The service is also available in your language. For translation, pressEnglish
Channels intersection
دسته بندیمشخص نشده است
زبان جغرافیایی و کانال
اینهم آیدی بنده هست اگر انتقادی ، پیشنهادی یا نظری دارید خوشحال می شوم اعلام بفرمایید . باتشکر - ملیانیان  @Molianian1351  
706-2
~242
~48
34.18%
رتبه کلی تلگرام
در جهان
1 609 135جایی
از 4 078 614
در کشور,
50جایی
از 134

جنسیت مشترکین

می توانید بفهمید که چند زن و مرد در این کانال مشترک هستند.
?%
?%

زبان مخاطب

از توزیع مشترکین کانال بر اساس زبان مطلع شوید
روسی?%انگلیسی?%عربی?%
تعداد مشترکین
چارت سازمانیجدول
D
W
M
Y
help

بارگیری داده

طول عمر کاربر در یک کانال

بدانید مشترکین چه مدت در کانال می مانند.
Up to a week?%Old Timers?%Up to a month?%
رشد مشترکین
چارت سازمانیجدول
D
W
M
Y
help

بارگیری داده

8
0
1
0

file

1
0

file

1
0

file

1
0

file

2
0
ისტორიის მნიშველობაზე : - ილია მართალი ( ჭავჭავაძე ) ამბობს: "დაცემა იწყება იქიდან, სადაც თავდება წარსულის ხსოვნა."
124
1
62
0
آنها گفتند : که گویا در میان آنها همه آرزو و تمایل دارند به دیدن گرجستان و با گرجی ( ها ) به زبان گرجی صحبت کنند ، با این چنین آرمانی آنان مملُو و سرشار می باشند ( حتی ) خود آن گرجی هایی هم که زبان گرجی را فراموش کرده اند و امروز فقط به زبان فارسی صحبت می کنند . خودِ این ها هم یقیناً به گرجی بودن مورد خطاب قرار می گیرند ، اینان نیز به راستی آرزوی یادگیری صحبت کردن به زبان گرجی را دارند خیلی از همین مکانها ، این چنین گرجی هایی برای افراد یاد شده تکلیف کرده اند ، ( و گفته اند ) که میشود و امکان آن هست شما در گرجستان صحبت کردن به زبان گرجی و سواد خواندن و نوشتن را خوب بیاموزید و سپس به ما هم آموزش بدهید . آنان گفتند ، که گرجی های منطقه ی ما ( فریدن ) از پادشاهان ایرانی خیلی متنفر و بیزار می باشند . آنها را با لعن و نفرین یاد می کنند بخاطر آن ، که چرا گرجستان را ویران و خراب می کردند و به انهدام می کشاندند . پادشاهان ( ایرانی مربوط به سلسله های صفویه و قاجاریه علی الخصوص شاه عباس صفوی و آقا محمدخان قاجار ) را گویا برای همیشه با مُردن با خواری و با پَستی ( همانند مُردن حیوانات و حشرات در آب - همانندِ : مُردار ) یاد می کنند و نه با مرگ معمولی ، عادی و با احترام .
ادامه مطلب ...
124
2
სთქვეს ამათ, რომ მათში თურმე ყველას აქვს სურვილი საქართველოს ნახვის და ქართველთან ქართულად ლაპარაკის, ასეთ ნატვრით ავსილნი არიან თვით ის ქართველებიც, რომელთაც ქართული ენა დავიწყებიათ და დღეს სპარსულადღა ლაპარაკობენ. თვით ესენიც კი ქართველებათ იწოდებიან, ამათაც კი აქვთ სურვილი ქართული ლაპარაკის შესწავლისა რამოდენიმე ალაგას, ასეთ ქართველთ ხსენებულის პირებისათვის დაუვალებიათ, რომ ეგები საქართველოში თქვენ ქართული ლაპარაკი და წერა-კითხვა კარგად ისწავლონ და მერე ჩვენც გვასწავლოთო. სთქვეს ამათ, რომ ჩვენებურს ქართველთ სპარსეთის ყეინები ძრიელ სძულთო. მათ კრულვით იხსენიებენ მის გამო, რომ საქართველოს რათ ანგრევდენ და აქცევდენო. ყეინებს თურმე ყოველთვის ჩაკდომით იტყვიან და არა სიკვდილით .
ادامه مطلب ...
116
2
1
0
სთქვეს ამათ, რომ მათში თურმე ყველას აქვს სურვილი საქართველოს ნახვის და ქართველთან ქართულად ლაპარაკის, ასეთ ნატვრით ავსილნი არიან თვით ის ქართველებიც, რომელთაც ქართული ენა დავიწყებიათ და დღეს სპარსულადღა ლაპარაკობენ. თვით ესენიც კი ქართველებათ იწოდებიან, ამათაც კი აქვთ სურვილი ქართული ლაპარაკის შესწავლისა რამოდენიმე ალაგას, ასეთ ქართველთ ხსენებულის პირებისათვის დაუვალებიათ, რომ ეგები საქართველოში თქვენ ქართული ლაპარაკი და წერა-კითხვა კარგად ისწავლონ და მერე ჩვენც გვასწავლოთო. სთქვეს ამათ, რომ ჩვენებურს ქართველთ სპარსეთის ყეინები ძრიელ სძულთო. მათ კრულვით იხსენიებენ მის გამო, რომ საქართველოს რათ ანგრევდენ და აქცევდენო. ყეინებს თურმე ყოველთვის ჩაკდომით იტყვიან და არა სიკვდილით .
ادامه مطلب ...
13
0

file

101
0
სთქვეს ამათ, რომ მათში თურმე ყველას აქვს სურვილი საქართველოს ნახვის და ქართველთან ქართულად ლაპარაკის, ასეთ ნატვრით ავსილნი არიან თვით ის ქართველებიც, რომელთაც ქართული ენა დავიწყებიათ და დღეს სპარსულადღა ლაპარაკობენ. თვით ესენიც კი ქართველებათ იწოდებიან, ამათაც კი აქვთ სურვილი ქართული ლაპარაკის შესწავლისა რამოდენიმე ალაგას, ასეთ ქართველთ ხსენებულის პირებისათვის დაუვალებიათ, რომ ეგები საქართველოში თქვენ ქართული ლაპარაკი და წერა-კითხვა კარგად ისწავლონ და მერე ჩვენც გვასწავლოთო. სთქვეს ამათ, რომ ჩვენებურს ქართველთ სპარსეთის ყეინები ძრიელ სძულთო. მათ კრულვით იხსენიებენ მის გამო, რომ საქართველოს რათ ანგრევდენ და აქცევდენო. ყეინებს თურმე ყოველთვის ჩაკდომით იტყვიან და არა სიკვდილით .
ادامه مطلب ...
78
0
آنان درباره ی اَتَم اونیکاشویلی نتوانستند چیزی بگویند ، آنها گفتند : او باید در سالهای ۱۸۷۰ میلاد مسیح از جانب ما ( به سمت گرجستان راهی و ) آمده باشد ، به خاطر اینکه در آن هنگام در میان ما #_خشک_سالی_بی_حاصلی و گرسنگی ( عظیمی ) شدیدی بوده است و به همین علت هم خیلی ها به این طرف و آن طرف مفقود و گُم شده اند ، خیلی ها یکدیگر را فراموش کرده اند و دیگر هم به خانه باز نگشته اند ، آنان میپندارند ( فکر میکنند - اینطور حساب می کنند ) ، که این اَتَمَ هم در آن زمان باید از قلمرو و سرزمین ما ( ایران ، مکانی که در آن جا کوچ اجباری داده شده اند ) خارج شده و پس از آن به این سو ( حرکت کرده ) آمده و به گرجستان آمده ( باشد ) .
ادامه مطلب ...
126
0
ათამ ონიკაშვილის შესახებ ამათ ვერა სთქვეს რა, იგი ჩვენგან 1870 წლებს უნდა იყოს წამოსულიო, რადგანაც მაშინ ჩვენში დიდი #_მოუსავლობა და შიმშილი ყოფილა და ამიტომაც მრავალნი აქეთ-იქით გადაცვივნულანო, ბევრს ერთმანეთი დავიწყებიათ და აღარც შინ დაბრუნებულანო, ვგონებთ, რომ ეს ათამაც მაშინ უნდა იყოს ჩვენი ქვეყნიდამ კარში გასული და მერე აქეთ წამოსული და საქართველოში მოსულიო .
121
0

file

108
0

file

3
0
ათამ ონიკაშვილის შესახებ ამათ ვერა სთქვეს რა, იგი ჩვენგან 1870 წლებს უნდა იყოს წამოსულიო, რადგანაც მაშინ ჩვენში დიდი მოუსავლობა და შიმშილი ყოფილა და ამიტომაც მრავალნი აქეთ-იქით გადაცვივნულანო, ბევრს ერთმანეთი დავიწყებიათ და აღარც შინ დაბრუნებულანო, ვგონებთ, რომ ეს ათამაც მაშინ უნდა იყოს ჩვენი ქვეყნიდამ კარში გასული და მერე აქეთ წამოსული და საქართველოში მოსულიო .
93
0
به گفته ی این افراد ، ولادیمر اقنیاشویلی در روستای آنها ۱۲ روز سکنا گزیده است ( مانده است ) ، آنان میگویند : در آن هنگام ما جوان بودیم ، موقعی که او در بین ما آمد ، ما خیلی سپاسگزار ایشان هستیم . او خیلی چیزها از گرجستان را به ما شناساند و درباره گرجستان ما را با دانش و اطلاعات خوبی آشنا کرد . ایشان ما را برای دیدار کردن به سوی وطن خودمان وادار نمود ( ترغیب کرد ) . اگر چه ما قبل از آمدن ایشان هم میدانستیم که گرجستانی وجود داشت ، ولیکن آن را یقیناً نمی دانستیم ، که آیا این کشور به کدامین جهت و سمت قرار گرفته است . به همین خاطر این افراد نام مرحوم ولادیمر اقنیاشویلی را با بزرگی و ارجمندی و با عشق یاد می نمایند ، آنان میگویند که : ما از خودگذشتگی ، دلاوری و احترام گذاشتن او را فراموش نخواهیم کرد .
ادامه مطلب ...
136
0
ამ პირთა თქმით, ვლადიმერ აღნიაშვილი მათს სოფელში 12 დღეს დარჩენილა, მაშინ ჩვენ ახალ გაზდები ვიყავითო, როცა ის ჩვენში მოვიდაო. მისი დიდი მადლობელნი ვართო. მან ბევრი რამ გაგვაცნო საქართველოს და საქართველოს შესახებ კარგი ცნობებიო. მან გადმოგვახედინა ჩვენის სამშობლოსაკენაო. თუმცა მის მოსვლამდისაც ვიცოდით რომ საქართველო იყოვო, ხოლო ის კი არ ვიცოდით, თუ ეს ქვეყანა საით იყოვო. ამიტომ ეს პირები განსვენებულს ვლადიმერ აღნიაშვილის სახელს ქება-დიდებით და სიყვარულით მოიხსენიებენ, მის ამაგს და პატივის-ცემას ჩვენ არ დავივიწყებთო
ادامه مطلب ...
150
0

file

144
0

file

1
0
آری ، گرجی های پارس نشین ( گرجی های ایران ) در گرجستان گویا خیلی زیاد عاشق ( وطن خویش ) بوده اند . تا به امروز آن ها آن وضعیت و شرایط را گرامی و با عزت به شمار می آورند ، که پارس ها ( ایرانیان ) آنان را گرجی خطاب می نمایند ، ایرانی ها ایشان را در نوشته ها ، نامه ها و نوشتن های گوناگون و در کارها و فعالیت ها به گرجی ها یاد و متذکر می گردند همان طوری که خود گرجی ها هم ، ( خود را به گرجی بودن می شناسانند ) . خود این افراد خودشان هم در شناسنامه ها به گرجی بودن درج و بیان شده اند ، در نوشته ها و کاغذها یا مدارک مربوط به خرید و فروش و معاملات جنس و کالای تجاری هم به خودیِ خود مطمئناً اینها به گرجی بودن ثبت و نگارش می گردند . اینگونه نامه ها و کاغذهای تجاری مربوط به تاجرها را ایشان هم دارند .
ادامه مطلب ...
151
1
დიახ, სპარსელ ქართველნი თურმე დიდათ მოყვარულნი ყოფილან საქართველოში. დღემდე მათ სანაქებოდ მიაჩნიათ ის გარემოება, რომ სპარსელნი მათ გურჯებს ეძახიან, სპარსელები ამათ სხვა და სხვა ბარათებში და საქმეებში ქართველთ იხსენიებენ როგორც ქართველთ. თვით ეს პირნიც თავიანთ პასპორტებში ქართველებად არიან ხსენებულნი, თვით სავაჭრო საქონლის გასაყიდ-გამოსაყიდ ბარათებშიც კი ესენი ქართველად არიან მოხსენებულნი. ასეთი სავაჭრო ვაჭართა ბარათები ამათაც აქვსთ .
210
1

file

174
0

file

167
0
غلام حسین اونیکاشویلی برایم تعریف کرد ( گفت ) : در بین ما پیرمردی نابینا بیمار شد ، خیلی زود معذب و ناراحت شد ، ما ( این حال او را ) دیدیم و از او پرسیدیم : آیا ممکن است ( بگویید ) چیزی می خواهی ؟ ما گفتیم : به ما بگو و ما هم آن را برایت می آوریم ( برآورده میکنیم ) . پیر مرد گفته است : من یک چیز می خواهم ، مدت زمان اندک ی چشم باز کنم و بعد از آن کسی را ببینم ، کسی که خبرهای گرجستان را برایم بازگو مینماید و به همراه آن ، همان موقع آن را هم به من نشان می دهد ، اینکه آیا گرجستان در گوشه و قسمت کدام کشور قرار دارد . این است این را می خواهم ، این آرزوی من است . این چنین صحبت ها و آرزویی روی گرجی های مقیم آنجا هم در کُل تاثیر خوبی داشته است . اُنیکاشویلی و خوتسی شویلی هم نیرو و قدرت طپیدن و ضربان قلبشان بیشتر شده است ( ، میل و اشتیاق ایشان برای دیدار گرجستان بیشتر و افزونتر گردیده است ) . این ها بیشتر با این نیرو و قدرت حاصل از عشق جستجو و کاوش گرجستان #_تشویق_و_ترغیب_شده_اند_الهام_گرفته_اند .
ادامه مطلب ...
204
0
სამშობლო 🇬🇪🇬🇪🇬🇪 სალომე ონიკაშვილი وطن سالومه اونیکاشویلی (خانم سمیه اصلانی) متن به همراه ترجمه 🎬 تهیه شده در آواهای گرجی ქ.სი @kartulisimxerebi

file

137
4
https://t.me/+UbotopCUJdExNGJk لینک جدید گروه آموزش کتاب دوم دبستان کشور گرجستان دوستان خویش را دعوت بفرمایید . 🇮🇷باتشکر - ملیانیان🇬🇪
501
5
ყოლა მუსეინ ონიკაშვილმა მიამბო: ჩვენში ერთი მოხუცი ბრმა კაცი ავად გახდა, მალე შეწუხდა, ჩვენ ვნახეთ და ვკითხეთ: იქნება გსურს რამე, გვითხარ და ჩვენც მოგართმევთ მასაო. მოხუცს უთქვამს: მე მინდა ერთი რამ, მცირე დროით თვალი გავახილო და მის მერე ისეთი კაცი ვნახო, რომელიც საქართველოს ამბებს მიამბობს და მასთანავე იმასაც დამანახვებს, თუ საქართველო რომელ ქვეყნის კუთხეში სძევს. აი ეს მინდა, ეს მენატრება. ასეთ სიტყვებს და ნატვრას იქ მყოფ ქართველებზედაც ერთობ კარგი გავლენა ჰქონია, ონიკაშვილს და ხუციშვილსაც უფრო მომატებიათ გულის ძგერის ძალანი. ესენი ამით უფრო #_აღფრთოვანებულან საქართველოს მოძებნის სიყვარულის ძალით .
ادامه مطلب ...
278
1

file

225
1

file

1
0

file

220
1
به گفته این افراد ، گرجیان ساکن در ایران اگر چه مسلمان هستند ، ولیکن ایشان گویا نسبت به گرجی ها عشق و علاقه ی بسیار فراوانی دارند ، آن ها مانند ساکنین آجارا ( در آن بُرهه ی زمانی ) از گرجی و گرجستان تنفر ندارند ، بلکه گرجستان را با کمال احترام یاد می نمایند و گرجی ها را هم به طور تحسین آمیز و درخور ستایش ( به حساب می آورند - بر می شمارند ) می دانند . آنچه که در بین گرجی های مسلمان در سامتسخه - سااتابگو به سختی و به شدت محکوم و منع میشود ، آن چیز در میان اینها ( گرجی های فریدن ) گرامی و بزرگ محسوب میگردد . علت و سببش باید آن باشد ، بخاطر اینکه گرجی های پارسی نشین از گرجستان به طور کلی ( در مکانهای ) دور برده شده اند و دوم انگار براستی کوچ داده شدگان و دور - شدگان ، آتش و حرارت عشق کشور خودشان در قلب و روحشان باقی مانده است ، آخر یادآوری میشود برای شما ( که ) ، درو مانده و دور شده ( از آب و خاک پدر و مادری ) احساسات وطن دوستانه و وطن پرستی در او خیلی قوی تر و شدیدتر میشود . گرجی های ایران نه فقط و نه تنها گرجی و گرجستان را دوست دارند ، بلکه آن را ( گرجی و گرجستان ) به احترام ، بزرگی و ارجمندی ( یاد می کنند ) شمار می آورند .
ادامه مطلب ...
223
1
به گفته این افراد ، گرجیان ساکن در ایران اگر چه مسلمان هستند ، ولیکن ایشان گویا نسبت به گرجی ها عشق و علاقه ی بسیار فراوانی دارند ، آن ها مانند ساکنین آجارا ( در آن بُرهه ی زمانی ) از گرجی و گرجستان تنفر ندارند ، بلکه گرجستان را با کمال احترام یاد می نمایند و گرجی ها را هم به طور تحسین آمیز و درخور ستایش ( به حساب می آورند - بر می شمارند ) می دانند .
144
2
ამ პირთა სიტყვით, სპარსელ ქართველნი თუმც მუსულმანები არიან, მაგრამ დიდი სიყვარული აქვსთ თურმე ქართველებისა, საქართველო და ქართველი ამათ აჭარლებივით არა სძულსთ, არამედ საქართველოს დიდის პატივით იხსენიებენ და ქართველნიც სანაქებოდ მიაჩნიად. ის რაც სამცხე-საათაბაგოს ქართველთ მაჰმადიანებში მკაცრად იგმობა, იგი ამაში იქება და იდიდება. მიზეზი ამისი ის უნდა იყოს, რადგანაც სპარსელ ქართველნი საქართველოდამ ერთობ შორს არიან წაყვანილნი და მეორე როგორც გადასახლებულთ და შორს-მყოფთ გულში დარჩენიათ ნაბერწკალი თავიანთის ქვეყნის სიყვარულსა, ხომ მოგეხსენებათ, შორს მყოფს უფრო უცხოველდება მამულისშვილური გრძნობები. სპარსელ ქართველთ არამც თუ უყვართ საქართველო და ქართველი არამედ საპატიოთაც მიაჩნიათ იგი .
ادامه مطلب ...
156
1

file

142
2
لهجه و لحن صحبتهای آنان این چنین می باشد : زَوی دیس - قِ ، مُ وی دیس - قِ و بقیه ی آنها ( الی آخر ) ، ( لهجه ی آنها ) بیشتر منتسب و مربوط به کیزیقی است ( منطقه ای در جنوب شرقی استان کاخِتی گرجستان ) یا همانند نوشته ی " اَمیران دَرِجانیانی " ( به نام ) دیلاریانی ( نوشته ها ، داستان های حماسی ، تاریخی و باستانی در مورد قهرمانان یا سرگذشت و یا نوشتار ادبی تا عصر حاضر ) و دیگر داستانهای قدیمی میباشد . سبب و علت آمدن آن ها به گرجستان آن بوده است ، که آن ها عشق و علاقه بسیاری به شناختن و دیدار گرجستان داشته اند ، از همان کوچکی وخُرد سالی ایشان حُب و دوست داشتنِ زیادی برای دیدن وطن و زادگاه خویشتن را دارا بوده اند . در میان آنان گویا در زمستان پیر مردها و پیر زنها برای جوانها اخبار و دانسته های کوچ اجباری خود را بازگو مینمایند ، جوانان هم با اشتیاق و رغبت دانش و اطلاعات بزرگترها و قدیمی ترها را که به صورت داستان میباشد را گوش فرا میدهند . آنها کارها و فعالیتهای کوچ داده شدگان خود را بی اندازه و تعجب آور پذیرفته اند و به خوبی علت ها و عوامل کوچ داده شدن را نمی دانند . آن را مطمئناً می دانند ، که ویران کننده و تار و مار کننده و کوچ دهنده ی اجباری ایشان شاه عباس بوده است . این شاه را بسیار ملامت و سرزنش می نمایند و با لعنت و نفرین او را یاد میکنند ، می گویند : چه کارشان داشت ، از ایشان چه میخواست ، که نیاکان و اجداد ما را از زادگاه و مرز و بوم و وطن این قدر دور و بافاصله ی زیاد اسکان اجباری می داد . #_ქიზიყი .    - საქართველოს ერთ-ერთი კუთხე , კახეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთით .
ادامه مطلب ...
146
3
კილო ამათის ლაპარაკისა არის ასე: წავიდის-ყე, მოვიდის-ყე და სხვანი, უფრო ქიზიყურია ანუ როგორც «ამირან-დარეჯნიანია» ნაწერი, «დილარიანი» და სხვა ძველი მოთხრობები. ამათი წამოსვლის მიზეზი საქართველოში ის ყოფილა, რომ მათ დიდი სიყვარული გქონიათ საქართველოს გაცნობის და ნახვის, პატარაობიდანვე ამათ დიდი ტრფიალება ჰქონიათ თავიანთ სამშობლოს ნახვის. მათში თურმე ზამთარში ბერი კაცები და დედაკაცები ახალგაზრდებს მოუთხრობენ თვის გადასახლების ამბებს, თავიანთ ძველების ცნობებს, ახალგაზრდებიც სიამოვნებით ისმენენ მოთხრობილ ცნობებს. მათ საკვირველად აქვსთ მიღებული თვისი გადასახლების საქმენი და კარგად არ იციან მიზეზები გადასახლებისა. ის კი იციან, რომ მათი დამრბევი და გადამსახლებელი შაჰ-აბაზი ყოფილა. ამ მეფეს დიდათ ემდურიან და წყევლა-კრულვით მოიხსენიებენ, რას ემართლებოდა, რომ ჩვენს მამაპაპებს სამშობლოდამ ასე შორს ასახლებდაო .
ادامه مطلب ...
130
2
1
0
163
1

animation.gif.mp4

154
0
#_გილოცავთ შობა ახალ წლის მობრძანებას .
1 093
3
თბილისი - საქართველო . تفلیس - گرجستان

file

204
3
კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება .
1
0
لهجه و لحن صحبتهای آنان این چنین می باشد : زَوی دیس - قِ ، مُ وی دیس - قِ و بقیه ی آنها ( الی آخر ) ، ( لهجه ی آنها ) بیشتر منتسب و مربوط به کیزیقی است ( منطقه ای در جنوب شرقی استان کاخِتی گرجستان ) یا همانند نوشته ی " اَمیران دَرِجانیانی " ( به نام ) دیلاریانی ( نوشته ها ، داستان های حماسی ، تاریخی و باستانی در مورد قهرمانان یا سرگذشت و یا نوشتار ادبی تا عصر حاضر ) و دیگر داستانهای قدیمی میباشد . سبب و علت آمدن آن ها به گرجستان آن بوده است ، که آن ها عشق و علاقه بسیاری به شناختن و دیدار گرجستان داشته اند ، از همان کوچکی وخُرد سالی ایشان حُب و دوست داشتنِ زیادی برای دیدن وطن و زادگاه خویشتن را دارا بوده اند . در میان آنان گویا در زمستان پیر مردها و پیر زنها برای جوانها اخبار و دانسته های کوچ اجباری خود را بازگو مینمایند ، جوانان هم با اشتیاق و رغبت دانش و اطلاعات بزرگترها و قدیمی ترها را که به صورت داستان میباشد را گوش فرا میدهند . آنها کارها و فعالیتهای کوچ داده شدگان خود را بی اندازه و تعجب آور پذیرفته اند و به خوبی علت ها و عوامل کوچ داده شدن را نمی دانند . آن را مطمئناً می دانند ، که ویران کننده و تار و مار کننده و کوچ دهنده ی اجباری ایشان شاه عباس بوده است . این شاه را بسیار ملامت و سرزنش می نمایند و با لعنت و نفرین او را یاد میکنند ، می گویند : چه کارشان داشت ، از ایشان چه میخواست ، که نیاکان و اجداد ما را از زادگاه و مرز و بوم و وطن این قدر دور و بافاصله ی زیاد اسکان اجباری می داد . #_ქიზიყი .    - საქართველოს ერთ-ერთი კუთხე , კახეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთით .
ادامه مطلب ...
192
1
კილო ამათის ლაპარაკისა არის ასე: წავიდის-ყე, მოვიდის-ყე და სხვანი, უფრო ქიზიყურია ანუ როგორც «ამირან-დარეჯნიანია» ნაწერი, «დილარიანი» და სხვა ძველი მოთხრობები. ამათი წამოსვლის მიზეზი საქართველოში ის ყოფილა, რომ მათ დიდი სიყვარული გქონიათ საქართველოს გაცნობის და ნახვის, პატარაობიდანვე ამათ დიდი ტრფიალება ჰქონიათ თავიანთ სამშობლოს ნახვის. მათში თურმე ზამთარში ბერი კაცები და დედაკაცები ახალგაზრდებს მოუთხრობენ თვის გადასახლების ამბებს, თავიანთ ძველების ცნობებს, ახალგაზრდებიც სიამოვნებით ისმენენ მოთხრობილ ცნობებს. მათ საკვირველად აქვსთ მიღებული თვისი გადასახლების საქმენი და კარგად არ იციან მიზეზები გადასახლებისა. ის კი იციან, რომ მათი დამრბევი და გადამსახლებელი შაჰ-აბაზი ყოფილა. ამ მეფეს დიდათ ემდურიან და წყევლა-კრულვით მოიხსენიებენ, რას ემართლებოდა, რომ ჩვენს მამაპაპებს სამშობლოდამ ასე შორს ასახლებდაო .
ادامه مطلب ...
186
1
1
0
اخبار آمدن این گرجی های ایران در روزنامه های محلی و بومی نیز چاپ می شد . در ۱۱ ماه ژانویه این گرجی های ایرانی را دیدار کردم .آنها را شناختیم ، گفتگو را آغاز نمودیم و از ایشان خیلی چیزها شنیدیم . آنها ، در نزد لوارسَب بوتسوادزه ، فعال و تلاشگر اجتماعی که در بین ما به خوبی سرشناس و معروف میباشد ، قرار گرفته اند ( مستقر شده اند ) . هر دوی آنها معلوم شدند که اهل روستای مرتقوپی یِ بالا میباشند ( فریدونشهر فعلی ، کمی جلوتر به آن منطقه آخوره بالا خطاب می شد ) ، ( از نظر سنی ) به ۳۰ سال نزدیک شده ، هر دو نامزد کرده ( تازه متاهل ) ، اما همسران آنها همچنین باقی گذاشته در آنجا ( ایران ) و اینان به ( طرف ) گرجستان روان شده ، هر دوی آنها به شیوه و اُسلوب خودشان به زبان پارسی تحصیل کرده هستند ، زبان گرجی را هم اکنون می آموزند و دقیقاً در طی مدت این چند روز روخوانی و خواندن زبان گرجی را هم فرا خواهند گرفت .
ادامه مطلب ...
171
1

file

84
1

file

1
0
გამარჯობა დებო და ძმებო! დილა მშვიდობისა! კარგ წამებს, წუთებსა და კარგ დღეებს გისურვებთ. დიდებულ უფალს ვთხოვ თქვნი ჯანმრთელობასა და სიკეთეს. 🇬🇪დიდი მადლობა! მოლიანიანი.🇮🇷
242
1

file

211
1

file

1
0

file

193
1
ამ სპარსელ ქართველთ მოსვლის ამბები ადგილობრივ გაზეთებშიაც იბეჭდებოდა. 11 იანვარს, ვნახე ეს ქართველ სპარსელნი. გავიცანით, ლაპარაკი დავიწყეთ და მათგან ბევრი რამ მოვისმინეთ. ესენი მოთავსებულნი არიან ჩვენში კარგად ცნობილ მოღვაწე ლუარსაბ ბოცვაძესთან. ორივ ესენი აღმოსჩნდნენ სოფ. ზემო მარტოფელები, 30 წლებს მიახლოვებულნი, ორივ დანიშნულნი, მაგრამ ისე დატოვებულ იქ მათი საცოლონი და ესენი საქართველოში წამოსულნი, ორივ თავიანთებურად ნასწავლები არიან სპარსულს ენაზედ, ქართულს ეხლა სწავლობენ და ამ რამდენსამე დღის განმავლობაში ქართული კითხვაც ისწავლეს .
ادامه مطلب ...
224
2

file

172
2

file

160
2

file

148
2

file

147
2

file

146
2

file

144
2

file

144
2

file

137
2
" შენ მიწა ხარ , მე ცა ვარ შენ იყავ და მეცა ვარ " . წარწერა ფერეიდნის ავტობუსზე . " تو زمین ( یا خاک ) هستی من آسمان هستم تو ( همیشه ) باش و من هم یقیناً هستم " . نوشته ای روی اتوبوس ( مینی بوس ) اختصاصی فریدن .
143
2
خانه ها و بناهای مسکونی فریدنی ها همانند خانه ها و بناهای گرجی ها اکثراً و بیشتر با خشت ساخته و بنا شده بود .
137
2
سقف چوبی به سبک مِسخوری زبان ما هویت ما می باشد . دِدیس اِنَ Dedis ena گرجی های فریدن زبان گرجی یا زبان زادگاه پدر و مادری ( خویش را ) اینگونه خطاب می نمایند . ۴۰۰ سال گذشت ، زبان گرجی را حفظ و حراست و نگهداری کردند و امروز هم به این زبان صحبت می کنند . احترام خاصی برای آن قائلند و آن را مراقبت و آن را سرپرستی می نمایند . در طول این مدت و زمان الفبای گرجی از نسلی به نسلی انتقال و واگذار می شد ، چیزی که آن را خیلی زیاد روی زیر انداز مخصوص غذا خوردن ( روی میز ) قالیچه و آنچه می بافتند یا روی لباس و البسه ( به وسیله ی نخهای رنگی ) گُلدوزی می نمودند و آن ها را نقش و نگار خطاب می کردند برای اینکه ایرانی ها دچار شک و ظن و گمان نشوند . ( مشکوک نشوند به اینکه آن نوشته ها الفبای گرجی بوده است ) .
ادامه مطلب ...
139
2
سقف چوبی به سبک مِسخوری زبان ما هویت ما می باشد . دِدیس اِنَ Dedis ena گرجی های فریدن زبان گرجی یا زبان زادگاه پدر و مادری ( خویش را ) اینگونه خطاب می نمایند . ۴۰۰ سال گذشت ، زبان گرجی را حفظ و حراست و نگهداری کردند و امروز هم به این زبان صحبت می کنند . احترام خاصی برای آن قائلند و آن را مراقبت و آن را سرپرستی می نمایند . در طول این مدت و زمان الفبای گرجی از نسلی به نسلی انتقال و واگذار می شد ، چیزی که آن را خیلی زیاد روی زیر انداز مخصوص غذا خوردن ( روی میز ) قالیچه و آنچه می بافتند یا روی لباس و البسه ( به وسیله ی نخهای رنگی ) منقوش می نمودند و آن ها را نقش و نگار خطاب می کردند برای اینکه ایرانی ها دچار شک و ظن و گمان نشوند . ( مشکوک نشوند به اینکه آن نوشته ها الفبای گرجی بوده است ) .
ادامه مطلب ...
1
0
سقف چوبی به سبک مِسخوری زبان ما هویت ما می باشد . دِدیس اِنَ Dedis ena گرجی های فریدن زبان گرجی یا زبان زادگاه پدر و مادری ( خویش را ) اینگونه خطاب می نمایند . .
27
0
246
1
224
1
221
1
212
1
184
1
177
2
171
1
170
1
მიყვარხარ ჩემო დედასამშობლო მიყვარხარ ჩემო დედა ენაო მიყვარხარ ჩემო ქართველო ერო გაუმარჯოს ჩვენს ერთობას და ერთგულებას , და ჩვენს სოლიდარობას .
109
3
105
3
1
0
ფერეიდნელთა საცხოვრებელი სახლები ქართული სახლების მსგავსად , ხშირად ალიზით იყო ნაგები .
100
3
99
3
მესხური ოდის ჭერი ჩვენი ენა ჩვენი ვინაობაა . " დედის ენა " ასე ეძახიან ფერეიდნელები ქართულ ანუ მშობლიურ ენას . 400 წელი გავიდა , ქართული ენა შემოინახეს და დღესაც ამ ენაზე ლაპარაკობენ . ეთაყვანებიან და უფრთხილდებიან . ამ ხნის განმავლობაში თაობიდან თაობას გადაეცემოდა ქართული ანბანი , რომელსაც სუფრაზე , ხალიჩაზე ან ტანსაცმელზე ამოქარგავდნენ ხოლმე და ორნამენტებს ეძახდნენ , ირანელებს რომ ეჭვი არ აეღოთ .
102
3
4 - ვინც #_მოყვარე ს არ აძებს იგი თავისა მტერია . ۴ - کسی که #_همنشین_دوست_رفیق_خویشاوند_محبوب را جستجو نمی کند او دشمن خویشتن می باشد .
98
2
3 - ფერეიდნელი ქართველები ასე ემშვიდობებიან ერთმანეთს " ღმერთს ებარებოდეთ " . ۳ - گرجی های فریدن این گونه با همدیگر وداع می نمایند . " به پروردگار سپُرده بشوید " .
95
1
2 - #_ისმინე სწავლის მძებველო . ۲ - ای جوینده ی یادگیری #_اطاعت_توجه_دقت_کن .
93
1
95
2
90
3
93
3
1
0
1 - ქართველი ფერეიდნელები . ۱ - گرجی های اهل فریدن
107
1
https://images.app.goo.gl/xLV979fkGJUyDgGQ8
1
0
26
0
در اعداد و ارقام ( روزهای ) نخستین ماه ژانویه ی سال ۱۹۰۷ میلادی گرجی های ایرانی ، از ایران به تفلیس آمدند : غلامحسین اونیکاشویلی ( اُنیکازی ) و غلامرضا خوتسیشویلی ( خودسیانی ) . آمدن آنها برای گرجی ها ( در گرجستان ) به مقدار زیاد ناآشنا ، حیرت آور و غیر منتظره بود . دیدار و گفتگوی آنها بر ما عظمت ، شُکوه و ارجمندی ملت و مردم گرجی را ثابت نمود . ( زیرا ) که برخی از فرزندان آن توانسته اند که در خارج و بیرون ( از زادگاه مادری ) ، در کشورهای دور ( با بُعد مسافتی زیاد ) زبان خویش را حفظ و نگهداری نمایند .
ادامه مطلب ...
114
1
( زیرا ) که برخی از فرزندان آن توانسته اند که در خارج و بیرون ( از زادگاه مادری ) ، در کشورهای دور ( با بُعد مسافتی زیاد ) زبان خویش را حفظ و نگهداری نمایند .
1
0
در اعداد و ارقام ( روزهای ) نخستین ماه ژانویه ی سال ۱۹۰۷ میلادی گرجی های ایرانی ، از ایران به تفلیس آمدند : غلامحسین اونیکاشویلی و غلامرضا خوتسیشویلی . آمدن آنها برای گرجی ها ( در گرجستان ) به مقدار زیاد ناآشنا ، حیرت آور و غیر منتظره بود . دیدار و گفتگوی آنها بر ما عظمت ، شُکوه و ارجمندی ملت و مردم گرجی را ثابت نمود .
63
1
1907 წ. იანვრის პირველ რიცხვებში, სპარსეთიდამ თბილისში ჩამოვიდნენ სპარსელ ქართველნი: ყოლა მუსეინ ონიკაშვილი და ყოლა ამრეზ ხუციშვილი. ამათი მოსვლა ქართველთათვის იყო მეტად უცხო და არ მოსალოდნელი. ამათ ნახვამ და ლაპარაკმა დაგვისაბუთა სიდიადე ქართველის ერისა, რომლის ზოგიერთ შვილთ შესძლებიათ, რომ უცხო, შორს ქვეყნებში თავიანთი ენა შაენახათ .
142
1

file

133
1
این عکس آن رقم و تعداد کثیر و زیاد گرجی هایی است ، همان هایی که به ایران کوچ اجباری داده شده بودند و همانانی هم که این چنین معصومانه و بی گناه ناراحتی و عذاب می کشیدند و از بین می رفتند . این گونه اوضاع و احوال که اگر ، بقایای آن زمان نمی بود ، ( و اگر ) که آنجا از گرجی ها هیچ کس وجود نمی داشت ، هم اکنون دیگر براستی آنجا هیچ چیزی بطور کامل وجود ندارد .
138
1
Last updated: ۱۷.۰۱.۲۲
Privacy Policy