Channels intersection
Channel location and language
Official Telegram channel✔️ 🔛Nutti dhihaatta 🚶 🔛Jaalalaan nurraa qabamta💓 🔛Garmalee Koflaan Fincaan ofirrati buusta😀 🔛asuman waliin taane Afaan fi artii keenya gudifanna. Any comments or messages:-  @Orosarca_commentobot  
Show more
46 523-47
~26 943
~0
57.88%
Telegram general rating
Globally
39 156place
of 4 078 614
30place
of 341
In category
19place
of 1 371

Subscribers gender

Find out how many male and female subscibers you have on the channel.
?%
?%

Audience language

Find out the distribution of channel subscribers by language
Russian?%English?%Arabic?%
Subscribers count
ChartTable
D
W
M
Y
help

Data loading is in progress

User lifetime on the channel

Find out how long subscribers stay on the channel.
Up to a week?%Old Timers?%Up to a month?%
Subscribers gain
ChartTable
D
W
M
Y
help

Data loading is in progress

Maallaqni💵 Gammachuu namaaf hin kennu jeetteree? My Brother yoo kankee hin tahin qofa 😜
33
0
Yaaddee jirta garuu #Jaalachuun Biisa #Jiraachuun Bilisa #Qilleensi Bilisa #Roobni Bilisa #Dhugaatiin🍻 Mallaqa #Manni_Dhiichisa Mallaqa #Jimaan Mallaqa #Sigaraan🚬 fi #Shiishaan Mallaqa Jara keenya Harkuma keenyaan maalif gara Jahanama(Azaaba) ofiin demna?😏 @Orosarcasm @Orosarcasm
306
1
Otuun loon🐂 tahe Kaffaltii Mana kiraa, Kaffaltii Kolloojjii, kaffaltii Geejjiba, Liqii kaffaluu fi k.k.f hin yaadawu.....baqa Ani Moooo🐂 jechuu qofa.😁 @Orosarcasm
178
1
Konkolaataa 🚙 bitachuu barbaadeen Dalaalaa tokko waliin wal argee yeroon Amala Konkolaatichaa isa gaafadhu.... Yoo Boba'aa(Nadajii) fixxeeyyuu hin dhaabattu sheemiin qabeeti deemti malee.😂 @Orosarcasm
28 540
152
Jirtu Jirtu......@Orosarcasm yeroo Dhihootti Bashanana isaa bifa Ajaa'ibatiin Qabatee isiniif dhufaa jira. Ni Jirtani mii.....?
25 347
14
Last updated: 13.01.22
Privacy Policy