Best analytics service

Add your telegram channel for

  • get advanced analytics
  • get more advertisers
  • find out the gender of subscriber
Category
Channel location and language

all posts Zelenskiy / Official

Офіційний канал Президента України - Володимира Зеленського / The official channel of the President of Ukraine Volodymyr Zelenskyi 
999 451-909
~834 240
~13
83.41%
Telegram general rating
Globally
672place
of 6 606 539
10place
of 13 860
In category
13place
of 2 693
Posts archive
Наша перемога здобувається силою зброї та силою духу. Силою воїнів і силою народу. Силою держави й силою культури. Силою нашої єдності – нашого вміння працювати разом заради українських інтересів і вміння підтримати одне одного. ____ Our victory is gained by the power of arms and the power of will. The power of the warriors and the power of the people. The power of the state and the power of the culture. The power of our unity – our ability to work together for the sake of Ukrainian interests and our ability to support each other. Photo: Vitalii Yurasov in the Aero.tim team, Serhii Korovainyi, Serhii Hudak, Kostiantyn Liberov and Vlada Liberova, Paweł Pieniążek, Elena Tita.
Show more ...
484 301
272
I held a meeting of the Staff. The commanders reported on the situation in the most important directions. In Donetsk region – Bakhmut, Soledar – now, as before, it's the hottest, most painful. We do everything to help our boys there. Everyone there deserves the highest gratitude! Luhansk region, Kharkiv region – we're strengthening our forces. South – we continue erasing the capabilities of the occupiers. Border – we're strengthening the entire perimeter. Black Sea water area – we're working so that in the end Kalibr missiles could be at least at the bottom of the sea.      Today I also held a meeting with the leaders of our foreign policy bloc. We summed up the week – and we're preparing new events for December, January. Very powerful steps. Ukraine's position will be heard, Ukraine's interests will be realized in spite of everything. Glory to all who fight for Ukraine! Glory to all who work for our country! Eternal memory and respect to all those who gave their lives for independence! Glory to Ukraine!
Show more ...

20221203_Address_President_ENG_SUB_TG.mp4

159 684
56
Провів чергове засідання Ставки. Командувачі доповіли про ситуацію на конкретних напрямках – на найважливіших напрямках.  На Донеччині – Бахмут, Соледар – зараз, як і раніше, найбільш гаряче, найбільш болісно. Робимо все, щоб допомогти нашим хлопцям на цьому напрямку. Кожен, хто там, заслуговує на найвищу вдячність! Луганщина і Харківщина – зміцнюємо наші сили. Південь – продовжуємо «мінусувати» можливості окупантів. Кордон – укріплюємо весь периметр. Чорноморська акваторія – працюємо, щоб у підсумку «Калібри» могли бути хіба що на дні.      Також провів сьогодні нараду з очільниками нашого зовнішньополітичного блоку. Підсумували тиждень – і готуємо нові заходи на грудень та січень. Дуже потужні заходи. Позиція України звучатиме, інтереси України будемо реалізовувати попри все. Слава всім, хто воює за Україну! Слава всім, хто працює заради нашої держави! Вічна пам’ять і шана всім, хто віддав життя за незалежність! Слава Україні!
Show more ...

tg.mp4

2 151 702
820
Відвідали сьогодні відкриття виставки «Світ Сковороди» до 300-річчя від дня народження видатного українського мислителя й письменника Григорія Сковороди. Філософа та поета, який учив людей, що таке справжнє ставлення до життя і як людині пізнати себе.  Ця виставка – приклад того, що навіть попри складнощі ми продовжуємо дбати про українське. Бо наша перемога здобувається саме силою нашої єдності: нашого вміння працювати разом заради українських інтересів і здатності підтримати одне одного.

Museum_TG.mp4

442 646
371
Українці більше ніколи не будуть камінчиками якихось там імперій. Ми вже вибороли це й забезпечимо для нашої держави всю повноту незалежності. —— Ukrainians will never again be stones of some empires. We have already reconquered this and will ensure the full independence of our state. Photo: Konstiantyn Liberov and Vlada Liberova, Oleg Palchyk, Vitalii Yurasov in the Aero.tim team, Arsen Petrov, Slava Ratynski, Elena Tita.
739 745
595
These days we have taken some steps to guarantee the spiritual independence of our people. I see that people support these steps. And I see very powerful support. And that's not all. There will be more steps. Ukraine will never stop halfway again. Glory to all who fight and work for our country! I thank everyone who defends and helps our people! Glory to Ukraine!

20221202_Address_SUB_ENG_TG.mp4

170 177
27
Цими днями ми зробили частину кроків, щоб гарантувати духовну незалежність нашого народу. Бачу, що люди підтримують ці кроки, і дуже потужно підтримують. І це ще не все. Будуть іще кроки. Україна більше ніколи не зупинятиметься на півшляху. Слава всім, хто воює та працює заради нашої держави! Дякую всім, хто захищає та допомагає нашим людям! Слава Україні!

20221202_Address_TG.mp4

2 187 929
933
Нагороди для тих, хто уособлює українську незламність: наших офіцерів, сержантів, солдатів і матросів, яких я щасливий бачити вільними. 1331 українця вже вдалося звільнити з російського полону за час від 24 лютого цього року. Але маємо повернути всіх – усіх, хто був захоплений окупантами. Дякую тим, хто працює 24/7 заради звільнення українців із полону! —— Awards for those who represent Ukrainian resilience. Our officers, sergeants, soldiers and sailors, whom I am happy to see – free. A total of 1,331 Ukrainians have already been released from Russian captivity since February 24 of this year. But we have to return everyone – everyone who was captured by the occupiers. Thank you to those who work 24/7 for the release of Ukrainians from captivity!
Show more ...

Nagorodgenia_02-12-2022_TG.mp4

548 715
265
На форумі «Сковорода-300» поспілкувався зі студентами трьох університетів. Із великою повагою ставлюся до викладачів. Знаю, що це складна робота, адже сам народився в сім’ї викладача. Але і розумію, як непросто студентам, бо сам був студентом. У цей важкий час наші студенти й викладачі проявляють таку саму стійкість, що і Григорій Сковорода у своїй філософській і викладацькій діяльності. Дякую вам за це! —— At the Skovoroda 300 forum, I talked with students of three universities. I have great respect for teachers. I know that this is a difficult job, because I myself was born into a teacher's family. But I also understand how difficult it is for students, because I was a student myself. In this hard time, our students and teachers show the same resilience that Hryhoriy Skovoroda had in his knowledge and teaching activities. Thank you for this!
Show more ...

Univesitet_Skov HD_TG.mp4

211 336
338
Меморіальний музей Григорія Сковороди у Переяславі. Тут розташовано пам'ятний знак до 300-річчя від дня народження українського філософа, що було встановлено з нагоди включення цієї дати до Календаря пам'ятних дат ЮНЕСКО. Творчість Сковороди залишається актуальною й сьогодні. Перефразовуючи найвідоміші слова філософа, хоч би як окупанти намагалися нас зловити – їм нас не спіймати. Ми обов’язково вистоїмо. —— Hryhorii Skovoroda Memorial Museum in Pereiaslav. There is a commemorative sign to the 300th anniversary of the birth of the Ukrainian philosopher, which was installed on the occasion of the inclusion of this date in the UNESCO Calendar of Commemorative Dates. Skovoroda's creativity remains relevant even today. Paraphrasing the most famous words of the philosopher, no matter how hard the occupiers try to catch us, they will not catch us. We will definitely endure.
Show more ...
222 098
530
Українці блискуче навчилися користуватись передовими військовими технологіями. Морські дрони, «розумні» снаряди, операційні системи війни – все це допомагає протистояти ворогу. Докладніше про Military Tech та як вони міняють хід бойових дій – у новому випуску . ____ Ukrainians brilliantly learned to use advanced military technologies. Naval drones, "smart" projectiles, operating systems of war – all this helps confront the enemy. Learn more about Military Tech and how it is changing the course of war in the new episode of .
Show more ...

U24_Military_tech_reels.mp4

270 226
352
We will ensure complete independence for our state. In particular, spiritual independence. We will never allow anyone to build an empire inside the Ukrainian soul. A meeting of the National Security and Defense Council was held today. The meeting at which we considered numerous facts of connections of certain religious circles in Ukraine with the aggressor state. First. The National Security and Defense Council instructed the Government to submit to the Verkhovna Rada a draft law on making it impossible for religious organizations affiliated with centers of influence in the Russian Federation to operate in Ukraine. Second. The State Service for Ethnopolitics and Freedom of Conscience was commissioned to ensure the religious examination of the Management Statute of the Ukrainian Orthodox Church for the presence of a church-canonical connection with the Moscow Patriarchate and, if necessary, to take measures provided for by law. Third. Ensure the verification of the presence of legal grounds and compliance with the conditions of use by religious organizations of the property located on the territory of the National Kyiv-Pechersk Historical and Cultural Reserve. Fourth. All bodies responsible for ensuring national security must intensify measures to identify and counter the subversive activities of Russian special services in the religious environment of Ukraine. And apply personal sanctions – the surnames will be made public soon. And fifth. We need to raise the status and strengthen the capabilities of the State Service for Ethnopolitics and Freedom of Conscience. This structure will be reformed, which will enable it to really protect the rights and legitimate interests of the Ukrainians and the state. With these and other decisions, we guarantee Ukraine's spiritual independence. 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Show more ...

IMG_2896.MP4

194 316
85
Ми забезпечимо для нашої держави всю повноту незалежності. Зокрема, духовну незалежність. Ми ніколи й нікому не дозволимо будувати імперію всередині української душі. Сьогодні відбулося засідання РНБО. Засідання, на якому ми розглянули численні факти звʼязків окремих релігійних кіл в Україні з державою-агресором. Перше. РНБО доручила Уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій. Друге. Державній службі з етнополітики та свободи совісті – забезпечити проведення релігієзнавчої експертизи Статуту про управління УПЦ на наявність церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом і за необхідності вжити передбачених законом заходів. Третє. Забезпечити перевірку наявності правових підстав і дотримання умов користування релігійними організаціями майном, яке перебуває на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Четверте. Усім органам, до компетенції яких належать питання у сфері забезпечення національної безпеки, активізувати заходи з виявлення та протидії підривній діяльності російських спецслужб у релігійному середовищі України. І застосувати персональні санкції – прізвища будуть оприлюднені невдовзі. І пʼяте. Потребуємо підвищення статусу й посилення можливостей Державної служби з етнополітики та свободи совісті. Відбудеться реформа цієї структури, яка дасть їй змогу реально захищати права та законні інтереси українців і держави. Цими й іншими рішенням ми гарантуємо Україні духовну незалежність. 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Show more ...

IMG_2894.MP4

2 476 673
4 358
Провів телефонну розмову з Головою Африканського Союзу, Президентом Сенегалу Макі Салем. Підбили підсумки нашого саміту , підтриманого Африканським Союзом. Обговорили подальше втілення ініціативи і можливу участь країн Африки в реалізації формули миру. ____ Had a phone call with Chairperson of the African Union, President of Senegal Macky Sall. Summed up the results of our summit backed by the African Union. Discussed further implementation of the initiative and possible participation of African countries in the implementation of the Peace Formula.
Show more ...
191 486
87
Бере Гріллзе, дякую за цей візит до України! Важливо, щоб світ чув правду про боротьбу українців за свою свободу та демократію, про ракетний терор агресора проти наших людей., дякую за цей візит до України! ____ Bear Grylls, thank you for this visit to Ukraine! It is important to make the world hear the truth about the struggle of Ukrainians for their freedom and democracy, about the missile terror of the aggressor against our people.
222 221
759
Справедливість для України дорівнює справедливості для світу.  Щоб ніколи більше не повторилася така війна, яку Росія розпочала проти нас, мають бути притягнуті до відповідальності всі російські вбивці та кати, усі їхні спільники, усі російські мародери й пропагандисти війни, а також усі автори російської геноцидної політики. Ті, хто спланував і розпочав агресію. Ті, хто погоджує та організовує терор проти наших міст і депортацію наших людей. Вірю, що робота, зокрема, українських прокурорів обовʼязково буде покладена в основу обвинувачення в спецтрибуналі щодо агресії. Тож, будь ласка, працюйте на повну потужність і завжди памʼятайте, що сумою всіх наших кроків має бути саме справедливість. Саме зараз і саме в Україні ми здобуваємо справедливість для всієї Європи та багатьох народів світу.   Із професійним святом вас! Слава Україні!
Show more ...

20221130_Address_Prokuror_ENG_SUB_TG.mp4

658 204
262
Ми зможемо досягти результатів, подолати всі загрози лише об’єднано, лише разом. Лише разом зможемо й перемогти. Україна та цивілізований світ – без війни, без тероризму, без голоду. —— Only united and only together will we be able to achieve the results and overcome all threats. Only together can we win. Ukraine and the civilized world - without war, without terrorism, without famine.

Summit_Grain 2_TG.mp4

374 420
183
Ані зимовий холод, ані темрява, ані будь-які інші прояви терору не допоможуть агресору підкорити українців. Настане час української перемоги! —— Neither the winter frost, nor the darkness, nor any other manifestations of terror will help the aggressor conquer the Ukrainians. The time of Ukrainian victory will come! Photo: Metin Aktaş for Anadoluimages, Serhii Korovainyi for WSJ and Destandaard, Roman Pilipey for EPAimages, Kostiantyn Liberov and Vlada Liberova, State Emergency Service, Oleg Palchyk, Yevhen Titov for AFP.
Show more ...
457 957
415
I held another meeting of the Staff today. The main issues are the Donetsk region, Luhansk region, Kharkiv region, Zaporizhzhia region, Kherson region, Crimea, frontline territories and our state border. We are analyzing the intentions of the occupiers and are preparing a countermeasure - an even more powerful countermeasure than now. Energy and communication. We record the results of what has already been done to protect our systems. We are preparing new solutions. Energy workers and utility workers, all our services are doing everything to stabilize the system and give people more energy for longer. And I want to emphasize once again: it is very important that people understand when and for what period of time they will be left without electricity. This is the responsibility of both the energy companies themselves and local authorities. People have a right to know. And to the extent that it is possible now, the predictability of life should be ensured. People see that in neighboring houses or on nearby streets, for some reason, the rules regarding light are different. And there should be justice and clarity. Glory to everyone who defends Ukraine! Gratitude to everyone who helps our state! Glory to Ukraine!
Show more ...

20221130_Address_President_TG_ENG_SUB.mp4

197 920
53
Провів сьогодні чергове засідання Ставки. Головні питання – Донеччина, Луганщина, Харківщина, Запорізька область, Херсонщина, Крим, прифронтові території та наш державний кордон. Аналізуємо наміри окупантів і готуємо протидію – ще потужнішу протидію, ніж зараз. Енергетика та звʼязок. Фіксуємо результати того, що вже зроблено для захисту наших систем. Готуємо нові рішення. Енергетики та комунальні служби роблять усе, щоб стабілізувати систему й дати людям більше енергії на довший час. І я ще раз хочу підкреслити: дуже важливо, щоб люди розуміли, коли і на який проміжок часу в них відключать електрику. Це відповідальність як самих енергокомпаній, так і місцевої влади. Люди мають право знати. І настільки, наскільки це можливо зараз, має бути забезпечена передбачуваність життя. Люди бачать, що в сусідніх будинках чи на найближчих вулицях чомусь інші правила щодо світла. А має бути справедливість і зрозумілість. Слава кожному і кожній, хто захищає Україну! Дякую всім, хто допомагає нашій державі! Слава Україні!
Show more ...

20221130_Address_President_TG.mp4

2 384 364
1 296
Війна закінчиться тоді, коли ми переможемо. Або коли цього захоче Росія. Може статися так, що РФ захоче тільки тоді, коли відчуватиме, що вона слабка, залишилася в ізоляції та не має партнерів. Про це, а також про підтримку Сполучених Штатів та Ізраїлю розповів під час NYT DealBook Summit. —— The war will end when we win. Or when Russia wants it. The Russian Federation may only want that when it feels that it is weak, isolated and has no partners. I spoke about this, as well as about the support from the United States and Israel, during the NYT DealBook Summit.
Show more ...

20221130_NYT_DealBook_Summit_TG.mp4

230 579
244
Цьогоріч Україна стала світовим взірцем сміливості. І мільярди людей на всіх континентах побачили, що означає українська незламність і чому російський терор не досягне своєї мети. ____ This year, Ukraine became a global example of courage. And billions of people on all continents saw what Ukrainian indomitability means and why Russian terror will not achieve its goal. Photo: Rick Mave, Serhiy Hudak, State Emergency Service of Ukraine, Oleg Petrasyuk for EPA Images, Olena Tita, Yuriy Stefanyak, Serhii Nuzhnenko.
Show more ...
445 607
295
The situation at the front is difficult.   Despite extremely big Russian losses, the occupiers are still trying to advance in the Donetsk region, gain a foothold in the Luhansk region, move in the Kharkiv region, they are planning something in the south.   But we are holding out and – most importantly – do not allow the enemy to fulfill their intentions. They said they would capture the Donetsk region in spring, summer, autumn. Winter begins this week already. They wasted their regular army there, they lose hundreds of mobilized and mercenaries there every day, they use barrier troops there.   This year, Russia will lose a hundred thousand of its soldiers killed and only God knows how many mercenaries. And Ukraine will stand. And the world will do everything to ensure that everyone guilty of this criminal war is brought to justice.   Glory to all who fight for freedom! Glory to all who work for our victory! Eternal memory to all who gave their lives for Ukraine! Glory to Ukraine!
Show more ...

20221129_Address_President_ENG_SUB_TG.mp4

212 618
65
Ситуація на фронті складна. Попри надзвичайно великі російські втрати окупанти все ще намагаються наступати на Донеччині, закріпитися на Луганщині, рухатися на Харківщині, щось там вони планують на півдні. Але тримаємо оборону і, головне, не даємо ворогу здійснити їхні наміри. Вони говорили, що захоплять Донеччину – навесні, влітку, восени. Цього тижня починається вже зима. Вони поклали там свою регулярну армію, вони втрачають там щодня сотні мобілізованих і найманців, вони використовують там заградзагони. Іще цьогоріч Росія втратить убитими сто тисяч своїх солдатів і лише Богу відомо скільки найманців. А Україна стоятиме. А світ буде робити все, щоб кожен, хто винен у цій злочинній війні, опинився на лаві підсудних. Слава всім, хто воює за свободу! Слава всім, хто працює заради нашої перемоги! Вічна памʼять усім, хто віддав своє життя за Україну! Слава Україні!
Show more ...

20221129_Address_President_TG.mp4

2 829 397
1 222
Нам важливо пройти цю зиму. Ми спроможні перемогти й перемагаємо. Але без допомоги США – лідера в підтримці України, – якої ми й надалі потребуємо, нам було б дуже складно. Тому напередодні поїздки співачки Джамали до США для участі в громадських і культурних заходах поспілкувалися про те, що сигнали від відомих діячів культури й мистецтва точно мають вплив у світі. Голос Джамали чутно всюди. Тож це чудова можливість іще раз нагадати всім, що в Україні триває війна. ____ It is important for us to get through this winter. We can win and we are winning. But without the help from the USA, which is the leader in supporting Ukraine, and which we will need in the future, it would have been very difficult for us. Therefore, on the eve of the singer Jamala's trip to the USA for her participation in public and cultural events, we talked about the fact that signals from famous figures of culture and art definitely have an impact in the world. Jamala's voice is heard everywhere. Therefore, this is a great opportunity to once again remind everyone that there is a war going on in Ukraine.
Show more ...
332 447
188
У Парламенті Великої Британії. Про підтримку. Про справедливість. Для України та світу. Щиро й по-справжньому. Підтримую і завжди поруч. Дякую тобі. ____ In the British Parliament. About support. About justice. For Ukraine and the world. Sincerely and truly. I am always here for you. Thank you.
206 113
191
Провів телефонну розмову із Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Подякував за підтримку ініціативи . Також обговорили реалізацію української формули миру та співпрацю задля захисту України від російського ракетного терору. ____ I had a phone call with German Federal Chancellor Olaf Scholz. I am thankful for supporting the initiative. We also discussed the implementation of the Ukrainian Peace Formula and cooperation to protect Ukraine from Russian missile terror.
Show more ...
451 081
138
Для мене честь – представляти українську кандидатуру на проведення Всесвітньої виставки 2030 року. Представляти Одесу – а отже, і весь Чорноморський регіон. У 2030 році, коли українська відбудова вже продемонструє значну частину із запланованих результатів, саме в Україні можна буде побачити, на що здатне людство, коли всі народи – співпрацюють заради миру і безпеки, заради розвитку і зручнішого майбутнього для всіх людей. А в цьому, до речі, і є фундаментальний сенс Всесвітніх виставок. Тож реальність нашої країни і дух Всесвітніх виставок максимально збігатимуться. Саме в Україні, саме у 2030 році. Коли 2030-го ви відвідаєте Україну й нашу Одесу, ви зможете відчути силу, свободу і культуру не просто однієї країни і одного міста. Ви відчуєте потенціал усього людства. Ось чому 2030 рік. Ось чому Одеса, Україна і Чорне море. Ось чому Всесвітня виставка.
Show more ...

20221129_Expo_TG.mp4

309 139
453
Жахлива війна проти нашої країни триває, і з настанням зими з’явилися нові виклики. Разом з амбасадорами фандрейзингової платформи UNITED24 Андрієм Шевченком, Олександром Усиком, Скоттом Келлі, Еліною Світоліною, Лієвом Шрайбером та Тімоті Снайдером, керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком обговорили подальші кроки підтримки України. Зокрема фандрейзинг на генератори для лікарень. Адже через постійні ворожі удари по енергетичній структурі українські лікарі вимушені оперувати при світлі ліхтариків. Маємо зберігати єдність світу щодо підтримки України, щоб пройти цей складний період. І я впевнений на сто відсотків, що ми переможемо. Дякую амбасадорам за все, що ви робите для України та українців. —— The terrible war against our country continues, and with the onset of winter new challenges have appeared. Together with the ambassadors of the UNITED24 fundraising platform Andriy Shevchenko, Oleksandr Usyk, Scott Kelly, Elina Svitolina, Liev Schreiber and Timothy Snyder, Head of the Office of the President Andriy Yermak discussed further steps to support Ukraine. In particular, fundraising for generators for hospitals. After all, due to constant enemy attacks on the energy structure, Ukrainian doctors are forced to operate by the light of flashlights. We must preserve the unity of the world in supporting Ukraine to get through this difficult period. And I am one hundred percent sure that we will prevail. I am grateful to the ambassadors of for everything they do for Ukraine and Ukrainians.
Show more ...

Ambasadors_2_TG.mp4

309 862
284
Революція на граніті – це приклад того, як молодий і вільний український дух отримав першу перемогу над монстром старої кривавої системи. Історія початку сучасної української незалежності та демократії – у новому випуску . —— The Revolution on Granite is an example of how the young and free Ukrainian morale gained the first victory over the monster of the old bloody system. The new episode of is about the origins of modern Ukrainian independence and democracy.

BRIEFLY_012_Revolution_ua_1990_1080x1920_REELS_prew.mp4

571 671
702
Frontline. Provision of the army. Energy sector. Communication. Points of Invincibility. Strengthening our air defense. Working with partners. The situation in the frontline areas and suppression of Russian firing positions. We keep all key issues in the focus of the Staff’s attention. That day, as every other day, the occupiers again shelled Kherson and the communities of the region. In just one week, the enemy fired 258 times on 30 settlements of our Kherson region. The Russian army also damaged the pumping station that supplied water to Mykolaiv. Well, what can be said about them? This is the real essence of those random "comrades" who took over Russia. After 20 years of rule, a large part of their own state is in such devastation, as if a war had taken place there. And this is not a war - it’s just because they have come. They are capable of nothing but devastation. This is all they leave behind. And what they are doing now against Ukraine is their attempt to take revenge. To take revenge for the fact that Ukrainians have repeatedly defended themselves from them. Ukraine will never be a place for devastation. Ukraine will never accept orders from these "comrades" from Moscow. We will do everything to restore every object, every house, every enterprise destroyed by the occupiers. 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Show more ...

20221128_Address_PU_SUB_ENG_TG.mp4

217 836
82
Фронт. Забезпечення армії. Енергетика. Зв’язок. Пункти Незламності. Посилення нашої ППО. Робота з партнерами. Ситуація у прифронтових районах і подавлення російських вогневих позицій. Усі ключові питання – тримаємо у фокусі уваги. Цієї доби, як і кожного божого дня, окупанти знов обстрілювали Херсон і громади області. Лише за один тиждень ворог 258 разів обстріляв 30 населених пунктів Херсонщини. Російська армія пошкодила і насосну станцію, яка забезпечувала подачу води в Миколаїв. Ну що про них сказати? Ось це і є справжня суть тих випадкових товаришів, які заволоділи Росією. У них після 20 років правління на значній частині їхньої ж держави така розруха, ніби там пройшла війна. А це не війна – це вони пройшли. Вони ні на що не здатні, окрім розрухи. Це все, що вони полишають по собі. І те, що вони роблять зараз проти України, – це їхнє намагання помститись. Помститись за те, що українці вже неодноразово захищали себе від них. Україна ніколи не буде місцем для розрухи. Україна ніколи не прийме порядків від цих товаришів з Москви. Зробимо все, щоб відновити кожен зруйнований окупантами об’єкт, кожен будинок, кожне підприємство. 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Show more ...

20221128_Address_PU_TG.mp4

2 603 727
1 113
Зустрівся з міністрами закордонних справ Естонії – Урмасом Рейнсалу, Ісландії – Тордіс Колбрун Гилфадоттір, Латвії – Едгарсом Рінкевичсом, Литви – Габріелюсом Ландсбергісом, Норвегії – Аннікен Вітфельдт, Фінляндії – Пеккою Хаавісто та Швеції – Тобіасом Біллстрьомом. Цей візит є важливим сигналом міцної підтримки й солідарності країн-партнерів з Україною, особливо в часи найсерйозніших викликів. Дякую державами Балтії та Північної Європи за незмінно активну й дієву допомогу Україні в захисті територіальної цілісності та незалежності. —— I had a meeting with Ministers of Foreign Affairs of Estonia Urmas Reinsalu, Iceland Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir, Latvia Edgars Rinkēvičs, Lithuania Gabrielius Landsbergis, Norway Anniken Huitfeldt, Finland Pekka Haavisto and Sweden Tobias Billström. This visit is an important signal of strong support and solidarity of friendly partner countries with Ukraine, especially in times of the most serious challenges. I thank the Baltic and Northern European states for their consistently active and efficient support for Ukraine in defending its territorial integrity and independence.
Show more ...

MZS_tg.mp4

601 451
282
Обговорили з Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте сталу оборонну співпрацю. Радий був почути, що наступного року підтримка України лише зростатиме. Також обговорили реалізацію моєї формули миру та перехід України до енергоощадливих технологій. —— Discussed sustainable defense cooperation with Dutch Prime Minister Mark Rutte. I was glad to hear that the support for Ukraine will only increase next year. We also discussed the implementation of my peace formula and Ukraine's transition to energy-saving technologies.
Show more ...
544 972
137
We understand that terrorists are preparing new strikes and as long as they have missiles, they won’t stop. But our ability to help each other and take care of the most vulnerable - the elderly, families with children, those who lost homes and relatives in the war - our mutual assistance is one of the elements of protection against terror and our strength. The upcoming week can be as hard as the one that passes. Our Defense Forces are preparing. The whole state is preparing. We work out all scenarios, including with partners. And our unity must be ready. So please do not leave without help those whom you can help. Please pay attention to the air alerts during the week. Together and helping each other we will pass this challenge of war as well: this winter, this Russia's attempt to use the cold against people. We are doing and will do everything possible to strengthen our defense. Together we’ll endure everything. 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Show more ...

20221127_Address_PU_ENG_SUB_TG.mp4

342 471
135
Ми розуміємо, що терористи готують нові удари і поки у них є ракети – вони не заспокояться. Але наша здатність допомагати один одному і дбати про тих, кому найскладніше, – про літніх людей, про сім’ї з дітьми, про тих, у кого війна забрала дім і рідних... – наша взаємодопомога є одним з елементів захисту від терору і нашою силою. Тиждень, що починається, може бути таким самим складним, як і цей, що минає. Наші Сили оборони готуються. Уся держава готується. Усі сценарії опрацьовуємо, у тому числі з партнерами. І має бути готовою наша з вами єдність. Тому, будь ласка, не залишайте без допомоги тих, кому можете допомогти.  Будь ласка, на тижні зважайте на сигнали повітряної тривоги. Усі разом і допомагаючи один одному – ми пройдемо і цей виклик війни: цю зиму, це намагання Росії використати холод проти людей. Робимо і будемо робити усе можливе, щоб зміцнити нашу оборону. Робимо і будемо робити усе, щоб притягти Росію до відповідальності за цю терористичну війну.  Разом – усе пройдемо. 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Show more ...

20221127_Address_PU_TG_New.mp4

3 294 414
3 388
За кожною з тисячі російських ракет – нелюди, винні у смертях і втратах, які були спричинені цими ракетами. За кожним проявом російської агресії – ті, хто спланував її, організував її, виправдовував її та заважав завершити її. Терористи відповідатимуть за все це. І ми обов’язково виженемо їх з нашої землі. ____ Each of thousands of Russian missiles was launched by savages guilty of deaths and losses caused by these missiles. Every manifestation of Russian aggression was caused by those who planned it, organized it, justified it and hindered its termination. Terrorists will be held to account for all this. And we will definitely oust them from our land. Photo: Heathcliff O'Malley, Ondra Deml, Yana Sidásh, Serhii Korovainyi for De Standaard, Kostiantyn Liberov and Vlada Liberova, Pavlo Zmey.
Show more ...
977 306
420
Today we held the first International Summit on Food Security. We don't just fight off aggression. Step by step, we are creating a system that will stop aggression, dismantle its consequences, and guarantee long-term security – the security of Ukraine, all of Europe, and the world. Food security is one of the key elements of global stability. This is where Ukraine's leading role is most evident. More than 20 countries supported our summit. The total amount that we have accumulated for Grain From Ukraine is already almost $150 million. Work continues. We are preparing up to 60 ships. Never again should hunger be used as a weapon. I thank everyone who helps us! Thank you to every leader who works with us for European and global security! Glory to our soldiers and our indestructible people! Eternal memory to all those who gave their lives for Ukraine! Glory to Ukraine! And please, today honor the memory of Ukrainian men and women, children and adults, whose lives were taken by the Holodomor genocide.
Show more ...

20221126_Address_President_SUB_ENG_TG.mp4

209 189
59
Сьогодні ж я зустрівся з Премʼєр-міністром Бельгії. Обговорили наші спільні дії. І не лише заради продовольчої безпеки. Підписали декларацію щодо підтримки Бельгією повноправного членства України і в Європейському Союзі, і в НАТО. Це важливий сигнал. Обговорили подальшу політичну та оборонну взаємодію, санкції проти Росії, можливості Бельгії допомогти нам із проходженням цієї зими. Сьогодні ж у Києві відбулася зустріч Люблінського трикутника на рівні Премʼєр-міністрів – Україна, Польща і Литва. Підписали спільну заяву щодо подальшої підтримки України й міжнародного правопорядку. Тож сьогодні – дуже насичений дипломатичний день. День, який зміцнив і Україну, і наших партнерів. Цієї доби наші енергетики продовжили відновлення системи. І маємо вже більше можливостей генерувати й постачати електрику. Але, на жаль, ще недостатньо, щоб зробити постачання повністю стабільним. Станом на ранок уже вдвічі менше абонентів, ніж учора ввечері, були відключені від електрики. Втім, у 14 областях і в Києві все ще діють обмеження для більш як 100 тис. абонентів у кожному з регіонів. Якщо увечері споживання зросте, кількість відключень може збільшитися. Це ще раз свідчить про те, наскільки важливо зараз берегти енергію та споживати її раціонально. Сьогодні вдень ворог завдав ракетного удару по Дніпропетровщині – по приватному сектору, по звичайних будинках. Є поранені. Обстрілювали Донеччину, південь, інші регіони. Росія і цей день – день пам’яті – перетворює на день терору. Окупанти обов’язково відповідатимуть за все це. І ми виженемо їх із нашої землі. І ще одне. Сьогодні нам вдалося звільнити з російського полону ще 12 українців. З них троє – цивільні, двоє – офіцери й семеро – рядові та сержанти. Лише за цей тиждень ми повернули в Україну 98 наших людей із полону. Повернемо й усіх інших. Я дякую всім, хто нам допомагає! Дякую кожному лідеру, який працює разом з нами заради європейської та глобальної безпеки! Слава нашим воїнам і нашому незламному народу! Вічна памʼять усім, хто віддав життя за Україну! Слава Україні! І, будь ласка, сьогодні вшануйте пам’ять українців і українок, дітей і дорослих, чиї життя були забрані Голодомором-геноцидом.
Show more ...
234 759
79
Незламний народе незламної країни! Сьогодні ми провели перший Міжнародний саміт із продовольчої безпеки. Провели в Києві разом із нашими партнерами. І свідомо – саме цими днями, коли ми вшановуємо пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років. Українці пройшли через геноцид. І сьогодні ми робимо все можливе й неможливе, щоб зупинити нову геноцидну політику Росії. Нову, але таку схожу на ту, яка вбила мільйони людей у ХХ столітті. І ми не просто відбиваємося від агресії. Ми крок за кроком створюємо систему, яка зупинить агресію, демонтує її наслідки й гарантуватиме довготривалу безпеку – безпеку Україні, усій Європі та світу. Продовольча безпека – один із ключових елементів глобальної стабільності. Це те, у чому лідерська роль України проявляється найочевидніше. Завдяки нашій експортній зерновій ініціативі з трьох чорноморських портів ми відправили на світовий ринок близько 12 мільйонів тонн продовольства. 40 країн світу. З цього обсягу більш як 2,5 млн тонн – країнам, у яких не просто дефіцит продовольства, а жорстка криза. У межах Продовольчої програми ООН ми допомогли країнам, у яких люди буквально голодують або на межі голоду. Це, зокрема, Ефіопія, Ємен. Також ми допомогли Сомалі й Афганістану. І це тільки початок. Сьогодні ми офіційно оголосили про старт нашої нової ініціативи – гуманітарної. Grain from Ukraine. І маємо домовленості вже з багатьма партнерами про спільну роботу «Зерно з України». Євросоюз, США, Франція, Британія, Німеччина, Японія, Катар, Канада, Норвегія, Нідерланди, Фінляндія, Бельгія, Литва, Чехія, Італія, Австрія, Іспанія, Швеція, Словенія, Швейцарія та інші. Наш саміт із продовольчої безпеки підтримали понад 20 держав. Загальна сума, яку ми акумулювали для Grain from Ukraine, – вже близько 150 млн доларів. Робота триває. Готуємо до 60 кораблів. Усі ми разом не просто відправляємо українську агропродукцію тим країнам, які найбільше страждають від продовольчої кризи. Ми підтверджуємо, що ніколи більше голод не має використовуватися як зброя. Якби не українське продовольство, якби не наше спільне з партнерами лідерство, то соціальну стабільність у таких регіонах, як північ Африки або Близький Схід, не вдалося б втримати. Саме цього хотіла Росія. Маємо – і можемо! – цього не допустити.
Show more ...
157 747
65
Сьогодні ми провели перший Міжнародний саміт із продовольчої безпеки. Ми не просто відбиваємося від агресії. Ми крок за кроком створюємо систему, яка зупинить агресію, демонтує її наслідки й гарантуватиме довготривалу безпеку – безпеку Україні, усій Європі та світу. Продовольча безпека – один із ключових елементів глобальної стабільності. Це те, у чому лідерська роль України проявляється найочевидніше. Наш саміт підтримали понад 20 держав. Зальна сума, яку ми акумулювали для Grain From Ukraine, – уже майже 150 млн доларів. Робота продовжується. Готуємо до 60 кораблів. Ніколи більше голод не має використовуватись як зброя. Я дякую всім, хто нам допомагає! Дякую кожному лідеру, який працює разом із нами заради європейської та глобальної безпеки! Слава нашим воїнам і нашому незламному народу! Вічна памʼять усім, хто віддав життя за Україну! Слава Україні! І будь ласка, сьогодні вшануйте памʼять українців і українок, дітей і дорослих, чиї життя були забрані Голодомором-геноцидом.
Show more ...

20221126_Address_President_TG.mp4

2 305 243
685
Дніпро. Чергові російські ракети по мирному українському місту. Зруйновано будинки, постраждали люди. Державі-терористу вже давно слід було усвідомити: ми ніколи не віддамо своєї свободи. А за всі страждання, які вона принесла на нашу землю, обов’язково доведеться відповідати. Перед судом та історією. —— Dnipro. Another Russian missiles launched on a peaceful Ukrainian city. Houses have been destroyed, people have been injured. The terrorist state must have realized a long time ago – we will never give up our freedom. And for all the suffering it brought to our land it will definitely have to answer. To court and history.
Show more ...
431 331
321
Щороку в останню суботу листопада ми вшановуємо пам’ять про мільйони людей. Мільйони закатованих і замордованих українців. Жінок, чоловіків, літніх людей. Мільйони дітей. Мільйони жертв голодоморів. У 1921, 1922, 1923 роках, у 1946, 1947-му та в найчорніші 1932–1933 роки. Вічна пам’ять жертвам голодоморів! Вічний спокій їxнім душам! —— Every year, on the last Saturday in November, we honor the memory of millions of people. Millions of tortured and murdered Ukrainians. Women, men, elderly people. Millions of children. Millions of victims of famine. In 1921, 1922, 1923, 1946, 1947, and the darkest years – 1932-1933. Eternal memory to the victims of the famine! Eternal peace to their souls!
Show more ...

Holodomor_5_TG.mp4

233 501
277
Імена наших друзів, які були поряд з Україною від початку повномасштабного вторгнення Росії, мають бути закарбовані не лише в пам’яті наших людей, але й на металі, щоб їх бачили і наступні покоління. Дякую Литві та голові литовського уряду Інгріді Шимоніте за підтримку! —— The names of our friends, who have been with Ukraine since the beginning of the full-scale invasion of Russia, should be engraved not only in the memory of our people, but also in metal, so that future generations can see them. I'm thankful to Lithuania and the head of the Lithuanian government, Ingrida Šimonytė, for their support!
Show more ...

Tablichka_TG.mp4

441 738
213
Сьогодні відбувся установчий саміт нашої нової гуманітарної ініціативи Grain From Ukraine. Ця наша ініціатива підкреслює глобальну важливість продовольчої безпеки і глобальну роль України та наших партнерів у гарантуванні такої безпеки. Ми плануємо відправити з українських портів принаймні 60 суден до країн, які найбільше потерпають від продовольчої кризи та потребують термінової допомоги. Це такі країни, як Ефіопія, Судан, Південний Судан, Сомалі, Конго, Кенія, Ємен та інші. Ми вже маємо значні результати в межах співпраці з Продовольчою програмою ООН, але можемо зробити більше. Кожен корабель із зерном, який буде відправлений з українських портів у межах ініціативи Grain From Ukraine, забезпечить потребу в продовольстві в середньому для 90 тис. людей. Шістдесят кораблів дадуть гарантію продовольчої безпеки для мільйонів людей. Це буде один із найбільших внесків у глобальну стабільність – реальний, потрібний крок. Дякую всім лідерам і країнам, які допомагають і захищають людяність та реально протистоять російському терору. Крок за кроком ми повернемо мир і безпеку. Я в цьому впевнений.
Show more ...

20221126_PressConference_tg.mp4

272 417
163
Last updated: 10.11.22
Privacy Policy Telemetrio