Best analytics service

Add your telegram channel for

 • get advanced analytics
 • get more advertisers
 • find out the gender of subscriber
CategoryNot specified
Channel location and language
Not specified

audience statistics Love N

SÀMÀRQÀND ❤ ᗅ Տ Տ ᗅ ℒ ᝪ ℳ Ⴎ ᗅ ℒ ℰ ℽ K Ⴎ ℳ TELEGRAM KANAL 👇👇👇👇👇👇👇👇👇 👆👆👆👆👆👆👆👆👆 ℂℛℰᗅᝨᝪℛ 🤴 aɖʍɨռ 🤴 
1150
~0
~0
0
Telegram general rating
Globally
7 473 684place
of 7 513 762

Subscribers gender

Find out how many male and female subscibers you have on the channel.
?%
?%

Audience language

Find out the distribution of channel subscribers by language
Russian?%English?%Arabic?%
Subscribers count
ChartTable
D
W
M
Y
help

Data loading is in progress

User lifetime on the channel

Find out how long subscribers stay on the channel.
Up to a week?%Old Timers?%Up to a month?%
Subscribers gain
ChartTable
D
W
M
Y
help

Data loading is in progress

Hourly Audience Growth

  Data loading is in progress

  Time
  Growth
  Total
  Events
  Reposts
  Mentions
  Posts
  Since the beginning of the war, more than 2000 civilians have been killed by Russian missiles, according to official data. Help us protect Ukrainians from missiles - provide max military assisstance to Ukraine #Ukraine. #StandWithUkraine

  file

  2
  1

  file

  1
  0

  file

  9
  0

  file

  13
  0

  file

  13
  0
  NIYATAM BUDAGI DUXTAR  DILASHBA ALLOH HIJOBBA  TABIY XUSHRO'    KAM GAP.....
  14
  0

  sticker.webm

  10
  0

  sticker.webm

  10
  0

  sticker.webm

  10
  0

  sticker.webm

  10
  0

  sticker.webm

  9
  0

  file

  21
  0

  5781324339.mp3

  31
  0

  Kechagina_oqshomlari_sen_olisda_men_olisda_begonamiz_endi_yor_Shoxrux.mp3

  34
  1

  file

  46
  1

  file

  39
  1
  XAMRUZ ZAKISATBA RAFTAN UZUR NAFISA TUBA CHIQA AZOB DOGI BOSHAM SIPITSALNI NAKADEM NOXOSTANBA YOKI VAZIYAT XAMXELING SHUDA MOND TU BAROYI MAN DARS KELAJAKAMBA TARBIYA SHUDI XAMINA DONKI CHIXEL KI SHAVADAM MAN TUYA A DIDAGEM XURSAND MAN BAROYI XAMMESH RAXMAT 🫵❤️N❤️
  39
  1
  MAN TUBA YAKTA CHIZA GUFTANI BUDAM  KUTI SAFET KI BINAM GUFSUDAM TUGRI KADI DA  DILAMA  NIMRA KADI💔  MANA MEGI GUFTA UYALA KADGI BUDAM MUMKIN BO TARSIDA NAGUFSAGET YAGON CHIZ MUSHUDMI GUFTA HIJVAX NATARS MAN TUBA ZARALAM NAMERASAD XAY MI TUYA  A DUR DIDANI BUDAM   LEKIN  TU NE GUFT XOXLA NAKYSI A   NAGUFTI A MAYLI XUDATA GAPAT JONAKAM MANKI JANG KADI XAFA KADANI BUDI DILAMA XUNUK KADANI BUDI AUDESH BUROMADI JONAKAM  MEGI GUFTA MAN ISHONI KADA GASHTEM MUGUYI GUFTA JONAKAM  HAMXEL UMEBOR BUDAM   XUDAMBA XUDAM XURSAD GAWTAGI BUDAM NAFISACHEMA KUTI SAFET KI MIBINAM GUFTA  MEGI GUFTA UYLA KAGI BUDAM LEKIN  BESH BEGON ODAM PURSID 2 3  MARTA NAGZ KADAGI BUDAM NADIGI ODAMA TUYASHBA XAVAR KAD ESAT BOWAD GAR   TU MUGYI GUFTA   DILAMA BARDOWTANI HAMXEL XURSAD GASHTAGI BUDAM HAMRUZ AQIBAGI  RUZ MUGUT GUFTA UYALA KADGI BUDAM AFSUUS KI XATO UYALA KADEM  DILATON MONAD MONAD A MAN GUFTA GAPCHOT ESAMBA JONAKAM   QASD MIGRAM GUFTANI BUDAM    QAST    GIFTANI JONAKAM AZOBA MONDI MANA  DILATON  MONAD A MAN GUFTI   HAMIN AYSAD NABUROD  TUYA NAGZ DIDAM  PUROSTA GAP ZADAN BA GAP ZANDEM TU KI  MANA HAMXEL UMED BOR WUDA GASHTAGI BUDAM    BO  ESADBA BOWAD JONAKAM   CHIXEL CHIZ PUSHAM RAV GUFTAM NIWON DODAGI BUDAMI TALA KADI BUDNI  EEE XAYDA GAP ZAMAM GUM GAP MUL   TUBA BAXTLI SHAV BAXTI SAFET TILA MUKUNAM 🥹🥹🫵❤️N❤️
  Show more ...
  39
  0
  MAN TUBA YAKTA CHIZA GUFTANI BUDAM  KUTI SAFET KI BINAM GUFSUDAM TUGRI KADI DA  DILAMA  NIMRA KADI💔  MANA MEGI GUFTA UYALA KADGI BUDAM MUMKIN BO TARSIDA NAGUFSAGET YAGON CHIZ MUSHUDMI GUFTA HIJVAX NATARS MAN TUBA ZARALAM NAMERASAD XAY MI TUYA  A DUR DIDANI BUDAM   LEKIN  TU NE GUFT XOXLA NAKYSI A   NAGUFTI A MAYLI XUDATA GAPAT JONAKAM MANKI JANG KADI XAFA KADANI BUDI DILAMA XUNUK KADANI BUDI AUDESH BUROMADI JONAKAM  MEGI GUFTA MAN ISHONI KADA GASHTEM MUGUYI GUFTA JONAKAM  HAMXEL UMEBOR BUDAM   XUDAMBA XUDAM XURSAD GAWTAGI BUDAM NAFISACHEMA KUTI SAFET KI MIBINAM GUFTA  MEGI GUFTA UYLA KAGI BUDAM LEKIN  BESH BEGON ODAM PURSID 2 3  MARTA NAGZ KADAGI BUDAM NADIGI ODAMA TUYASHBA XAVAR KAD ESAT BOWAD GAR   TU MUGYI GUFTA   DILAMA BARDOWTANI HAMXEL XURSAD GASHTAGI BUDAM HAMRUZ AQIBAGI  RUZ MUGUT GUFTA UYALA KADGI BUDAM AFSUUS KI XATO UYALA KADEM  DILATON MONAD MONAD A MAN GUFTA GAPCHOT ESAMBA JONAKAM   QASD MIGRAM GUFTANI BUDAM    QAST    GIFTANI JONAKAM AZOBA MONDI MANA  DILATON  MONAD A MAN GUFTI   HAMIN AYSAD NABUROD  TUYA NAGZ DIDAM  PUROSTA GAP ZADAN BA GAP ZANDEM TU KI  MANA HAMXEL UMED BOR WUDA GASHTAGI BUDAM    BO  ESADBA BOWAD JONAKAM   CHIXEL CHIZ PUSHAM RAV GUFTAM NIWON DODAGI BUDAMI TALA KADI BUDNI  EEE XAYDA GAP ZAMAM GUM GAP MUL   TUBA BAXTLI SHAV BAXTI SAFET TILA MUKUNAM 🥹🥹🫵❤️N❤️
  Show more ...
  1
  0

  sticker.webp

  6
  0
  MAN TU YAKTA CHIZ GUFTAGI BUDAM KUTI SAFET KI BINAM GUFSDAMIN TUGRNI KADIN DA DILAM NIMETA KADIN💔 MAN MEGI GUFTAN UYAL KADGI BUDAN MUNKI BO TARSDAN NAGUSGISET YAGON CHI MUSHUDMIN GUFTA HIJVAX NATAS MAN TUBA ZARLAMIN NAMERASAD XAYMIN TUYA A DUR DIDAN BUDAMIN LEKIN TU NE GUFTA XOXLA NAKYSIN A NAGUFTIN A MAYLIN XUDAT GAPAT JONAKAM MANKI JANG KADEN XAFA KADNI BUDNI DILABA XUNU KADEN BUDGI ADESH BUROMADNI JONAKAM MEGUN GUFTNI MAN ISHON KADA GASHTAMIN MUGUYNI GUFTAN JONAKAM HAMXEL UMEBOR BUDAM XUDANBA XUDAM XURSAN GAWTAGI BUDAM NAFISACHEM KUTIN SAFET KI MIBINAM GUFTAN MEGIN GUFTAN UYLA KAGIN BUDAM LEKIN BESH BEGON ODAMIN PURSDA 2 3 MARTA NAGZ KADIN BUDAMIN NADIGIN ODAMIN TUYSHBA XAVAR KAD ESAT BOWAD GAR TU MUGUN GUFTAN DILAMIN BARDOWTIN HAMEXIL XURSA GASTAGIN BUDAMIN HAMRUZ AQIBAGI RUZ MUGUT GUFTAN UYAL KADGI BUDAMIN AFSUUS KI XATON UYAL KADEM DILATON MONAD MONAD A MAN GUFTA GAPCHOT ESABA JONAKAM QAS MIGRAMIN GUFTAN BUDNI QASAT GIFTNI JONAKAM AZOBA MONDIN MANA DILATON MONAD A MAN GUFTI HAMIN AYSAD NABURON TUYA NAGZ DIDAM PURSTA GAP ZADAN BA GAP ZANDEMIN TU KI MANA HAMXEL UMED BOR WUDA GASHTAGI BUDAMIN BO ESABA BOWAD JONAKAM CHIXEL CHIZ PUSHTA RAV GUFTAN NIWON DODAGIN BUDAMIN TALA KADI BUDNI EEE XAYDA GAP ZAMIN GUM GAP MUL TUBA BAXLIN SHAV BAXTI SAFET TILA MUKUNAM 💔N💔
  Show more ...
  1
  0
  XOP HAMEW NAGZ MUSHUD IMRUZ AQIBAGI RUZ DA A BEGON GAPA HAS BEGON MUGUN IN GAPA FQAY 19:00 BA XEXONETON TUGRIN DIDAN ISDODA MAN GUFTAGI SIMAYTI NES
  32
  0

  file

  27
  1

  file

  28
  0

  FARYODI BE SADOYAM .mp3

  26
  0
  26
  0

  Birinchi Muhabbatim.mp3

  22
  0

  Sherali Jo_rayev - Birinchi muhabbatim - - PrF_t3LmdfE.m4a

  1
  0
  AN MANA VAXTAMIN GUZASHT KAME MON BAXIL MIWIN JONAKAM SON GUFTI XUDAT KELIN SALOM MUKUNI JONAKAM BAYRAMIN NAGZ GUZARONDMI A XUDAT BOXAR SHAV MANA NAGZ XAVOTI NAKUN SON KELIN PURSDAN BOSHNI XOLI NAYOFTEMIN NES KU JONAKAM
  22
  0

  Ahmadali_Bahromov_To_yinga_borsammikan_Ахмадали_Бахромов_Туй.mp4

  27
  0
  Last updated: 10.11.22
  Privacy Policy Telemetrio