Best analytics service

Add your telegram channel for

 • get advanced analytics
 • get more advertisers
 • find out the gender of subscriber
CategoryNot specified
Channel location and language

audience statistics ⚘🥀🌷KEWLIMNIN' KU'NDELIGI 🌸🌸(Aforizmler )⚘🌼

Hesh jerde joq , tuyg'ilarg'a toli , suliw so'zler bizde bar.....🌹 
1770
~0
~0
0
Telegram general rating
Globally
6 653 792place
of 7 267 000
140 359place
of 194 023

Subscribers gender

Find out how many male and female subscibers you have on the channel.
?%
?%

Audience language

Find out the distribution of channel subscribers by language
Russian?%English?%Arabic?%
Subscribers count
ChartTable
D
W
M
Y
help

Data loading is in progress

User lifetime on the channel

Find out how long subscribers stay on the channel.
Up to a week?%Old Timers?%Up to a month?%
Subscribers gain
ChartTable
D
W
M
Y
help

Data loading is in progress

Hourly Audience Growth

  Data loading is in progress

  Time
  Growth
  Total
  Events
  Reposts
  Mentions
  Posts
  Since the beginning of the war, more than 2000 civilians have been killed by Russian missiles, according to official data. Help us protect Ukrainians from missiles - provide max military assisstance to Ukraine #Ukraine. #StandWithUkraine
  20
  1
  ILIM USHIN BAR PULIN AYAG'AN INSAN QA'LBINEN HESH QASHAN JARIQLIQ SHIQPAYDI... ILIMNIN' BIYBAHA INAM EKENIN TEK QALBINDE NURI BAR INSANLAR G'ANA SEZINEDI.
  20
  0

  Lyubje_-_Pozovi_menya_tikho_po_imeni_48104909.mp3

  37
  0
  JAT ADAMDAY TURDIN UZAQLAW.. SESKENIP TURG'ANDAY QUSHAQLAR.. KO'ZIN'DEY SABIRLI KO'Z KO'RMEDIM MEN.. QAYAQTAN KU'SH TABA ALDIN' SEN !!
  37
  0
  ISHQIM HA'WIRI SUWG'A KO'MILDI . AMAN QALDIN' JANIWLARINAN. SEN TITIREDIN' - JELKEM DIRILDER .. QARA SHASHIN' JAWINLARINAN....
  33
  0
  JU'RIP KIR QILDIM BA , DU'NYAN'DI TA'N'RIM , PERISHTE JUWMADI MA AYAQLARIMDI. ?! TENTIREP KIR BOLDIM BA DU'NYAN'DA , RA'BBIM ? ESITIP TURSIZ BA SORAWLARIMDI ..? AYTPAG'ANIN' JAQSI JUWAPLARIN'DI..!!
  29
  0
  SAG'AN SIN'IP KETKIM KELEDI , BIRAQ , UYAT - NAMIS MENI JIBERMES JIRAQ..
  28
  0
  MAG'AN O'KPELEGEN QUYASH TA , AY DA.. KU'NLERIM SHASHILIP JATAR BIYTA'RTIP... O'MIR UYMIG'INA BATAMAN KU'NDE.. BIRAQ HESH ESIN'E TU'SPEDIM QA'YTIP.
  24
  0
  SENNEN U'MITIM KO'P EDI- AW MENIN'.. NE USHIN XOSHLASPAY KETTIN' APREL ..?!! 30- APREL..
  24
  0
  MEN ELE SONDAYMAN : BIYTA'RTIP , OYSIZ.. ZA'HA'R JUTIP , QAYG'I - UWAYIM JUTPAG'AN.. SIZDEN BASQASINA TO'KPEDIM KO'Z JAS. SIZDEN BASQASINAN KU'TPEYMEN KO'ZJAS..
  24
  0
  MEN ELE SONDAYMAN : A'PIWAYI , KEMTAR. MIN' QIYNALIP JANIN SHIYRIN BILMEGEN. SIZDEN BASQASINA KU'SHI JETPEGEN. SIZDEN BASQASININ' TISI O'TPEGEN..
  23
  0
  MEN ELE SONDAYMAN : SADA , DA'LPILDEK. TILLERINDE SHIYRIN SO'ZI QALMAG'AN. SIZDEN BASQASINA ALDANBAG'AN HESH. SIZDEN BASQASIN DA ALDAY ALMAG'AN...
  23
  0
  UHH , DENEME TIYDI BIR SUWIQ EPKIN.. JU'REKTIN' TO'RINDE JILAR TIRNALAR. MAG'AN QARAMA.. KETE G'OY .. ENDI KET.. BU'GIN MIYZAN TU'SER.. BUL BAQTA TURMA.. U.Azim.
  22
  0
  KETE G'OY ! TINIQLASTI NEGEDUR ASPAN . O'SIWDEN TOQTADI . TEREK A'PDADA. SHARBAQLAR QORQINISH QOYNINDA HAYRAN. DU'NYA A'BIGER , DU'NYA BIYSHARA !! U.Azim.
  24
  0

  Jaloliddin INDAMAY .mp3

  24
  0
  32
  1
  HESH KIM JU'DA' BA'NT BOLMAYDI.. OL TEK SENI QANSHELLI QADIRLEWINE BAYLANISLI QADIRIN' BAR BOLSA SOL INSAN SAG'AN WAQIT TABADI.. OYLAN !!
  29
  1
  KESH BOLMAY TURIP TUYG'ILARIN'DI BILDIR.. WAQIT KU'TIP TURMAYDI..
  27
  0
  BASQALARDIN' MINEZ - QULQI MENEN JUMISIN' BOLMASIN. EN' BASLISI SEN O'ZIN'E O'ZIN'DI MU'NA'SIP TUTSAN' BOLDI...
  26
  0
  TAZA HU'JDAN O'SEK HA'M G'IYBATTAN QORIQPAYDI..
  23
  0
  INSAN TA'REPINEN QILING'AN EN' ULLI IS - BUL O'ZGE BIR INSAN QA'LBINE ILIM NURIN JAG'IW...
  22
  0
  BIZLER BIREWLERDIN' QILMISLARINAN EMES , O'ZLERIMIZDIN' SOL INSAN HAQQINDAG'I OYLARIMIZDAN QIYINSHILIQ ARTTIRIP ALAMIZ... OL INSAN O'ZI SONDAY , SENIN' OYIN' BASQA EDI..
  25
  0
  SEN WAQITI KELEDI DEP MENI ALDAYSAN' , WAQIT KELMEYDI , OL KETEDI TEK..
  26
  0
  ERGER SEN HAQQIN'DA OYLAG'AN HA'R BIR OY - QIYALIMA GU'L O'NIP SHIQQANDA EDI , DU'NYA SHA'MENGE TOLAR EDI.
  28
  0
  KO'P KU'N BOLDI O'KPELEP JU'RSEN' , KO'P KU'N BOLDI SO'YLESPEYSEN' HESH. BILE ALMADIM GUNAM BOLDI NE ? KO'P KU'N BOLDI KESELMEN MINE..
  28
  0
  DALAN'LIQTA JATIP SENI OYLAYMAN. ASPANLARG'A BAG'IP SENI OYLAYMAN.. JANIM , TEK AYTPASAN' BOLDI.. " JIBER ENDI , SENI SU'YMEYMEN ,,.. BASQASINDA QIYALIM DESEN'. BUL SO'ZIN'E SHIDAMAYMAN MEN. MEN O'ZIN'SIZ TAWALMAYMAN EM. SAG'INISHIMNIN' JALG'IZ EMI SEN..
  29
  0
  HEY GU'L , BU'LBILDEN OPA KU'TPEGIL !! SEBEBI ONIN' HA'R DEMI HA'R QIYLI SHA'MENLER QASINDA O'TEDI... Saadiy Sheraziy.
  28
  0
  QIZG'ANSHAQ BU'GIN BAR TAPQANIN BERMEY ASIRAP QOYADI.. ERTEN' QABIRI SOL BERMEY JIYNAG'AN NA'RSESI MENEN QARAN'G'ILASTIRILADI.. T.Malik.
  29
  0
  KO'RE ALMAWSHILIQ - BIR ZA'HA'RLI TIKEN. EGER OL KIMGE KIRSE DE NABIT ETPEY QOYMAYDI... T.Malik
  29
  0
  ISHITARLIQ HA'M MIRIWBET BIR SALMADAN SUW ISHE ALMAYDI.. BIR DENEDE EKEWI JASAY ALMAYDI.. T.Malik.
  29
  0
  Last updated: 10.11.22
  Privacy Policy Telemetrio