cookie

ما از کوکی‌ها برای بهبود تجربه مرور شما استفاده می‌کنیم. با کلیک کردن بر روی «پذیرش همه»، شما با استفاده از کوکی‌ها موافقت می‌کنید.

avatar

Kizuna no Allele

─────────────────── 🩵 Welcome Your One Step Destination For Anime ✨M‌a‌i‌n‌ C‌h‌a‌n‌n‌e‌l‌ :- @Anime_Multiverse_Official ✨ O‌ngoing :- @Ongoing_Anime_Shadows ─────────────────── 💛 P‌a‌i‌d‌ P‌r‌o‌m‌o‌t‌i‌o‌n‌ / C‌r‌o‌s‌s‌ : @GoKU_ImMoRTaL_Bot

نمایش بیشتر
Advertising posts
20 153مشترکین
-1024 ساعت
-1427 روز
-38530 روز

در حال بارگیری داده...

در حال بارگیری داده...

برچسب های کانال
  • پیام اخطار توسط Telemetrioکانال بازدیدهای جعلی دارد
  • تأیید شد در تلگرامکانال در تلگرام تأیید شده است
  • "کلاهبردار" از تلگرامتلگرام این کانال را به عنوان "کلاهبردار" شناخته است.
  • "جعلی" از تلگرامتلگرام این کانال را به عنوان "جعلی" شناخته است.
  • مسدود در تلگرامتلگرام بدون دلیل مشخصی کانال را مسدود کرده است
بفهمید اگر کانال تورم بازدید و مشترکین را دارد

این ویژگی برای حساب‌های ویژه با اشتراک در تيليمتريو در دسترس است

اکنون مشترک شوید