Best analytics service

Add your telegram channel for

 • get advanced analytics
 • get more advertisers
 • find out the gender of subscriber
CategoryNot specified
Channel location and language
Not specified

audience statistics ( سراى دل )

Www.instgram.com/saraye___del سراي دل ارتباط با ادمين :  @farbodmajiid  
1 0850
~336
~0
30.97%
Telegram general rating
Globally
1 713 555place
of 6 645 523

Subscribers gender

Find out how many male and female subscibers you have on the channel.
?%
?%

Audience language

Find out the distribution of channel subscribers by language
Russian?%English?%Arabic?%
Subscribers count
ChartTable
D
W
M
Y
help

Data loading is in progress

User lifetime on the channel

Find out how long subscribers stay on the channel.
Up to a week?%Old Timers?%Up to a month?%
Subscribers gain
ChartTable
D
W
M
Y
help

Data loading is in progress

Hourly Audience Growth

  Data loading is in progress

  Time
  Growth
  Total
  Events
  Reposts
  Mentions
  Posts
  Since the beginning of the war, more than 2000 civilians have been killed by Russian missiles, according to official data. Help us protect Ukrainians from missiles - provide max military assisstance to Ukraine #Ukraine. #StandWithUkraine
  🎧 آهنگیفای: جستجوی موزیک

  04 When I need U.mp3

  41
  1
  @saarayedel روح شهرمان درد مى كند چشمهايت را ببند تا تصويرى را كه از لابلاى مگسك دو انگشتت مى بينى خيابانهاى شادى باشد در كشيدگى خطِ راستيها زير پاى ارابه هاى رنگ براى قلبِ شهرمان دعا كن و براى فصلهايش تا خياطى قابل الگو ها را از روى پر پرنده ها بُرِش بزند و از پارچه ى گلدارِ بى واسطه ترين احساس را همبشتر پروانه هاى شادى كند كه مى خواهند بر فراز كوتاهترين گلهاى شهرمان بى واهمه برقصند براى قلب شهرمان دعا كن و دَرزِ چپ شكافته ى پيراهنش را چونان با نخ هاى جراحى كه با فرايند ترميمى نسوج متلاشى آن سازگار است ، بند بزن تا هرگز لازم نباشد براى كشيدن بخيه اى به گذشته ى امروز برگرديم.
  Show more ...
  435
  13
  @saarayedel روح شهرمان درد مى كند چشمهايت را ببند تا تصويرى را كه از لابلاى مگسك دو انگشتت مى بينى خيابانهاى شادى باشد در كشيدگى خطِ راستيها زير پاى ارابه هاى رنگ براى قلبِ شهرمان دعا كن و براى فصلهايش تا خياطى قابل الگو ها را از روى پر پرنده ها بُرِش بزند و از پارچه ى گلدارِ بى واسطه ترين احساس را همبشتر پروانه هاى شادى كند كه مى خواهند بر فراز كوتاهترين گلهاى شهرمان بى واهمه برقصند براى قلب شهرمان دعا كن و دَرزِ چپ شكافته ى پيراهنش را چونان با نخ هاى جراحى كه با فرايند ترميمى نسوج متلاشى آن سازگار است ، بند بزن تا هرگز لازم نباشد براى كشيدن بخيه اى به گذشته ى امروز برگرديم. اينستاگرام تلگرام
  Show more ...
  1
  0
  🎧 آهنگیفای: جستجوی موزیک

  17. Nikolaj Grandjean - Heroes & Saints.mp3

  39
  0
  @saarayedel آسمان صاف ولى ديده ى من بارانيست در دلم خشم ، چه درياى تنم طوفانيست كاش روشن بشود شمع وجودش با اشك گوشه ى باغچه ى خانه ى دل پائيزيست 🖤مهساامينى اينستاگرام تلگرام
  463
  13
  http://www.instagram.com/Saraye___del

  Lovers In Paris (IZImusicIZI).mp3

  195
  2
  @saarayedel اگرسهم من ازدنيا همين باشد تا دور از چشمهاى كنجكاو فقط براى طراوت ِ يك گل و همان خاطره ى عاطفى بيصداگريه كنم حتما مى فهميدى چرادوسوم جهان را آب فرا گرفته است و آرام ترين اقيانوس جهان در چشمهاى من نهفته است. اينستاگرام تلگرام
  585
  8
  https://t.me/saarayedel/2824

  Lovers In Paris (IZImusicIZI).mp3

  174
  1
  http://www.instagram.com/Saraye___del اينستاگرام تلگرام

  Lovers In Paris (IZImusicIZI).mp3

  205
  3
  @saarayedel در باورم نشسته است روزى با تيك و تاك هزاران ساعت خيالِ آمدنِ تو بر انديشه هايم گل مى كند و چه زيبا يك آسمان پرنده بر شاخه هاى سرخ رگهايم مستانه مى خوانند. اينستاگرام تلگرام
  618
  24
  http://www.instagram.com/Saraye___del اينستاگرام تلگرام

  Lovers In Paris (IZImusicIZI).mp3

  172
  2
  @saarayedel صد هزاران گل ميان باغ و بستان ديده ام عين تو خوشبو نديدم در زمين هرگز گلى
  417
  12
  http://www.instagram.com/Saraye___del اينستاگرام تلگرام

  Lovers In Paris (IZImusicIZI).mp3

  156
  3
  @saarayedel ميان نور و سايه سايه را انتخاب مى كنم چرا كه مى دانم با تو تمام روزهايم روشن است ميان شب و ستاره شب را انتخاب مى كنم چرا كه مى دانم باتو و تا ابد يگانه ماهِ آسمان در سرمه اى ترين سقفِ شب بى وقفه و پايدار در من درخشان است. اينستاگرام تلگرام
  345
  7
  http://www.instagram.com/Saraye___del

  Lovers In Paris (IZImusicIZI).mp3

  132
  2
  http://www.instagram.com/Saraye___del

  Lovers In Paris (IZImusicIZI).mp3

  120
  3
  @saarayedel مرا بخوان به دستهايى كه با يكى از حواس هشتگانه عاشق مى شود به بلوغ بوسه هائى كه از ذوق چشمهايش را مى بندد و شانه اى كه در پريشانى گيسوانت ناپيداست مرا به آواز صدايت بخوان و با نفس من هنر زيبا سخن گفتن را نشانم بده و ببين ارتعاش هجاى نام تو چگونه در سينه ام ضربانِ سينوسى قلبم را بازى مى دهد مرا بخوان ب گرسنگى اندامت در گلوگاه همان پرنده ى خوشآوا كه لبهايم با او لانه كند در لطافت احساسى كه در ملتقاى ناز و نيازها مخفيست مرا بخوان به نقطه ى آغاز واژه هاى پرحرفى كه انگشتانِم را به سُرسُره بازى موجها در آبشار مست ِگيسوانت مى خواند و از واهمه ى خواب و بيدارى پيوسته ِوادارم مى كند انگشتانم را ببويم هر بار كه از پيج و تاب گيسوانت مى لغزند مرا بخوان تا آنجائى كه نيازم آرزو و آرزويم هرگز رويا نشود .
  Show more ...
  428
  11
  http://www.instagram.com/Saraye___del اينستاگرام تلگرام

  Lovers In Paris (IZImusicIZI).mp3

  97
  1
  http://www.instagram.com/Saraye___del

  Lovers In Paris (IZImusicIZI).mp3

  129
  8
  @saarayedel من باور دارم عقربه ها هم عاشقند والا مدام مثل پروانه ها بلاگردان يكديگر نمى شدند و برای رسيدن به همآغوشی اینقدر نمی دویدند من باور دارم در شروع هر روز عقربه هاى عاشق فقط براى زود رسیدن واعلان ِدوستت دارم هاااا، زنده اند و تنگاتنگ گرد نقطه اى همان مسیرى را كناريكديگر طى مى كنند كه تكراريست من باور دارم عقربه هائى راكه تیک و تاکشان با قلب من آشناست. اينستاگرام تلگرام
  518
  22
  http://www.instagram.com/Saraye___del

  Lovers In Paris (IZImusicIZI).mp3

  121
  5
  @saarayedel وقتى زمين بودم چشمهايم اسيرِ آسمان بود اكنون كه سفينه ى احساس ناگزير دربيكرانگى كهكشان ازسمت راستى ها و در مسير سياره ى ششم از ماه دور مى شود از خودم مى پرسم آيا.... آيا.......هواى اين سياره از رايحه ى گل محبوبه ام، معطر است تاعضله ى مشت بى واهمه با ضربان زندگى هم آوا شود؟ زمين كه جاى مناسبى نبود .! چه خوب خودم را گول مى زنم!!! اينستاگرام تلگرام
  332
  12
  http://www.instagram.com/Saraye___del اينستاگرام تلگرام

  Lovers In Paris (IZImusicIZI).mp3

  147
  6
  @saarayedel خودت را عوض نكن اگر بوسه هاى فرصت طلب ِ داغ را كنار بگذارى از دفترچه ى خاطره ى من و اگر از ذهنم بوئيدنِ پنهانى افتر شيوِ مردانه را از نفسهاى عميق ِدر گوشى پاك كنى!؟ باز تو، همان هستى كه دستهايت شوق گرفتن داشت و سرت بى قرارِ شانه اى بود ، براى تكيه دادن بخدا حيف است وقتى هنوز، تنِ عشق اينچنين داغ است با انكارِ حرفهاى گلِ سرخ لحظه هاى شاد پشت آوار ِثانيه ها بميرند خدا را چه ديدى...! شايدزمانى ديگر، در كالبدى ديگر و يا در عصرى شايسته ى دوست داشتن در هيبت علاقه منديهاى تو با هم روبرو شديم. اينستاگرام تلگرام
  Show more ...
  474
  21
  🎧 آهنگیفای: جستجوی موزیک

  Ellie Goulding - How Long Will I Love You.mp3

  143
  10
  @saarayedel براى رهائى ١٨٩١ پرنده همه ى شمع هاى تولدم را درلابلاى الفباى مرده واژه هاى پراميد خاك كنيد و از ده انگشتِ داغِ مرداد كمك بگيريد براى ترسيم يگانهِ شمعِ ابدىِ بى فروغ... به خستگى ِ پر پرنده هائى كه پرواز كرده اند و حسرتِ تمام شمع هائى كه سر ميز قمار باخته ام قسم مى خورم فروزندگى جاودان ِشعله ى خاكسترى اش همچون تاسف ِ بى خاصيتِ صفحه ى حوادث روزنامه ها هرگز،دل كسى را نمى سوزاند رهائى،چه بهاى سنگينى داشت براى ١٨٩١ پرنده . اينستاگرام تلگرام
  Show more ...
  411
  12

  Lovers In Paris (IZImusicIZI).mp3

  291
  7
  03 Years Of Silence

  03 Years Of Silence.mp3

  2
  0
  @saarayedel دلم كوچ كرد وقتى فهميدم خدا پدرم را براى سرزمين دورى آفريده بود و مادرم را براى روشنائى بهشت و تورا براى واژه ى مركب دلتنگى تا ٣٦٥ معدنچى در دلم مدام زمين و زمان راحفارى كنند دلم كوچ كردوقتى فهميدم عقربه هاى ساعت در زمانهاى زنگ دارمى خوابند و از اقتضاى ريشه ى طبيعتشان نيش مى زند و موريانه هاى لاكردار با آرواره هاى سوزناكشان يكى يكى خاطره ها را مى جوند براى زوال عقل تا تمام راههاى منتهى به مغزم را مسدود كنند دلم كوچ كرد وقتى فهميدم در قمار عشق تنها برنده ى گلهاى كاغذى نگاهت بودم كه بيهوده دفترچه شعرم را اينقدرحجيم كرده است جشنِ موفقيت هايت را زودتر بگير تا فكر مى كنى لبخند رضايتمندى از صداى قطعه قطعه شدنِ احساس زيباترين سنفونى تسلاى توست. اينستاگرام تلگرام
  Show more ...
  918
  21
  🎧 آهنگیفای: جستجوی موزیک

  104843935.mp3

  268
  8
  Last updated: 10.11.22
  Privacy Policy Telemetrio