The service is also available in your language. For translation, pressEnglish
Best analytics service

Add your telegram channel for

  • get advanced analytics
  • get more advertisers
  • find out the gender of subscriber
دسته بندیمشخص نشده است
زبان جغرافیایی و کانال

all posts Amir Tataloo | امیر تتلو

Official Telegram Channel of Amir Tataloo (iranian singer-songwriter) Youtube Channel : youtbe.com//amirtataloo Telegram Channel :  @AmirTatalootelOriginal  Inestagram Page :  https://instagram.com/tatalooteamsupport  تبلیغات و ارتباط :  @Tatalooadmno  
نمایش توضیحات
672 272+46 336
~104 573
~19
15.51%
رتبه کلی تلگرام
در جهان
1 410جایی
از 6 950 946
در کشور, ایران 
114جایی
از 406 782
همه انتشارات
اینا خنده ان ولی یه سرفه کنم میرینن … ! 🥱😒🤫 ۷۸
18 700
34
🆔 Youtube🔻 Instagram🔻

Ye dafe dige mikham.m4a

40 711
1 017
خوبه فعلا امیر تتلو نداریم گندم داریم 👽🫶🏻💎
40 718
22
گندم خانمه دیگه ، یه ملکه هر کار کنه ملکه س و هر حرکتش قشنگه به نظر من 💎
40 784
34
🆔

Amir Tataloo Merzhak Miram.mp3

42 244
1 808
فقط بیستاعه هنو پر نشده از سمت هیشکی !۷۸
40 492
12
منم آماده ام و خانمم رفته آقام رفته همه رفتن به کیرم !
39 928
33
آهنگ همه چیش آماده س !
39 656
41
39 690
160
🆔 Instagram🔻

Amir Tataloo - Didi 128.mp3

49 702
978
من هنوز زنده ام 🪐🫀 ۷۸
48 519
55
ببین امیر تتلو چقدر آدمو همینجوری از مرگ نجات داده با آهنگاش تا حالا … !!!
48 252
31
یه بار دیگه خودم از دست مرگ در رفتم و با آهنگش چشمامو شستم !!
48 044
28
خدایا یه نگو بگو برم 🪐
48 611
37
من لیاقتشو دارم !
48 638
44
همین امشب رو تخت خودم بخوابم و دیگه هیچوقت پا نشم !
48 287
73
امشب !!
47 582
48
من میخوام تو خواب بمیرم 💎
46 814
63
من صدا میکنم عزرائیلو 🫀
46 250
59
مرگ !
45 435
43
اینجا تو خونه ی ماست نشسته رو سینه م !
45 002
59
فرشته ی مرگو 🕍
44 397
72
دیدمش 👀
44 021
73
اوه اوه !
43 675
59
من خودم افتادم چون که خب سنگینه بارم 🫀🪐
43 445
84
من مرگ حقم نبود !!
43 010
46
همه چیز دروغ بود !!
42 837
71
چون عشق دروغ بود !
42 588
85
من مُردم چون خودم خواستم !
42 186
70
دروغه !!!
41 727
36
این چیزا که اینا بعد از مرگ میخوان به من ببندنو شاید خودشونو بکشه اما من میزدم روش هزار تا شیکم میرفتم 😉
41 461
33
بعدش به شما دروغ نگن !!!
40 960
29
من اگه مُردم دلیلش به هیچ وجه مواد یا داروی خاصی نبوده !!
40 777
37
من هزار بار گفتم بازم میگم !
40 450
15
فقط یه چیز !!
40 302
14
من اصلا حالم خوش نیست یکی پاشه بیادددددددددددد ☀️☀️☀️🌪🌪🌪🌪🌪🌪🌪 همین فردا نه همین الان
40 770
215
فقط میخوام بمیرم بمیرم بمیرم بمیرم بمیرم
39 201
63
نه کنسرت میخوام نه موزیک نه پول !!
38 913
14
من خسته ام واقعا !!
38 982
33
چهار نفر بگین این کیریه لاشیه ولم کنین سند مرگ رو امضا کنین !!
38 837
17
من میخوام بمیرم ، بمیرم !!
38 639
22
مایاااااااا بگو‌ نه به امیر تتلو !!
38 539
30
یکی دیگه پیدا کنم حرکته !!!
38 547
35
یکیش فاطمه م بود !!
38 534
55
یکی که حتما قریشیه نه میگه به امیر تتلو !!
38 525
55
یکیش که رفت !!
38 470
28
چهار تا شاهد میخوای واسه رفتن !
38 468
28
یکی دیگه پیدا کنم حرکته !!
38 477
32
سه تا از بزرگترین آدمای زندگیم بهم نه گفتن !!
38 545
46
#ماه_کامل
38 555
14
لباس عروس تن مرده های تظاهرات کنین بیارین تو جشن عروسیم !!
38 716
25
منو بیاین ببرین بندازین بغل هرکی دوست دارین !!
38 677
32
یه عیس ام که حتی بلدم از مریم مقدسم دل بکنم من !!
38 652
40
من غرور و امیر تتلو رو دادم من مریم مقدسمو دادم !
38 643
34
روحمو دادم !!!
38 637
31
من قلبمو دادم !
38 695
33
بیست هزار تا پولی نبود براش !!
38 600
11
من گاییده شدم که این ماه کامل شد !!
38 714
34
بهم گفت گداییش کنم تو بغل جنده ها غریبه ها و گفتم چشم و الان آماده ام !!
38 869
37
قلبم رفت کلیدش موند دستم !!
39 066
58
همه کسم رفت !!
39 206
44
نشستم رفتن همه چیزمو نگاه میکنم تا ماه کامل بیاد !!
40 057
41
من باختم چون گاهی باید باخت تا برد و گاهی شب سرد است و تاریک و باید ماه آورد !!
40 996
143
من آماده ام سی بار جرررررر خوردم که همزمان هم ماه کامل شم هم بتونم براتون بیارم !!!
40 972
28
خانمم رفت آقام رفت ، همه رفتن به کیرم میخوام انقده دود بگیرم بمیرم بمیرم بمیرم بمیرم بمیرم !
41 768
409
اونم هزاااار بار ! ۷۸
51 092
22
دیگه خود دانید و بعد نگین نگفتین !!!
50 089
37
من گفتم !
50 746
24
تا کنسرت وقت دارین یکیتون عروس شین !
50 129
81
باز بعد دوباره نگین حیف دیدید رفت !!!
49 821
23
دخترای تتلیتی !
49 738
41
اما بلخره !
49 628
10
فکر کنم فقط سید بتونه کارو جمع کنه !!!
49 570
20
میای تو میبینی فقط درده و سوزن و قرنطینه و سختی و تمرین و صبر !!!
49 558
32
بلخره امیر تتلوعه دیگه فقط از بیرون قشنگه !
49 393
31
اینم رفت!
48 952
22
اوکی اگه خورشیدمو مهتابم و بیتام هم منو نمیخوان نیان !!!
48 464
20
فقط میشه بگی حیف دیدید رفت و تمام !
47 669
20
مادر خودت حذفت کنه هر دفعه و باز بری سمتش !!!
47 162
21
کی باورش میشه؟
46 264
10
با یه تلفن !!
45 884
10
به دست مادر !
45 537
10
از یه ملکه تبدیل شد به یه پیرزن !!
45 175
23
موبایلشو انداختیم بیرون کشوندش تو اداره پلیس و با موبایل پلیس پیرزنو وارد این بچه کرد و حذفش کرد !!
44 793
21
من قلبا عشق میورزیدم اما بازم یک مادر حسود و خودخواه هرکاری کردم نذاشت و بلخره بچه ی خودشو نیش زد و این یکی رم حذف کرد !!!
44 188
23
حیف شد !
43 762
24
پاشین بیاین سریع ! ۷۸
43 780
44
هر سه بهم مسیج بدین !!
43 805
57
مهتابم و خورشیدم و بیتامو‌ میخوام !
43 778
79
تمام !!
43 708
30
سر وطن فروشیش !!
43 843
46
سر چی !!
43 602
43
من با دوس دخترم کات کردم در جریان باشید !!
44 285
108
ما علاوه بر اینکه با موزیک گم و گورتون میکنیم یهو کلا تو واقعیت هم هنر اینو داریم گم و گورتون کنیم و اگه نکردیم تا حالا از بزرگیمون بوده !
44 910
21
تو همون منطقه بهشون یادآوری میشه ادب یعنی چی مثل همون دو دوست شمالی که ناپدید شدن کلا !!
45 883
30
خوار مادر بدخوای حسن بابا رو من گاییدم و ادامه بدن به بی ادبی تو همون وسط همون جایی که هستن تو همون کشور ! تو همون شهر !!!
46 810
32
ادب رو رعایت کنید فکر نکنید من یه وقتا حرفی میزنم بهشون از رو رفاقت و دلسوزی شما مادرجنده ها فک کنید هم میتونید بهشون بی ادبی کنین ! نخیر!!!
47 647
32
دیوا زده !!!
47 799
26
چون با موزیکی خوابیدن که تنظیمشو حسن بابا زده !!
47 908
27
اینو گفتم بگم یه وقت به این دو بی احترامی نشه که اونوقت تتلیتیا کلا میبرن دیگه ام نمیارنتون چرا؟
47 922
28
Last updated: ۱۰.۱۱.۲۲
Privacy Policy Telemetrio