Official Telegram channel of the President of Ukrainewatch here
Best analytics service

Add your telegram channel for

  • get advanced analytics
  • get more advertisers
  • find out the gender of subscriber
CategoryNot specified
Channel location and language

all posts Dhangaa Faaru

Afaanii fi Aadaa Oromoon wangeela lallabuu, odeeffannoo waa'itaawaa waliif dhiheessuu, faaruu, lallaba fi waan jireenya namaa gara Waaqayootti butu gumaachuu dirqama  #ERGAMA  GUDDICHA ba'achuu👇 Yaadaf:  @faaruko_bot  Join:  @faaru_ko  
Show more
2 169-1
~669
~0
30.79%
Telegram general rating
Globally
921 991place
of 5 344 902
Posts archive

file

548
5
586
0
🤲Anaaf Shunkurtaa kiloo 1 mitiiti Baaqeela Kubbaayya(Xaasaa) 1 qarshii 30n utuu naaf bittaniyyuu hammam akka nu gammachisuu nutu beeka ! 🤲Michuukoo agartee siif qarshii 30 homaa hamma kanatti waan siif hojjettuu hin qabdu ta'a garuu maatii kanaaf gammachuu guutu kennaa ! 🤲Rakkina isaan keessa jiraan himnee xumuruu hin dandeenyu baayyee baayye gargaarsi isaan barbaachisa ! 😓Harmeen yemmu dubbattuu boo'aadha kan isheen haasooftu ! 😓Imimmaan isheen buustu gara nama nyaataa ! 😓Abbaanille akkasuma keessi isaani baayye midhameedha kan isaan jiraan ! 🤲Adaara michuu koo jireenyi maatii kana Ayyaana dura keenya dhufa jiruu kanatti jijjiramuu qaba dukkanni isaani ifuu qabaa ! 🤲Hamma humna kee hamma sitti tolee hamma keessi kee fedhee qarshii 50 lle haa taatuti ergiiti maatiikee kana gammachisii ! 🤲1000303388722 🤲Furmaataf akka dhalannee sirritti beekna ! 🤝Amantaan,Afaanin utuu wal hin qoodiin Jaalalaaf of kennu dhugaadhan wajjiin hojjechuun keenya adda nu godha ! 🤲Namoonni nu wajjiin hojjechuu feetan nu qunnama ! 🤲Adaara share godhiif michuukoo 🤲 🤲ለኛ 1 ኪሎ ሽንኩርት ሳይሆን 1 ኩባያ ባቄላ በ30ብር ብትገዙልን ራሱ ምን ያክል ደስ እንደሚያሰኘን እኛ ነን ምናዉቀዉ። 🤲ጓዴ አየህ ላንተ/ቺ 30ብር ምንም ያን ያህል ሚሰራልህ ነገር ላይኖር ይችል ይሆናል ነገር ግን ለነኝህ ቤተሰብ ሙሉነት ደስታ ይሰጣል። 🤲ያሉበትን ችግር ነግረን መጨረስ አንችልም በጣም በጣም እርዳታ ያስፈልጋቸዋል። 😥 እናታችን ስትናገር እያለቀሰች ነበር የነገረችን። 😥ምታነባዉ እምባ ሆድ ያባባል። 😥 አባታችንም በተመሳሳይ በጣም በተጎዳ ስሜት ነዉ ያሉት። 🤲ኣደራህን ጓዴ የዚህ ቤተሰብ ኑሮ በፊታችን ባለዉ በዓል መቀየር አለበት ጨለማቸዉም መብራት አለበት። 🤲የአቅምህንናደስ ያለህ ያህል 50ብር እንኳ ትሁንና ላክ/ኪ እና ይሄን ቤተሰብ አስደስት። 🤲1000303388722 🤲ለመልስ እንደ ተፈጠርን በደንብ እናዉቃለን። 🤝በእምነት ,በቋንቋ ሳንከፋፈል በፍቅር እና ራስን በመስጠት አብረን መስራታችን ለየት ያደርገናል። 🤲አብራቹን መስራት ምትፈልጉ አዉሩን። 🤲አደራህን ጓዴ ሼር ተደራረጉ🤲 🤲We know how much fun it would be if you bought us 1 cup of beans for 30 Birr instead of 1 kg of onions. 🤲 Friend you see 30 Birr may not work for you at all, but it gives joy to the whole family. 🤲 We can't finish talking about their problems. They really need help. 😥Our mother was crying when she told us. 😥 The tears you shed make your stomach swell. 😥 Our father is also very hurt. 🤲 Even if you can renew your capacity for 50 Birr, send and enjoy this family. 🤲1000303388722 🤲We know very well that we were created to respond. 🤝It makes us unique to work together in love and self-sacrifice without being divided by faith, language. 🤲 Tell us if you want to work with us. "Share your trust" 🤝 Hundeessa Ani siif jira
Show more ...
Ani siif jira አለሁላችሁ I'm here for u mission ❤️
Ani siif jira jechuuf nama namarra dhalatee qofa barbannaa ! Saba,Amantaa,Saalan utuu hin qoodiin waan qabnuun isa dhabee cina dhaabanna !
595
0
503
0
🤲Anaaf Shunkurtaa kiloo 1 mitiiti Baaqeela Kubbaayya(Xaasaa) 1 qarshii 30n utuu naaf bittaniyyuu hammam akka nu gammachisuu nutu beeka ! 🤲Michuukoo agartee siif qarshii 30 homaa hamma kanatti waan siif hojjettuu hin qabdu ta'a garuu maatii kanaaf gammachuu guutu kennaa ! 🤲Rakkina isaan keessa jiraan himnee xumuruu hin dandeenyu baayyee baayye gargaarsi isaan barbaachisa ! 😓Harmeen yemmu dubbattuu boo'aadha kan isheen haasooftu ! 😓Imimmaan isheen buustu gara nama nyaataa ! 😓Abbaanille akkasuma keessi isaani baayye midhameedha kan isaan jiraan ! 🤲Adaara michuu koo jireenyi maatii kana Ayyaana dura keenya dhufa jiruu kanatti jijjiramuu qaba dukkanni isaani ifuu qabaa ! 🤲Hamma humna kee hamma sitti tolee hamma keessi kee fedhee qarshii 50 lle haa taatuti ergiiti maatiikee kana gammachisii ! 🤲1000303388722 🤲Furmaataf akka dhalannee sirritti beekna ! 🤝Amantaan,Afaanin utuu wal hin qoodiin Jaalalaaf of kennu dhugaadhan wajjiin hojjechuun keenya adda nu godha ! 🤲Namoonni nu wajjiin hojjechuu feetan nu qunnama ! 🤲Adaara share godhiif michuukoo 🤲
Show more ...
Ani siif jira አለሁላችሁ I'm here for u mission ❤️
Ani siif jira jechuuf nama namarra dhalatee qofa barbannaa ! Saba,Amantaa,Saalan utuu hin qoodiin waan qabnuun isa dhabee cina dhaabanna !
542
0
https://youtu.be/7HpDcw5HPVU
Call Prank- #Gammee(Qaali Entertainment) video keenya copy gootani
Call prank @Qaalii Entertainment @Bony Tube ቦኒ ቲዩብ @Gamme Adisu @ISO TIYA - MEDIA @Yoya Times @Miko Mikee @babi @Halluu Tube @Vision Entertainment @EGEREE ME...
377
0
https://vm.tiktok.com/ZML69mrPb/
Moa Ye Sen on TikTok
#fypシ #fyp #foryou #viral #oromotiktok #oromotiktok🌳 #khabylame #kefamideksa #new #Jesus @moaye430 @moaye430 @haceexiqqoo @fensar06 @yadoshir #moa
680
0

Track 1.mp3 Hafuurakee.mp3

1 175
4
https://vm.tiktok.com/ZMLYVReyk/
662
1
https://m.tiktok.com/v/7060161761487490310.html?u_code=dmb68kh85481i9&preview_pb=0&language=en&_d=dh7i4878c0d0ga&share_item_id=7060161761487490310&source=h5_m×tamp=1643827372&user_id=7045339943623574534&sec_user_id=MS4wLjABAAAAw1DfhPPujr4c7EkSD5MR4WhVkV4KR8_nfglpMM7UDeXXQy1VXcjd6rp-f4HT__YP&utm_source=copy&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&share_iid=7054770990945535749&share_link_id=1f161801-68de-46be-ac17-418d6bed22fa&share_app_id=1233
Moa Ye Sen on TikTok
#oromotiktok #oromotiktok🌳 #fypシ #foryou #fyp #viral #tadelegemechu🎤newethioorobyebbioro2022 #khabylame @haceexiqqoo @bekinan @moaye430
1 210
1
1k followers🙏 Follow me+
729
0
Last updated: 03.07.22
Privacy Policy Telemetrio