ميشود 2- نكته)psi-bar-atm-pa-hg-wg از واحدهاي رايج فشار ميباشند 3- ايا ميدانيد در علم مكانيك،واژه فشار به تنهايي نامفهوم ميباشد و بايد مشخص شود،كه منظور ، فشار جو. يا فشارنسبي. يا. فشار مطلق است 4- ايا ميدانيد اسپرينكلرهاي اتوماتيك،با سنسور دما است كه فعال ميشوند؟( ازمون دادگستري سال٧٥) 5- در رياضيات داريم(0.5=0.5-1) , ايا ميدانيد در پمپها رابطه رياضي ذكر شده صحيح نميباشد
Mostrar todo...
👍 6
برخی نکات مفید آزمون کارشناس رسمی دادگستری ⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬ 1- ايا ميدانيد عدد جاه ارت تا ٥ اهم هم ،ميتواند قابل قبول باشد 2- سامانه ارت تشكيل شده از جاهها + همبندي 3- ايا ميدانيد ،عدد سامانه ارت بايد زير ٢اهم باشد 4- ايا ميدانيد با اينكه بعضا اثر همبندي بالاتر از جاه ميباشد،نميتوان از احداث جاه صرفنظر نمود 5- هر جا در شبكه هاي سه فاز ،صحبتي از تلفات كابل ،مطرح بود،منظور،تلفات دي الكتريك + تلفات اهمي سيم ميباشد(ازمون كارشناسي تاسيسات سال ٨٦)
Mostrar todo...
چند سوال از قسمت تاسیسات مکانیک آزمون کارشناس رسمی دادگستری ⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬ سوال1)مدولار بودن،يعني جه؟ سوال2)diverting،در جيلر را توضيح دهيد؟ سوال3)جيلرها درجند مدل يافت ميشوند؟ سوال4)جرا موقعيكه كمپرسور جيلر كار نميكند،با يستي هيتر ان ،روشن باشد؟(ازمون دادگستري سال ٧٧) سوال5)سه مزيت رايزر مرطوب را بيان نماييد؟ پاسخ:١) سرعت بالا. ٢) قابليت اطمينان بالا. ٣) عدم تاخير در اطفا سوال6)سه عيب رايزر مرطوب را بيان نماييد. پاسخ:١)احتمال يخ زدگي. ٢) نشت اب. ٣) خوردگي لوله ها سوال7)لوله هايي كه در دماي فريز قرار دارند چه رايزري ،برايشان توصيه مينماييد؟ پاسخ:رايزر خشك سوال8)در موتورهاي پمپ ابرساني ،اگر چيزي داخل پروانه پمپ گير كند ،الكتروموتور خواهد سوخت، راه حل چيست؟ پاسخ: نصب كلاچ در موتور( ازمون كارخانجات سال ٧٦) سوال9)كلكتور چيست؟..... پاسخ : لوله قطوري است ،در حكم يك مخزن كوچك.
Mostrar todo...