cookie

ما از کوکی‌ها برای بهبود تجربه مرور شما استفاده می‌کنیم. با کلیک کردن بر روی «پذیرش همه»، شما با استفاده از کوکی‌ها موافقت می‌کنید.

avatar

دلسرایان(انجمن ادبی دستگرد امامزاده)

انجمن شعر و ادب نوای غریب دستگرد امامزاده ارتباط با مدیر جهت فرستادن آثار: @Atashin110 @Eizadi7 @tangesayyad @Moheb113

نمایش بیشتر
إيران387 162زبان مشخص نشده استدسته بندی مشخص نشده است
پست‌های تبلیغاتی
129
مشترکین
اطلاعاتی وجود ندارد24 ساعت
اطلاعاتی وجود ندارد7 روز
اطلاعاتی وجود ندارد30 روز

در حال بارگیری داده...

معدل نمو المشتركين

در حال بارگیری داده...

‍ غزل ۱۴۲   سعدی » دیوان اشعار » غزلیات   ای کسوت زیبایی بر قامت چالاکت زیبا نتواند دید الا نظر پاکت گر منزلتی دارم بر خاک درت میرم باشد که گذر باشد یک روز بر آن خاکت دانم که سرم روزی در پای تو خواهد شد هم در تو گریزندم دست من و فتراکت ای چشم خرد حیران در منظر مطبوعت وی دست نظر کوتاه از دامن ادراکت گفتم که نیاویزم با مار سر زلفت بیچاره فروماندم پیش لب ضحاکت مه روی بپوشاند خورشید خجل ماند گر پرتو روی افتد بر طارم افلاکت گر جمله ببخشایی فضلست بر اصحابت ور جمله بسوزانی حکمست بر املاکت خون همه کس ریزی از کس نبود بیمت جرم همه کس بخشی از کس نبود باکت چندان که جفا خواهی می‌کن که نمی‌گردد غم گرد دل سعدی با یاد طربناکت @Delsorayandastgerd ایام‌بکامتان
نمایش همه...
4_5771444320695486168.m4a3.39 MB
🌸 گفتم از قصه ی عشقت گره ای باز کنم به پریشانی گیسوی تو سوگند نشد من دهان باز نکردم که نرنجی از من مثل زخمی که لبش باز به لبخند نشد ...... صبحتون قشنگ....@Delsorayandastgerd
نمایش همه...
نی_و_تنبک_.m4a2.35 MB
پارک ملی تنگ صیاد . ارسال اقای ایرج احمدی گل آورانه. زیبایی کوهستان @tangesayyad
نمایش همه...
مرزه کوهی . پارک ملی تنگ صیاد . شکوه کوهستان @Delsorayandastgerd
نمایش همه...
همنوازی استادان : جلیل شهناز ،محمد موسوی ، جهانگیر ملک دردستگاه : شور @Delsorayandastgerd شب و روزگار خوش
نمایش همه...
459- Shahnaaz- Musavi- JMalek- Shur++.mp311.93 MB
‌شور دلتنگی عجب چنگی به دلها می زند هر کسی که گشته عاشق دل به دریا می زند در تبار عاشقی با سایه ها همسایه ام بی تو غم گاهی قدم در کوچه ما می زند شهریار از دولت عشق است می گوید سخن در غزل هایش دم ازشور ثریا می زند صد روایت خوانده صد ها ختم قرآن کرده ام این مسلمانی دم ازحاشاو کلا می زند فعل نامحرم نگنجد در سلوک عاشقی محرم است آنکس که بوسه برلب ما می زند @Delsorayandastgerd
نمایش همه...
یک طرح متفاوت انتخاب کنید

طرح فعلی شما تنها برای 5 کانال تجزیه و تحلیل را مجاز می کند. برای بیشتر، لطفا یک طرح دیگر انتخاب کنید.