The service is also available in your language. For translation, pressEnglish
Best analytics service

Add your telegram channel for

  • get advanced analytics
  • get more advertisers
  • find out the gender of subscriber
دسته بندیمشخص نشده است
زبان جغرافیایی و کانال

quotation statistics دلنوشته های دلنشین

💚دلنوشته هایی که از دل سرچشمه میگیرد و بر دل می نشنید 💚  @Hashtrishterii  احساسی ترین و قدیمی ترین کانال دلنوشته فارسی❤ بهترین عکس نوشته های پروفایل و شعر و متنهای زیبا❤ در این کانال به آرشیو کامل جملات احساسی دسترسی دارید ازسایر کانالها بی نیاز میشوید 
نمایش توضیحات
29 901-33
~2 032
~35
6.79%
رتبه کلی تلگرام
در جهان
120 839جایی
از 7 577 134
در کشور, ایران 
11 425جایی
از 449 666
پویایی ها و ذکر کانال
چارت سازمانیجدول
D
W
M
Y
help

بارگیری داده

Mention
عادت زنانه
All timeبه مدت 7 روزبه مدت 30 روزЗа 3 месяцаЗа 6 месяцев
Mention type
Mention typeForwardsMention
Channels
Forwards and mentions
Views
For all time
Forwards and mentions
۲۱ اردیبهشت ۲۰۲۳, ۱۴:۴۶
Views
0 000
For all time
0
2
Forwards and mentions
۱۷ اردیبهشت ۲۰۲۳, ۰۴:۴۲
Views
0 000
For all time
2
0
Forwards and mentions
۱۰ اردیبهشت ۲۰۲۳, ۰۵:۵۶
Views
0 000
For all time
0
2
Forwards and mentions
۰۶ اردیبهشت ۲۰۲۳, ۰۹:۳۵
Views
0 000
For all time
1
0
photo
493.51%
Forwards and mentions
۲۸ اردیبهشت ۲۰۲۳, ۱۶:۱۵
Views
0 000
For all time
22
2
Forwards and mentions
۱۰ اسفند ۲۰۲۳, ۰۵:۰۵
Views
0 000
For all time
1
0
Forwards and mentions
۲۶ اسفند ۲۰۲۳, ۱۰:۵۳
Views
0 000
For all time
1
0
Forwards and mentions
۲۶ اسفند ۲۰۲۳, ۰۹:۳۱
Views
0 000
For all time
0
5
Forwards and mentions
۱۹ بهمن ۲۰۲۳, ۰۴:۵۷
Views
0 000
For all time
0
2
Forwards and mentions
۱۹ بهمن ۲۰۲۳, ۰۴:۴۰
Views
0 000
For all time
0
1
Forwards and mentions
۱۸ بهمن ۲۰۲۳, ۰۹:۰۵
Views
0 000
For all time
0
1
Forwards and mentions
۱۴ بهمن ۲۰۲۳, ۲۳:۰۴
Views
0 000
For all time
0
1
Forwards and mentions
۱۳ بهمن ۲۰۲۳, ۱۹:۱۵
Views
0 000
For all time
0
1
photo
260.94%
Forwards and mentions
۱۳ بهمن ۲۰۲۳, ۱۴:۰۲
Views
0 000
For all time
0
1
Forwards and mentions
۱۳ بهمن ۲۰۲۳, ۱۳:۰۴
Views
0 000
For all time
0
1
Forwards and mentions
۱۳ بهمن ۲۰۲۳, ۱۲:۵۴
Views
0 000
For all time
0
1
Forwards and mentions
۱۲ بهمن ۲۰۲۳, ۰۴:۵۴
Views
0 000
For all time
0
1
photo
25596.23%
Forwards and mentions
۱۲ بهمن ۲۰۲۳, ۰۳:۲۵
Views
0 000
For all time
0
1
Forwards and mentions
۱۱ بهمن ۲۰۲۳, ۲۰:۳۱
Views
0 000
For all time
0
1
Forwards and mentions
۱۱ بهمن ۲۰۲۳, ۱۵:۵۷
Views
0 000
For all time
0
1
Forwards and mentions
۱۱ بهمن ۲۰۲۳, ۱۵:۵۲
Views
0 000
For all time
0
1
Forwards and mentions
۱۱ بهمن ۲۰۲۳, ۱۵:۴۰
Views
0 000
For all time
0
1
Forwards and mentions
۱۱ بهمن ۲۰۲۳, ۱۴:۴۹
Views
0 000
For all time
0
1
Forwards and mentions
۱۱ بهمن ۲۰۲۳, ۱۴:۲۲
Views
0 000
For all time
0
1
photo
9013.64%
Forwards and mentions
۱۱ بهمن ۲۰۲۳, ۰۵:۳۷
Views
0 000
For all time
0
1
Forwards and mentions
۱۱ بهمن ۲۰۲۳, ۰۲:۳۰
Views
0 000
For all time
0
7
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۱۹:۴۳
Views
0 000
For all time
0
1
photo
9221.50%
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۱۷:۳۱
Views
0 000
For all time
0
3
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۱۷:۲۹
Views
0 000
For all time
0
1
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۱۶:۲۳
Views
0 000
For all time
0
1
photo
302.06%
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۱۳:۵۲
Views
0 000
For all time
0
2
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۱۲:۵۰
Views
0 000
For all time
0
1
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۱۲:۰۸
Views
0 000
For all time
0
2
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۱۰:۳۰
Views
0 000
For all time
0
5
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۱۰:۲۸
Views
0 000
For all time
0
5
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۱۰:۲۳
Views
0 000
For all time
0
5
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۱۰:۰۷
Views
0 000
For all time
0
5
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۰۹:۰۰
Views
0 000
For all time
0
4
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۰۸:۵۳
Views
0 000
For all time
0
4
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۰۸:۴۷
Views
0 000
For all time
0
4
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۰۸:۳۹
Views
0 000
For all time
0
4
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۰۸:۳۳
Views
0 000
For all time
0
4
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۰۸:۲۹
Views
0 000
For all time
0
4
photo
1.1k4.65%
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۰۸:۲۴
Views
0 000
For all time
0
2
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۰۸:۲۳
Views
0 000
For all time
0
4
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۰۸:۲۰
Views
0 000
For all time
0
4
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۰۸:۱۷
Views
0 000
For all time
0
4
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۰۸:۱۴
Views
0 000
For all time
0
3
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۰۸:۱۳
Views
0 000
For all time
0
6
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۰۸:۱۳
Views
0 000
For all time
0
6
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۰۸:۱۱
Views
0 000
For all time
0
6
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۰۸:۰۷
Views
0 000
For all time
0
4
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۰۸:۰۴
Views
0 000
For all time
0
4
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۰۸:۰۱
Views
0 000
For all time
0
4
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۰۷:۵۸
Views
0 000
For all time
0
5
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۰۷:۵۶
Views
0 000
For all time
0
4
photo
1983.38%
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۰۷:۴۹
Views
0 000
For all time
0
1
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۰۷:۴۹
Views
0 000
For all time
0
1
photo
363.26%
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۰۷:۴۹
Views
0 000
For all time
0
1
photo
7083.32%
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۰۷:۴۹
Views
0 000
For all time
0
1
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۰۷:۴۹
Views
0 000
For all time
0
1
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۰۷:۴۹
Views
0 000
For all time
0
1
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۰۷:۴۹
Views
0 000
For all time
0
1
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۰۷:۴۶
Views
0 000
For all time
0
2
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۰۷:۴۶
Views
0 000
For all time
0
2
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۰۷:۴۱
Views
0 000
For all time
0
2
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۰۷:۳۹
Views
0 000
For all time
0
1
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۰۷:۳۹
Views
0 000
For all time
0
1
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۰۷:۳۹
Views
0 000
For all time
0
1
photo
1.9k18.67%
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۰۷:۳۹
Views
0 000
For all time
0
1
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۰۷:۳۹
Views
0 000
For all time
0
1
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۰۷:۳۶
Views
0 000
For all time
0
5
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۰۷:۳۵
Views
0 000
For all time
0
5
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۰۷:۳۵
Views
0 000
For all time
0
5
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۰۷:۳۵
Views
0 000
For all time
0
5
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۰۷:۳۳
Views
0 000
For all time
0
5
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۰۷:۰۲
Views
0 000
For all time
0
3
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۰۷:۰۲
Views
0 000
For all time
0
3
photo
2.3k23.31%
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۰۷:۰۲
Views
0 000
For all time
0
3
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۰۷:۰۲
Views
0 000
For all time
0
3
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۰۷:۰۲
Views
0 000
For all time
0
3
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۰۷:۰۲
Views
0 000
For all time
0
3
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۰۷:۰۲
Views
0 000
For all time
0
3
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۰۶:۵۶
Views
0 000
For all time
0
3
photo
72412.21%
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۰۶:۵۵
Views
0 000
For all time
0
3
photo
61018.47%
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۰۶:۵۵
Views
0 000
For all time
0
3
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۰۶:۵۵
Views
0 000
For all time
0
3
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۰۶:۵۵
Views
0 000
For all time
0
3
photo
2.0k29.18%
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۰۶:۵۵
Views
0 000
For all time
0
3
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۰۶:۴۳
Views
0 000
For all time
0
1
photo
5.2k11.05%
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۰۶:۳۳
Views
0 000
For all time
0
5
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۰۶:۳۲
Views
0 000
For all time
0
5
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۰۶:۲۳
Views
0 000
For all time
0
1
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۰۶:۲۳
Views
0 000
For all time
0
2
photo
3.7k16.52%
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۰۶:۲۳
Views
0 000
For all time
0
2
photo
6.7k18.08%
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۰۶:۱۲
Views
0 000
For all time
0
1
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۰۶:۱۱
Views
0 000
For all time
0
2
Forwards and mentions
۱۰ بهمن ۲۰۲۳, ۰۶:۱۱
Views
0 000
For all time
0
2
Last updated: ۱۰.۱۱.۲۲
Privacy Policy Telemetrio