cookie

ما از کوکی‌ها برای بهبود تجربه مرور شما استفاده می‌کنیم. با کلیک کردن بر روی «پذیرش همه»، شما با استفاده از کوکی‌ها موافقت می‌کنید.

avatar

شعر شعبي و فصيح

اني ادري باجر لو طحت... تمشي وبعد متريدني... هوه اني مافادوني أهل انته الغريب تفيدني....! القناة ليـّس ڣڼـډڨ عندما تسوء الخدمه تغادر 👌🙅‍ بوتي. @zazebot

نمایش بیشتر
العراق158 657زبان مشخص نشده استدسته بندی مشخص نشده است
پست‌های تبلیغاتی
249
مشترکین
اطلاعاتی وجود ندارد24 ساعت
اطلاعاتی وجود ندارد7 روز
اطلاعاتی وجود ندارد30 روز
شاخص های کارایی

در حال بارگیری داده...

نتایج تبلیغات
پنهان کردن تبلیغاتی که همپوشانی دارند

در حال بارگیری داده...

وارد شوید و به اطلاعات مفصل دسترسی پیدا کنید

ما این گنجینه ها را پس از تأیید هویت به شما نشان خواهیم داد. ما وعده می‌دهیم که سریع است!