cookie

ما از کوکی‌ها برای بهبود تجربه مرور شما استفاده می‌کنیم. با کلیک کردن بر روی «پذیرش همه»، شما با استفاده از کوکی‌ها موافقت می‌کنید.

avatar

Clipe.bartar

🕊

نمایش بیشتر
پست‌های تبلیغاتی
2 108
مشترکین
اطلاعاتی وجود ندارد24 ساعت
-157 روز
-6130 روز
برترین اشارات ورودی
23ذکر ها
26.74%از کل اشارات
02
شعر و غزل
3.4k
~238
6.96%
21ذکر ها
24.42%از کل اشارات
03
18ذکر ها
20.93%از کل اشارات
04
جوک کده
5.1k
~307
5.98%
9ذکر ها
10.47%از کل اشارات
برترین اشارات خروجی

در حال بارگیری داده...

بازنشرها و اشارات کانال

در حال بارگیری داده...

ذکر ها بر اساس دسته

در حال بارگیری داده...

ذکر ها بر اساس GEO

در حال بارگیری داده...

بازنشرها و اشاره‌های کانال
جوک کده
5.1k
~307
5.98%
جوک کده
5.1k
~307
5.98%
جوک کده
5.1k
~307
5.98%
جوک کده
5.1k
~307
5.98%
جوک کده
5.1k
~307
5.98%
جوک کده
5.1k
~307
5.98%
شعر و غزل
3.4k
~238
6.96%
شعر و غزل
3.4k
~238
6.96%
شعر و غزل
3.4k
~238
6.96%
شعر و غزل
3.4k
~238
6.96%
شعر و غزل
3.4k
~238
6.96%
جوک کده
5.1k
~307
5.98%
شعر و غزل
3.4k
~238
6.96%
شعر و غزل
3.4k
~238
6.96%
شعر و غزل
3.4k
~238
6.96%
شعر و غزل
3.4k
~238
6.96%
شعر و غزل
3.4k
~238
6.96%
شعر و غزل
3.4k
~238
6.96%
شعر و غزل
3.4k
~238
6.96%
Lazarjan news
394
~193
48.98%
Lazarjan news
394
~193
48.98%
Lazarjan news
394
~193
48.98%
شعر و غزل
3.4k
~238
6.96%
شعر و غزل
3.4k
~238
6.96%
شعر و غزل
3.4k
~238
6.96%
شعر و غزل
3.4k
~238
6.96%
شعر و غزل
3.4k
~238
6.96%
شعر و غزل
3.4k
~238
6.96%
جوک کده
5.1k
~307
5.98%
شعر و غزل
3.4k
~238
6.96%
شعر و غزل
3.4k
~238
6.96%
جوک کده
5.1k
~307
5.98%
شعر و غزل
3.4k
~238
6.96%
روزی روزگاری
17.9k
~1.8k
10.33%
جوک کده
5.1k
~307
5.98%
شعر و غزل
3.4k
~238
6.96%
شعر و غزل
3.4k
~238
6.96%
جوک کده
5.1k
~307
5.98%
شعر و غزل
3.4k
~238
6.96%
شعر و غزل
3.4k
~238
6.96%
شعر و غزل
3.4k
~238
6.96%
یک طرح متفاوت انتخاب کنید

طرح فعلی شما تنها برای 5 کانال تجزیه و تحلیل را مجاز می کند. برای بیشتر، لطفا یک طرح دیگر انتخاب کنید.