cookie

ما از کوکی‌ها برای بهبود تجربه مرور شما استفاده می‌کنیم. با کلیک کردن بر روی «پذیرش همه»، شما با استفاده از کوکی‌ها موافقت می‌کنید.

avatar

中文设置 中文汉化 简体中文

zh_cn

نمایش بیشتر
الصين246چینی251دسته بندی مشخص نشده است
Advertising posts
210 205مشترکین
اطلاعاتی وجود ندارد24 ساعت
-5 5307 روز
-95 07730 روز

در حال بارگیری داده...

معدل نمو المشتركين

در حال بارگیری داده...

↑↑↑电脑用户点击上方进行修改简体中文语言↑↑↑ 我们将继续基于先前的工作维护最新语言包。 请继续活跃使用与校对人员,该语言包将于此通知发出之时起继续更新与支持服务。已经翻译的部分将无限期保留,其他管理员仍可在自由时间内对语言包进行适度修改。此频道将保留,用于推送更为活跃的语言包项目。 请各位用户选用活跃维护的语言包。我们会对各位用户保障,感谢大家使用。
نمایش همه...
↓↓↓电脑用户点击下方进行修改简体中文语言↓↓↓ >>> 点击此处安装电脑语言包 <<< http://setlanguage.cc/classic-zh-cn 对译者:我们在此公开翻译时使用的词汇表,欢迎借鉴。如需修改,请申请编辑权限。 我们采取开放的翻译维护策略,您可以前往相应位置提交翻译建议,我们将会尽快审阅合并。贡献突出的用户将被授予。相应的群组仅用于翻译交流,其他有关问题请前往 TG 简中交流(水群) 提出
نمایش همه...
↑↑↑手机用户点击下方进行修改简体中文语言↑↑↑ ↓↓↓电脑用户点击下方进行修改简体中文语言↓↓↓
نمایش همه...
↓↓↓手机用户点击下方进行修改简体中文语言↓↓↓ >>> 苹果手机点击此处安装简体中文语言包 <<< >>> 安卓手机点击此处安装简体中文语言包 <<<
نمایش همه...
Telegram 汉化教程 本项目与 Telegram 官方(Telegram Messenger LLP)无关
نمایش همه...
آرشیو پست ها