Official Telegram channel of the President of Ukrainewatch here
Best analytics service

Add your telegram channel for

  • get advanced analytics
  • get more advertisers
  • find out the gender of subscriber
CategoryNot specified
Channel location and language

audience statistics JESUSGLOBAL🌍

GOSPEL FOR ALL IN ALL LANGUAGES, CULTURES, VALUES AND ASPECTS.....🌲🌲🌲🦢🦢🦢☘️☘️☘️ 
8540
~1 723
~17
201.76%
Telegram general rating
Globally
1 900 414place
of 5 730 636

Subscribers gender

Find out how many male and female subscibers you have on the channel.
?%
?%

Audience language

Find out the distribution of channel subscribers by language
Russian?%English?%Arabic?%
Subscribers count
ChartTable
D
W
M
Y
help

Data loading is in progress

User lifetime on the channel

Find out how long subscribers stay on the channel.
Up to a week?%Old Timers?%Up to a month?%
Subscribers gain
ChartTable
D
W
M
Y
help

Data loading is in progress

Since the beginning of the war, more than 2000 civilians have been killed by Russian missiles, according to official data. Help us protect Ukrainians from missiles - provide max military assisstance to Ukraine #Ukraine. #StandWithUkraine
742
1
737
1
General Psychology: Final Exam Preparation Questions part 1: Afaan Oromo...
991
10

file

1 540
7
1 919
1
Watch "Biiftuu garasitti, eenyuu tu anaa wajjin hafa?" on YouTube
1 581
3

file

1 626
4
Watch "How to go to Dirree Afan Oromo Church. Karaa ittiin gara Waldaa Makaana Yesuus Afaan Oromoo deeman." on YouTube
How to go to Dirree Afan Oromo Church. Karaa ittiin gara Waldaa Makaana Yesuus Afaan Oromoo deeman.
1 548
2
Watch "Jaalladheen kooluu sitti gale, Faarfannaa Afaan Oromoo, Baacaa, Feenaan.." on YouTube
Jaalladheen kooluu sitti gale, Faarfannaa Afaan Oromoo, Baacaa, Feenaan..
1 406
0
ማስታወቂያ
61
0
Namni nama ireatti hamaa hojjettu akkasitti hojii isaa argachuun hinoolu

file

1 733
12
https://youtu.be/01x9vOs5YYI
Memory : Part 1: የፋይናል ፈተና ጥያቄዎች መልስ :: 20 በጣም አስተማሪ T/F ከነማብራሪያቸው
1 272
1
Watch "Memory : Gaaffii Faayinaalaa 20 Kutaa jalqabaa : T/F. Hedduu irraa barattu. Afaan Oromoo." on YouTube
Memory : Gaaffii Faayinaalaa 20 Kutaa jalqabaa : T/F. Hedduu irraa barattu. Afaan Oromoo.
1 173
1
Watch "Chapter 5: Section 2: እሞሽን EMOTION and THEORIES OF EMOTION: በአማርኛ 🙏❤🙏" on YouTube
Chapter 5: Section 2: እሞሽን EMOTION and THEORIES OF EMOTION: በአማርኛ 🙏❤🙏
1 154
0
Siifan Bula
1 390
0
Watch "Jaalladheen kooluu sitti gale, Faarfannaa Afaan Oromoo, Baacaa, Feenaan.." on YouTube
Jaalladheen kooluu sitti gale, Faarfannaa Afaan Oromoo, Baacaa, Feenaan..
1 379
2
Watch "Na dhibaam ilaalchikee, Faarfannaa Afaan Oromoo, Kadhannaa, Faarfataa Milyoon(Sagaledhan)" on YouTube
Na dhibaam ilaalchikee, Faarfannaa Afaan Oromoo, Kadhannaa, Faarfataa Milyoon(Sagaledhan)#Subscribe
♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ Nadhibaam ilaalchikee Biyya namni irraa goretti gorta Qe'ee namni irraa goretti gorta Dadhabaa humna hinqabne nama kabajaa goota Argeera jaalalakee Naaf si gidduu dhugaa hinbannetu jira Haala ilaaltee na hinganne akka firaa Sinjaalladha komii hinqabu sirraa 😭😭😭😭😭😭😭😭😭Hundumtuu narraa gorraan anattuu situ gore Akka har'aa kana miti madaakootu siin qoore Maalifan si dagadha anoo du'an siin oole Nama namni irraa goree karaa irraa jallifatu Kunookaa addanaan na geesse garaankoo si hindagatu Gargaaraa dhala hiyyeessaa mudaa kee maal dubbatu 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭Karaa hundumaan gatamee jennaan situ na kaase iddoon kufee Eenyuukoottin si fakkeessa firroo si booddee dhufe Kunuu gatiikee baasaaree amma utuun siif gugguufee Kafanakoo hiriyaa iccitii Qullaakoo naaf dhoksite Ifan argekaa karaa kee nam naaf firoomsite Harra irraa hafaan jiraadha hundaan na duroomsite 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭Namni gaafa haalli hammaatte akka kaleessaa hinta'u Orma ta'eetu achi ilaala, iyyan namaaf hindhaga'u Utuu ati hinjiraannee aniyyuu addana hinga'u Namni ani abdadhe na dhiisee gaafa narraa achi ilaale Guyyaan natti dukkanoofnaan gaafan mala wallaale Naaf birmattekaa Yesuuskoo fakkaataan kee jiraaree? ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
1 332
3
Watch "Jaalladheen kooluu sitti gale, Faarfannaa Afaan Oromoo, Baacaa, Feenaan.." on YouTube
1 577
2

file

1 257
0

🔥ERGAA_GUDDAA_QABNA!_Baacaa_Bayyanaa_Lakk_6ffaa_guutuu_Bacha_Beyene.m4a

1 344
1
Far. 118 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¹³ Darbatamuu illee, akkan kufutti darbatameen ture; Waaqayyo garuu na gargaare. ¹⁴ Waaqayyo humna kootii fi faarfannaa koo ti, inni fayyina koo anaaf ta'eera. ¹⁵ Sagaleen gammachuu, kan mo'ichaas, godoo warra qajeelotaa keessatti in dhaga'ama; "Harki Waaqayyoo inni mirgaan aangoodhaan in hojjeta. ¹⁶ Harki Waaqayyoo inni mirgaan ol in kaafama, harki Waaqayyoo inni mirgaan aangoodhaan in hojjeta". Ameen🙏❤🙏
1 487
7
Kan nuuf godhame, isa nuuf hingodhamin caala. Galataan Mo'ichi argama. Galateeffadhaa🙏🙏🙏

file

1 649
3
Feeben Ittaanaa
1 366
1
Hallelujah 😍😍

Feben Ittaanaa 1992.m4a

1 427
2
In Amharic, pla share it. Blessia🙏
1 421
1
Watch "General Psychology: Chapter 4:Memory and Forgetting በአማርኛ" on YouTube
General Psychology: Chapter 4:Memory and Forgetting በአማርኛ
1 343
1
Watch "Chapter 4: Memory and Forgetting by Afan Oromoo" on YouTube
Chapter 4: Memory and Forgetting by Afan Oromoo
1 048
2
http://t.me/jesusjesussaved
Mihiretab Latebo 📕የወንጌል አገልግሎት
Evangelism by the power of the holy spirit 🔥የመንፈስ ቅዱስ እሳት ተገልጧል🔥 ዶዮ-ገና (Doyogena) ለበለጠ መረጃ 0931282325 ደዉለዉ ያናግሩን
1 131
1
Ani isaaniif nan o'a
Ani isaaniif nan o'a
1 104
0
https://youtu.be/dSEDzmn4pFU
Dinqii Affaaritti ta'e🙏❤🙏
1 221
0
Last updated: 11.08.22
Privacy Policy Telemetrio