Official Telegram channel of the President of Ukrainewatch here
Best analytics service

Add your telegram channel for

  • get advanced analytics
  • get more advertisers
  • find out the gender of subscriber
CategoryNot specified
Channel location and language
Not specified

all posts Aleazer Melese

የእግዚአብሔርን ቃል መማር 
2110
~232
~0
109.95%
Telegram general rating
Globally
4 262 858place
of 5 362 965
Posts archive
273
2
ሻሎም ቅዱሳን ➡ዛሬ ስለ አብና ወልድ የአካል ልዩነት እናያለን ዮሐንስ 8 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¹⁶ የላከኝ አብ ከእኔ ጋር ነው እንጂ ብቻዬን አይደለሁምና እኔ ብፈርድ ፍርዴ እውነት ነው። ¹⁷ የሁለት ሰዎችም ምስክርነት እውነት እንደ ሆነ በሕጋችሁ ተጽፎአል። ¹⁸ ስለ ራሴ የምመሰክር እኔ ነኝ፥ የላከኝም አብ ስለ እኔ ይመሰክራል። ➡ኢየሱስ ብቻውን አይደለም አብ ከእርሱ ነበረ። ➡ኢየሱስ በአካል ከአብ ባይለይ ኖሮ አብ ከኢየሱስ ባልሆን ነበር። ➡ የሁለት ሰዎች ምስክርነት አስፈላጊ መሆኑን አይሁዳውያን ስለሚያውቁ ስለ ኢየሱስ የሚመሰክረው ➡ኢየሱስ ራሱ ሲሆን መስካሪ ➡አብ ነው። ➡ኢየሱስ አብ አይደለም ። ➡አብ ኢየሱስ አይደለም ። Join and share ⏬⏬⏬ ⏬⏬⏬
Aleazer Melese
የእግዚአብሔርን ቃል መማር
162
0
ሻሎም ቅዱሳን ብዙ ጊዜ ➡ማርያም ከእግዚአብሔር አንሳ ከሰው ትበልጣለች ስሉ እንሰማለን ። ኦርቶዶክስ ወዳጆቻችን ለምን እንደዚህ ያወራሉ ? ➡መልሱ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሠረት በሌላቸው መንፈሳዊ በሚመስሉ መጽሐፍቶች ስለተከበቡ ነው። ➡መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል ? ክርስቶስ በማቴ 11:11 እውነት እላችኋለሁ ➡ከሴቶች ከተወለዱት መካከል ➡ከመጥምቁ ዮሐንስ የሚበልጥ አልተነሳም ። ይህ የሚያሳየው ማርያም ከሰው የማትበልጥ መሆኗን ነው። ➡ማርያም ከሴቶች መካከል የተባረከች እንጂ ከሴቶች ሁሉ የሚትበልጥ አይደለችም ። ⏬⏬⏬ share Join 👉👉👉👉👉 👉👉👉👉👉 👉👉👉👉👉
Aleazer Melese
የእግዚአብሔርን ቃል መማር
294
2
138
1
ሻሎም ቅዱሳን የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ አማኞች ማርያም ከእግዚአብሔር የሚታንስ ከሰው የሚትበልጥ ነች ይላሉ ። ➡ኢየሱስ በማቴ 11:1 ከሴቶች ከተወለዱት የሚበልጥ የለም ብሏል ። ➡ማርያም ከዮሐንስ አትበልጥም። ➡ ማርያም ከእግዚአብሔር ታንሳለች ይላሉ እንጂ በብዙ የቤተክርስቲያንቱ መጽሐፍት ታላላቅ ብርሃናትን የፈጠረች ይላል ። ከዚህ ሰፋ አድርገን የሚናይ ይሆናል ። share አድርጉ join አድርጉ ⏬⏬⏬⏬ 👉
180
0
🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂 ። " ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ አንዳንድ በልማድ በውስጣችን የተሰገሰጉ ምንም አይነት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ማስረጃ የሌላቸው ነገር ግን መንፈሳዊ መስለው አብረውን አድገው ያረጁ ብዙ ልማዳዊ ነገሮች አሉ ስህተት የሚጀምረው ደግሞ እነኚህን የተሰገሰጉ ልምምዶችና አስተምሮቶ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ለማረግ በግድ ጠምዝዞ የምንፈልገውን እንዲል ማስገደድ ከባድ ስህተት ነው ፡፡ እነኚህን አይነት ማስረጃ የሌላቸው ነገሮች ማጋለጥ እና እውነትን መግለጥ ግዴታዬ ነው ፡፡ ፨፨፨፨፨፨፨፨፨፨፨፨፨፨፨፨፨፨፨ በውይይት ወቅት ስለማሰር ማስረጃ በማለት የሚያቀርቡት ክፍል ☞ ምሳሌ 6:21 በእርጋታ ለተመለከተው ክፍሉ ፍጹም ከዚ የተለየ ሐሳብ የያዘ ሆኖ እናገኘዋለን ፡፡ 📚 ከመጽሐፍ ቅዱስ አንድን በማውጣት አሰተምሮ አይሰራም ፡፡ ቁጥር 21 ን ከ ቁጥር 20 ገንጥሎ በማውጣት የሌለ ሐሳብ መፍጠርም ስህተት ነው ለዚህ ነው ከፍ ብለን ቁጥሮቹን ከላችና ከታች ማየት የሚገባን እንዲህ ይላል 👇👇 ..............,,,,........,,,,.........,,,,,........ (መጽሐፈ ምሳሌ ምዕ. 6) ---------- 20፤ ጠብቅ፥ አትተው፤ 21፤ አኑረው፥ ። 22፤ ስትሄድም ይመራሃል፤ ስትተኛ ይጠብቅሃል፤ ስትነሣ ያነጋግርሃል። ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• እንግዲ የክፍሉን ሙሉ ሀሳብ ለማግኘት ከቁጥር 20 ጀምሮ ማንበብ ግድ ይላb ፡፡ ነገር ግን ቁጥር #21 ን ብቻ ገንጥሎ በማውጣት የመጽሐፉን ሙሉ ሐሳብ ማግኘት አይቻልም ስለዚህ ክፍሉ እንዲ ይላል 📌 የአባትህን ትዕዛዝ ጠብቅ 📌 የእናትህን ሕግ አትተው ይለንና ቁጥር 21 ላይ 🔍 ሁል ጊዜ በልብህ አኑረው በአንገትህም እሰረው ይላል ይህ ማለት ግን እንጨት ወርቅ ነሀስ ወይም ሌላ ነገር በመስቀል ቅርጽ ቀርጸህ አንገትህ ላይ አንጠልጥል ማለት አደለም ፡፡ ስለዚህ የእኔ ሙግቴ መስቀል በአንገት ለማሰር ብላቹ የምታቀርቡት ልክ ያልሆነና የመጽሐፉን ሐሳብ ካለመረዳት የተፈጠረ ስህተት ነው ፡፡ እኔም ልክ ያልሆኑ ሐሰቶችን በመጽሐፍ ቅዱስ እውነት መዝኜ አጋልጣለሁ እውነትን ፡፡ ፨፨፨፨፨፨፨፨፨፨፨፨፨፨፨፨፨፨፨፨ ⏰ ⏰ ⏰ ⏰ 💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡
Show more ...
123
0
ሻሎም ቅዱሳን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አስተምህሮና የመጽሐፍ ቅዱስ እውነት ! ➡ይህች ቤተክርስቲያን ኢየሱስ አማላጅ አይደለም ብላ ታስተምራለች። ➡ምዕመናን መጽሐፍ ቅዱስን እንድያነቡ አትፈቅድም ። የሚፈቀደው ሌሎች የቤተክርስቲያንቷን አስተምህሮ የያዙ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ያልሆኑ ትምህርቶችን ብቻ የሚያስተምሩ መጽሐፍትን እንድያነቡ ነው። ➡አንዳንድ መጽሐፍ ቅዱስን ለማንበብ ፍላጎት እና የማንበብ እድል ያገኙ ኢየሱስ አማላጅ ነው የሚለውን ሮሜ 8:34 አንብበው ጴንጤ እንዳይሆኑ ብለው ሮሜ 8:34 ስለ እኛ የሚፈርደው ኢየሱስ ነው ብለው ቀይረዋል ። ይህ አስተምህሮ እግዚአብሔር ያጸደቃቸውን ጻድቃንን ኢየሱስ ይኮንናቸዋል የሚል የሐሰት የክህደት አስተምህሮ ነው። ➡እግዚአብሔር ያጸደቀውን ኢየሱስ አይኮንንም ➡በክርስቶስ ላሉት ለጻድቃን ኩነኔ የለባቸውም ። በክርስቶስ ያሉት በኩነኔ አሉ ማለት የኢየሱስ መሞት መነሣት ወደ አብ ማረጉ ከንቱ ነው ማለት ነው። “እንግዲህ በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት አሁን ኵነኔ የለባቸውም።” — ሮሜ 8፥1 Share Join
Show more ...
Aleazer Melese
የእግዚአብሔርን ቃል መማር
1 135
8
ሻሎም ቅዱሳን ዛሬ ኢየሱስ እኔን ያየ አብን አይቷል ያለው ለምን እንደሆነ እናያለን ዮሐንስ 14 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ⁸ ፊልጶስ- ጌታ ሆይ፥ አብን አሳየንና ይበቃናል አለው። ⁹ ኢየሱስም አለው፦ አንተ ፊልጶስ፥ ይህን ያህል ዘመን ከእናንተ ጋር ስኖር አታውቀኝምን? እኔን ያየ አብን አይቶአል፤ እንዴትስ አንተ፦ አብን አሳየን ትላለህ? ¹⁰ እኔ በአብ እንዳለሁ አብም በእኔ እንዳለ አታምንምን? እኔ የምነግራችሁን ቃል ከራሴ አልናገረውም፤ ነገር ግን በእኔ የሚኖረው አብ እርሱ ሥራውን ይሠራል። ምን ማለት ነው? ኢየሱስ አብ ነው ማለት ነው? የሐዋርያት (only Jesus) ተከታዮች ዮሐ 14:9 ሁሌ ስጠቅሱ ዋና ሀሳባቸው ➡ኢየሱስ አብን አሳየን ብለው ስጠይቁት እኔን ያየ አብን አይቷል ስላለ ኢየሱስ አብ ነው ማለት ነው ይላሉ ። ኢየሱስን ያየ አብን አይቷል ማለት ኢየሱስ አብ ነው ማለት አይደለም ምክንያቱም ኢየሱስ እናንተን የሚቀበል እኔን ይቀበላል ብሏልና ። ደቀመዛሙርትን የሚቀበል ኢየሱስን ይቀበላል ማለት ደቀመዛሙርት ኢየሱስ ናቸው ማለት አይደለም ። ➡እኔን ያየ አብን አይቷል ማለት ታድያ ምን ማለት ነው? “መቼም ቢሆን እግዚአብሔርን ያየው አንድ ስንኳ የለም፤ በአባቱ እቅፍ ያለ አንድ ልጁ እርሱ ተረከው።” — ዮሐንስ 1፥18 እግዚአብሔር አብን በሙሉ ክብሩ ያየ ሰው ስለሌለ አንዲያ ልጁ ኢየሱስ ተረከው። ➡ኢየሱስ እግዚአብሔር አብን ተረከ እንጂ ኢየሱስ ራሱ አብ አይደለም ። ➡ኢየሱስ አብ ብሆን ኖሮ አብን ተረከ ባልተባለ ነበረ። ፔጄን ለይክና ሼር አድርጉ
Show more ...
154
0
165
0
ሻሎም ቅዱሳን #ታቦቱን#ከእንግዲህ_ወዲህ__አይጠሩም__ልብ_______አያደርጉትም። በሙሴ ጊዜ የተሰራው ታቦት በሰለሞን ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ አልመጣም ። ከንጉሥ ሰለሞን በኋላ እስከ ንጉሡ ኢዮስያስ ድረስ የኪዳኑ ታቦት በእስራኤል ነበረ። 2ዜና 35:3 ➡እስራኤላውያን በምድር በሚበዙበት ጊዜ ታቦት እንደማያስፈልግ በግልጽ ኤር 3:16 ይነግረናል ። የ Facebook ፔጄን ለይክ በማድረግ ወንጌልን ከእኔ ጋር በአንድነት እናገልግል። Join
Log in or sign up to view
See posts, photos and more on Facebook.
155
1
🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂 ። " ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ አንዳንድ በልማድ በውስጣችን የተሰገሰጉ ምንም አይነት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ማስረጃ የሌላቸው ነገር ግን መንፈሳዊ መስለው አብረውን አድገው ያረጁ ብዙ ልማዳዊ ነገሮች አሉ ስህተት የሚጀምረው ደግሞ እነኚህን የተሰገሰጉ ልምምዶችና አስተምሮቶ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ለማረግ በግድ ጠምዝዞ የምንፈልገውን እንዲል ማስገደድ ከባድ ስህተት ነው ፡፡ እነኚህን አይነት ማስረጃ የሌላቸው ነገሮች ማጋለጥ እና እውነትን መግለጥ ግዴታዬ ነው ፡፡ ፨፨፨፨፨፨፨፨፨፨፨፨፨፨፨፨፨፨፨ በውይይት ወቅት ስለማሰር ማስረጃ በማለት የሚያቀርቡት ክፍል ☞ ምሳሌ 6:21 በእርጋታ ለተመለከተው ክፍሉ ፍጹም ከዚ የተለየ ሐሳብ የያዘ ሆኖ እናገኘዋለን ፡፡ 📚 ከመጽሐፍ ቅዱስ አንድን በማውጣት አሰተምሮ አይሰራም ፡፡ ቁጥር 21 ን ከ ቁጥር 20 ገንጥሎ በማውጣት የሌለ ሐሳብ መፍጠርም ስህተት ነው ለዚህ ነው ከፍ ብለን ቁጥሮቹን ከላችና ከታች ማየት የሚገባን እንዲህ ይላል 👇👇 ..............,,,,........,,,,.........,,,,,........ (መጽሐፈ ምሳሌ ምዕ. 6) ---------- 20፤ ጠብቅ፥ አትተው፤ 21፤ አኑረው፥ ። 22፤ ስትሄድም ይመራሃል፤ ስትተኛ ይጠብቅሃል፤ ስትነሣ ያነጋግርሃል። ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• እንግዲ የክፍሉን ሙሉ ሀሳብ ለማግኘት ከቁጥር 20 ጀምሮ ማንበብ ግድ ይላb ፡፡ ነገር ግን ቁጥር #21 ን ብቻ ገንጥሎ በማውጣት የመጽሐፉን ሙሉ ሐሳብ ማግኘት አይቻልም ስለዚህ ክፍሉ እንዲ ይላል 📌 የአባትህን ትዕዛዝ ጠብቅ 📌 የእናትህን ሕግ አትተው ይለንና ቁጥር 21 ላይ 🔍 ሁል ጊዜ በልብህ አኑረው በአንገትህም እሰረው ይላል ይህ ማለት ግን እንጨት ወርቅ ነሀስ ወይም ሌላ ነገር በመስቀል ቅርጽ ቀርጸህ አንገትህ ላይ አንጠልጥል ማለት አደለም ፡፡ ስለዚህ የእኔ ሙግቴ መስቀል በአንገት ለማሰር ብላቹ የምታቀርቡት ልክ ያልሆነና የመጽሐፉን ሐሳብ ካለመረዳት የተፈጠረ ስህተት ነው ፡፡ እኔም ልክ ያልሆኑ ሐሰቶችን በመጽሐፍ ቅዱስ እውነት መዝኜ አጋልጣለሁ እውነትን ፡፡ ፨፨፨፨፨፨፨፨፨፨፨፨፨፨፨፨፨፨፨፨ ⏰ ⏰ ⏰ ⏰ 💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡
Show more ...
77
0
ሻሎም ቅዱሳን ስለ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅነት እያወረን ነው ሰሞኑን ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ የሆነው ከማርያም ያለ ወንድ ስለተወለደ አይደለም ። ምክንያቱም ኢየሱስ በመለኮቱ ዘላለማዊ ነውና ። የኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅነት የመለኮት እንደሆነ በዮሐ 5:17 አይተናል ። አሁን የአብና የወልድ አንድነትን እንይ ኢየሱስ እኔና አብ አንድ ነን ብሏል ። ዮሐንስ 10 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ³⁰ እኔና አብ አንድ ነን። ³¹ አይሁድ ሊወግሩት ደግመው ድንጋይ አነሡ። ³² ኢየሱስ፦ ከአባቴ ብዙ መልካም ሥራ አሳየኋችሁ፤ ከእነርሱ ስለ ማናቸው ሥራ ትወግሩኛላችሁ? ብሎ መለሰላቸው። ³³ አይሁድም፦ ስለ መልካም ሥራ አንወግርህም፤ ስለ ስድብ፤ አንተም ሰው ስትሆን ራስህን አምላክ ስለ ማድረግህ ነው እንጂ ብለው መለሱለት። ኢየሱስ እኔና አብ አንድ ነን ማለት ኢየሱስ ከአብ ጋር በመለኮት አንድ መሆኑን በመግለጽ አምላክ መሆኑን በመናገሩ ነው። አይሁዳውያን ኢየሱስ ሰው ብቻ ስለመሰላቸው አንተ ሰው ስትሆን ራስህን አምላክ ስለ ማድረግህ ነው ብለው ከሰሱት ኢየሱስ ሰው ብቻ ሳይሆን አምላክም ነው። የኢየሱስ እና የአብ አንድነት በመለኮት እንጂ በአካል አይደለም ። ኢየሱስ እና አብ በአካል አንድ አይደሉም ማለት ኢየሱስ አብ አይደለም ማለት ነው። አብ አባት ማለት ነው። ወልድ ልጅ ማለት ነው። የአባቴ ስም መለስ ይባላል ። መለስ የኔ አባት ነው ማለት እኔ መለስ ነኝ ማለት አይደለም ።በተመሳሳዩ ኢየሱስ የአብ ልጅ ነው ማለት ኢየሱስ አብ ነው ማለት አይደለም ። ይህንን መልዕክት በተለይ ለሐዋርያት(only Jesus ) ተከታዮች ሼር አድርጉላቸው ።
Show more ...
155
0
ሻሎም ቅዱስ ዛሬ ስለ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅነት መጽሐፍ ቅዱስ ምን እንደሚል እንመለከታለን። ብዙ ክርስቲያኖች ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ማለት ምን ማለት እንደሆነ አያውቁም ። ➡ኢየሱስ የእግዚአብሔር (አብ) ልጅ ነው ማለት ኢየሱስ አምላክ ነው ማለት ነው። ➡እኔ ሰውም የሰውም ልጅ እንደሆንኩ ኢየሱስም እግዚአብሔርም ነው የእግዚአብሔርም ልጅ ነው። ዮሐንስ 5 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¹⁷ ኢየሱስ ግን፦ አባቴ እስከ ዛሬ ይሠራል እኔም ደግሞ እሠራለሁ ብሎ መለሰላቸው። ¹⁸ እንግዲህ ሰንበትን ስለ ሻረ ብቻ አይደለም፥ ነገር ግን ደግሞ ራሱን ከእግዚአብሔር ጋር አስተካክሎ፦ እግዚአብሔር አባቴ ነው ስላለ፥ ስለዚህ አይሁድ ሊገድሉት አብዝተው ይፈልጉት ነበር። ይቀጥላል
154
3
ሻሎም ቅዱሳን እንኳን ለጌታችን ለኢየሱስ የልደት መታሰቢያ በዓል በሰላም አደረሰን! በኢየሱስ መወለድ ብዙ ነገር ሆኗል *ኢየሱስ መወለድ የእግዚአብሔር ዘላለማዊ ፈቃዱ የተፈጸመበት ነው። እግዚአብሔር በሥጋ ተገልጾ ከሰው ጋር ኖሯል ። ኤማኑኤል “እነሆ፥ ድንግል ትፀንሳለች ልጅም ትወልዳለች፥ ስሙንም አማኑኤል ይሉታል የተባለው ይፈጸም ዘንድ ይህ ሁሉ ሆኖአል፥ ትርጓሜውም፦ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር የሚል ነው።” — ማቴዎስ 1፥23 ኢየሱስ በመወለዱ በጨለማ የሄደ ሕዝብ ብርሃንን አይቷል ።
153
0
Last updated: 03.07.22
Privacy Policy Telemetrio