Official Telegram channel of the President of Ukrainewatch here
Best analytics service

Add your telegram channel for

  • get advanced analytics
  • get more advertisers
  • find out the gender of subscriber
CategoryNot specified
Channel location and language

audience statistics Dhangaa Faaru

Afaanii fi Aadaa Oromoon wangeela lallabuu, odeeffannoo waa'itaawaa waliif dhiheessuu, faaruu, lallaba fi waan jireenya namaa gara Waaqayootti butu gumaachuu dirqama  #ERGAMA  GUDDICHA ba'achuu👇 Yaadaf:  @faaruko_bot  Join:  @faaru_ko  
Show more
2 0720
~627
~0
30.06%
Telegram general rating
Globally
989 722place
of 5 671 925

Subscribers gender

Find out how many male and female subscibers you have on the channel.
?%
?%

Audience language

Find out the distribution of channel subscribers by language
Russian?%English?%Arabic?%
Subscribers count
ChartTable
D
W
M
Y
help

Data loading is in progress

User lifetime on the channel

Find out how long subscribers stay on the channel.
Up to a week?%Old Timers?%Up to a month?%
Subscribers gain
ChartTable
D
W
M
Y
help

Data loading is in progress

Since the beginning of the war, more than 2000 civilians have been killed by Russian missiles, according to official data. Help us protect Ukrainians from missiles - provide max military assisstance to Ukraine #Ukraine. #StandWithUkraine

file

548
5
586
0
🤲Anaaf Shunkurtaa kiloo 1 mitiiti Baaqeela Kubbaayya(Xaasaa) 1 qarshii 30n utuu naaf bittaniyyuu hammam akka nu gammachisuu nutu beeka ! 🤲Michuukoo agartee siif qarshii 30 homaa hamma kanatti waan siif hojjettuu hin qabdu ta'a garuu maatii kanaaf gammachuu guutu kennaa ! 🤲Rakkina isaan keessa jiraan himnee xumuruu hin dandeenyu baayyee baayye gargaarsi isaan barbaachisa ! 😓Harmeen yemmu dubbattuu boo'aadha kan isheen haasooftu ! 😓Imimmaan isheen buustu gara nama nyaataa ! 😓Abbaanille akkasuma keessi isaani baayye midhameedha kan isaan jiraan ! 🤲Adaara michuu koo jireenyi maatii kana Ayyaana dura keenya dhufa jiruu kanatti jijjiramuu qaba dukkanni isaani ifuu qabaa ! 🤲Hamma humna kee hamma sitti tolee hamma keessi kee fedhee qarshii 50 lle haa taatuti ergiiti maatiikee kana gammachisii ! 🤲1000303388722 🤲Furmaataf akka dhalannee sirritti beekna ! 🤝Amantaan,Afaanin utuu wal hin qoodiin Jaalalaaf of kennu dhugaadhan wajjiin hojjechuun keenya adda nu godha ! 🤲Namoonni nu wajjiin hojjechuu feetan nu qunnama ! 🤲Adaara share godhiif michuukoo 🤲 🤲ለኛ 1 ኪሎ ሽንኩርት ሳይሆን 1 ኩባያ ባቄላ በ30ብር ብትገዙልን ራሱ ምን ያክል ደስ እንደሚያሰኘን እኛ ነን ምናዉቀዉ። 🤲ጓዴ አየህ ላንተ/ቺ 30ብር ምንም ያን ያህል ሚሰራልህ ነገር ላይኖር ይችል ይሆናል ነገር ግን ለነኝህ ቤተሰብ ሙሉነት ደስታ ይሰጣል። 🤲ያሉበትን ችግር ነግረን መጨረስ አንችልም በጣም በጣም እርዳታ ያስፈልጋቸዋል። 😥 እናታችን ስትናገር እያለቀሰች ነበር የነገረችን። 😥ምታነባዉ እምባ ሆድ ያባባል። 😥 አባታችንም በተመሳሳይ በጣም በተጎዳ ስሜት ነዉ ያሉት። 🤲ኣደራህን ጓዴ የዚህ ቤተሰብ ኑሮ በፊታችን ባለዉ በዓል መቀየር አለበት ጨለማቸዉም መብራት አለበት። 🤲የአቅምህንናደስ ያለህ ያህል 50ብር እንኳ ትሁንና ላክ/ኪ እና ይሄን ቤተሰብ አስደስት። 🤲1000303388722 🤲ለመልስ እንደ ተፈጠርን በደንብ እናዉቃለን። 🤝በእምነት ,በቋንቋ ሳንከፋፈል በፍቅር እና ራስን በመስጠት አብረን መስራታችን ለየት ያደርገናል። 🤲አብራቹን መስራት ምትፈልጉ አዉሩን። 🤲አደራህን ጓዴ ሼር ተደራረጉ🤲 🤲We know how much fun it would be if you bought us 1 cup of beans for 30 Birr instead of 1 kg of onions. 🤲 Friend you see 30 Birr may not work for you at all, but it gives joy to the whole family. 🤲 We can't finish talking about their problems. They really need help. 😥Our mother was crying when she told us. 😥 The tears you shed make your stomach swell. 😥 Our father is also very hurt. 🤲 Even if you can renew your capacity for 50 Birr, send and enjoy this family. 🤲1000303388722 🤲We know very well that we were created to respond. 🤝It makes us unique to work together in love and self-sacrifice without being divided by faith, language. 🤲 Tell us if you want to work with us. "Share your trust" 🤝 Hundeessa Ani siif jira
Show more ...
Ani siif jira አለሁላችሁ I'm here for u mission ❤️
Ani siif jira jechuuf nama namarra dhalatee qofa barbannaa ! Saba,Amantaa,Saalan utuu hin qoodiin waan qabnuun isa dhabee cina dhaabanna !
595
0
503
0
🤲Anaaf Shunkurtaa kiloo 1 mitiiti Baaqeela Kubbaayya(Xaasaa) 1 qarshii 30n utuu naaf bittaniyyuu hammam akka nu gammachisuu nutu beeka ! 🤲Michuukoo agartee siif qarshii 30 homaa hamma kanatti waan siif hojjettuu hin qabdu ta'a garuu maatii kanaaf gammachuu guutu kennaa ! 🤲Rakkina isaan keessa jiraan himnee xumuruu hin dandeenyu baayyee baayye gargaarsi isaan barbaachisa ! 😓Harmeen yemmu dubbattuu boo'aadha kan isheen haasooftu ! 😓Imimmaan isheen buustu gara nama nyaataa ! 😓Abbaanille akkasuma keessi isaani baayye midhameedha kan isaan jiraan ! 🤲Adaara michuu koo jireenyi maatii kana Ayyaana dura keenya dhufa jiruu kanatti jijjiramuu qaba dukkanni isaani ifuu qabaa ! 🤲Hamma humna kee hamma sitti tolee hamma keessi kee fedhee qarshii 50 lle haa taatuti ergiiti maatiikee kana gammachisii ! 🤲1000303388722 🤲Furmaataf akka dhalannee sirritti beekna ! 🤝Amantaan,Afaanin utuu wal hin qoodiin Jaalalaaf of kennu dhugaadhan wajjiin hojjechuun keenya adda nu godha ! 🤲Namoonni nu wajjiin hojjechuu feetan nu qunnama ! 🤲Adaara share godhiif michuukoo 🤲
Show more ...
Ani siif jira አለሁላችሁ I'm here for u mission ❤️
Ani siif jira jechuuf nama namarra dhalatee qofa barbannaa ! Saba,Amantaa,Saalan utuu hin qoodiin waan qabnuun isa dhabee cina dhaabanna !
542
0
https://youtu.be/7HpDcw5HPVU
Call Prank- #Gammee(Qaali Entertainment) video keenya copy gootani
Call prank @Qaalii Entertainment @Bony Tube ቦኒ ቲዩብ @Gamme Adisu @ISO TIYA - MEDIA @Yoya Times @Miko Mikee @babi @Halluu Tube @Vision Entertainment @EGEREE ME...
377
0
https://vm.tiktok.com/ZML69mrPb/
Moa Ye Sen on TikTok
#fypシ #fyp #foryou #viral #oromotiktok #oromotiktok🌳 #khabylame #kefamideksa #new #Jesus @moaye430 @moaye430 @haceexiqqoo @fensar06 @yadoshir #moa
680
0

Track 1.mp3 Hafuurakee.mp3

1 175
4
https://vm.tiktok.com/ZMLYVReyk/
662
1
https://m.tiktok.com/v/7060161761487490310.html?u_code=dmb68kh85481i9&preview_pb=0&language=en&_d=dh7i4878c0d0ga&share_item_id=7060161761487490310&source=h5_m×tamp=1643827372&user_id=7045339943623574534&sec_user_id=MS4wLjABAAAAw1DfhPPujr4c7EkSD5MR4WhVkV4KR8_nfglpMM7UDeXXQy1VXcjd6rp-f4HT__YP&utm_source=copy&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&share_iid=7054770990945535749&share_link_id=1f161801-68de-46be-ac17-418d6bed22fa&share_app_id=1233
Moa Ye Sen on TikTok
#oromotiktok #oromotiktok🌳 #fypシ #foryou #fyp #viral #tadelegemechu🎤newethioorobyebbioro2022 #khabylame @haceexiqqoo @bekinan @moaye430
1 210
1
1k followers🙏 Follow me+
729
0
ዘማሪ ሱራፌል ሀ/ማርያም ━━━━━━━━━━━━ ➠ TITLE: "መሢሕ" ➠ GENRE: New Gospel Song ➠ Quality: mp3 ➠ SIZE: 5.6 MB ➠ TIME: 5:29 ➠ CHANNEL : ━━━━━━━━━━

መሢሕ _ _ ዘማሪ Surafel Hailemariyam .mp3

1 575
4
...
1 452
2
@faaruko
NAA BARBACHIFTA /new worship / BY YAKOB HABTAMU/2014/2021.
Waaqeeffannaa kanan ebbiifammaa subscribe share like gochuun hiriyoota keessaf qooda ulfaadha
1 054
2
https://youtu.be/6HsAPGdaFHU
Memes bobohaarso suuraadhan❤️ Kolfaan duutu baraana🤣
#SUBSCRIBE #LIKE #SHARE #SUBSCRIBE #LIKE #SHARE #SUBSCRIBE #LIKE #SHARE #haacaaluu_hundeessaa, #gege_kiya #moha_oromo #wallalo_ilmoo_hacaaluuf #wallalo_mati_haceef haacaaluu hundeessaa new 2020, haacaaluu hundeessaa 2020, haacaaluu hundeessaa jirra, #mohaa_oromo #oduu_mohaa #gege_kiyaa #jawer_mohamed #zaraa_sanyii_oromo #oduu haaraa #Keekiyyaa_Badhaadhaa_Barraaq_New_2020_ethiopian_oromo_music #Ittiqaa_Tafarii_Galma_dhuga_New_oromo_ethiopian_music_2020 Bilisummaa_Dinquu_Wal_Dhabne_new_oromo_ethiopian_music_2020 #Moha_oromo #moha_oromo_youtube #gege_kiya #omn #iso_oromo yoni magna crying,Gege Kiya Today October 29,2020 | Gege Kiya | gege kiya today | gigi kiya new video today | Gigi Kiya | Gege Kiya new video today 2020 | Gege Kiya new | yoni magna vs gigi | #ethioskyline | ethio skyline media ኢትዮ ስካይላይን ሚዲያ | ጂጂ ኪያ vs ዮኒ ማኛ | hana aschenaki vs gigi | gege kiya ethiopia today | gege kiya new | samri fani | fani samri | fani and samri | samri fani new #gigikiya | #gegekiya | #gege | Gigi kiya Today | |…
411
0
https://youtu.be/D2U7W-KknvQ
YEEYYII Fiilmii Afaan Oromoo Haaraa 2021
New afaan Oromo movie 2021 -YEEYYII- DON'T FORGET TO Subscribe #maro-tube for more video #Afaanoromoomovie2021 #HireeDiraam #Marotube #Yeeyyii
1 088
3
Namooni kutaa 3ffaa barbaadani bot kanan yaada nuf kenna!
1 930
4
#ፋሲካችን_ክርስቶስ_ታርዶልናል🧡 ዝማሬ🎙 “ተቀሰቀሰ” ዘማሪ👥 𝓑𝓮𝓻𝓮𝓴𝓮𝓽 𝓣𝓮𝓼𝓯𝓪𝔂𝓮 የተለቀቀው📅 May 1, 2021 Size💾 6.1 MB ርዝመት⏰ 5:43 Quality🔊 128 kbps(High Quality) Genres 🎹 Gospel Song ✅

ተቀሰቀሰ[email protected]_mezmur.mp3

1 038
2
#ፋሲካችን_ክርስቶስ_ታርዶልናል🧡 ዝማሬ🎙 “ተቀሰቀሰ” ዘማሪ👥 𝓑𝓮𝓻𝓮𝓴𝓮𝓽 𝓣𝓮𝓼𝓯𝓪𝔂𝓮 የተለቀቀው📅 May 1, 2021 Size💾 24.9 MB ርዝመት⏰ 5:42 Quality🎬 360p Genres 🎹 Gospel Song ✅

በረከት_ተስፋዬ_Bereket_Tesfaye_ተቀሰቀሰ_Teqeseqese_134.mp4

889
0
https://youtu.be/BysmCdURh_k
Maalif???
406
0
Kutaa lammaffa EENYUMMAA JAALALA B.Jaalala jechuun nyaata , dhugaatti,ejjaa,beekamu,ogumma argachuu irraa kan darbe fedha Waaqayyoo rawwachuu fi hojii isaa hojeechuu dha. JAALALLI DHUGAAN LUBBUU BADIISA KEESSA JIRTU BADIISA KEESSA BAASUUF BOQONNAA DHABUU DHA. yoh 4:34 kutaa kanarratti gooftaan keenya dheebuun isa guddaan warra karaa fi yaada Waaqayyoo irraa fagaatani jiran gara jireenya bara barratti fiduu ture.kun boqonnaa isa dhorkaa ture. akkumma gooftan keenya dubbate iyyuu nuyis dheebuun jaalala keenya lubbuu badiisa keessaa jirtu badiisa olchuu dha.kanaf jaalalli dhugaan lubbuu badiisaa keessaa jirtu badiisaa keessaa baasuuf boqonnaa dhabuudha.jaalala kanaan hin qabamne yoo ta’ee kottuu addunyaan jaalala kun gammachuu guddaa qaba .addunyaa jaalala biyya lafa keessatti midhamte sitti dhaga'amu danda’a ,jaalallee kee saanas dhabuu dandessa .addunyaa jaalala dhugaa kessatti garuu yoo midhamtes bu’aa dha eenyu iyyuu jaalallee keeti gargar si baasuu hin danda’uu .rom 8:35-39. Yoh 15:9-13 Gammachun waaqayyoo nuyii keessatti argamuu kan danda’uu jaalala Waaqayyoo rawwachuu dha .jaalalli waaqayyoo immoo yeroo hundumma nama barbaddu dha.namni obbollessaa/tti isaa biyya lafaan mo’amee jiru badiisaa jaala olchuuf garaa guutuu ,qabeenyaan,humna isaa guutuu hojeetu kamiyyuu jaalala waaqayyoo rawwataa jira.atihoo jaalala waaqayyoo rawwachaa jirta? Itti yaadi ! Gatiin jaalala ilma waaqayyoo teessoo ulfinaa irraa gadii isaa buusee akka inni dhufee sii barbaddu isa godhe.nuyii immoo jaalala waaqayyoo karaan nuyii ittin rawwachuu dandenyuu akkumma kiristoos utuu nuyii waaqayyon hin jaallattin waaqayyoo wajiin walitti nuyii araarse nuyiis har’aa dhaloota waaqayyoon hin beekne waaqayyoo wajiin walitti araarsuu dha.JIREENYAA OFII KEE OBBOLOOTAAF KEENNU CAALAA JAALALA GUDDAA QABACHUU HIN DANDESSU. Seenaan fakkenyaa nuuf ta’uu tokko jira.namichi tokko gaaf tokko daakiyyee adamsuuf ba’e.daakiyyee barrisaa jiru tokko argee iitti dhukkasee lafatti kuffisse.battallummatti michuun daakiyyee sana bakka inni madaa’ee kufetti irratti gad bu’uun koochoo ishee bal’iste irraa hafte.kaayyoon ishee balaa dabalataa itti dhufuu irraa michuu ishee baraaruu ture.namichi adammof ba’ee jaalala daakiyyettiin agarsiiste argee garaan isaa akka malee tuqame.erga gaaf sanatti lammaffa dakkiyyee hin adamsine.jaalalli ilaalcha nama jiijirra.humna adda of keessa qaba.JAALALLI HUMNA NAMOOTA FAYYISUU FI JIIJIRRUU OF KEESSAA QABA. Itti fufaa ........ ]
Show more ...
957
5
Kutaa tokkoffaa EENYUMMAA JAALALA JAALALA jechuun maal jechuu dha ? 1Yoh. 4 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ⁸ Waaqayyo jaalala waan ta'eef, namni hin jaallatin, Waaqayyoon hin beekne. … ¹⁶ Nuyis jaalala Waaqayyo nuuf qabu hubanneerra amanneerras. Waaqayyo jaalala; namni jaalalatti qabamee jiraatus Waaqayyo keessa in jiraata, Waaqayyos isa, keessa in jiraata. ¹⁷ Biyya lafaa kana keessatti akkuma Kristos jiraatetti jiraachuu keenyaan guyyaa firdiif ija-jabina qabna; kanaan jaalalli Waaqayyoo nu biratti fiixaan ba'uu isaa ti. A.Jaalala jechuun waaqayyoo jechuu dha. waaqayyoo jaalala waan ta’eef ulfinna isaa hundumma dhisee gara biyya lafa dhufe kun immoo dhoksa inni guddan enyummaa waaqayyoo inni dhugan jaalala waan ta’eefidha. Namni jaalalatti qabame jiraatu immoo waaqayyoo kessaa jiraata.jaalalli inni ittin nu jaallatus nu kessatti fiixaan ba'uu isaa ti. luq 23:4,20-22 kutaa kanarra akkuma hubannu gooftan keenya hojii inni hojjete akka seeraatti yakka tokko illee kan itti murteessu miti .garuu jaalallii keenya isa dhammasse nuyiif dhiphate Jaalala nuyiif qabu mul’ise.firdii gooftan keenya waa’ee jaalala keenyaaf jedhe fudhate utuu mana murtii kam dhabbatte iyyuu du’a isatti hin murtessuu ture. Gatiin jaalala guddaa dha.Wanta hundumaa kan nuyii arganne jaalala waaqayyoo keessatti.jaalala kan arganne immoo waaqayyoo keessatti.jireenyaa keenya keessatti kan ilaallamuu immoo jaalala isaa karaa hafuraa qulqulluu nuuf kenname dha.rom5:5 nuyii abdii kan arganne jaalala waaqayyoo irratti.1yoh 4:17 abdii nuyii arganne kunis abdii bara baran jiraachutti .mootummaa waaqayyoo keessatti fayyinne jiraachuf jaalalli isa angaafati hamma dhummatti darbees kan nu waliin jiraatu jaalala. Galatooma...
Show more ...
359
2
https://youtu.be/H-PukjaQya0
AKKAMIIN DEDHA: ROBEL LOLE
Singer: #RobelLole Topic: Akkamiin dheda [Akkamiin irraanfadha] Video: #HopeImages Facebook: https://www.facebook.com/asafamalkawakjira Telegram: https://t.me/asefawakjira Instagram: https://www.instagram.com/asefawakjira/ #WAKJIRATUBE brings you #Oromo #Gospel songs and educational videos. Thank you for watching and subscribing.
515
0
@faaruko

file

759
3
Hundumtuu jira! Wanti dhibee tokkoyyuu hin jiru! Egaasuugaa maaltu jira? jechuun kee hin ollee. kunootikaa ✅ Chaanaloota badhaasa garagaraa kennaan ✅ Gorsa fi haasaa beektota ✅ Motivational history ✅ Oduu fi odeeffannoo ✅ Barumsa walitti fufaa... ✅ Luuqisii guyyaa guyyaa ✅ Faarfannaa haaraa akkuma gadhifameen argachuuf ✅Faarfannoota duriis argachuuf Filannoon keessan chaanalota kanneen ha ta'u
20
0
Hundumtuu jira! Wanti dhibee tokkoyyuu hin jiru! Egaasuugaa maaltu jira? jechuun kee hin ollee. kunootikaa ✅ Chaanaloota badhaasa garagaraa kennaan ✅ Gorsa fi haasaa beektota ✅ Motivational history ✅ Oduu fi odeeffannoo ✅ Barumsa walitti fufaa... ✅ Luuqisii guyyaa guyyaa ✅ Faarfannaa haaraa akkuma gadhifameen argachuuf ✅Faarfannoota duriis argachuuf Filannoon keessan chaanalota kanneen ha ta'u
38
0
https://youtu.be/rBCLTsffbH0
KETIM ZARIHUN: HUNDEE WALABUMMAA KIYYA(DAMBI-DOLLOO)
ONLY ON EGEREE MEDIA All videos uploaded on this channel are entirely belongs to Egeree Media. The main purpose of our channel is to promote Oromo Young Gospel Singers, Musicians and Comedians. Copying any content of this channel is strictly prohibited.
926
2
Hundumtuu jira! Wanti dhibee tokkoyyuu hin jiru! Egaasuugaa maaltu jira? jechuun kee hin ollee. kunootikaa ✅ Chaanaloota badhaasa garagaraa kennaan ✅ Gorsa fi haasaa beektota ✅ Motivational history ✅ Oduu fi odeeffannoo ✅ Barumsa walitti fufaa... ✅ Luuqisii guyyaa guyyaa ✅ Faarfannaa haaraa akkuma gadhifameen argachuuf ✅Faarfannoota duriis argachuuf Filannoon keessan chaanalota kanneen ha ta'u
156
0
KARAA WAAQAYYOO BEEKI Ibroota 3:7-12 ✅Kabajamoo Ijoollee Waaqayyoo, Waaqayyo dhangala'uu dhiiga ilmasaan ilmaan isaa kan isin godhate,Nagaan Waaqayyoo bakkuma jirtanitti isiniif haa tahu. ❇️Waaqayyo warra gurra isa dhagahu qabanitti karaa kamiin iyyuu ni dubbata.Atis yaa nama barreeffama kana dubbisaa jirtuu, Gurrakee Bani Waaqayyo sitti dubbata. ✅Akkuma mata dureen keenya jedhu Mee waa'ee karaa Waaqayyoo waliin haa ilaallu. ✅Karaa Waaqayyoo hubatteettaa? Waaqayyo saba karaa isaa wallaaletti ni dheekkama. dheekkamsa Waaqayyoo jalaa ooluuf karaa Waaqayyoo beekuun isa angafa.Yeroo baayyee waa'ee araaraa Waaqayyoo malee waa'ee dheekkamsa Waaqayyo baayye hin qorannu. garuu hubachuu kan qabnu Waaqayyo Araarri isaas guddaa, dheekkamsi isaas immoo akkasuma. ❇️Sabnikoo karaakoo hin barre jedha Waaqayyo... Sabni kun saba Israa'eel.Waaqayyo saba kanatti akkaata isaan fedhan caalaatti itti of mulliseera. 🟢Yeroo isaan abdii kutatanii biyya Gibxii keessatti rakkatan achii isaan baase 🟢Daandii erga eegalaniis Galaana duraa gogseera. 🟢Yeroo beelaatti maannaa kenneef 🟢Yeroo dheebuutti kattaatu bishaan burqeef. ✅Egaan utuuma Waaqayyo akkasitti isaan geggeessuu, halkan utubaa ibiddaan guyyaas utubaa duumessaan utuu isaan geggeessu, Sabni kun ammayyuu karaa Waaqayyoo wallaale,Waaqayyoon qoree ilaale,Waaqayyo irratti guungumes. ❇️Hojiin sabni kun hojjetus Waaqayyoon Aarse! Sababni isaas Isa beekuu waan dadhabaniif, Kunis Akka Waaqayyo isaanitti dheekkamu isaan taasise. Waaqayyo Warra karaa isaa beekuu didan kanatti dheekkame. ✅Egaan kun kan saba bara sanaati.Harra immoo Abbaan ergaa Ibroota Waa'ee saba Israa'eliin qabee, nuun barsiisaa jira. Bara sanatti karaan sabni Sun irra imalaa turan isa Kanaa'anitti Geessuudha.Biyyi Abdii Isaanis biyyichuma.Dheekkamsi Waaqayyo isaanitti dheekkames,Biyyicha dhabuu isaaniiti. ❇️Harra garuu karaan Waaqayyo akka barru fedhuufi akka irra adeemnu fedhu tokkicha. Innis Yesuus isa inni fayyisaa biyya lafaa godhee kenne beekanii, Daandii isaarra deddeebihuudha. Egaan harras Akkuma durii sana Waaqayyo Warra karaa isaa kana beekanii hin hordofnetti ni dheekkama. Dheekkamsi inni harraa kun isa durii sanarraa baayyee kan ulfaatuudha. Namni dhugumatti Karaa Waaqayyo kanarra hin deemne Du'a barabaraatti deema. Egaan dheekkamsa ulfaataafi duubdeebii hin qabne kana jalaa ooluuf,namootas oolchuuf karaa Waaqayyoo beekuun barbaachisaadha. Eebbifamaa... Kutaa 2ffaa isaa itti fufaa... Eebiifamaa. kan bareessee: eli4jesus (tg user name) Share 💯 Share 💯 Share 💯 ♨️ ♨️ ♨️ ♨️ #Stay_Connected
Show more ...
1 098
2
Hundumtuu jira! Wanti dhibee tokkoyyuu hin jiru! Egaasuugaa maaltu jira? jechuun kee hin ollee. kunootikaa ✅ Chaanaloota badhaasa garagaraa kennaan ✅ Gorsa fi haasaa beektota ✅ Motivational history ✅ Oduu fi odeeffannoo ✅ Barumsa walitti fufaa... ✅ Luuqisii guyyaa guyyaa ✅ Faarfannaa haaraa akkuma gadhifameen argachuuf ✅Faarfannoota duriis argachuuf Filannoon keessan chaanalota kanneen ha ta'u
90
0
Last updated: 02.08.22
Privacy Policy Telemetrio