The service is also available in your language. For translation, pressEnglish
Best analytics service

Add your telegram channel for

  • get advanced analytics
  • get more advertisers
  • find out the gender of subscriber
دسته بندی
زبان جغرافیایی و کانال

audience statistics NUKUS (Qaraqalpaqsha Milliy Kanal)

Қарақалпақ миллийлигине салмақлы үлес қосып, өз шығармаларында миллийлигимизди сәўлелендиретуғын уллы қарақалпақ жазыўшы-шайырларының қатарлары, халық қосықлары ҳәм нақыл-мақаллары жарытылып барылады! 
نمایش توضیحات
2 819-44
~2 121
~31
74.66%
رتبه کلی تلگرام
در جهان
754 103جایی
از 5 372 480
در کشور, قزاقستان 
741جایی
از 4 691
دسته بندی
487جایی
از 735

جنسیت مشترکین

می توانید بفهمید که چند زن و مرد در این کانال مشترک هستند.
?%
?%

زبان مخاطب

از توزیع مشترکین کانال بر اساس زبان مطلع شوید
روسی?%انگلیسی?%عربی?%
تعداد مشترکین
چارت سازمانیجدول
D
W
M
Y
help

بارگیری داده

طول عمر کاربر در یک کانال

بدانید مشترکین چه مدت در کانال می مانند.
Up to a week?%Old Timers?%Up to a month?%
رشد مشترکین
چارت سازمانیجدول
D
W
M
Y
help

بارگیری داده

Since the beginning of the war, more than 2000 civilians have been killed by Russian missiles, according to official data. Help us protect Ukrainians from missiles - provide max military assisstance to Ukraine #Ukraine. #StandWithUkraine
🇺🇿 Ракетный удар по территории Узбекистана 5 июля т.г. Сурхандарьинская область подверглась ракетному обстрелу со стороны Афганистана. В результате четырем частным домам в г. Термез нанесен незначительный ущерб. Узбекистан совместно с афганской стороной устанавливает причины инцидента.

file

2 244
28
Хабар келип түрли жақтан маған мың, Еситкеннен халым болды жаман дым, Мейли қалар нызам ески халынша, Ким төлейди қунын сонша адамның.
3 061
4
Тойып нар аламан атқан таңыңнан, Төгилген ыразыман киндик қанымнан, Мейли сениң ушын кештим жанымнан, Таслап кетпеймен хеш ана топырақ! ═══════❁✿❁═══════ Каналымызға мәрхамат👇
5 244
3
Еки куннен берли өзлерин усындай туткан инсанлар көп шығар. Асиресе депутатларымыз. Ал енди сөйленлер Президент келди. Кеше өзи айтты депутатлар өзгерпеймиз десе бирде статьялар өзгермейди деп. Сөйленлер сизлерге бул және бир имканият өзлеринизди ақлау ушын. Болмаса кетиңлер. Ислейтин жас жас жигитлер бар. Халықты қор қылдыңлар. Барлығы қорқаклык хам тилиниз жоқлыгынан. Бул уақыялар сизлерге сабақ болды деп ойлайман. Және билмедим.

file

6 779
28
❗️Қарақалпақстанда интернетти өширгенлер жазаланыўы керек! Адамлардың көшеге шығыўына интернет жоқлығы да себепши болды.
7 950
10
Президент және Қарақалпақстан Республикасына келди. Хазир Нөкис қаласында. Интернетте жаңа қосылды. Болды енди жетер. Интернетти өширменлер. Айды етек пенен жауып болмайды.
9 024
13
Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёев бүгин Нөкис қаласына келди. Жоқарғы Кеңес депутатлары, Қарақалпақстан Республикасының нураныйлары менен болған мәжилисте Президент Конституциясның 70-71-72--74-75-статьялары өзгериссиз қалдырылды.
13 454
62
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл в город Нукус. Сейчас глава государства проводит встречу с депутатами Жокаргы Кенеса, представителями старшего поколения и активом Каракалпакстана. С учетом того, что процесс обсуждения изменений и дополнений в Конституцию еще продолжается, а также на основе изучения высказываемых жителями Каракалпакстана мнений, Президент обозначил необходимость сохранения без изменений действующие редакции статей 70, 71, 72, 74, 75 Конституции Республики Узбекистан.
ادامه مطلب ...
12 518
38
@NUKUS

file

15 612
577
@NUKUS
14 229
314
@NUKUS

file

15 437
512
@NUKUS
15 923
499
Кеше Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде болдым. Ертең, бүгинниң өзинде Қарақалпақстан Республикасы нызамлы түрде, тыныш, тәртипли жол менен Қарақалпақстан Республикасы азатлығын сораўды сорап, нызамлы митинг қылыў бойынша мүрәжат еттим. Сизлерден өтиниш етемен Қарақалпақстанның азатлығын, еркинлигин тыныш жол менен нызамлы түрде митинг қылып алып шығыў ушын мени Қарақалпаққа бас қылып изиме ериўиңизди сорайман! Ҳүрметли қалайық, тыныш, нызамлы тәртипте ҳәмме 5-июль куни саат кешки 5 де Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси алдына шығыўыңызды, нызамлы түрде митинг өткериўиңиз ушын сизлерди маған ериўиңизди сорайман! Даулетмурат Тажимуратов!
ادامه مطلب ...

video_2022-07-01_14-33-02.mp4

12 633
336
Нөкистеги Халық банкиниң қасында Президент қабыллаўханасына барсаңыз бланки қағаз береди Өзбекстан республикасы конституциясының Қарақалпақстан республикасы атлы 4-бөлим 17-бап 70-71-72-73-74-75 - статьяларына өзгерис ҳәм толықтырыў киргизиўине қарсыман ҳәм алдынғы көринисте қалыўы тәрепдарыман десеңиз болады егерде 1341 тел алмаса. Бу рас мағлыумат, егер кимде ким елеге шекем бул мәселеде пикирин жеткере алмаған болса сол жерге барып хат тастасаңыз болады. Лалагүл Қаллыханова журналист
ادامه مطلب ...
13 396
51
Мойнақшылар да қарсы

file

11 999
116
Қаракалпақстан медицина институты студенти Шарибаев Азаматтың "Өзбекстан Конституциясына өзгерис ҳәм қосымшалар киргизиў" бойынша айтқан усынысы. 👉АЯМАЎЫЗ

IMG_3636.MOV

12 288
43
Қаракалпақстан медицина институты студенти Пирназаров Жаксылыктың "Өзбекстан Конституциясына өзгерис ҳәм қосымшалар киргизиў" бойынша айтқан усынысы. 👉АЯМАЎЫЗ

IMG_3635.MOV

11 454
21
Қаракалпақстан медицина институты студенти Джумамуратов Аскардың "Өзбекстан Конституциясына өзгерис ҳәм қосымшалар киргизиў" бойынша айтқан усынысы. 👉АЯМАЎЫЗ

IMG_3634.MOV

10 627
26
Конституциядағы Қарақалпақстанға бағышланған статьялардағы өзгерис тастыйықланса бизди күтетуғын нәрселер: — Қарақалпақстан Республикасы Конституциясы өз күшин жойтады. — Өзбекстан ишинде бир тил мәмлекетлик тилге айланады, яғный бизде тек бир тил мәмлекетлик тил болады. Қарақалпақ тили мәмлекетлик тил статусын жойтады. — Қарақалпақстан әмелдеги герб ҳәм байрағынан айырылады ҳәм жоқарыдағы айтқанымыздай Өзбекстан байрағы ҳәм герби мәмлекетлик герб ҳәм байрақ статусына ийе болады. Ҳәзир де сондай, бирақ буяғына "официально" сондай болады. — Қарақалпақстан өзиниң жер майданынан айырылып Өзбекстанның бир ўәлаяты дәрежесине түседи. — Хош аман бол, Қарақалпақстан, Ассалам, Өзбекстан.
P.s.: 1341 қысқа номерине қоңыраў етип наразылығымызды билдирейик, ўатанласлар!
ادامه مطلب ...

file

28 435
524
Әзийз, Ўатанласлар! Қарақалпақ халкының сақланып қалыўы ушын ҳәм келешек әўладымыздың ғарғысын алмаўымыз ушын, биз бүгин төмендегин ислеўимиз шәрт: 1. сайтына кирип регистрациядан өтиң (егер алдын өткен болсаңыз, сайтқа логин/паролиңиз бенен кириң) 2. сайтына кириң 3. Төменге түсип, Изоҳ қолдириш (қарақалпақ тилинде: Túsindirme qosıw, рус тилинде: Добавить комментарий) деген бөлимниң астына мына төмендеги комментарийди копиялап қойың (копировать - вставить): Я против изменения статей 70, 71, 72, 73, 74 и 75, прописанных в главе ХVII Конституции Республики Узбекистан. Каракалпакстан - Суверенная Республика. 4. Юбориш (қарақалпақ тилинде: Jiberiw, рус тилинде: Отправить) кнопкасын басың 5. Пайда болған Авторизация деген айнада OneID деген кнопканы басың 6. Жоқарыдағы 5-қәдемди ислегеннен кейин, 2-қәдемге автомат түрде қайтасыз, соннан кейин 3 ҳәм 4-қәдемлерди қайтадан қайталаўыңыз керек болады, болмаса пикириңиз жиберилмейди. Жоқарыдағы сайт арқалы пикириңизди жибере алмасаңыз, мына қысқа номерге қоңыраў етип: 1341 ямаса мына адреске почта арқалы жиберсеңиз болады: Ташкент, 100035, просп. Бунёдкор, 1. Бул постты қарақалпақ халкының келешегине бийпарық болмаған ҳәмме таныс-билислериңизге тарқатың!
ادامه مطلب ...
Mening konstitutsiyam
“Bu mening Konstitutsiyam” — Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga oʻzgartish va qoʻshimchalar kiritish boʻyicha fuqarolarning takliflarini qabul qilish portali.
9 026
31
#Видео_қолланба! Қәйтип пикир жазсақ болады? Маған көп адам қоңыраў етип, өзимнен де келип сорап атыр. Базылар сайттың боты ҳәм жеке профилиме жазды. Оларға усы видеоны көрип, пикир қалдырыўды усыныс етемен. П/с: Мен ҳәр бир адамның пикирин ҳүрмет етемен, қабыллайман ол қандай пикир болса да... Сол ушын, қәлегенше Жаңа Конституцияға киргизилежақ өзгериске өз мүнәсибетиңизди қалдырсаңыз болады! Төмендеги ссылка арқалы киресиз: 📱 рәсмий каналлары | |
ادامه مطلب ...

file

4 857
27
Ómir – bul gúres! Sonlıqtan bizde eki tańlaw bar: jeńis yaki jeńilis...
4 744
11
#Qaraqalpaqstan Men Qaraqalpaqstandı Suverenitet statusınan hám Referendum arqalı Ózbekstan quramınan ajıralıp shıǵıw huqıqınan ayırıwǵa NARAZÍMAN! Suverenitetten, Referendumnan ayrılıw jaqsı zat emes al. Biyparıq bolmayıq, keleshek áwlad ushın, Qaraqalpaqstan ushın! Profil ushın usınıs etiletuǵın súwret. Telegram profil, Instagram profil, Instagram kúnlik tariyx (istoriya), TikTok, Facebook h.t.b. sociallıq tarmaqlarda keń túrde járiyalayıq! @QARAQALPAQ_RENESSANSI_XXI
ادامه مطلب ...
2 132
25
Дағаза Бас нызамымыз конституция бойынша видео мүрәжат қабыл етемиз. Еслетпе: мүрәжатшы өзиниң исми шәрипин толық айтыўы ҳәм пикирин билдириўи тийис. Д.М.Тажимуратов Мағлыўмат ушын номер телеграмм канал 998990483156 998913745511
1 829
16
#Мен_еле_өлген_жоқпан!
3 428
33
Қарақалпақстан Өзбекстанның қурамынан қәлеген ўақытта шығып кетиў ҳуқықын Өзбекстанның конституциясынан алып таслаўға ҳеш кимниң ҳаққысы жоқ. Бүгин «Халқ сўзи» газетасында шыққан Конституцияға өзгерис ҳәм қосымшалар киргизиў жойбарындағы 74-статьяны көрип бул статьяға бундай өзгерис киргизиўге кимниң духы жетти екен деп қалдым. Қарақалпақстанның Өзбекстаннан қәлеген ўақытта бөлек шығыў ҳуқықын усылай етип алып таслаў қайсы ақыллының мийине келди? Аллаяр Досназаров сызып берген шегараның көп жерин қолдан берсек те Конституциядағы бир абзац сөзди сақлап қалыў қолымыздан келмей ме не? Президентти миллион жылға сайласаңызда «Қарақалпақстан Республикасы Өзбекстан Республикасының қурамынан Қарақалпақстан халқының ғалаба халықлық референдумы тийкарында шығыў ҳуқықына ийе» деген жерин алдырып таслатпайман мен. Ҳәзир Қарақалпақстан Өзбекстан қурамында болғаны менен ўақыт өтип биз қәлеген ўақытта бөлек мәмлекет болыўымыз мүмкин. Ҳәзир болмаса кейнен әўладларымыз буны ислеўи мүмкин. Ҳәзир Өзбекстан менен биргемиз дегени ертең де бирге боламыз дегени емес. Өзгерис киргизилежақ Конституция жойбарына қарасаңыз Қарақалпақстанның да конституциясы Өзбекстан менен бирдей болыўы керек деген . Өзбекстанның конституциясында жоқ зат қалайынша кейнен Қарақалпақстан конституциясында болыўы мумкин? Ертең ўақты келип келешек әўлад бөлек болыўды қәлесе Өзбекстан ҳүкимети ямаса шет ел жәмийетшилиги бөлеклениў ҳаққында конституцияңда сөз жоқ болса қалай бөлек шығажақсан, деп сорамай ма? Конституцияға өзгерис киргизиў президенттиң алдынғы сайланған мүддетин ноллестириў ямаса мүддетин создырыўма десем, қаяқта гәп басқа жақтаға уқсап тур. Қәте болса мени дүзетиң. Қарақалпақстандағылар өзлериңиз пикир етиң. Маған уқсап қарсы болсаңыз пикир билдиретуғын жерге әлбетте . 5-июльге шекем аз ўақыт қалды. Лалагүл Қаллыханова, журналист. Мен еле өлген жоқпан!
ادامه مطلب ...
MAKAN.UZ
"Ўзбекистон Конституциясига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида"ги қонун лойиҳасининг ўзбек тилидаги тўлиқ матни эълон қилинди @uznewsuzb
1 630
26
Қарсымыз!
176
1

Сиз ӨзР Конституциясының 74-статьясында көрсетилген «Қарақалпақстан Республикасы Өзбекстан Республикасының қурамынан Қарақалпақстан халқының ғалаба халықлық референдумы тийкарында шығыў ҳуқықына ийе.» деген сөз алып тасланыўына пикириңиз қандай?

Разыман
Қарсыман
Бийтәреппен
3.0k
رأی دادن ناشناس
102
2
Қарсымыз!
108
1

Сиз ӨзР Конституциясының 74-статьясында көрсетилген «Қарақалпақстан Республикасы Өзбекстан Республикасының қурамынан Қарақалпақстан халқының ғалаба халықлық референдумы тийкарында шығыў ҳуқықына ийе.» деген бөлеги алып тасланыўына қалай қарайсыз?

Разыман
Қарсыман
Бийтәреппен
2.8k
رأی دادن ناشناس
84
1
Last updated: ۰۶.۰۷.۲۲
Privacy Policy Telemetrio