Official Telegram channel of the President of Ukrainewatch here
Best analytics service

Add your telegram channel for

 • get advanced analytics
 • get more advertisers
 • find out the gender of subscriber
CategoryNot specified
Channel location and language
Not specified

audience statistics FARUU EL-ROI

8400
~0
~0
0
Telegram general rating
Globally
1 921 585place
of 5 730 636

Subscribers gender

Find out how many male and female subscibers you have on the channel.
?%
?%

Audience language

Find out the distribution of channel subscribers by language
Russian?%English?%Arabic?%
Subscribers count
ChartTable
D
W
M
Y
help

Data loading is in progress

User lifetime on the channel

Find out how long subscribers stay on the channel.
Up to a week?%Old Timers?%Up to a month?%
Subscribers gain
ChartTable
D
W
M
Y
help

Data loading is in progress

Hourly Audience Growth

  Data loading is in progress

  Time
  Growth
  Total
  Events
  Reposts
  Mentions
  Posts
  Since the beginning of the war, more than 2000 civilians have been killed by Russian missiles, according to official data. Help us protect Ukrainians from missiles - provide max military assisstance to Ukraine #Ukraine. #StandWithUkraine
  Elelanajobs
  Show more ...
  526
  0
  ⌚️ HOPE PROMOTION - 02 ✋ WELLCOME ✋
  Show more ...
  278
  0
  ❤️ GAA'ELA║MARRIAGE ❤️
  Show more ...
  263
  0
  ⌚️ HOPE PROMOTION - 02 ✋ WELLCOME ✋
  Show more ...
  93
  0
  ┏━━━━━━━━━┓ 💯 Barnootaa fi Gorsa mata duree barbaaddan irratti argachuu ni barbaadduu? 💯 ┗━━━━━━━━━┛ ┏━━━━━━━━━┓ 📚 Barruu xinsammuu fi ondeeffanoo ajaa'ibsiisoo argachuu feetuu? 📚 ┗━━━━━━━━━┛ ┏━━━━━━━━━┓ ✔️ Dirree yaada beektotaatti dabalamuu ni barbaadduu? ✔ ┗━━━━━━━━━┛ ┏━━━━━━━━━┓ ♨️ Yaada kaka'uumsaa fi milkaa'insaa guyyaa guyyaadhaan argachuu ni barbaadduu? ♨️ ┗━━━━━━━━━┛ ➨ Bakkuma jirtanitti sagantaalee kana hundumaa isiniif dhiheessuuf qophiin xumuurameera. Barreeffama kana si'a tokko gadi tuquudhaan nutti dabalamaa! #Share\_taasisuun\_walgargaaraa!
  Show more ...
  190
  1
  ⌚️ HOPE PROMOTION - 02 ✋ WELLCOME ✋
  Show more ...
  231
  0
  Baga Nagaan Dhuftan! Deeggarsa gama research barbaadduu? Who Need Papers For 📑 Research, 📑 Thesis, 📑 Proposal, 📑 Paper Articulate 📑 Assignment....etc. Nutti dabalamaa! Bakkuma jirtanitti isin gargaaruudhaaf qophii xumurree jirra! Maarree channel keenya «JOIN» godhachuu maatii keenya yoo taatan odeeffannoo isin fayyadu ni argattu!! 👇👇👇 ►JOIN ► ►JOIN ► ►JOIN ► ►JOIN ► Galatoomaa!
  193
  0
  HOPE PROMOTION - 01 WELCOME MAAL BARBAADDU❓ ❏ Itti Gammadaa! bashannanaa! ❏ Wɑliin bɑrɑnnee wɑliis hɑɑ bɑrsiifnu! ❏ Gαℓαтσσмαα!!!
  Show more ...
  188
  0
  JIREENYA BORUUF ❏ Contact Promoter: or Quunnamaa!
  Show more ...
  149
  0
  MORNING STAR RESEARCH!
  202
  0
  AFFEERRAA CHANNEL HOPE PROMOTION
  Show more ...
  194
  0
  ⌚️ HOPE PROMOTION - 02 ✋ WELLCOME ✋ ❏ Enjoy & Stay Connected with us! ❏ Thank you! ❏ Wɑliin bɑrɑnnee wɑliis hɑɑ bɑrsiifnu! ❏ Free Promoter: yookiin Quunnamaa!
  Show more ...
  141
  0
  ✋ Baga Nagaan Dhuftan✋ Kuni 'HOPE PROMOTION' dha. STAY CONNECTED WITH US!!! ❏ Itti bohaaraa irraa baradhaa! ❏ Hiriyyoota keessanis Affeeraa!
  Show more ...
  142
  0
  ┏━━━━━━━━━┓ 💯 Barnootaa fi Gorsa mata duree barbaaddan irratti argachuu ni barbaadduu? 💯 ┗━━━━━━━━━┛ ┏━━━━━━━━━┓ 📚 Barruu xinsammuu fi ondeeffanoo ajaa'ibsiisoo argachuu feetuu? 📚 ┗━━━━━━━━━┛ ┏━━━━━━━━━┓ ✔️ Dirree yaada beektotaatti dabalamuu ni barbaadduu? ✔ ┗━━━━━━━━━┛ ┏━━━━━━━━━┓ ♨️ Yaada kaka'uumsaa fi milkaa'insaa guyyaa guyyaadhaan argachuu ni barbaadduu? ♨️ ┗━━━━━━━━━┛ ➨ Bakkuma jirtanitti sagantaalee kana hundumaa isiniif dhiheessuuf qophiin xumuurameera. Barreeffama kana si'a tokko gadi tuquudhaan nutti dabalamaa! #Share\_taasisuun\_walgargaaraa!
  Show more ...
  87
  0
  ⌚️ HOPE PROMOTION - 02 ✋ WELLCOME ✋ ❏ Enjoy & Stay Connected with us! ❏ Thank you! ❏ Wɑliin bɑrɑnnee wɑliis hɑɑ bɑrsiifnu! ❏ Free Promoter: yookiin Quunnamaa!
  Show more ...
  92
  0
  AFFEERRAA CHANNEL HOPE PROMOTION link kana gadi tuquun taasisaa! 👇👇👇 JOIN ALL CHANNEL
  150
  0
  JIREENYA BORUUF ❏ Contact Promoter: or Quunnamaa!
  Show more ...
  89
  0
  HOPE PROMOTION «WELCOME» 📓 link kana gadi tuquun taasisaa! ❏ Free Promoter: yookiin Quunnamaa!
  139
  0
  ⌚️ HOPE PROMOTION - 02 ✋ WELLCOME ✋ ❏ Enjoy & Stay Connected with us! ❏ Thank you! ❏ Wɑliin bɑrɑnnee wɑliis hɑɑ bɑrsiifnu! ❏ Free Promoter: yookiin Quunnamaa!
  Show more ...
  164
  0
  Channel Teeknoolojii Haaraa Addunyaa kanaa waliin wal isin barsiisutti baga nagaan dhuftan! Maarree kunoo affeeramtaniirtu! Ammuma join godhadhaa! Itti fayyadamaa! 👇👇👇 ██▓▒░▶JOIN░░▒▓███ ██▓▒░▶JOIN░░▒▓███ ██▓▒░▶JOIN░░▒▓███ ██▓▒░▶JOIN░░▒▓███ ██▓▒░▶JOIN░░▒▓███ STAY CONNECTED WITH US!!! ❏ Itti bohaaraa irraa baradhaa! ❏ Hiriyyoota keessanis Affeeraa!
  148
  1
  ✋ Baga Nagaan Dhuftan✋ Kuni 'HOPE PROMOTION' dha. STAY CONNECTED WITH US!!! ❏ Itti bohaaraa irraa baradhaa! ❏ Hiriyyoota keessanis Affeeraa!
  Show more ...
  78
  0
  ⌚️ HOPE PROMOTION - 02 ✋ WELLCOME ✋
  81
  0
  ┏━━━━━━━━━┓ 💍Barnoota Gaa'elaa Karaa Qindaa'aa ta'een Barachuu ni Barbaaddaa? 💍 ┗━━━━━━━━━┛ ┏━━━━━━━━━┓ ❤ Waa'ee warra waljaalatanii Macaafni Qulqulluun Maal Jedha? ❤️ ┗━━━━━━━━━┛ ┏━━━━━━━━━┓ ✔️ Gaa'elli inni sirriin Uumaan kenne kan akkamiiti? ✔ ┗━━━━━━━━━┛ ┏━━━━━━━━━┓ 💋 Abbaan manaa fi haati manaa gaa'ela keessatti jaalalaan akkamitti waldanda'anii turu? 💋 ┗━━━━━━━━━┛ ➨ Manuma keessan teessanii barnoota kana bilisaan barachuu dandeessu! ➨ Maarree link armaan gadii tuquun Telegram keenya fayyadamtoota 22,500+ qabutti ammuma dabalamaa maatii keenya ta'aa! #Share\_taasisuun\_walgargaaraa!
  Show more ...
  160
  0
  ⌚️ HOPE PROMOTION - 02 ✋ WELLCOME ✋
  82
  0
  ✋ Baga Nagaan Dhuftan✋ Kuni 'HOPE PROMOTION' dha. STAY CONNECTED WITH US!!! ❏ Itti bohaaraa irraa baradhaa! ❏ Hiriyyoota keessanis Affeeraa!
  Show more ...
  98
  0
  ⌚️ HOPE PROMOTION - 02 ✋ WELLCOME ✋
  88
  1
  Affeerraa Channel with HOPE PROMOTION
  173
  0
  Channel kanatti Dabalamaa! ❏ Enjoy & Stay Connected! ❏ Jaalladhaa! Itti Gammadaa!
  186
  0
  HOPE PROMOTION - 01 WELCOME MAAL BARBAADDU❓ ❏ Enjoy & Stay Connected!
  Show more ...
  197
  0
  Affeerraa Channel with HOPE PROMOTION ❏
  164
  0
  Last updated: 11.08.22
  Privacy Policy Telemetrio