Best analytics service

Add your telegram channel for

  • get advanced analytics
  • get more advertisers
  • find out the gender of subscriber
CategoryNot specified
Channel location and language

audience statistics کانون مهدویت دانشگاه اراک

﷽ برترین کانون مذهبی کشور‌ برای دو سال‌ متوالی در جشنواره ملی رویش اینستاگرام کانون مهدویت instagram.com/araku_mahdaviat نشریه صوتی صدای منجی  @sedaymonji  نشریه‌ مهدیار  @Nashre_mahdyar  کتابخانه تبیان المهدی  @tabiyan_mahdi  ادمین و دبیر:  @Mahdi313u  
Show more
980-1
~187
~23
19.04%
Telegram general rating
Globally
2 026 016place
of 7 291 567
106 801place
of 398 497

Subscribers gender

Find out how many male and female subscibers you have on the channel.
?%
?%

Audience language

Find out the distribution of channel subscribers by language
Russian?%English?%Arabic?%
Subscribers count
ChartTable
D
W
M
Y
help

Data loading is in progress

User lifetime on the channel

Find out how long subscribers stay on the channel.
Up to a week?%Old Timers?%Up to a month?%
Subscribers gain
ChartTable
D
W
M
Y
help

Data loading is in progress

Since the beginning of the war, more than 2000 civilians have been killed by Russian missiles, according to official data. Help us protect Ukrainians from missiles - provide max military assisstance to Ukraine #Ukraine. #StandWithUkraine
حساب‌کردم‌اگرما "روزی⁵دقیقه"زمانِ‌مطالعھ‌ برای‌شناخت‌امام‌زمان‌بگذاریم؛ هفتھ‌ای"³⁵"دقیقھ ماهی"¹⁵⁰"دقیقھ وسالی"¹⁸²⁵"دقیقھ دربارھ‌یِ‌امام زمان‌مطالعھ‌کردیم🍃...'! اینطوری‌سالِ‌دیگھ‌ اسم‌سربازامام‌زمان‌بیشتربھمون‌ میاد🙂•" ُمَّ_عَجلِ_لِوَلیکَ_الفَرَج #۱۲:۱۲ [ ‌𝑱𝒐𝒊𝒏 ]➘ 🕊♥️
68
0
ڪسۍ سوال مۍڪند براۍ چہ زنده‌اۍ؟! و من براۍ زندگۍ، تو را بهانه مۍڪنم....:) #امام‌زمانم 🥺🫀 #12:12
101
0
•♥️🌙• رمضان‌عَجب‌ماهۍ‌است خوابیـدَنمان‌عبادت‌حساب‌مۍ‌شود نفس‌کشیدنمان‌تسبیح‌خداسـت یک‌آیہ‌ثواب‌یک‌ختـم‌قرآن‌دارد افطارۍ‌دادن‌بہ‌یڪ‌نفر‌ثواب‌ آزاد‌کردن‌یک‌اسیردارد و‌َتمام‌گناهان‌را‌بہ‌عبادت‌ وتوبہ‌ۍ‌تو‌مۍ‌بخشد وقتۍ‌خدا‌میزبان‌مھمانۍ‌ شود‌معلوم‌اسـت سَنگ‌تمام‌مۍ‌گذارد.. 🌙 #12:12 🌱
120
1
رجب‌‌را‌نفهمیدیم... شعبان‌‌راتقدیم‌‌کردی ؛ شعبان‌‌را‌رَهاکردیم به‌‌رمضان‌‌میهمانمان‌‌کردی :) تو‌بگواین‌‌همه‌دوست‌داشتن‌برای‌چه؟:)🫀 🌙
170
1
رمضان یعنے ... ماهے که در آن با هر نفس کشیدنت، میتوانے دنیا را به خوشبختے نزدیکـ ‌تر کنے!! پس حتے براے نفس‌هایت هم نیت ظهـــور کن ... اللهم عجل لولیک الفرج رمضان
191
0
بنده‌‌ۍدرمانده‌ات‌راقبلِ‌مهمانۍببخش.... به‌عاصیان‌وعده‌ۍرحمت‌رسید... ماه‌مبارڪ ‎#رمضان،ماه‌رحمت‌وبرڪت‌وغفران‌مبارڪ🌱 #12:12
206
0
🌺 بسم الله الرحمن الرحیم 🌺 💭 روایت❗️ 🔸 کلمه ای نام آشنا برای ما! زمانی که امکان مکتوب کردن تجربیات و اتفاقات نبود، خاطرات سینه به سینه روایت و نسل به نسل منتقل می شدند. باید بدانیم که این روایت است که تاریخ را می سازد. 📖 وقایع مهم باید گفته شود وبا قلم ثبت گردد تا از خاطره ها نرود و مانند میراثی با ارزش به نسل های بعد منتقل شود. بی شک ؛ شهادت حاج قاسم🥀 یکی از مهمترین وقایعی است که در دهه های اخیر شاهد آن بودیم ونسبت به حفظ و انتقالِ مشی و روش این سردار بزرگ به آیندگان مسئولیم .لذا دفتر تجربه نگاری یاد ، قصد دارد خاطرات مردمی از سردارحاج قاسم سلیمانی را جمع آوری ومکتوب کند.✍🏻 📋 از این رو پرسش نامه ی زیر تهیه شده که اگر خاطره ای در این زمینه دارید(هرچند کم) برای ما ارسال کنید. 1⃣ خودتان را معرفی بفرمایید ؟ و اینکه حاج قاسم را از چه زمانی می شناختید؟ 2⃣از کارهایی که حاج قاسم انجام می دادند چه اطلاعی دارید؟ 3⃣قبل از شهادت ایشان چه چیزی ازشان بخاطر دارید؟خاطره ای اگر از شهید دارید بفرمایید؟ 4⃣ زمانی که خبر شهادت را شنیدید کجا بودید و چه واکنشی داشتید؟ 5⃣بعد از شنیدن خبر شهادت چه کار کردید؟ 6⃣اگر خاطره ای از بعد شهادت ایشان دارید ذکر کنید؟( حضور در تشییع، مراسم گرفتن، خلق آثار هنری و...) لطفا موارد بالا را در قالب یک فایل صوتی برای ما به آیدی ارسال نمایید
Show more ...
235
1
179
1
🔴 خوشبختی همـان لحـظه ایـست که احساس میکنی امام زمان تو را می بیند و تـو به احتـرامش از گنـاه فاصله میگیـری و آن روز ، عید است ... 🌹
175
1
عید آمد و من خانه تکانے کردم از دل همه را تکانده ام إلا تو...💔 ‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌#اللهم_عجل_لولیک_الفرج💚 #۱۲:۱۲
182
0
‹♥️✨› تاکسی‌رخ‌ننماید‌زکسی‌دل‌نبرد‌ دلبرما‌دل‌مابرد‌به‌مارخ‌ننمود!(: 🌱 #۱۲:۱۲
189
1
#تلنگر🌱 ‌منتظرش نیستیم وگرنه امام کسی را چشم انتظارنمی گذارد . . . ❤️‍🩹 #۱۲:۱۲
233
1
میگفت: ✨فکرت‌‌ كه‌ شد امام‌زمان 🫀دلت‌‌ میشه‌ امام زمانی 🧠عقلت‌‌ میشه امام‌زمانی 💫تصمیم‌هات‌‌ میشه‌ امام زمانی ⭐️تمام‌ زندگیت میشه امام‌ زمانی 🤍رنگ‌ آقارو میگیری‌ كم‌کم...  🪴 فقط‌ اگه‌ توی‌ فكرت‌ دائم ا♥️امام‌ زمانت‌ باشه... ⛓خودتو درگیر امام‌زمان‌ کن‌ رفیق!! 👌🏻تا فکر گناه هم‌ طرفت‌ نیاد #12:12 🌾
202
1
|تلنگر| 🍃 دقت‌کردی‌‌وقتےشارژِ‌گوشیت ؛ در‌حالتِ‌اخطارِ‌چقدر‌سریع‌میزنیش‌بہ‌شارژ؟! الان‌هم‌؛زمان‌ِغیبت‌؛توحالتِ‌وضعیت‌قرمز باید‌سریع‌تقواتوبزنی‌بہ‌شارژ. 🌾 #12:12 🕊
181
2
❏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شرمنده‌ام‌ڪہ‌بینِ‌دعاهای‌شخصےام    "عَجِّل‌لوَليِّكَ‌الْفَرَجَ"توآخری‌شده ✦ـشاید‌آقا‌فقط‌منتظر‌توست... ✦ـمارابنویسیدیـ𝟑𝟏𝟑ـارمهدۍ🥀💔 تعجیـل‌در‌ظهـور صلـوات♥️ @
Show more ...
167
0
دقیقااونجا‌که‌ امام‌‌علی(علیه‌السلام) میگفتن: گویا‌یاران‌مهدی‌رامی‌بینم و‌نام‌وکنیه‌آن‌هارامی‌دانم🌱! +فکر‌کن‌اون‌لحظه،‌اسم‌تو هم‌بوده‌باشه...(:😇 🌎 💚 #12:12
183
6

file

file

file

172
0
همـ‌ہ‌بدبختۍ‌ما‌اینہ‌ڪہ‌شمـارو دم‌دمےخواستیم،نہ‌دائمے -ببخـش‌مثل‌همیشـه . .‌ .! اَللّٰھُم‌؏َـجَل‌َلَوِلیِّڪ‌َالفَࢪَجِ 🥀 ⃟💔 #۱۲:۱۲
167
0
🌻•• ✿ ‌اللهُّمَ‌کُن‌لِوَلیِّڪَ‌ . . . ✿ نجوایۍ‌اسٺ؛برزبان‌ِما ! اماقلبمان‌‌بہ‌ستون‌هاۍدنیا،زنجیرشده‌است ! دعایمان،بوۍبۍدردۍمیدهد ؛ کہ‌بھ‌اجابت‌‌نمیرسد :)💔 (:🌸 #۱۲:۱۲ 🕊
185
0
#تلنگر میگفت : سربـٰاز‌امام‌زمان‌اهل‌توجیہ‌نیس !! راست‌میگفت .. یہ‌عمر‌خودمون‌رو‌با‌سربـٰار‌بودن‌ از‌سربـٰاز‌بودن‌تبرعہ‌کردیم .. توجیہ‌کافیہ‌دیگھ‌مشتۍ🖐🏿 باید‌بلند‌شیم ! وقتِ‌عملِ ؛ وقت‌اینکہ‌شعار‌رو‌بزاریم‌کنار🚶🏿‍♂️ #12:12 •
213
0
💖⃟🌸 اۍڪاش‌ࢪوآینہ‌بغل ‴مآشین‌زندگیمون‴ نوشتہ‌بود:🚗 ⇦قیامت‌ازآنچہ‌فڪࢪمۍڪنید بہ‌شمآ نزدیڪتࢪاست… لطفابااحتیآط‌عمل‌ڪنید…⁉️ حآلااینکہ‌بخوآیم‌ ࢪوۍشیشہ‌عقب‌مآشین‌بنویسیم ‴یآمھدی‴بمآند…🌱 تآکےمھدۍ(عج)بآید انتظآࢪبڪشہ‌تآمابہ‌خودمون‌بیآیم‌ وگنآه‌نڪنیم؟ _برآۍ‌تعجیل‌دࢪ‌ظهور↯ صلوآت‌نه… ترڪ‌گنآه‌لازم‌است! #12:12 ⓙⓞⓘⓝ↯ 🕊|→❥• 💚
192
0
#تلـــــنگࢪانھ⚠️ تا حالا بہ ایݩ فکࢪ کردیݩ↯ کہ اگہ، نیّٺ ما از غذا خوردݩ،🍞 انرژے گرفتن🔗"! واسہ خدمٺ بہ امام زماݩ باشہ،😍 غذا خوࢪدنموݩ هم... عبادٺ بہ حساب میاد؟!🌱🧡"
•|تـا ظــهــور|•
یا صاحب الزمان شاعر شده ام تا که قلم بردارم از قلب مبارک تو غم بردارم آقا تو برای من دعا کن که فقط در راه رضای تو قدم بردارم 🌷اللهم عجل لولیک الفرج 🌷 #ڪپے_با_ذڪر_صلوات_براے_سلامتۍ #آقا_امام_زمان(عج)💚 ⤵⤵⤵ #لطفا_لفت_ندید😍
206
1
•°!🌸 خبر دهید بہ عالَمـ ڪہ عید،عیدِخُداست ادب ڪنید ڪہ میلادِ سیدالشھـداست..❤️ تولدت مبارک اربابم...♥️🌱 ••🍃🌸JOiN👇🏻 ••••❥• @

file

file

216
0
#تلـنگرانہ✋🏻 رفیق🌱 احـساس‌نـمیکنی‌گناهات!🍂 دیگہ‌بیش‌ازحدداره‌دل‌مهدی‌رومیشکنہ؟!💔 #12:12 🌱
183
0
--عقربہ‌هاۍساعت🕰 °°فقط‌نبودت‌رو‌بہ‌روم‌میاره💔 --ثانیہ‌ها‌بۍ‌تورنگۍ‌نداره⏳ ؟🥀 ♥️|↫   ‌ 🖐🏻|↫ #12:12 🌸
202
2

1_3311098746.pdf

225
2
🖇به‌ چیزی‌ وابسته‌ِ باش؛ که بَرات ‌بِمونه ارزش‌ داشته باشه‌ که "وابسته‌ش‌ بِشی" به یه ‌چیز مِثل ‌نِگاه‌های مهدی صاحب الزمان✨🫀 ّهم_عَجِّل_الوَلیک_الّفَرَج🌱 #12:12 💚
229
1
♦️اطلاعیه اردوی اصفهان ویژه دانشجویان دختر شاهد و ایثارگر دارای سهمیه ایثارگری ۲۵٪ و فعالان کانون ایثار زمان اردو : ۲۶ لغایت ۲۹ بهمن ماه مهلت ثبت نام : ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۱ مکان ثبت نام : سایت پردیس سردشت ، دفتر ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر واقع در طبقه همکف ساختمان دکتر قریب هزینه سفر : 250000 تومان جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 32621030 086 تماس حاصل نمایید . "دفتر ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه اراک" 🔹روابط عمومی دانشگاه اراک 📲
Show more ...
261
3
#بچه‌شیعه‌ها‌توجه‌کنید..‼️ رفیق‌میگمـآ ... یادم‌باشہ .. یادت‌باشہ .. یادموڹ‌باشہ .. هموڹ‌قدڕڪہ‌دڕ" #غیبــت💔 " مقصریم :) .. دڕ" #ظـــہوڕ✨ " هم‌مؤثریـــم ..! 🖐 ّٰھم‌عجݪ‌ݪوݪیڪ‌الفࢪج #۱۲:۱۲ 🪴
225
0
تــلنـگـــر🖇🕊 رفته بودیم سر جلسه استاد می‌گفت یه ذکری هست میونبر همه مشکلات...🌿 حلال همه مشکلات...(: اصلا این ذکر جادو میکنه💭 دفتر و مداد دستم گرفتم ذکر رو یاد داشت کنم...✏️ استاد گفت می‌دونید این ذکر چیہ؟! اللهم عجل لولیک الفرج...!!🕊|•° #۱۲:۱۲ ✿𝗝𝗢𝗜𝗡✿ 🍃
248
1
Last updated: 10.11.22
Privacy Policy Telemetrio