cookie

We use cookies to improve your browsing experience. By clicking «Accept all», you agree to the use of cookies.

avatar

کانال تخصصی درختان میوه وابسته به شرکت اشنو پژوهش تاک

مشاوره در زمینه امور درختان میوه و تامین نهال انگور و درختان میوه ارتباط با مدیر کانال @DrAbdollahiRahim

Show more
Advertising posts
1 160
Subscribers
No data24 hours
No data7 days
No data30 days

Data loading in progress...

Subscriber growth rate

Data loading in progress...

📝📝فروش و پیش فروش ویژه ارقام کم یاب انگور عاری از سرطان. به صورت گلدانی و ریشه لخت ✅#فلیم سیدلس ✅فیستا ✅بلک سیدلس(سیاه بیدانه) #ترکمن ✅پرلت ✅ روبی سیدلس (انگور قرمز بی دانه دیررس فرانسوی ✅لعل قرمز ✅تبرزه قرمز ✅تبرزه سفید ✅قزل اوزوم ✅رشه یا سیاه سردشت ✅#انگورهای معطر (لابروسکا) ✅#سوپریور (انگور بی دانه زود رس سبز) ✅تامسون سیدلس (سلطانی) ✅کریمسون سیدلس ✅#بیدانه قرمز ✅ سفید بی دانه ✅شاراد سیدلس ✅موسکات هامبورگ ✅فیستا ✅#موسکات الکساندریا ✅انگور مویز ترکمنستان 4 (سیاه بی دانه) ✅#درژبا (رقم روسی) ✅ردگلوپ ✅#اتم رویال ✅#دوین ✅#ماتیلده ✅#کاردینال ✅#ویکتوریا ✅#مام برایمه ✅#شاراد سیدلس ✅انواع ارقام روسی ✅ایتالیا ✅موسکات ✅شصت عروس ✅رش میری ✅بول مازو ✅حسینی سفید ✅صاحبی سیاه ✅شیرازی ✅میش پستان سیاه( گجی امجی) ✅یاقوتی ✅فخری مراغه ✅گزندایی ✅کندری ✅خلیلی سفید ✅خلیلی قرمز ✅عسگری قرمز ✅پیکانی ✅ ترکمن ٤ 🗺ادرس: کیلومتر پنج جاده اشنویه ارومیه . بغل شهرک صنعتی اشنویه جاده روستایی شاهوانه تلفن 09149987259 ادرس کانال تلگرامی @fruitculture 🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶 https://www.instagram.com/p/CCeKmByHlUx/?igshid=15i4w88li8gk1
Show all...
R. Abdollahi

📝📝فروش و پیش فروش ویژه ارقام کم یاب انگور عاری از سرطان. به صورت گلدانی و ریشه لخت ✅#فلیم سیدلس ✅فیستا ✅بلک سیدلس(سیاه بیدانه) #ترکمن ✅پرلت ✅ روبی سیدلس (انگور قرمز بی دانه دیررس فرانسوی ✅لعل قرمز ✅تبرزه قرمز ✅تبرزه سفید ✅قزل اوزوم ✅رشه یا سیاه سردشت ✅#انگورهای معطر (لابروسکا) ✅#سوپریور (انگور بی دانه زود رس سبز) ✅تامسون سیدلس (سلطانی) ✅کریمسون سیدلس ✅#بیدانه قرمز ✅ سفید بی دانه ✅شاراد سیدلس ✅موسکات هامبورگ ✅فیستا ✅#موسکات الکساندریا ✅انگور مویز ترکمنستان 4 (سیاه بی دانه) ✅#درژبا (رقم روسی) ✅ردگلوپ ✅#اتم رویال ✅#دوین ✅#ماتیلده ✅#کاردینال ✅#ویکتوریا ✅#مام برایمه ✅#شاراد سیدلس ✅انواع ارقام روسی ✅ایتالیا ✅موسکات ✅شصت عروس ✅رش میری ✅بول مازو ✅حسینی سفید ✅صاحبی سیاه ✅شیرازی ✅میش پستان سیاه( گجی امجی) ✅یاقوتی ✅فخری مراغه ✅گزندایی ✅کندری ✅خلیلی سفید ✅خلیلی قرمز ✅عسگری قرمز ✅پیکانی ✅ ترکمن ٤ 🗺ادرس: کیلومتر پنج جاده اشنویه ارومیه . بغل شهرک صنعتی اشنویه جاده روستایی شاهوانه تلفن 09149987259 ادرس کانال تلگرامی @fruitculture 🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶

درختان در دو حالت قادر به جذب آب از خاك نمی باشند: # يكی وقتی كه خاك خشك بوده و آبی برای جذب وجود ندارد و دوم حالتی كه خاك اشباع از آب بوده و هوايی در خاك وجود ندارد. # تنها در حالتی كه سه جزء آب، خاك و هوا در كنار هم باشند شرايط لازم برای جذب آب توسط ريشه گياه فراهم است. # با اين تفاسير، در طول زمان آبياری، درختان نمی توانند آبی را از خاك جذب نمايند چرا كه در اين زمان خاك اشباع بوده و هوايی در آن وجود ندارد. # به همين دليل است كه گفته می شود باغچه ها را هنگام ظهر آبياری نكنيد چرا كه در اين زمان در شرايطی كه گياه بيشترين نياز به آب را دارد، جذب آب متوقف می گردد. # لذا گياه به اصطلاح دچار خفگی شده و صدمه می بيند. بسته به نوع خاك اين حالت اشباع بين 24 ساعت (در خاك‌های خيلی سبك شنی) تا 5 روز (در خاك‌های سنگين رسی و قليايی) پس از آبياری باقی می ماند. در اين حالت گياه تحت تنش غرقاب قرار می گيرد. # لذا جهت رفع مشكل در خاك‌های سنگین با نفوذپذيری كم (رسی) در زمان گلدهی بايد از آبياری سنگين خودداری كرد و این حساسیت در درختی مثل انار بیشتر است . # در شرايطی كه آب و خاك شور باشد نيز به دليل غلظت بالای نمك در محلول خاك جذب آب به كندی صورت گرفته و حالت اشباع خاك ممكن است تا زمان بيشتری نيز ادامه یابد. @fruitculture
Show all...
✅آبهایی که دارای PH بالا می باشند معمولا باعث کاهش کارایی کودها و سموم می شوند. به چه صورت؟؟؟؟؟ 💥آبی که از اغلب چاههای کشاورزی كشور بیرون می آید بشدت قلیایی بوده و PH آن بشدت بالاست. 🍀بررسی ها نشان داده اند که PH بالای آبی که بمنظور محلول پاشی و پر کردن تانکرهای سم پاش استفاده میشود متأسفانه موجب شکسته شدن فرمولاسیون سموم و کودهای مورد استفاده و کاهش تاثیر آنها بر روی آفت میشود. 💥در PH های بالاتر از 7 (آب های قلیایی) تاثیر بسیاری از سموم ارگانوفسفات و کربامیدی روی آفت کاهش پیدا میکند. ✅کاهش یافتن اثر سموم در نتیجه PH بالای آب را اصطلاحاً هیدرولیز شدن یا شکسته شدن آلکالینی(Alkaline Hydrolysis) مینامند. 🍃واکنش هیدرولیز شدن بستگی به چند فاکتور اساسی از جمله میزان حساسیت سم و کود مورد نظر نسبت به آب دارای PH بالا، مدت زمانی که سم و کود با آب تماس دارد (بهتر است سم و کود اضافه شده به آب سریعاً استفاده شود)، درجه حرارت محلول و درجه PH خود سم و کود دارد. 💥در PH های بالاتر از 8 ، سم و کود به سرعت توسط آب هیدرولیز میشود. نکته جالب اینجاست که به ازای هر 1 درجه افزایش PH آب، میزان شکسته شدن سم و کود 10 برابر افزایش پیدا میکند. 🍀برخی آفتکشها و کودها به محض اضافه شدن به آب دارای PH بسیار بالا، به سرعت تجزیه میشوند. در این شرایط، حتی قبل از شروع محلولپاشی، سم کُشنده و کود با کیفیت به یک ماده بی اثر بدل میشوند. 🍃در بسیاری از نواحی دنیا که کشاورزی پیشرفته و مکانیزه دارند کشاورزان قبل از محلولپاشیPH تانکر حاوی محلول را توسط دستگاهی بنام PH متر كنترل می کنند تا از میزان تأثیر سم یا کود اطمینان حاصل نمایند. 🍀متأسفانه ماکزیمم PH آب كشاورزی در تابستان، درست در فصل اوج نیاز به محلولپاشی رخ میدهد. مطالعات نشان داده اند بهترین PH برای آب سم پاشی بین 4 تا 7 است. 🍀 این محدوده PH آب در بسیاری از نواحی كشور یک رؤیاست و بهترین راه حل، آن است که قبل از اضافه نمودن سم یا کود به تانکرPH آب داخل تانکر توسط PH متر کنترل شود و در صورت وجود PH بالا، با استفاده از بافرهای (مواد شیمیایی) مخصوص، PH را به زیر 7 کاهش داده و پس از آن سم یا کود را به آب اضافه کرده و محلولپاشی را انجام داد. @fruitculture
Show all...
🍁🍁🍁🍂🍂🍂اقدامات باغی پاییز 🍂- ادامه آبیاری البته با طولانی کردن فاصله های بین دو آبیاری تا زمان ریزش برگ درختان 🍂- انجام محلول پاشی فروت ست تا قبل از زرد شدن و ریزش برگ ها 🍂- جمع آوری بقایای آلوده گیاهی زیر درختان و سوزاندن آن ها یا تبدیل به کمپوست 🍂- انجام سم پاشی قارچ کش پاییزه بلافاصله بعد از ریزش برگ ها 🍂- عدم انجام هرس 🍂- تهیه کود دامی پوسیده و کود مناسب چالکود جهت انجام چالکود در آذر ماه به بعد 🍂- بررسی تنه درختان از نظر وجود کرم خراط و‌در صورت وجود دالان لاروی سیم زدن داخل سوراخ ها 🍂- استفاده از کود سولوپتاس داخل آخرین آب های آبیاری جهت خشبی شدن شاخه ها و مقاومت بیشتر به سرما 🍂- استفاده از رنگ مخصوص تنه درختان @fruitculture
Show all...
Repost from N/a
... چه موقع باید آزمون خاک انجام داد؟ بهترین زمان برای انجام آزمون خاک اول بهار و اواخر پاییز است. در این زمان ها فعالیت و کارها در فضای سبز نسبتاً کم است و نتایج می تواند برای کوددهی پاییزه یا بهاره مورد استفاده قرار گیرد. آزمون پاییزه امکان کاربرد کود را همراه با زیر و رو کردن خاک در پاییز یا زمستان فراهم می سازد
Show all...
✅شاخه های یکساله انگور پس از جوانه ها دومین عضوی هستند که مورد آسیب سرما قرار میگیرند. میزان ذخیره مواد غذایی در آن ها و در اوخر فصل عامل تعیین کننده ای در درجه تحمل آن ها به دمای پایین میباشد. تنه اصلی انگور در آخرین مرحله و با سرماهای طولانی مدت دچار آسیب میگردد
Show all...
✅فاکتورهای ژنتیکی تأثیرگذار بر مقاومت به سرما درانگور: ژنتیک و نوع رقم نقش مهمی در میزان مقاومت انگور به سرما دارد . گونه های مختلف انگور توانایی متفاوت به تحمل به سرما در دمای پایین دارند . این توانایی ناشی از فاکتورهای تکاملی انگور در سازگاری با منشأ آن ها در مناطق مختلف می باشد. اکثر ارقامی که در ارزیابی مقاو مت به سرما در برنامه های اصلاح نژادی وارد میشوند از گونه انگورهای آمریکایی میباشند. انگورهای اروپایی (انگورهای موجود در ایران ) اغلب از درجه پایینتری در مقاومت به سرما قرار دارند.
Show all...
Choose a Different Plan

Your current plan allows analytics for only 5 channels. To get more, please choose a different plan.